Logo IMBS

Intestinal Metabolic Bromhidrosis Syndrome Alliance

Sponzor

Protože zapáchající střevní metabolity překračují bariéru střevní stěny a jater, vylučují se potem a dechem. Výsledné příznaky se nazývají bromhidróza a halitóza.

Informace pro pacienty
Logo člena Eurordis

Jazyky: BG | ZH-CN | CS | CS-CZ | NL-NL | EN | EN-AU | EN-CA | EN-GB | EN-US | FI-FI | FR | FR-FR | DE | DE-DE | EL-GR | IT-IT | JA | JA-JP | PL-PL | PT-BR | ES | ES-PE | ES-ES | SV-SE |

)

Nenechávejte nás dělat práci samotné! Nebuďte pasivní - jednejte! Jednejte společně s námi!

Jsme lidé jako vy, kteří pracují na všech frontách, aby byla tato nemoc rozpoznána, zavedena v medicíně a vyřešena!

Spojte s námi síly, podpořte nás vším, čím nás můžete podpořit!

Řekněte všem, na které si vzpomenete, o tomto textu, o této skupině a o našich cílech! Řekněte jim, aby se přidali!

Nikdo za to nedostane peníze, ale možná se nám všem vrátí život, společenský život, pracovní život, všechno!

Sdílejte všude odkazy na naši komunitu, spojujte lidi - připojte se k naší alianci, buďte členem po našem boku!

Neváhejte, neběhejte sami, podpořte nás a nechte se námi podpořit!

Nebuďte pasivní - jednejte!

Jednejte s námi!

RareConnect

Protože nemáme vlastní fórum, odkazujeme na vícejazyčné fórum RareConnect, kde jsou příspěvky překládány do více jazyků.

RareConnect poskytuje EURORDIS .

Fórum RareConnect je rozděleno do skupin podle komunit se vzácnými onemocněními. V současné době jsou k dispozici dvě skupiny:

Fórum

Server Discord

Pro koordinaci výzkumu, e-mailových kampaní a obecných diskusí je komunitě IMBS k dispozici server discord.

Server Discord poskytuje místo s živými chaty, audio a video kanály. ( Domovská stránka služby Discord )

K serveru Discord se můžete připojit prostřednictvím mobilní aplikace Discord pro Android nebo iOS, nativních aplikací pro Windows a Linux nebo webového prohlížeče.

Chcete-li se připojit k serveru IMBS discord, klikněte na následující odkaz:

Server Discord

Zprávy

Potřebujeme vaši pomoc!

Pokud se cítíte na to, abyste investovali několik hodin týdně nebo měsíčně a pomohli nám tak dosáhnout našich cílů, neváhejte kliknout na tlačítko "Přidejte se k nám" nebo nám napište.

Připojte se k nám

Naše příručka pro pacienty je k dispozici ve formátu PDF.

Obsahuje stručný přehled o IMBS, komunitě a kontaktní informace.

Stáhnout

Naše příručka pro lékaře je k dispozici ve formátu PDF.

Obsahuje stručný přehled diagnostiky IMBS a informace o komunitě a kontaktní informace.

Jako pacient tak můžete svému praktickému lékaři předat první popis onemocnění.

Jako lékař se tak poprvé seznámíte s tímto syndromem a jeho diagnostickým prostorem.

Stáhnout

Náš webhosting a aplikace jsou založeny na vývoji různých open-source projektů Java.

Vzhledem k tomu, že naše projekty jsou dostupné především na GitHubu, je možné nás od nynějška podpořit prostřednictvím sponzorského programu GitHubu.

Každý se může stát sponzorem našich projektů!

Sponzorský odkaz

Pro koordinaci výzkumu, e-mailových kampaní a obecných diskusí je nyní k dispozici server discord.

Klikněte prosím na odkaz na pozvánku připojit se.

Zpětná vazba

Informace pro pacienty

Definice

Syndrom střevní metabolické bromhidrózy (IMBS) definuje typ bromhidrózy, který je způsoben zapáchajícími střevními metabolity, které procházejí střevním a jaterním metabolismem a jsou vylučovány kůží.

IMBS představuje skupinu jemně odlišných syndromů způsobených různými základními onemocněními, jejichž společným znakem je, že jejich pacienti trpí chronickým tělesným zápachem. To silně ovlivňuje kvalitu jejich života, a to nejen v pracovním prostředí, ale zejména v něm.

Klasický lékařský/dermatologický pohled

Současná podpora ze strany klasických zdravotnických zařízení je velmi omezená: Oficiální výzkum v oblasti bromhidrózy byl v minulých desetiletích zanedbatelný a obecný střevní výzkum dosud nenavázal na dermatologické obory.

Klasický dermatologický výzkum bromhidrózy [1] se většinou zaměřuje buď na lokální léčbu, která má jen malý zlepšující účinek, nebo na chirurgické odstranění podpažních žláz. V případě trimetylaminurie (TMAU) dostávají pacienti v současné době většinou pouze dietní doporučení nebo jsou jim v některých případech předepisována neresorbovatelná antibiotika. [2] .

Nedávný střevní lékařský výzkum

Novější výzkumné hypotézy se zaměřují spíše na střevní trakt jako zdroj symptomů bromhidrózy a zápachu z úst. [3] . Je již jasné, že trimetylamin, který je pachovou sloučeninou zodpovědnou za TMAU typu 1, je pouze jedním z malých hráčů různých pachových metabolitů dostupných v metabolismu střevního traktu. Existují další známé látky, jako jsou karboxyláty (např. butyrát, isovalerát), aminy, sirné sloučeniny, amoniak, methylmerkaptan a indol, abychom jmenovali alespoň některé z nich. Jak různé metabolity procházejí svým metabolickým cyklem, procházejí v různém množství střevní stěnou přes vrstvy střevního epitelu, a tak končí v krevním oběhu směrem k játrům. V případech, kdy jaterní metabolismus není schopen zvládnout objem střevních metabolitů, jsou metabolity vylučovány plicní výměnou plynů a vnějšími kožními potními žlázami.

Onemocnění a metabolity a přehled genů bromhidrózy

Zpětná vazba

Ošetření
Symptom Léčba Účinnost Schváleno lékařskými studiemi
Zápach rybího těla Dieta / Snížení konzumace ryb obsahujících TMA a potravin obsahujících cholin, betain a karnitin 75% Ano
Zápach rybího těla (TMAU typ 2) Krátkodobé předepisování neresorbovatelných antibiotik 75% Ano
Zápach rybího těla Doplnění riboflavinu 50% Ano
Zápach ryb a výkalů (TMAU typ 2) Doplněk folátu nebo MTHF neznámý Ne
Zápach ryb a výkalů (TMAU typ 2) Doplnění vitaminu B12 neznámý Ne
Zápach ryb a výkalů (TMAU typ 2) Doplnění vitaminu B6 neznámý Ne
Zápach ryb a výkalů (TMAU typ 2) Doplněk SAMe neznámý Ne
Zápach ryb a výkalů (TMAU typ 2) Vyhýbání se cysteinu ve stravě neznámý Ne
Fekální tělesný zápach Doplnění glycinu, serinu neznámý Ne
Fekální tělesný zápach Doplnění cholinu a folátu neznámý Ne
Fekální tělesný zápach Vyhýbání se benzoátům, skořicitanům a salicylátům neznámý Ne
Fekální tělesný zápach Vyhýbání se benzimidazolům, jako jsou např. inhibitory protonové pumpy. neznámý Ne
Fekální tělesný zápach Vyhýbání se stresu neznámý Ne
Fekální tělesný zápach Champex/Deodorex 10% Ne
Fekální tělesný zápach Vyhýbání se D-ribóze ve stravě neznámý Ne
Fekální tělesný zápach Vyhýbání se kyselině fosforečné + glukóze / fruktóze (jako např. Coca Cola). neznámý Ne
Tělesný zápach po shnilých vejcích žádné
Tělesný zápach podobný moči Dieta se sníženým obsahem bílkovin + krátkodobé předepsání neresorbovatelných antibiotik neznámý Ne
Tělesný zápach podobný moči Doplnění benzoanu sodného (nutná konzultace s lékařem) neznámý Ne
Axilární tělesný zápach Silné antitranspiranty 10% Ano
Tělesný zápach podobný potu Aplikace kombinace antitranspirantu a deodorantu na celé tělo 10% Ne
Pot / zvratky / zpocené nohy jako tělesný zápach Doplňky stravy s taurinem, hořčíkem a draslíkem 50% Ne
Pot / zvratky / zpocené nohy jako tělesný zápach Denní čištění střev, např. přípravkem Macrogol (může být nebezpečné - nutná konzultace s lékařem). 30% Ne
Pot / zvratky / zpocené nohy jako tělesný zápach Tyrosinové doplňky 10% Ne
Zvratky/potící se nohy s dalším zápachem podobným moči Doplnění benzoanu sodného (nutná konzultace s lékařem) neznámý Ne
Zvratky jako tělesný zápach Manganové doplňky 10% Ne
Zápach po zelí/halitóza Dieta neznámý Ne
IBS-C (zácpa) Topinambur v prášku (sacharid s dlouhým řetězcem rozkládající se na fruktózu) [Varování: zvýšení tělesného zápachu] 15% Ne
IBS-C (zácpa) Oxid hořečnatý + citrát 15% Ne

Zpětná vazba

Výzkum Novinky

Metabolické markery:

 • Glycin

 • Citrulin

 • Cholin

 • Betain

 • Trimethylamin (TMA)

Geny:

 • BHMT

 • BHMT2

 • DMGDH

 • FMO3

 • CPS1

Odkaz

Výzkumná práce se hlouběji zabývá změněným složením mikrobů u pacientů s trimetylaminurií typu 2.

Jejich výzkum odhalil první možné interferenční vazby mezi změněnými mikrobiálními metabolity a neurologickými dráhami v metabolismu člověka.

Některé předpokládané změny metabolitů jsou:

 • SCFA (laktát, acetát, butyrát, propionát, ...)

 • ...

Předpokládaná interference s lidskými metabolity a enzymy:

 • Glutamát

 • GABA

 • Serotonin

 • Tryptofan

 • Chinolát

 • Norepinefrin

 • Dopamin

 • Fosfatidylethanolamin N-methyltransferáza (PEMT)

 • Fosfatidylethanolamin

 • Fosfatidylcholin

 • Cholin

 • Transport betainu

Odkaz

Výzkumná studie z května 2019 zjistila, že ve vzorcích moči pacientů se syndromem dráždivého tračníku (IBS) byly zvýšené hodnoty různých sloučenin:

 • Dimethylglycin

 • Glutamin

 • Lysin a sloučeniny lysinu

 • Sloučenina tryptofanu

 • Ornitin

 • Imidazolpropionát

 • Dimethylguanosin

 • Serin

Zejména zvýšené množství sloučenin dimethylglycinu je známé také z dimethylglycinurie, která může rovněž způsobovat příznaky rybího zápachu.

Jedná se o potenciální první souvislost mezi syndromem rybího zápachu (TMAU2) a IBS.

Odkaz

Malá studie Juna Nishihiry se snažila prozkoumat účinky extraktu ze žampionu (Champex) na tělesný zápach a zápach z úst.

Design studie je založen na dotazníku pro pacienty, který poskytuje slabý náznak toho, že přípravek Champex může zlepšit pravidelný tělesný zápach starších pacientů.

V současné době není jasné, zda se tyto výsledky budou vztahovat i na pacienty s IMBS.

Odkaz

V březnu 2020 byla publikována nová výzkumná práce týkající se nového řešení léčby trimetylaminurie pomocí upravených polymeromů...

Odkaz

Zpětná vazba

Diagnostika

Oficiální diagnostické testy:

 • Moč a genetický test na trimetylaminurii [1]

 • Moč a genetický test na dimethylglycinurii [2]

 • Genetické testování pro SELENBP1 (Halitóza) [3]

 • Vyšetření krve na dimethylsulfidémii (halitózu) [4]

 • Vyšetření krve na hyperamonémii v kontextu slabých poruch cyklu močoviny [5]

Zpětná vazba

Ke stažení jsou k dispozici dva dokumenty s pokyny.

Prvním vodítkem je oslovení pacientů: Průvodce pacienta

Druhá příručka je určena lékařům: Průvodce lékaře

Tyto průvodce můžete volně kopírovat a množit.

Pokud jako pacient chcete poprvé navštívit např. svého praktického lékaře s tématem příznaků IMBS, vytiskněte si prosím příručku pro lékaře na papír a poskytněte ji svému praktickému lékaři, abyste mu pomohli při shromažďování relevantních informací.

Neověřené a průzkumné testy:

Krevní testy

 • Krevní test na amoniak (k dispozici u praktického lékaře)

Aminokyseliny krevní testy

Testy vzorků moči

Testy známé z výzkumných studií

 • Poměr SCFA (včetně butyrátu a isovalerátu) v krvi a stolici ( [1] )

Další nespecifické testy

 • Krevní test PTH (parathormon)

 • Nízká hladina draslíku v krvi

Poznámky:

 • Organické acidurie jsou pravidelně bez výsledku (při těchto onemocněních jsou postiženy všechny orgány a buňky a ledviny a játra nejsou schopny maskovat žádný metabolit).

 • U pacientů s IMBS se nedostatek enzymů zřejmě omezuje na střevní a jaterní metabolismus, což vede k maskování metabolitů játry a ledvinami. Opět je třeba zmínit krátký poločas butyrátů v krvi pod 10 minut a také ( [2] ), protože článek ukazuje snížení hladiny např. butyrátu v porovnání s krví z portální žíly a krví v oběhu za játry na 4násobek.

 • V případech IMBS mají krevní testy obecně schopnost odhalit více přímých metabolitů ve srovnání s testy moči.

Zpětná vazba

Centra pro vzácná onemocnění

Doporučujeme všem pacientům, aby kontaktovali centra pro vzácná onemocnění ve své zemi. Připravte se prosím, protože většina lékařů nemá žádné speciální nebo dokonce žádné znalosti o anaerobních metabolitech a o tom, že se vyskytují v lidském metabolismu. Obvykle se odborníci, kteří znají tyto metabolity, vyskytují v oblasti klasických organických acidur, ale obvykle jim chybí speciální znalosti o střevních onemocněních. Přesto mohou být prvním kontaktním místem, které může pacienty nasměrovat ke specialistovi na diagnostiku střevních onemocnění. Abyste jim pomohli najít správné kontaktní osoby, můžete je také odkázat na domovskou stránku IMBS, kde získají podrobný přehled o nemoci. Upozorněte je také na to, že klasická vyšetření organických kyselin pomocí testů vzorků moči již nejsou u pacientů s IMBS použitelná.

Úřední genetické testování (Německo)

V Německu je ze zákona nutné, aby v případě, že má být proveden genetický test, bylo pacientům před testem poskytnuto genetické poradenství. Genetickým poradenstvím se obvykle zabývají také centra pro vzácná onemocnění, takže ta jsou místem prvního kontaktu.

Existují také laboratoře, které umožňují platit soukromě a nabízejí také genetické poradenství:

Poznámka: Německé zdravotní pojišťovny nyní hradí nezbytné genetické testy pro malý počet cílových genů (<=20). Tím se otevírá nová cesta i pro pacienty s IMBS, kteří nemají dostatek soukromých prostředků na vyšetření WES nebo WGS, aby mohli požádat o genetické vyšetření svého onemocnění.

Zpětná vazba

Genova Diagnostics

Genova Diagnostics je soukromý poskytovatel služeb, který nabízí především metabolomické, ale také genomické testy. V současné době nabízejí své služby v USA a Velké Británii. V běžných případech spolupracují se specializovanými praktickými lékaři jako kontaktní osoby pro soukromé koncové uživatele.

Domovská stránka

Medivere Diagnostics

Společnost Medivere Diagnostics nabízí koncovým uživatelům ve svém internetovém obchodě malé standardní testy krve, moči a stolice. Jejich služby jsou dostupné v Německu.

Domovská stránka

Cerascreen

Společnost Cerascreen poskytuje internetový obchod, který nabízí např. standardní krevní testy na aminokyseliny, ale také širokou škálu standardních testů. Jejich internetový obchod je k dispozici v Německu.

Domovská stránka

IFU Wolfhagen

IFU Wolfhagen nabízí ve svém internetovém obchodě např. panely pro analýzu moči. Jejich služby jsou dostupné v němčině.

Domovská stránka

Zpětná vazba

Aminokyseliny

Různé typy zápachu, kterými trpí pacienti s IMBS, jsou spojeny s různými pachovými látkami. Tyto zapáchající sloučeniny jsou velmi často také součástí blízkého rozkladu nebo syntézy aminokyselin.

Následují vztahy mezi pachovými látkami a aminokyselinami:

Zápach po rybách / Trimethylamin

 • Cholin

 • Betain

 • Lecitin

 • Karnitin

Fekální tělesný zápach / Indol, Skatol

 • Tryptofan

 • Glycin

 • Serin

 • Fenylalanin

 • Tyrosin

 • Histidin

Zápach po vejcích / Sloučeniny síry

 • Cystein

 • Methionin

 • Taurin

Tělesný zápach moči / čpavek

 • Ornitin

 • Aspartát

 • Citrulin

 • Arginin

 • Glycin

 • Serin

 • Glutamin

 • Glutamát

Zvracení tělesného zápachu / butyrát

 • Lysin

 • Valine

(Mohou se uplatnit také aminokyseliny z tělesného pachu moči)

Zpocené nohy / isovalerát

 • Leucin

 • Izoleucin

(Mohou se uplatnit také aminokyseliny z tělesného pachu moči)

Zkažené maso jako / Putrescine, Cadaverine

 • Ornitin (putrescin)

 • Lysin (kadaverin)

Podobné odpadky / sirovodík, dimethylsulfid, methanethiol, putrescin, kadaverin, trimethylamin, amoniak, acetaldehyd, acetát

Jedná se o směs předchozích skupin. [1]

Přístup k výživě

Důrazně doporučujeme nepoužívat po delší dobu úplnou eliminační dietu v jakékoli formě.

Chutě jsou obvykle znamením, že tělo potřebuje určité živiny. Neignorujte je v souvislosti s redukční dietou v kontextu určité aminokyseliny.

Uvědomte si také, že uvedené aminokyseliny jsou seskupeny pouze podle kolokalizace v rámci hranic biochemických drah. Některé nemoci mohou ovlivnit pouze jednu aminokyselinu v rámci skupiny nebo také pouze některé z kombinací skupin.

Jako reálný příklad lze uvést screening aminokyselin z krve, který odhalil následující aminokyseliny mimo normální rozmezí:

 • Tryptofan: ++

 • Glycin: ++

 • Serin: ++

 • Lysin: -

 • Ornitin: ++

 • Aspartát: ++

 • Histidin: +

Symboly:

 • "++" = vysoká hodnota nad normálním rozsahem

 • "+" = velmi vysoký, ale v mezích normy

 • "-" = velmi nízká, ale v mezích normy

 • "--" = pod normou

Jak vidíte, takový screening aminokyselin by mohl napovědět, co doplnit a co omezit ve stravě.

Stále si uvědomte, že v současné době není jasné, jak správně reagovat na určité hladiny aminokyselin, které jsou nad nebo pod normou.

Existují určité náznaky, že některé druhy pachových metabolitů skutečně do určité míry stabilizují poškozený střevní metabolismus, jiné nikoli.

Nesprávná volba eliminační diety tedy může také časem zvýšit poškození střevních buněk, i když se tělesný zápach nebo zápach z úst na určitou dobu zmírnil.

Zpětná vazba

Z našeho osobního pozorování při výzkumu pacientů vyplývá, že hyperhidróza (rozsáhlé pocení) může být korelujícím příznakem bromhidrózy, ale nemusí být přítomna. Pouze u malé části pacientů vnímáme, že mají skutečně příznaky bromhidrózy i hyperhidrózy.

Zpětná vazba

Syndrom dráždivého tračníku (IBS) [1] je definována jako chronická funkční porucha gastrointestinálního traktu. Je charakterizována bolestmi břicha a/nebo změnami ve vyprazdňování.

Z našich pozorování vyplývá, že přibližně 20-30 % pacientů s IMBS trpí také IBS nebo začne trpět po několika letech chronickými příznaky tělesného zápachu.

Z našeho pozorování také vyplývá, že tělesný zápach po stolici se zdá být spíše spojen s IBS-D a tělesný zápach potu/zvratků/potících se nohou je spíše spojen s IBS-C.

Zpětná vazba

Sekvenování nové generace (NGS)

Úvod

Sekvenování nové generace (NGS) je přístup, který umožňuje sekvenovat části nebo celou strukturu řetězce DNA/RNA lidských genomů. Přístup NGS se v posledním desetiletí stále častěji používá jako metoda v rámci výzkumných studií k izolaci příčinných souvislostí s nemocemi a jejich příznaky.

Viz také Wikibook o NGS a základních technikách.

Kritéria pro služby NGS

V závislosti na zákonech dané země jsou k dispozici nejen oficiální zdravotnická zařízení, která nabízejí pacientům služby NGS, ale také soukromí poskytovatelé služeb.

Pokud by měly být služby NGS využity k získání více informací o potenciálním základním onemocnění, je důležité znát některé důležité atributy různých poskytovaných služeb.

 • Typ sekvenování: celý genom (WGS) [1] nebo celý exom (WES) [2]

 • Pokrytí [3] : představuje počet případů, kdy sekvenování pokrylo stejnou cílovou referenční oblast.

 • Výsledek sekvenování je k dispozici ve formátech souborů: VCF (s/bez anotací), FASTQ, BAM.

Nákladová perspektiva:

 • WGS 20x : ~ 600 €

 • WES 20x : ~ 400 €

(ceny se v průběhu času a u různých poskytovatelů služeb výrazně mění)

Požadavky na hodnocení zdravotního zástupce:

 • V současné době je akceptováno minimálně 20násobné pokrytí cílové oblasti, aby bylo možné provést lékařsky relevantní interpretaci.

 • WGS zahrnuje intronové oblasti, ale zatím není snadno interpretovatelný, protože intronové oblasti jsou náchylné k vysokým odchylkám, ale to se v průběhu času neustále zlepšuje (takže dnešní data by mohla být v budoucnu využitelná jen reinterpretací dat pomocí novějších softwarových aplikací a nových záznamů ve variantních databázích).

Pokud jde o služby pro předky, jako je 23andMe:

Služby pro předky, jako je 23andMe jsou velmi omezené v tom smyslu, které části oblasti exomu jsou cílené/pokryté a jak často je cílová oblast čtena (pokrytí čtením). Postup 23andme se opírá o přístupy genotypizace, nikoli o WES nebo WGS. [4]

Nedoporučujeme služby ancestry pro lékařsky relevantní vyšetřování, místo toho doporučujeme alespoň nabídku WES 20x od poskytovatele služeb, který poskytuje alespoň anotované soubory VCF nebo ještě lépe navíc původní soubory FASTQ, které obsahují surové sekvenační informace.

Zpětná vazba

Lékařsky známé geny

Je známo, že s chronickým tělesným zápachem a/nebo zápachem z úst souvisí omezený soubor genových defektů.

 • FMO3 (trimetylaminurie) [1]

 • DMGDH (nedostatek dimethylglycin dehydrogenázy) [2]

 • SELENBP1 (nedostatek metanethiolioxidázy / EHMTO) [3]

Kandidáti na průzkumné geny

U ostatních typů tělesného zápachu nebo halitózy zatím nejsou známy žádné oficiální genové defekty. Existují však kandidáti na geny, které by mohly být zapojeny, protože kódují enzymy, přenašeče, receptory kolem biochemických drah souvisejících s určitými pachovými metabolity.

Pot nebo zvracení, zpocené nohy jako tělesný zápach / Karboxyláty, Butyrát, Isovalerát...

Přímé enzymové defekty:

 • ACSM2B

 • ACSM5

 • ACSM2A

Nepřímo zapojené vady:

 • CPS1 (také jako benigní kvalifikované varianty se známou zvýšenou hladinou glycinu)

Také potenciálně nepřímo zapojené geny:

 • MYLK

 • ATP10B

 • AGXT2

 • SLC28A1

 • SLC23A1

 • SLC17A4

 • SLC10A2

Fekální tělesný zápach / Indol,Skatol

 • BHMT2

 • CYP2E1

 • CYP2B

 • CYP2A6

Fekální a potu podobný tělesný zápach / geny související s IBS-C a IBS-D

 • GUCY2C

 • TRPV3

 • SCN5A

 • AQP8

 • IDO1

 • PGP

 • GAD2

 • FAAH

 • NPSR1

 • FUT2

Poloautomatické genové zprávy

Poskytujeme poloautomatické zprávy založené na výsledcích genové analýzy ze souboru pacientů s IMBS.

 • Geny se střevní a jaterní expresí, které se shodovaly alespoň u dvou pacientů: Nahlásit

 • Geny ze souboru pacientů s IMBS porovnávané s geny z výzkumných publikací o IBS: Nahlásit

Doplňující poznámka

U chronického tělesného zápachu není nutné, aby se vždy jednalo o genetickou vadu. Existují také zprávy od pacientů, že příznaky začaly po otravě jídlem nebo léčbě antibiotiky.

Uvědomte si tedy, že analýza metabolomu by v těchto případech odhalila více informací.

Zpětná vazba

V metabolomových studiích byly u pacientů s IMBS pozorovány následující metabolické markery, které mohou být mimo normální rozmezí:

 • Benzoát / kyselina benzoová

 • Hippurát / kyselina hippurová

 • Vinan / kyselina vinná

 • Orotát / kyselina orotová

 • Cis-akonitát / kyselina cis-akonitová

 • Sukcinát / kyselina jantarová

 • Izocitrát

 • Fumarát

 • Hydroxymethylglutarát

 • Histidin

 • Taurin

 • Threonine

 • Tryptofan

 • Glycin

 • Serin

 • Fosfoserin

 • Vanilmandelát

 • Homovanilát

 • Ornitin

 • Citrulin

 • Pyroglutamát

 • Para-hydroxyfenylacetát

 • Anserine

 • Karnosin

 • 1-Methylhistidin

 • beta-alanin

 • Linoleát / kyselina linolová

 • Draslík

 • Parathormon (PTH)

Zpětná vazba

U podskupiny pacientů s IMBS, která vykazuje fekální tělesný zápach, jsou v centru pozornosti metabolity indol a sekundární skatol, protože tyto metabolity vytvářejí silný fekální zápach.

V těchto podskupinách očekáváme nejméně tři různé typy příčin:

 • Enzymové deficity enzymů přímo odbourávajících indol, jako jsou např. CYP2E1, CYP2B, ...

 • Deficit enzymů v dráze degradace cholinu -> glycinu (BHMT2, metyltetrahydrofolátový klastr)

 • Nedostatky enzymů v nižší dráze degradace glycin + benzoát -> hippurát

Šikimátová cesta, při níž vzniká tryptofan nad indolem

Šikimátová cesta [1] je mikrobiální dráha, která je zodpovědná za biosyntézu tryptofanu kombinací indolu a glyinu/serinu. [2] .

Vzhledem k tomu, že se jedná o jeho prekurzory glycin a serin a produkt tryptofan, mohou mít cesty degradace těchto aminokyselin u člověka velký význam pro zvýšenou tvorbu indolu.

Velký význam mají také glutamin a glutamát, protože souvisejí se zdrojem druhého prekurzoru syntézy indolu - anthranilátu.

Degradační cesta cholin -> glycin

Podskupina pacientů s fekálním tělesným zápachem vykazuje také pozitivní testy moči na trimetylaminurii. Což ukazuje na tvorbu zvýšené hladiny trimetylaminu (TMA) v oblasti střev. Jedním z důvodů může být zhoršený příjem a odbourávání cholinu, což vede ke zvýšené degradaci cholinu na TMA ve střevním lumen. Vzhledem k tomu, že cesta degradace cholinu ovlivňuje také dostupnost glycinu a serinu, je to slibná kandidátská větev, která je rovněž zodpovědná za zvýšenou koncentraci indolu.

Pro tuto podskupinu by mohla být užitečná suplementace folátem, protože folát podporuje odbourávání cholinu, betainu -> glycinu a serinu.

Glycin + benzoát -> cesta degradace hippurátu

Ve výsledcích analýzy metabolomu u pacientů s tělesným zápachem z výkalů jsme pozorovali zvýšené hladiny benzoátu a současně nižší než normální hladiny hippurátu. Hladina glycinu byla normálně nízká, ale v normálním rozmezí.

To souvisí s detoxikačním mechanismem glycinu. [3] , která by mohla být u této podskupiny pacientů s IMBS narušena příliš nízkou dostupností glycinu nebo serinu.

Pokud je údaj o příliš nízké dostupnosti glycinu a serinu správný, nízké hladiny by zhoršily konjugaci solí žlučových kyselin s glycinem a snížily dostupnost glycinu ve střevním lumen.

Poměr glycin/taurin by se změnil a tvorba tryptofanu by mohla být narušena v poměru indol + glycin, což by mělo za následek zvýšení koncentrace indolu ve střevním lumen.

Vysoký obsah glutamátu, glycinu, ornitinu, citrulinu, tryptofanu, fenylalaninu, tyrozinu, metioninu, taurinu, BCAA, amoniaku a nízký obsah argininu, glutaminu a lyzinu -> nedostatek cyklu močoviny.

Při tranzitivní hyperamonemii bylo zjištěno zvýšení různých aminokyselin souvisejících s odbouráváním amoniaku. To naznačuje možnost, že zdrojem zápachu z výkalů je druhý genový defekt v dráze cyklu močoviny.

Rodina enzymů CYP

Je známo, že některé enzymy rodiny CYP rozkládají indol na méně zapáchající metabolity.

Příklady:

 • CYP2E1, CYP2B [4]

To jsou významní kandidáti na nedostatek enzymů, který by mohl vést k poruše odbourávání indolu.

Zpětná vazba

U podskupiny pacientů s IMBS, která vykazuje tělesný zápach podobný zvratkům, potu nebo zpoceným nohám, jsou hlavními metabolity vyvolávajícími zápach karboxyláty:

 • Butyrát (zvracení podobný)

 • Isovalerate (Zpocené nohy jako, sýrové)

 • Hexanoát

Očekáváme nejméně dva různé typy příčin:

 • Nedostatek enzymů přímo odbourávajících butyrát nebo isovalerát, jako např. ACSM2B , ...

 • Mitochondriální poškození buněk střevní bariéry, např. lokálním hyperamoniakem v těchto buňkách (nikoli systémově).

ACSM2B a nedostatky v degradační dráze (IMBS karboxylátový typ 1)

Na rozdíl od jiných zapáchajících metabolitů je karboxylátová skupina hlavním zdrojem energie pro buňky střevní bariéry a játra.

Známý termín "mastné kyseliny s krátkým řetězcem" (SCFA) označuje především podskupinu karboxylátů, ale zahrnuje také např. jejich methylované formy.

Následující geny a enzymy jsou významnými kandidáty na nedostatek enzymů:

 • ACSM2B / EC 6.2.1.2 butyrát CoA ligáza

 • Možný neznámý gen kódující isovalerát CoA ligázu

Důležité je, že např. ACSM2B se v menší míře podílí také na salicylátech, benzoátech a fenylacetátech.

Důležité je také:

 • Hořčík

 • Mangan

jsou kofaktory těchto enzymů. Jejich doplnění by mohlo zlepšit účinnost enzymů.

Mitochondriální poškození buněk střevní bariéry amoniakem (IMBS karboxylátový typ 2 / IMBS CPS1)

Další možná příčinná situace může nastat, pokud je narušena mitochondriální aktivita buněk střevní bariéry. Jednou z příčin může být zvýšená lokální koncentrace amoniaku v buňkách, která by narušila odbourávání kyselin s krátkým řetězcem (karboxylátů) přijatých z tlustého střeva. Typickým příznakem v pozdějším průběhu mohou být v tomto případě příznaky IBS-C (zácpa), které jsou způsobeny poruchou nervové funkce, např. v sigmatu tlustého střeva. Tyto příznaky mohou být přítomny okamžitě nebo nastupovat po letech od prvních příznaků bromhidrózy.

Seznam potravin (špatný):

 • Sýr (s vysokým obsahem glutamátu)

 • Červené maso (vysoký obsah aminokyselin)

Biomarkery metabolomu

Možné připomínky v tomto případě jsou:

 • Mírně zvýšené hladiny ornitinu, glycinu a serinu v krvi

 • Možná také mírně zvýšená hladina tryptofanu, histidinu a treoninu v krvi.

 • Hlavně zvýšená hladina citrulinu v moči

 • Nízká hladina draslíku (amoniak zhoršuje příjem draslíku nepřímo vazbou na draslíkové receptory).

 • Nízké hladiny benzoátů/kyseliny benzoové v moči

Během ošetření benzoanem sodným:

 • Velmi vysoké hladiny hippurátu/kyseliny hippurové v moči

Genetické markery

 • Slabé deficity genu CPS1 kódujícího karbamoylfosfát syntázu 1 (porucha cyklu močoviny)

 • Příklad varianty: rs1047883 [1]

Deficity CPS1 včetně těch, které jsou označeny jako benigní pro hyperamonémii v periferní krvi. Zejména ty, které jsou spojeny také se zvýšenou hladinou glycinu v krvi.

Kvalifikace jako benigní nesouvisí s benigní v kontextu IMBS, protože v případech IMBS nelze v současné době nutně kvantifikovat lokální hyperamonii v buňkách střevní bariéry pomocí krevních testů.

Léčba

 • Standardní léčba hyperamonikem s benzoátem sodným perorálně (<5 g v průběhu dne) zde může vykazovat velmi dobré účinky snižující pocit nervové bolesti i u symptomů IBS-C.

 • Snížení množství glycinu a serinu v potravě (nebo bílkovin obecně).

 • Snížení množství glutaminu, glutamátu, aspartátu, lysinu a ornitinu ve stravě.

 • Snížení příjmu vápníku

 • Zvýšení příjmu hořčíku (oxidu nebo uhličitanu, nejen citrátu!)

 • Zvýšení příjmu draslíku

 • Doplněk Topinambur jako doplněk inulinu, který se jako sacharid s dlouhým řetězcem rozkládá na fruktózu převážně v tlustém střevě (zvyšuje zápach, ale zmírňuje amoniakální postižení mičurin - měl by se užívat poprvé po 1 týdnu léčby benzoanem sodným).

Další připomínky

 • Pozorováním je také to, že zhoršená motilita tlustého střeva vede k hromadění tuku v tlustém střevě, což by mohl být další aspekt související se zvýšenou koncentrací SCFA.

 • Uhličitan a oxid hořečnatý (a také všechny ostatní uhličitany) by se měly užívat v malém množství (1 kapsle denně) a opatrně, protože snadno zvyšují pH střeva až na hodnotu pH 10, což může poškodit střevní stěnu.

Zpětná vazba

Výzkum rakoviny

Souvislost mezi podtypy IMBS a butyrátem

Oblast výzkumu rakoviny se na první pohled zdá být vzdálená výzkumu IMBS.

Zajímavé je, že pokud se podíváme na biochemickou stránku některých podskupin pacientů s IMBS a jejich postižených metabolických složek, ukáže se, že je tomu zcela naopak.

Někteří pacienti uvádějí, že mají velmi silný tělesný zápach podobný zvratkům. Příbuzným metabolitem, o němž je známo, že má takovýto zápachový podpis, je butyrát ve vodném roztoku.

Co je butyrát?

Butyrát je solná forma kyseliny máselné, která je všeobecně známa jako hlavní původce zápachu zvratků.

Jako sůl se může vyskytovat v různých kombinacích s různými kationty, např.:

 • Sodík (Na+)

 • Hořčík (Mg2+)

 • Draslík (K+)

 • Vápník (Ca2+)

Např. butyrát sodný je běžně dostupný i ve formě doplňku stravy.

Butyrát potlačuje růst rakoviny in vitro, ale není dostatečně stabilní v krevním řečišti

V oblasti výzkumu rakoviny bylo zjištěno, že butryláty mají silný účinek na potlačení růstu rakovinných buněk in vitro. [1]

Bohužel průzkumné studie, které se snažily využít roztok butyrátu jako krevní infuzi, nedokázaly stabilizovat butyráty v krevním oběhu. Ukázalo se, že butyráty mají velmi krátký poločas stability - méně než 10 minut, než jsou spotřebovány a rozloženy lidskými buňkami. [2]

Význam butyrátu u IBD

Novější výzkum na straně zánětlivých střevních onemocnění (IBS) nyní ukázal některé diagnostické pokroky, které odhalily např. "přirozeně" zvýšené hladiny izobutyrátu u malé skupiny pacientů s IBD. [3]

Jinými slovy, karboxyláty, jako je butyrát nebo izomáselná kyselina, mohou být zvýšené v ose střevo -> játra a zřejmě nezpůsobují žádné škody, protože pacienti s IBD jsou obvykle považováni za zdravé, kromě problémů se střevními záněty.

Výsledné hypotézy

Tento nový směr vede ke dvěma hypotézám:

 • butyráty nebo karboxyláty (jako např. také isovalerát) obecně mohou být také zvýšené u skupin pacientů s IMBS, protože jejich zápach přesně odpovídá charakteristice těchto sloučenin.

 • pro podporu léčby rakoviny by mohlo být možné snadno reprodukovat podobné hladiny butyrátů v krvi perorální suplementací (s pravděpodobnými symptomy bromhidrózy), což by mohlo vést k potlačení růstu rakoviny, pokud se rakovina nachází na krevní ose střevo -> játra.

Další osobní pozorování

 • V rámci vyšetřování a vizualizace vzorku kolorektálního nádoru z nádoru lokalizovaného v sestupném tračníku jsme použili dvojitou analýzu exprese mRNA na vzorku nádoru a vzorku zdravé střevní stěny v blízkosti místa nádoru.

 • Srovnání hladin exprese enzymů ukázalo, že nejen laktátdehydrogenáza (LDH) byla nadměrně exprimována, ale také např. butyryl-CoA syntetáza (EC 6.2.1.2). To by mohlo napovědět, že anaerobní vnitřní metabolismus rakoviny podporuje také dodávku ATP reverzní reakcí, jejímž výsledkem je syntéza butyrátu jako v typickém bakteriálním metabolismu.

 • Teoretickým výsledkem by byla hypotéza, že zvýšená hladina butyrátu by potlačila přísun ATP do vnitřních buněk rakovinného jádra, a tím by omezila růst rakoviny. Tento hypotetický důsledek je již ověřen předchozími experimentálními výzkumy. (Viz odkazy ve výše uvedeném textu)

Zpětná vazba

Náklady na webhosting

www.gofundme.com

Můžete pomoci sponzorovat část celkových ročních nákladů na webhosting, včetně certifikátů, domén, serveru a jazykových překladů.

Přispějte prostřednictvím www.gofundme.com

www.github.com

Prostřednictvím pravidelného měsíčního sponzoringu můžete také podpořit náš webhosting nebo projekty integrace API do různých databází lékařského výzkumu po celém světě.

Sponzor prostřednictvím www.github.com

Knihovna
Název Autoři Datum Odkaz
Multi-Pharmacology of Berberine in Atherosclerosis and Metabolic Diseases: Potential Contribution of Gut Microbiota Yang S, Li D, Yu Z 2021-07-09 PMC
Differential Diagnosis of Chorea—HIV Infection Delays Diagnosis of Huntington’s Disease by Years Achenbach J, Faissner S, Saft C 2021-05-27 PMC
Trimethylaminuria and Vascular Complications Oliveira-Filho AF, Medeiros PF, Velloso ... 2021-05-03 PMC
A Case of Fishy Smell-Fish Malodor Syndrome Wang AW, Greenberg PD, Saul SR 2021-05-03 PMC
Trimethylamine modulates dauer formation, neurodegeneration, and lifespan through tyra‐3/daf‐11 signaling in Caenorhabdi... Khanna A, Sellegounder D, Kumar J 2021-04-05 PMC
Trimethylamine-N-Oxide Levels Are Similar in Asymptomatic vs. Symptomatic Cerebrovascular Atherosclerosis Heyse M, Schneider C, Monostori P 2021-03-19 PMC
Cancer interception by interceptor molecules: mechanistic, preclinical and human translational studies with chlorophylls Dashwood RH 2021-03-06 PMC
Flavin-Containing Monooxygenases Are Conserved Regulators of Stress Resistance and Metabolism Huang S, Howington MB, Dobry CJ 2021-02-12 PMC
Trimethylamine N-oxide (TMAO) in human health Gatarek P, Kaluzna-Czaplinska J 2021-02-11 PMC
Genomic Insights into Adaptations of Trimethylamine-Utilizing Methanogens to Diverse Habitats, Including the Human Gut de la Cuesta-Zuluaga J, Spector TD, Youn... 2021-02-09 PMC
Gut-Brain Axis Cross-Talk and Limbic Disorders as Biological Basis of Secondary TMAU Donato L, Alibrandi S, Scimone C 2021-01-31 PMC
Solvent Accessibility of Residues Undergoing Pathogenic Variations in Humans: From Protein Structures to Protein Sequenc... Savojardo C, Manfredi M, Martelli PL 2021-01-07 PMC
Effect of probiotic Lactobacillus plantarum Dad-13 powder consumption on the gut microbiota and intestinal health of ove... Rahayu ES, Mariyatun M, Putri Manurung N... 2021-01-07 PMC
Le Carbone prevents liver damage in non-alcoholic steatohepatitis-hepatocellular carcinoma mouse model via AMPKα-SIRT1 s... Afrin MR, Arumugam S, Pitchaimani V 2021-01-05 PMC
Role of Gut Microbiota and Their Metabolites on Atherosclerosis, Hypertension and Human Blood Platelet Function: A Revie... Duttaroy AK 2021-01-03 PMC
Choline Acetyltransferase Induces the Functional Regeneration of the Salivary Gland in Aging SAMP1/Kl -/- Mice Toan NK, Tai NC, Kim SA 2021-01-02 PMC
Ancestral reconstruction of mammalian FMO1 enables structural determination, revealing unique features that explain its ... Bailleul G, Nicoll CR, Mascotti ML 2020-12-25 PMC
How Can Drug Metabolism and Transporter Genetics Inform Psychotropic Prescribing? Carvalho Henriques B, Yang EH, Lapetina ... 2020-12-08 PMC
Use of Flavin-Containing Monooxygenases for Conversion of Trimethylamine in Salmon Protein Hydrolysates Goris M, Puntervoll P, Rojo D 2020-11-24 PMC
Structural basis of carnitine monooxygenase CntA substrate specificity, inhibition, and intersubunit electron transfer Quareshy M, Shanmugam M, Townsend E 2020-11-23 PMC
Insight into the intestinal microbiome of farrowing sows following the administration of garlic (Allium sativum) extract... Satora M, Magdziarz M, Rząsa A 2020-11-13 PMC
Drug Discovery and Development of Novel Therapeutics for Inhibiting TMAO in Models of Atherosclerosis and Diabetes Steinke I, Ghanei N, Govindarajulu M 2020-10-29 PMC
An Expanded Genetic Code Enables Trimethylamine Metabolism in Human Gut Bacteria Kivenson V, Giovannoni SJ 2020-10-27 PMC
Impact of trimethylaminuria on daily psychosocial functioning Roddy D, McCarthy P, Nerney D 2020-10-06 PMC
Vitamin D Decreases Plasma Trimethylamine-N-oxide Level in Mice by Regulating Gut Microbiota Wang X, Li X, Dong Y 2020-10-05 PMC
Role of drug metabolizing enzymes in chemotherapy-induced gastrointestinal toxicity and hepatotoxicity Tao G, Huang J, Moorthy B 2020-09-02 PMC
Heart Failure Disturbs Gut–Blood Barrier and Increases Plasma Trimethylamine, a Toxic Bacterial Metabolite Drapala A, Szudzik M, Chabowski D 2020-08-26 PMC
Regulation of dynamic pigment cell states at single-cell resolution Perillo M, Oulhen N, Foster S 2020-08-19 PMC
Mitochondrial and Peroxisomal Alterations Contribute to Energy Dysmetabolism in Riboflavin Transporter Deficiency Colasuonno F, Niceforo A, Marioli C 2020-08-12 PMC
The Relationship between Choline Bioavailability from Diet, Intestinal Microbiota Composition, and Its Modulation of Hum... Arias N, Arboleya S, Allison J 2020-08-05 PMC
Effect of Choline Forms and Gut Microbiota Composition on Trimethylamine-N-Oxide Response in Healthy Men Cho CE, Aardema ND, Bunnell ML 2020-07-25 PMC
MtcB, a member of the MttB superfamily from the human gut acetogen Eubacterium limosum, is a cobalamin-dependent carniti... Kountz DJ, Behrman EJ, Zhang L 2020-06-22 PMC
Plasma Trimethylamine N-Oxide and Its Precursors: Population Epidemiology, Parent–Child Concordance, and Associations wi... Andraos S, Lange K, Clifford SA 2020-06-10 PMC
Nonlethal Inhibition of Gut Microbial Trimethylamine N‐oxide Production Improves Cardiac Function and Remodeling in a Mu... Organ CL, Li Z, Sharp TE III 2020-05-10 PMC
Trimethylamine N-Oxide in Relation to Cardiometabolic Health—Cause or Effect? Papandreou C, Moré M, Bellamine A 2020-05-07 PMC
Impact of trimethylamine N-oxide (TMAO) metaorganismal pathway on cardiovascular disease Zhao Y, Wang Z 2020-04-20 PMC
Microbiota and Malodor—Etiology and Management Mogilnicka I, Bogucki P, Ufnal M 2020-04-20 PMC
Olfaction scaffolds the developing human from neonate to adolescent and beyond Schaal B, Saxton TK, Loos H 2020-04-20 PMC
Simultaneous Measurement of Urinary Trimethylamine (TMA) and Trimethylamine N-Oxide (TMAO) by Liquid Chromatography–Mass... Jia X, Osborn LJ, Wang Z 2020-04-17 PMC
Gut Microbiota beyond Bacteria—Mycobiome, Virome, Archaeome, and Eukaryotic Parasites in IBD Matijašić M, Meštrović T, Čipčić Paljeta... 2020-04-11 PMC
Gut microbiota in atherosclerosis: focus on trimethylamine N‐oxide Zhu Y, Li Q, Jiang H 2020-03-30 PMC
Engineered Polymersomes for the Treatment of Fish Odor Syndrome: A First Randomized Double Blind Olfactory Study Schmidt AC, Hebels ER, Weitzel C 2020-03-09 PMC
The Protective Effect of Basic Fibroblast Growth Factor on Diabetic Nephropathy Through Remodeling Metabolic Phenotype a... Wei T, Shu Q, Ning J 2020-02-21 PMC
Trimethylamine N-Oxide Generated by the Gut Microbiota Is Associated with Vascular Inflammation: New Insights into Ather... Liu Y, Dai M 2020-02-17 PMC
Comparative milk proteome analysis of Kashmiri and Jersey cattle identifies differential expression of key proteins invo... Bhat SA, Ahmad SM, Ibeagha-Awemu EM 2020-02-14 PMC
Associations of plasma trimethylamine N-oxide, choline, carnitine, and betaine with inflammatory and cardiometabolic ris... Fu BC, Hullar MA, Randolph TW 2020-02-13 PMC
Fabrication of Biobased Hydrophobic Hybrid Cotton Fabrics Using Molecular Self-Assembly: Applications in the Development... Thamizhanban A, Sarvepalli GP, Lalitha K 2020-02-12 PMC
Short chain fatty acids and methylamines produced by gut microbiota as mediators and markers in the circulatory system Onyszkiewicz M, Jaworska K, Ufnal M 2020-01-16 PMC
Case reports of metabolic disorders from Nepal Sharma Pandey A 2019-11-19 PMC
Gut Microbiota-Dependent Marker TMAO in Promoting Cardiovascular Disease: Inflammation Mechanism, Clinical Prognostic, a... Yang S, Li X, Yang F 2019-11-19 PMC
Combining culture and culture‐independent methods reveals new microbial composition of halitosis patients' tongue biofil... Bernardi S, Karygianni L, Filippi A 2019-11-14 PMC
Untargeted Urinary 1H NMR-Based Metabolomic Pattern as a Potential Platform in Breast Cancer Detection Silva CL, Olival A, Perestrelo R 2019-11-07 PMC
Endovascular Closure Resolves Trimethylaminuria Caused by Congenital Portosystemic Shunts Ponce-Dorrego MD, Garzón-Moll G 2019-11-07 PMC
Metabolic Activation of Flavin Monooxygenase-mediated Trimethylamine-N-Oxide Formation in Experimental Kidney Disease Prokopienko AJ, West RE III, Schrum DP 2019-11-04 PMC
Elevation of Trimethylamine-N-Oxide in Chronic Kidney Disease: Contribution of Decreased Glomerular Filtration Rate Pelletier CC, Croyal M, Ene L 2019-11-01 PMC
Derivatization‐free determination of short‐chain volatile amines in human plasma and urine by headspace gas chromatograp... Neyer P, Bernasconi L, Fuchs JA 2019-10-08 PMC
A case of axillary bromhidrosis secondary to trimethylaminuria successfully treated with microwave-based therapy Patel F, Tu YM, Fernandes S 2019-10-07 PMC
Monosodium Glutamate (MSG) Renders Alkalinizing Properties and Its Urinary Metabolic Markers of MSG Consumption in Rats Nahok K, Li JV, Phetcharaburanin J 2019-09-27 PMC
Diagnosis and phenotypic assessment of trimethylaminuria, and its treatment with riboflavin: 1H NMR spectroscopy and gen... Bouchemal N, Ouss L, Brassier A 2019-09-18 PMC
NMR-based newborn urine screening for optimized detection of inherited errors of metabolism Embade N, Cannet C, Diercks T 2019-09-10 PMC
Changes in the Substrate Source Reveal Novel Interactions in the Sediment-Derived Methanogenic Microbial Community Szafranek-Nakonieczna A, Pytlak A, Grząd... 2019-09-08 PMC
Fast LC-ESI-MS/MS analysis and influence of sampling conditions for gut metabolites in plasma and serum van der Laan T, Kloots T, Beekman M 2019-08-26 PMC
Trimethylamine N-Oxide Metabolites in Early Pregnancy and Risk of Gestational Diabetes: A Nested Case-Control Study Huo X, Li J, Cao YF 2019-08-02 PMC
Gut microbes and metabolites as modulators of blood-brain barrier integrity and brain health Parker A, Fonseca S, Carding SR 2019-08-01 PMC
Effects of Hardwood Biochar on Methane Production, Fermentation Characteristics, and the Rumen Microbiota Using Rumen Si... Teoh R, Caro E, Holman DB 2019-07-10 PMC
A Cross-Sectional Study of Compositional and Functional Profiles of Gut Microbiota in Sardinian Centenarians Wu L, Zeng T, Zinellu A 2019-07-09 PMC
Abstracts from the 51st European Society of Human Genetics Conference: Posters 2019-07-03 PMC
Facile Fluorescence Monitoring of Gut Microbial Metabolite Trimethylamine N-oxide via Molecular Recognition of Guanidini... Yu H, Geng WC, Zheng Z 2019-06-24 PMC
Gut Microbiota and Ischemic Stroke: The Role of Trimethylamine N-Oxide Nam HS 2019-05-31 PMC
Impact of the halitosis on QoL in overweight and obese patients: Based on six years of experience in two centers in sula... Ahmed HO, Zmnako SS, Amin ZM 2019-05-30 PMC
Effect of Grape Pomace Polyphenols With or Without Pectin on TMAO Serum Levels Assessed by LC/MS-Based Assay: A Prelimin... Annunziata G, Maisto M, Schisano C 2019-05-21 PMC
Modulation of Circulating Trimethylamine N-Oxide Concentrations by Dietary Supplements and Pharmacological Agents: A Sys... Kalagi NA, Abbott KA, Alburikan KA 2019-05-10 PMC
Intestinal Microbiota in Cardiovascular Health and Disease: JACC State-of-the-Art Review Tang WH, Backhed F, Landmesser U 2019-04-30 PMC
Baseline urinalysis values in common bottlenose dolphins under human care in the Caribbean Jiménez-Zucchet N, Alejandro-Zayas T, Al... 2019-04-04 PMC
The genetic and biochemical basis of trimethylaminuria in an Irish cohort Doyle S, O'Byrne JJ, Nesbitt M 2019-03-25 PMC
Diet-induced metabolic changes of the human gut microbiome: importance of short-chain fatty acids, methylamines and indo... Abdul Rahim MB, Chilloux J, Martinez-Gil... 2019-03-22 PMC
Nonalcoholic fatty liver disease and the gut microbiome: Are bacteria responsible for fatty liver? Dong TS, Jacobs JP 2019-03-14 PMC
Wide diversity of methane and short-chain alkane metabolisms in uncultured archaea Borrel G, Adam PS, McKay LJ 2019-03-04 PMC
Psychotropics and the Microbiome: a Chamber of Secrets… Cussotto S, Clarke G, Dinan TG 2019-02-26 PMC
Association of FMO3 Variants with Blood Pressure in the Atherosclerosis Risk in Communities Study Bryant TS, Duggal P, Yu B 2019-02-18 PMC
Choline‐related‐inherited metabolic diseases—A mini review Wortmann SB, Mayr JA 2019-01-25 PMC
CRISPR analysis suggests that small circular single-stranded DNA smacoviruses infect Archaea instead of humans Díez-Villaseñor C, Rodriguez-Valera F 2019-01-17 PMC
Structure-guided identification of a small molecule that inhibits anaerobic choline metabolism by human gut bacteria Orman M, Bodea S, Funk MA 2018-12-17 PMC
Inborn errors of metabolism in the 21st century: past to present Arnold GL PMC
Common metabolic disorder (inborn errors of metabolism) concerns in primary care practice Agana M, Frueh J, Kamboj M PMC
From Point-of-Care Testing to eHealth Diagnostic Devices (eDiagnostics) Christodouleas DC, Kaur B, Chorti P 2018-11-20 PMC
Metabolic functions of the human gut microbiota: the role of metalloenzymes Rajakovich LJ, Balskus * EP 2018-11-19 PMC
Human chemosignals of disgust facilitate food judgment Zheng Y, You Y, Farias AR 2018-11-19 PMC
Nicotine-N’-oxidation by flavin monooxygenase enzymes Perez-Paramo YX, Chen G, Ashmore JH 2018-10-31 PMC
Evaluation of bleeding disorders in patients with Noonan syndrome: a systematic review Nugent DJ, Romano AA, Sabharwal S 2018-10-23 PMC
Trimethylamine N-Oxide: A Link among Diet, Gut Microbiota, Gene Regulation of Liver and Intestine Cholesterol Homeostasi... Canyelles M, Tondo M, Cedó L 2018-10-19 PMC
Dietary Choline Intake: Current State of Knowledge Across the Life Cycle Wiedeman AM, Barr SI, Green TJ 2018-10-16 PMC
Gut Colonization with Methanogenic Archaea Lowers Plasma Trimethylamine N-oxide Concentrations in Apolipoprotein e−/− Mi... Ramezani A, Nolin TD, Barrows IR 2018-10-03 PMC
Abstracts from the 50th European Society of Human Genetics Conference: Electronic Posters 2018-10-01 PMC
Implication of Trimethylamine N-Oxide (TMAO) in Disease: Potential Biomarker or New Therapeutic Target Janeiro MH, Ramírez MJ, Milagro FI 2018-10-01 PMC
Pathogenic functions of host microbiota Rath S, Rud T, Karch A 2018-09-28 PMC
Combined linkage and association analysis identifies rare and low frequency variants for blood pressure at 1q31 Wang H, Nandakumar P, Tekola-Ayele F 2018-09-27 PMC
Antioxidant modifications induced by the new metformin derivative HL156A regulate metabolic reprogramming in SAMP1/kl (-... Kim SA, Lam TG, Yook JI 2018-09-16 PMC
Plasma concentration of trimethylamine-N-oxide and risk of gestational diabetes mellitus Li P, Zhong C, Li S 2018-09-11 PMC
Identification and Quantification of Volatile Ramson-Derived Metabolites in Humans Scheffler L, Sharapa C, Amar T 2018-09-11 PMC
Název Autoři Datum Odkaz
Hidradenitis suppurativa/Acne inversa – operative Optionen, Rekonstruktionen und Kombinationen mit medikamentösen Therap... Cramer P, Schneider-Burrus S, Kovács M 2021-07-06 PMC
Healing hand ulcers caused by focal spasticity Gupta AD, Addison S 2020-03-05 PMC
Lantox—The Chinese Botulinum Toxin Drug—Complete English Bibliography and Comprehensive Formalised Literature Review Dressler D, Pan L, Su J 2021-05-22 PMC
The use of 33 MHz ultra-high-frequency ultrasonography for the evaluation of sweat glands in the axilla with osmidrosis Shinaoka A, Nakahara R, Saeki M 2021-05-13 PMC
Therapeutic Use of Botulinum Neurotoxins in Dermatology: Systematic Review Martina E, Diotallevi F, Radi G 2021-02-05 PMC
Foray into Concepts of Design and Evaluation of Microemulsions as a Modern Approach for Topical Applications in Acne Pat... Talianu MT, Dinu-Pîrvu CE, Ghica MV 2020-11-19 PMC
Open versus Closed Surgery for Axillary Osmidrosis: A Meta-Analysis of Articles Published in Four Languages Nomura M, Morioka D, Kojima Y 2020-11-11 PMC
Medical crowdfunding in a healthcare system with universal coverage: an exploratory study Lublóy Á 2020-11-09 PMC
The Efficacy and Effectiveness of Non-ablative Light-Based Devices in Hidradenitis Suppurativa: A Systematic Review and ... Jfri A, Saxena A, Rouette J 2020-11-03 PMC
Miscarriage as a Complication of Hidradenitis Suppurativa of the Vulva Al Ghamdi DS 2020-10-29 PMC
Microecological investigation and comparison of two clinical methods to evaluate axillary osmidrosis Du H, Ding S, Gao L 2020-09-21 PMC
A Paradoxical Vasodilatory Nutraceutical Intervention for Prevention and Attenuation of Migraine—A Hypothetical Review Chaliha DR, Vaccarezza M, Takechi R 2020-08-18 PMC
Botulinum Toxin Type B for Hidradenitis Suppurativa: A Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled Pilot Study Grimstad Ø, Kvammen BØ, Swartling C 2020-08-06 PMC
Using the Hair Removal Laser in the Axillary Region and its Effect on Normal Microbial Flora Fazel Z, Majidpour A, Behrangi E 2020-06-21 PMC
Something to Sweat About: Two Cases of Dupilumab-Induced Hyperhidrosis and Bromhidrosis Rowane M, Valencia R, Schend J 2020-05-20 PMC
Multi-modal treatment strategy for achieving an aesthetic lower face Jeong TK, Chung CH, Min KH 2020-05-15 PMC
Microbiota and Malodor—Etiology and Management Mogilnicka I, Bogucki P, Ufnal M 2020-04-20 PMC
The effects of 755 nm alexandrite laser on skin dryness and pruritus Pancar GS, Kalkan G, Eyupoglu O 2020-03-09 PMC
Hidradenitis Suppurativa: Current Understanding of Pathogenic Mechanisms and Suggestion for Treatment Algorithm Seyed Jafari SM, Hunger RE, Schlapbach C 2020-03-04 PMC
Hidradenitis Suppurativa: a lesser-known cause of AA amyloidosis Helvacı Ö, Güz G, Adışen E PMC
Hidradenitis suppurativa: infection, autoimmunity, or both? Constantinou CA, Fragoulis GE, Nikiphoro... 2019-12-30 PMC
A case of axillary bromhidrosis secondary to trimethylaminuria successfully treated with microwave-based therapy Patel F, Tu YM, Fernandes S 2019-10-07 PMC
Fecal medicines used in traditional medical system of China: a systematic review of their names, original species, tradi... Du H, Kuang TT, Qiu S 2019-09-13 PMC
Miscellaneous Perianal Afflictions Hagerman GF, Silva-Velazco J, Molina-Lop... 2019-08-22 PMC
The Safety and Impact of a Model of Intermittent, Time-Restricted Circadian Fasting (“Ramadan Fasting”) on Hidradenitis ... Damiani G, Mahroum N, Pigatto PD 2019-08-01 PMC
Disseminate Recurrent Folliculitis and Hidradenitis Suppurativa Are Associated Conditions: Results From a Retrospective ... Sechi A, Guglielmo A, Patrizi A 2019-07-31 PMC
A new type of surgery for the treatment of bromhidrosis Wang Y, Sun P, Leng X 2019-05-31 PMC
Systematic review of immunomodulatory therapies for hidradenitis suppurativa Lim SY, Oon HH 2019-05-13 PMC
Modified Suction-Assisted Cartilage Shaver for Axillary Osmidrosis Tseng YJ, Lee CH, Lin SH 2019-05-08 PMC
A Case of Scalp White Piedra Caused by Trichosporon Ovoides Singh A, Nyati A, Mohta A PMC
The Treatment of Axillary Odor: A Network Meta-Analysis Sun P, Wang Y, Bi M 2019-04-14 PMC
Integrated Transcriptomic and Proteomic Analysis of Human Eccrine Sweat Glands Identifies Missing and Novel Proteins Na CH, Sharma N, Madugundu AK 2019-04-12 PMC
Posterior Arm Perforator Flap for Axillary Reconstruction After Hidradenitis Suppurativa Excision Sirvan SS, Demir IA, Irmak F 2019-02-21 PMC
The Effectiveness of Local Surgical Technique in Treatment of Axillary Bromhidrosis Van TN, Manh TN, Minh PP 2019-01-29 PMC
Hurley III Hidradenitis Suppurativa Has an Aggressive Disease Course Vanlaerhoven AM, Ardon CB, van Straalen ... 2018-08-27 PMC
Sphingomonas paucimobilis empyema caused by remote foreign body aspiration Yuan J, Treadwell T 2018-04-11 PMC
Versajet-Assisted Hydraulic Epilation Through Small Incisions for Axillary Osmidrosis Han JH, Kim JK, Yoon KC 2018-02-20 PMC
Safety of Adalimumab Dosed Every Week and Every Other Week: Focus on Patients with Hidradenitis Suppurativa or Psoriasis Ryan C, Sobell JM, Leonardi CL 2018-01-27 PMC
Intralesional Diode Laser 1064 nm for the Treatment of Hidradenitis Suppurativa: A Report of Twenty Patients Fabbrocini G, França K, Lotti T 2018-01-07 PMC
Terminal Deoxynucleotidyl Transferase-Mediated Deoxyuridine Triphosphate Nick End Labeling (TUNEL) Assay to Characterize... Lee JM, Park JH, Kim BY 2017-12-26 PMC
Case series: The modified skoog approach for definitive management of severe hidradenitis suppurativa of the axilla Young Sing Q, Mohammed F, Mooteeram J 2017-10-25 PMC
Laser-induced synlabia, cryptomenorrhea, and urine retention: A case report and literature review Fadul-Elahi T, Janjua NB PMC
Effectiveness and Complications of Improved Liposuction–Curettage Through Mini-Incisions for the Treatment of Axillary O... Yang H, Xu G, Huang CL 2017-09-20 PMC
Dermoscopy of Yellow Concretions on Axillary Hair Cervantes J, Johr RJ, Tosti A 2017-08-22 PMC
The curative effect of liposuction curettage in the treatment of bromhidrosis: A meta-analysis Zhang L, Chen F, Kong J 2017-08-18 PMC
A novel organotypic 3D sweat gland model with physiological functionality Klaka P, Grüdl S, Banowski B 2017-08-10 PMC
Hidradenitis suppurativa: an update on connecting the tracts Smith MK, Nicholson CL, Parks-Miller A 2017-07-28 PMC
Descriptive Epidemiology of Hidradenitis Suppurativa in Greece: A Study of 152 Cases Katoulis AC, Liakou AI, Rotsiamis N 2017-05-17 PMC
A missense variant of the ABCC11 gene is associated with Axillary Osmidrosis susceptibility and clinical phenotypes in t... Ren Y, Liu W, Chen J 2017-05-09 PMC
Hidradenitis suppurativa: from pathogenesis to diagnosis and treatment Napolitano M, Megna M, Timoshchuk EA 2017-04-19 PMC
Medical and Surgical Treatment of Hidradenitis Suppurativa: A Review Scuderi N, Monfrecola A, Dessy LA 2017-03-21 PMC
Oxybutynin as an alternative treatment for hyperhidrosis Delort S, Marchi E, Corrêa MA PMC
Clinical and Molecular Evidence of ABCC11 Protein Expression in Axillary Apocrine Glands of Patients with Axillary Osmid... Toyoda Y, Takada T, Gomi T 2017-02-15 PMC
Working Up a Good Sweat – The Challenges of Standardising Sweat Collection for Metabolomics Analysis Hussain JN, Mantri N, Cohen MM PMC
Botulinum Toxin Off-Label Use in Dermatology: A Review Campanati A, Martina E, Giuliodori K 2017-02-01 PMC
Comparative Study of Efficacy and Safety of Botulinum Toxin a Injections and Subcutaneous Curettage in the Treatment of ... Budamakuntla L, Loganathan E, George A PMC
MMP8 Is Increased in Lesions and Blood of Acne Inversa Patients: A Potential Link to Skin Destruction and Metabolic Alte... Tsaousi A, Witte E, Witte K 2016-10-23 PMC
The Effect of Smoking and Age on the Response to First-Line Therapy of Hidradenitis Suppurativa: An Institutional Retros... Denny G, Anadkat M 2016-09-28 PMC
Nederlands-Engels Kerkhof PL 2016-08-18 PMC
Engels-Nederlands Kerkhof PL 2016-08-18 PMC
Clinical and epidemiological features of coryneform skin infections at a tertiary hospital Pinto M, Hundi GK, Bhat RM PMC
Diagnosis of Human Axillary Osmidrosis by Genotyping of the Human ABCC11 Gene: Clinical Practice and Basic Scientific Ev... Toyoda Y, Gomi T, Nakagawa H 2016-02-23 PMC
Pitted keratolysis de Almeida Jr HL, Siqueira RN, Meireles ... PMC
Treatment of Diffuse Planar Xanthoma of the Face after One Session of 1,444-nm Neodymium-Doped Yttrium Aluminium Garnet ... Lee JM, Chun SH, So BJ 2015-12-07 PMC
Perianal Crohn’s disease and hidradenitis suppurativa: a possible common immunological scenario Giudici F, Maggi L, Santi R 2015-07-22 PMC
Papillon–Lefèvre syndrome: clinical presentation and management options Sreeramulu B, Shyam ND, Ajay P 2015-07-15 PMC
Quality of life in patients with primary axillary hyperhidrosis before and after treatment with fractionated microneedle... Abtahi-Naeini B, Naeini FF, Adibi N PMC
Actualities of Management of Aural, Nasal, and Throat Foreign Bodies Oreh A, Folorunsho D, Ibekwe T PMC
Rapid Stress System Drives Chemical Transfer of Fear from Sender to Receiver de Groot JH, Smeets MA, Semin GR 2015-02-27 PMC
Minimally Invasive Surgery for Axillary Osmidrosis Using a Combination of Subcutaneous Tissue Removal and a 1,444-nm Nd:... Lee SG, Ryu HJ, Kim IH 2014-11-26 PMC
Surgical treatment of axillary hyperhidrosis by suction-curettage of sweat glands de Rezende RM, Luz FB PMC
Management of hyperhidrosis Stashak AB, Brewer JD 2014-10-29 PMC
Treatment of uncommon sites of focal primary hyperhidrosis: experience with pharmacological therapy using oxybutynin Teivelis MP, Wolosker N, Krutman M PMC
Zinc Therapy in Dermatology: A Review Gupta M, Mahajan VK, Mehta KS 2014-07-10 PMC
Therapeutic effect of Botulinum toxin-A in 88 patients with Trigeminal Neuralgia with 14-month follow-up Li S, Lian YJ, Chen Y 2014-06-22 PMC
A Prospective, Long-Term Follow-Up Study of 1,444 nm Nd:YAG Laser: A New Modality for Treating Axillary Bromhidrosis Jung SK, Jang HW, Kim HJ 2014-04-30 PMC
Evaluation of anxiety and depression prevalence in patients with primary severe hyperhidrosis Bragança GM, Lima SO, Pinto AF Neto PMC
Hidradenitis suppurativa: a common and burdensome, yet under-recognised, inflammatory skin disease Dufour DN, Emtestam L, Jemec GB 2014-02-24 PMC
Subdermal Coagulation Treatment of Axillary Bromhidrosis by 1,444 nm Nd:YAG Laser: A Comparison with Surgical Treatment Lee KG, Kim SA, Yi SM 2014-02-17 PMC
Sweat Gland Progenitors in Development, Homeostasis, and Wound Repair Lu C, Fuchs E PMC
Turning the tide: a history and review of hyperhidrosis treatment Lee KY, Levell NJ 2014-01-07 PMC
Acne inversa goes an extra mile than hidradenitis suppurativa Witmanowski H, Szychta P, Stępniewski S 2013-08-27 PMC
Characterization of Staphylococcus and Corynebacterium Clusters in the Human Axillary Region Callewaert C, Kerckhof FM, Granitsiotis ... 2013-08-12 PMC
Skin care: Historical and contemporary views AlGhamdi KM, AlHomoudi FA, Khurram H 2013-03-14 PMC
Acne inversa of the scrotum and penis – aggressive urological treatment Gibas A, Matuszewski M, Michajłowski I 2012-09-04 PMC
Treatment of Axillary Osmidrosis Using a Subcutaneous Pulsed Nd-YAG Laser Kim D, Kim J, Yeo H 2012-03-14 PMC
Advances in Electronic-Nose Technologies Developed for Biomedical Applications Wilson AD, Baietto M 2011-01-19 PMC
Multiple Intranasal Foreign Bodies: An Incidental Diagnosis Habibullah MA, Bhat SS, Hegde K S 2010-09-15 PMC
Syringomas Treated by Intralesional Insulated Needles without Epidermal Damage Hong SK, Lee HJ, Cho SH 2010-08-05 PMC
Psychological interventions in the management of common skin conditions Shenefelt PD 2010-03-26 PMC
Comorbidities of hidradenitis suppurativa (acne inversa) Fimmel S, Zouboulis CC PMC
A prospective clinical trial of open label etanercept for the treatment of hidradenitis suppurativa Lee RA, Dommasch E, Treat J 2009-01-31 PMC
Foreign bodies in the nasal cavities: a comprehensive review of the aetiology, diagnostic pointers, and therapeutic meas... Kalan A, Tariq M PMC
Lotions and Potions: Pearls of Topical Therapy Ross JB PMC
Smell as a diagnostic marker Liddell K PMC
Simple surgery for axillary hyperhidrosis (two cases). Weaver PC, Copeman PW PMC
Osler and Dermatology 1960-12-24 PMC
SYMMETRIC LIVIDITY OF THE SOLES AS SEEN IN PRIVATE PRACTICE Nelson LM PMC
Symmetrical Lividity of the Soles Kalz F, Friedman H PMC
Reviews and Notices 1886-02-27 PMC
Název Autoři Datum Odkaz
Role of Hydrogen Sulfide in the Endocrine System Chen HJ, Ngowi EE, Qian L 2021-07-16 PMC
Determination of the Chemical Composition and Antimicrobial Activity of Lavatera thuringiaca L. Medicinal Herb Material ... Zhandabayeva MA, Kozhanova KK, Boshkayev... 2021-07-21 PMC
Developing a core outcome set for periodontal trials Lamont TJ, Clarkson JE, Ricketts DN 2021-07-22 PMC
Focal Palatitis (Previously Focal Palatine Erosions) in Captive Cheetahs (Acinonyx jubatus) Steenkamp G, Boy SC, van Staden PJ 2021-07-12 PMC
Radiolucent Jaw Lesions: Imaging Approach Kumar J, Vanagundi R, Manchanda A 2021-06-01 PMC
Evaluation of Nutritional, Phytochemical, and Mineral Composition of Selected Medicinal Plants for Therapeutic Uses from... Radha, Kumar M, Puri S 2021-07-13 PMC
Orodispersible Film Loaded with Enterococcus faecium CRL183 Presents Anti-Candida albicans Biofilm Activity In Vitro Lordello VB, Meneguin AB, de Annunzio SR 2021-06-30 PMC
Association of Graphene Silver Polymethyl Methacrylate (PMMA) with Photodynamic Therapy for Inactivation of Halitosis Re... Bacali C, Carpa R, Buduru S 2021-06-23 PMC
Review of Rhinitis: Classification, Types, Pathophysiology Liva GA, Karatzanis AD, Prokopakis EP 2021-07-19 PMC
Ozone Gel in Chronic Periodontal Disease: A Randomized Clinical Trial on the Anti-Inflammatory Effects of Ozone Applicat... Colombo M, Gallo S, Garofoli A 2021-07-06 PMC
S-PRG Filler Eluate Induces Oxidative Stress in Oral Microorganism: Suppression of Growth and Pathogenicity, and Possibl... Kono Y, Tamura M, Cueno ME 2021-07-05 PMC
Antimicrobial and Antibiofilm Activity of the Probiotic Strain Streptococcus salivarius K12 against Oral Potential Patho... Stašková A, Sondorová M, Nemcová R 2021-06-29 PMC
Antibacterial Activity of Boswellia sacra Flueck. Oleoresin Extract against Porphyromonas gingivalis Periodontal Pathoge... Attallah NG, Negm WA, Elekhnawy E 2021-07-15 PMC
Subinhibitory Antibiotic Concentrations Enhance Biofilm Formation of Clinical Enterococcus faecalis Isolates Bernardi S, Anderson A, Macchiarelli G 2021-07-19 PMC
Beneficial Role of Antioxidant Secondary Metabolites from Medicinal Plants in Maintaining Oral Health Kumar M, Prakash S, Radha 2021-06-30 PMC
Blood Parameters and Feline Tooth Resorption: A Retrospective Case Control Study from a Spanish University Hospital Whyte A, Tejedor MT, Whyte J 2021-07-17 PMC
Variations in the oral microbiome are associated with depression in young adults Wingfield B, Lapsley C, McDowell A 2021-07-22 PMC
COVID-19 Coinfection With Mucormycosis in a Diabetic Patient R R, Thanthoni M, Warrier AS 2021-06-22 PMC
Thermophilin 110 inhibits growth and biofilm formation of Streptococcus mutans Renye JA, Steinberg DH 2021-06-16 PMC
A Narrative Review of Dietary Approaches for Kidney Transplant Patients Goldfarb Cyrino L, Galpern J, Moore L 2021-04-27 PMC
A Review of Evidence-Based Recommendations for Pericoronitis Management and a Systematic Review of Antibiotic Prescribin... Schmidt J, Kunderova M, Pilbauerova N 2021-06-24 PMC
Comparison of Point-of-Care Testing and Hospital-Based Methods in Screening for Potential Type 2 Diabetes Mellitus and A... Suwattipong M, Thuramonwong T, Tantipoj ... 2021-06-15 PMC
Oropharyngeal and otorhinological changes in end stage renal patients undergoing hemodialysis Ezzatt OM, Hamed MG, Gamil Y 2021-07-01 PMC
Unusual Site for a White Nodule on the Palatine Tonsil: Presentation, Differential Diagnosis, and Discussion Aloyouny AY 2021-07-08 PMC
Oral Health Related Quality of Life and Prosthetic Status among Institutionalized Elderly from the Bucharest Area: A Pil... Iosif L, Preoteasa CT, Preoteasa E 2021-06-21 PMC
Computer‐assisted planning with 3D printing for mandibular reconstruction caused by a mandibular fracture with secondary... Barreda Hale M, Romero‐Araya P, Cea Herr... 2021-07-19 PMC
Dietary Factors Affecting the Prevalence and Impact of Periodontal Disease Santonocito S, Polizzi A, Palazzo G 2021-07-09 PMC
Pyogenic meningitis and trigeminal neuritis secondary to periodontogenic paranasal sinusitis in a red deer (Cervus elaph... KUTARA K, KADEKARU S, SUGISAWA R 2021-04-09 PMC
Lotus seeds (Nelumbinis semen) as an emerging therapeutic seed: A comprehensive review Arooj M, Imran S, Inam‐ur‐Raheem M 2021-05-06 PMC
Pattern of methane levels with lactulose breath testing; can we shorten the test duration? Shaker A, Peng B, Soffer E 2021-06-17 PMC
Evaluation of Effectiveness of a Toothpaste Containing Tea Tree Oil and Ethanolic Extract of Propolis on the Improvement... Wiatrak K, Morawiec T, Rój R 2021-07-03 PMC
Relationship Between Halitosis and Periodontitis: a Pilot Study Musić L, Par M, Peručić J PMC
Periodontal therapy as adjunctive treatment for gastric Helicobacter pylori infection Ren Q, Yan X, Zhou Y 2016-02-07 PMC
Concentration-time extrapolation of short-term inhalation exposure levels: dimethyl sulfide, a case study using a chemic... Demchuk E, Ball SL, Le SL 2019-01-02 PMC
Oral Health Messiers: Diabetes Mellitus Relevance Ahmad R, Haque M 2021-07-01 PMC
Oral ulcers in children- a clinical narrative overview Légeret C, Furlano R 2021-06-30 PMC
Metabolic Disturbance and Th17/Treg Imbalance Are Associated With Progression of Gingivitis Wang W, Wang X, Lu S 2021-06-21 PMC
Oral Microbial Shift Following 1-Month Supplementation of Probiotic Chewable Tablets Containing Lactobacillus reuteri UB... Jebin AA, Nisha KJ, Padmanabhan S 2021-06-14 PMC
A meta-analysis of ozone effect on tooth bleaching Dietrich L, de Assis Costa MD, Blumenber... 2021-06-23 PMC
Bioaerosols from mouth-breathing: Under-recognized transmissible mode in COVID-19? Balasubramanian S, Vinayachandran D 2021-06-09 PMC
Structure and Function of Oral Microbial Community in Periodontitis Based on Integrated Data Cai Z, Lin S, Hu S 2021-06-17 PMC
N-Acetylcysteine: A Review of Clinical Usefulness (an Old Drug with New Tricks) Schwalfenberg GK 2021-06-09 PMC
Turkish Guideline for Diagnosis and Treatment of Allergic Rhinitis (ART) Ecevit MC, Özcan M, Haberal Can İ PMC
Tongue microbiome in children with autism spectrum disorder Abdulhaq A, Halboub E, Homeida HE 2021-06-22 PMC
Oral manifestations of COVID‐19 patients: An online survey of the Egyptian population El Kady DM, Gomaa EA, Abdella WS 2021-05-01 PMC
SYmptom-Based STratification of DiabEtes Mellitus by Renal Function Decline (SYSTEM): A Retrospective Cohort Study and M... Chan KW, Chow TY, Yu KY 2021-06-14 PMC
Oral mucosal lesions in patients with COVID-19: a systematic review Bhujel N, Zaheer K, Singh RP 2021-06-25 PMC
Tonsillolith Shikino K, Ikusaka M 2021-06-22 PMC
Therapeutic Effect of EPA/DHA Supplementation in Neoplastic and Non-neoplastic Companion Animal Diseases: A Systematic R... MAGALHÃES TR, LOURENÇO AL, GREGÓRIO H 2021-05-03 PMC
Safety of ChAdOx1 nCoV-19 Vaccine: Independent Evidence from Two EU States Riad A, Pokorná A, Mekhemar M 2021-06-18 PMC
Prevalence and Risk Factors of CoronaVac Side Effects: An Independent Cross-Sectional Study among Healthcare Workers in ... Riad A, Sağıroğlu D, Üstün B 2021-06-15 PMC
Adolescence, Adulthood and Self-Perceived Halitosis: A Role of Psychological Factors Mento C, Lombardo C, Milazzo M 2021-06-12 PMC
Candida albicans and Oral Carcinogenesis. A Brief Review Di Cosola M, Cazzolla AP, Charitos IA 2021-06-12 PMC
Electrospun Metal Oxide Nanofibers and Their Conductometric Gas Sensor Application. Part 2: Gas Sensors and Their Advant... Korotcenkov G 2021-06-12 PMC
Spices, Condiments, Extra Virgin Olive Oil and Aromas as Not Only Flavorings, but Precious Allies for Our Wellbeing Dini I, Laneri S 2021-05-28 PMC
Antimicrobial and Antibiofilm Activities of Weissella cibaria against Pathogens of Upper Respiratory Tract Infections Yeu JE, Lee HG, Park GY 2021-05-30 PMC
A New Look at the Genus Solobacterium: A Retrospective Analysis of Twenty-Seven Cases of Infection Involving S. moorei a... Alauzet C, Aujoulat F, Lozniewski A 2021-06-05 PMC
Effectiveness of Antimicrobial Photodynamic Therapy in the Treatment of Periodontitis: A Systematic Review and Meta-Anal... Dalvi S, Benedicenti S, Sălăgean T 2021-06-04 PMC
Identification of Volatile Sulfur Compounds Produced by Schizophyllum commune Toyotome T, Takino M, Takaya M 2021-06-08 PMC
Identification of Salivary Microorganisms and Metabolites Associated with Halitosis Jo JK, Seo SH, Park SE 2021-06-07 PMC
The Chairside Periodontal Diagnostic Toolkit: Past, Present, and Future Ko TJ, Byrd KM, Kim SA 2021-05-22 PMC
Natural Photosensitizers in Antimicrobial Photodynamic Therapy Polat E, Kang K 2021-05-21 PMC
Coriandrum sativum attenuates microglia mediated neuroinflammation and MPTP-induced behavioral and oxidative changes in ... Koppula S, Alluri R, Kopalli SR 2021-04-28 PMC
Immunoglobulin Y for Potential Diagnostic and Therapeutic Applications in Infectious Diseases Lee L, Samardzic K, Wallach M 2021-06-09 PMC
A Rare Cause of Dysphonia Saniasiaya J 2021-05-31 PMC
Impact of Adjunctive Diode Laser Application to Non-Surgical Periodontal Therapy on Clinical, Microbiological and Immuno... Pawelczyk-Madalińska M, Benedicenti S, S... 2021-06-15 PMC
Oral manifestations of Covid‐19‐A literature review Farid H, Khan M, Jamal S 2021-05-24 PMC
Pain assessment and analgesic consumption after nonsurgical periodontal therapy Palheiros BR, Cunha FA, Abreu LG 2021-05-03 PMC
Formation of a temporary gastrostomy to aid delivery of gastric trichobezoar and decrease incidence of wound infection Darwish AA, Abdelgawad AE, Platt E 2019-06-21 PMC
Probiotic Streptococcus salivarius K12 Alleviates Radiation-Induced Oral Mucositis in Mice Wang Y, Li J, Zhang H 2021-06-04 PMC
Superior Mesenteric Artery Syndrome: Could it Involve a Potential Familial Pattern? Zee K, Stephens M, Fabiszak M 2021-05-17 PMC
Integrated Phenotypic-Genotypic Analysis of Candidate Probiotic Weissella Cibaria Strains Isolated from Dairy Cows in Ku... Patrone V, Al-Surrayai T, Romaniello F 2020-10-21 PMC
Comparison of periodontal parameters between patients with ischemic and dilative cardiomyopathy Ziebolz D, Binner C, Reuschel F 2021-06-16 PMC
Oral status of older people in medium to long-stay health and social care setting: a systematic review Ruiz-Roca JA, Fuentes DM, Gómez García F... 2021-06-14 PMC
Characterization of hyperglycemia due to sub-chronic administration of red ginseng extract via comparative global proteo... Na AY, Jo JJ, Kwon OK 2021-06-11 PMC
GMP compliant isolation of mucosal epithelial cells and fibroblasts from biopsy samples for clinical tissue engineering Tait A, Proctor T, Hamilton NJ 2021-06-11 PMC
Oral manifestations in chikungunya patients: A systematic review Brostolin da Costa D, De-Carli AD, Probs... 2021-06-10 PMC
Systematic review and meta-analysis on the adjunctive use of host immune modulators in non-surgical periodontal treatmen... Corbella S, Calciolari E, Alberti A 2021-06-09 PMC
Dots, lines, contours, and ends: An image-based review of esophageal pathology Keshav N, Khalid S, Parasher G 2021-06-05 PMC
Experimental Tracheal Replacement: Angiogenesis and Null Apoptosis Promote Stenosis Santibáñez-Salgado JA, Sotres-Vega A, Ga... 2021-06-05 PMC
Can we screen for pancreatic cancer? Identifying a sub-population of patients at high risk of subsequent diagnosis using... Malhotra A, Rachet B, Bonaventure A 2021-06-02 PMC
Upper Gastrointestinal Disorders in Adult Patients with Intellectual and Developmental Disabilities Curtis JS, Kennedy SE, Attarha B 2021-06-02 PMC
Atypical Clinical Presentation of Laryngopharyngeal Reflux: A 5-Year Case Series Lechien JR, Hans S, Bobin F 2021-05-31 PMC
Selenium-Binding Protein 1 (SELENBP1) as Biomarker for Adverse Clinical Outcome After Traumatic Spinal Cord Injury Seelig J, Heller RA, Haubruck P 2021-05-28 PMC
Knowledge and Attitudes of Future Healthcare Professionals Toward Rare Diseases Domaradzki J, Walkowiak D 2021-05-28 PMC
Acupuncture as an Independent or Adjuvant Management to Standard Care for Perimenopausal Depression: A Systematic Review... Zhao FY, Fu QQ, Kennedy GA 2021-05-28 PMC
Equine “Idiopathic” and Infundibular Caries-Related Cheek Teeth Fractures: A Long-Term Study of 486 Fractured Teeth in 3... Dixon PM, Kennedy R, Reardon RJ 2021-05-28 PMC
Resolving the Contradictory Functions of Lysine Decarboxylase and Butyrate in Periodontal and Intestinal Diseases Levine M, Lohinai ZM 2021-05-27 PMC
Magnet-assisted endoscopic diverticulotomy for an esophageal diverticulum after anterior cervical spine surgery: First c... Morita FH, Bergantini Neto H, Sakai P 2021-05-27 PMC
Multidimensional Urban Exposure Analysis of Industrial Chemical Risk Scenarios in Mexican Metropolitan Areas Ortega Montoya CY, López-Pérez AO, Ugald... 2021-05-26 PMC
Accuracy of breath test for diabetes mellitus diagnosis: a systematic review and meta-analysis Wang W, Zhou W, Wang S 2021-05-24 PMC
A cocoa (Theobroma cacao L.) extract impairs the growth, virulence properties, and inflammatory potential of Fusobacteri... Ben Lagha A, Maquera Huacho P, Grenier D 2021-05-24 PMC
Airflow limitation and tongue microbiota in community-dwelling elderly individuals Takeshita T, Matsumoto K, Furuta M 2021-05-24 PMC
Evaluation of the Efficacy of Lacer HaliTM Treatment on the Management of Halitosis: A Randomized Double-Blind Clinical ... Xiang L, Rojo R, Prados-Frutos JC 2021-05-23 PMC
Bacteriological Evaluation of Gingival Crevicular Fluid in Teeth Restored Using Fixed Dental Prostheses: An In Vivo Stud... Heboyan A, Manrikyan M, Zafar MS 2021-05-22 PMC
Somatization in patients with predominant diarrhoea irritable bowel syndrome: the role of the intestinal barrier functio... Prospero L, Riezzo G, Linsalata M 2021-05-22 PMC
The Alteration of Salivary Immunoglobulin A in Autism Spectrum Disorders Gong W, Qiao Y, Li B 2021-05-21 PMC
Comparative evaluation of bacterial colonization on removable dental prostheses in patients with COVID-19: A clinical st... Karimzadeh F, Sajedi SM, Taram S 2021-05-21 PMC
Bailing Capsule combined with α-ketoacid tablets for stage 3 chronic kidney disease: Protocol of a double-blinded, rando... Hu X, Wang J, Yang H 2021-05-21 PMC
Ablation of Selenbp1 Alters Lipid Metabolism via the Pparα Pathway in Mouse Kidney Song Y, Kurose A, Li R 2021-05-19 PMC
Název Autoři Datum Odkaz
Estrogen-related receptor alpha (ERRα) is a key regulator of intestinal homeostasis and protects against colitis Tran A, Scholtes C, Songane M 2021-07-23 PMC
Genome-wide investigation identifies a rare copy-number variant burden associated with human spina bifida Wolujewicz P, Aguiar-Pulido V, AbdelAlee... 2021-03-08 PMC
High L-Carnitine Levels Impede Viral Control in Chronic Hepatitis B Virus Infection Gu S, Fu X, Ye G 2021-06-21 PMC
Rare Modifier Variants Alter the Severity of Cardiovascular Disease in Pseudoxanthoma Elasticum: Identification of Novel... De Vilder EY, Martin L, Lefthériotis G 2021-06-08 PMC
Association of Vitamin D, Zinc and Selenium Related Genetic Variants With COVID-19 Disease Severity Kotur N, Skakic A, Klaassen K 2021-06-04 PMC
Effects of Guava (Psidium guajava L.) Leaf Extract on the Metabolomics of Serum and Feces in Weaned Piglets Challenged b... Wang D, Zhou L, Zhou H 2021-05-24 PMC
Transcriptomic and metabolomic characterization of post-hatch metabolic reprogramming during hepatic development in the ... Van Every HA, Schmidt CJ 2021-05-24 PMC
Increased EHHADH Expression Predicting Poor Survival of Osteosarcoma by Integrating Weighted Gene Coexpression Network A... Cui J, Yi G, Li J 2021-05-03 PMC
Comprehensive analysis of immune-related prognostic genes in the tumour microenvironment of hepatocellular carcinoma Gao W, Li L, Han X 2021-03-31 PMC
Dissection of two routes to naïve pluripotency using different kinase inhibitors Martinez-Val A, Lynch CJ, Calvo I 2021-03-25 PMC
Construction of circRNA-Based ceRNA Network to Reveal the Role of circRNAs in the Progression and Prognosis of Hepatocel... Deng R, Cui X, Dong Y 2021-02-26 PMC
Gene expression profile of human follicle dermal papilla cells in response to Camellia japonica phytoplacenta extract Cho WK, Kim H, Paek SH 2021-02-14 PMC
Rare genetic variants affecting urine metabolite levels link population variation to inborn errors of metabolism Cheng Y, Schlosser P, Hertel J 2021-02-11 PMC
Simple sequence repeats drive genome plasticity and promote adaptive evolution in penaeid shrimp Yuan J, Zhang X, Wang M 2021-02-11 PMC
Integrating lipidomics and genomics: emerging tools to understand cardiovascular diseases Tabassum R, Ripatti S 2021-01-15 PMC
Gene networks and pathways for plasma lipid traits via multitissue multiomics systems analysis Blencowe M, Ahn IS, Saleem Z 2021-01-05 PMC
Presumed cancer‐associated retinopathy (CAR) mimicking Sudden Acquired Retinal Degeneration Syndrome (SARDS) in canines Grozdanic SD, Lazic T, Kecova H 2020-12-27 PMC
Mechanistic Modeling of Gene Regulation and Metabolism Identifies Potential Targets for Hepatocellular Carcinoma Sun R, Xu Y, Zhang H 2020-12-23 PMC
Identification of Novel MeCP2 Cancer-Associated Target Genes and Post-Translational Modifications Castro-Piedras I, Vartak D, Sharma M 2020-12-10 PMC
RNA sequencing: new technologies and applications in cancer research Hong M, Tao S, Zhang L 2020-12-04 PMC
Analysis of differentially expressed genes in oral epithelial cells infected with Fusobacterium nucleatum for revealing ... Zhang S, Li C, Zhang Z 2020-12-02 PMC
Modulation of the TGF-β signaling pathway by long noncoding RNA in hepatocellular carcinoma Han M, Liao Z, Liu F 2020-12-01 PMC
Abstracts from the 53rd European Society of Human Genetics (ESHG) Conference: Interactive e-Posters 2020-12-01 PMC
Investigation of the Impact from IL-2, IL-7, and IL-15 on the Growth and Signaling of Activated CD4+ T Cells Coppola C, Hopkins B, Huhn S 2020-10-22 PMC
Non-syndromic Cleft Palate: An Overview on Human Genetic and Environmental Risk Factors Martinelli M, Palmieri A, Carinci F 2020-10-20 PMC
Coronavirus: proteomics analysis of chicken kidney tissue infected with variant 2 (IS-1494)-like avian infectious bronch... Abdollahi H, Rezaei-Tavirani M, Ghalyanc... 2020-10-20 PMC
CRISPR screening of porcine sgRNA library identifies host factors associated with Japanese encephalitis virus replicatio... Zhao C, Liu H, Xiao T 2020-10-14 PMC
Network-Based Coexpression Analysis Identifies Functional and Prognostic Long Noncoding RNAs in Hepatocellular Carcinoma Li J, Zhou J, Kai S 2020-10-06 PMC
Selenium and at-risk pregnancy: challenges and controversies Duntas LH 2020-10-01 PMC
Functional and Clinical Characterization of Tumor-Infiltrating T Cell Subpopulations in Hepatocellular Carcinoma Li J, Zhou J, Kai S 2020-09-30 PMC
Assessment of mitochondrial function in metabolic dysfunction-associated fatty liver disease using obese mouse models Zhao QY, Ge LH, Zhang K 2020-09-18 PMC
Identification and validation of a ten-gene set variation score as a diagnostic and prognostic stratification tool in he... Zou C, Yuan C, Ye J 2020-09-15 PMC
Evolutionary history of dimethylsulfoniopropionate (DMSP) demethylation enzyme DmdA in marine bacteria Hernández L, Vicens A, Eguiarte LE 2020-09-10 PMC
Connectivity mapping of glomerular proteins identifies dimethylaminoparthenolide as a new inhibitor of diabetic kidney d... Klein J, Caubet C, Camus M 2020-09-10 PMC
Current State of Evidence: Influence of Nutritional and Nutrigenetic Factors on Immunity in the COVID-19 Pandemic Framew... Galmés S, Serra F, Palou A 2020-09-08 PMC
A Prognostic Model Based on Six Metabolism-Related Genes in Colorectal Cancer Sun YL, Zhang Y, Guo YC 2020-08-31 PMC
Role of N,N-Dimethylglycine and Its Catabolism to Sarcosine in Chromohalobacter salexigens DSM 3043 Yang T, Shao YH, Guo LZ 2020-08-18 PMC
Proteomic analysis revealed common, unique and systemic signatures in gender-dependent hepatocarcinogenesis Li H, Rong Z, Wang H 2020-08-13 PMC
Identification of potential hub genes associated with the pathogenesis and prognosis of hepatocellular carcinoma via int... Meng Z, Wu J, Liu X 2020-07-29 PMC
Metabolic pathway alterations in microvascular endothelial cells in response to hypoxia Cohen EB, Geck RC, Toker A 2020-07-09 PMC
Approaches to studying the genomic architecture of complex birth defects Taiwo TE, Cao X, Cabrera RM 2020-06-29 PMC
Activation of transcription factor circuity in 2i-induced ground state pluripotency is independent of repressive global ... Shukla R, Mjoseng HK, Thomson JP 2020-06-25 PMC
An Update on Mitochondrial Reactive Oxygen Species Production Mailloux RJ 2020-06-02 PMC
Riboflavin Deficiency—Implications for General Human Health and Inborn Errors of Metabolism Mosegaard S, Dipace G, Bross P 2020-05-28 PMC
Genomic Blueprint of Glycine Betaine Metabolism in Coral Metaorganisms and Their Contribution to Reef Nitrogen Budgets Ngugi DK, Ziegler M, Duarte CM 2020-04-30 PMC
Gene expression dynamic analysis reveals co-activation of Sonic Hedgehog and epidermal growth factor followed by dynamic... Maroufy V, Shah P, Asghari A 2020-04-14 PMC
CDK1-PLK1/SGOL2/ANLN pathway mediating abnormal cell division in cell cycle may be a critical process in hepatocellular ... Li L, Huang K, Zhao H 2020-04-10 PMC
Network-based metabolic characterization of renal cell carcinoma Pandey N, Lanke V, Vinod PK 2020-04-06 PMC
Disruption of hepatic one-carbon metabolism impairs mitochondrial function and enhances macrophage activity in methionin... Eudy BJ, McDermott CE, Fernandez G 2020-03-19 PMC
Identification of HO-1 as a novel biomarker for graft acute cellular rejection and prognosis prediction after liver tran... Jia J, Nie Y, Geng L PMC
The different expression of glycogen phosphorylases in renal clear cell renal carcinoma and chromophobe renal carcinoma Lu Y, Luo G, Zhu S 2020-02-26 PMC
One carbon metabolism and folate transporter genes: Do they factor prominently in the genetic etiology of neural tube de... Steele JW, Kim SE, Finnell RH 2020-02-13 PMC
Precision medicine integrating whole-genome sequencing, comprehensive metabolomics, and advanced imaging Hou YC, Yu HC, Martin R 2020-01-24 PMC
Dysregulation of multiple metabolic networks related to brain transmethylation and polyamine pathways in Alzheimer disea... Mahajan UV, Varma VR, Griswold ME 2020-01-24 PMC
Genome-wide scan identifies novel genetic loci regulating salivary metabolite levels Nag A, Kurushima Y, Bowyer RC 2020-01-21 PMC
ERRATUM 2020-01-20 PMC
Dataset on the mass spectrometry-based proteomic profiling of the kidney from wild type and the dystrophic mdx-4cv mouse... Dowling P, Zweyer M, Raucamp M 2020-01-02 PMC
Schwann cell reprogramming and lung cancer progression: a meta-analysis of transcriptome data Silva VM, Gomes JA, Tenório LP 2019-12-31 PMC
LncRNA RP11-422N16.3 Inhibits Cell Proliferation and EMT, and Induces Apoptosis in Hepatocellular Carcinoma Cells by Spo... Sun Y, Zhou Q, Li J 2019-12-12 PMC
Systematic evaluation of differential splicing tools for RNA-seq studies Mehmood A, Laiho A, Venäläinen MS 2019-12-05 PMC
Short-term treatment with a peroxisome proliferator-activated receptor α agonist influences plasma one-carbon metabolite... Lysne V, Bjørndal B, Grinna ML 2019-12-05 PMC
Identification Of Novel lncRNAs For Detection Of HBV-Associated Hepatocellular Carcinoma Li Y, Chen X, Huang H 2019-11-27 PMC
Combined Omics Reveals That Disruption of the Selenocysteine Lyase Gene Affects Amino Acid Pathways in Mice Seale LA, Khadka VS, Menor M 2019-10-26 PMC
Genomic Basis of Convergent Island Phenotypes in Boa Constrictors Card DC, Adams RH, Schield DR 2019-10-23 PMC
Rrm2b deletion causes mitochondrial metabolic defects in renal tubules Chen YF, Lin IH, Guo YR 2019-09-13 PMC
Gene–gene interaction among cell adhesion genes and risk of nonsyndromic cleft lip with or without cleft palate in Chine... Liu D, Wang M, Yuan Y 2019-08-16 PMC
miR-873-5p targets mitochondrial GNMT-Complex II interface contributing to non-alcoholic fatty liver disease Fernández-Tussy P, Fernández-Ramos D, Lo... 2019-08-16 PMC
A Network of SLC and ABC Transporter and DME Genes Involved in Remote Sensing and Signaling in the Gut-Liver-Kidney Axis Rosenthal SB, Bush KT, Nigam SK 2019-08-15 PMC
Genome-wide promoter DNA Methylation Profiling of Hepatocellular Carcinomas Arising Either Spontaneously or due to Chron... Kovi RC, Bhusari S, Mav D 2019-07-05 PMC
The effect of breed and diet type on the global transcriptome of hepatic tissue in beef cattle divergent for feed effici... Higgins MG, Kenny DA, Fitzsimons C 2019-06-26 PMC
Glycine Metabolism and Its Alterations in Obesity and Metabolic Diseases Alves A, Bassot A, Bulteau AL 2019-06-16 PMC
An acyl-CoA dehydrogenase microplate activity assay using recombinant porcine electron transfer flavoprotein Zhang Y, Mohsen AW, Kochersperger C 2019-06-10 PMC
Long noncoding RNA actin filament‐associated protein 1 antisense RNA 1 promotes malignant phenotype through binding with... Yu S, Yang D, Ye Y 2019-05-29 PMC
Analyses of a Panel of Transcripts Identified From a Small Sample Size and Construction of RNA Networks in Hepatocellula... Sheng Z, Wang X, Xu G 2019-05-08 PMC
Accumulation of rare coding variants in genes implicated in risk of human cleft lip with or without cleft palate Marini NJ, Asrani K, Yang W 2019-05-07 PMC
Transcriptome analysis identifies metallothionein as biomarkers to predict recurrence in hepatocellular cacinoma Wang S, Gribskov M 2019-05-06 PMC
Transcriptomic analysis reveals differences in the regulation of amino acid metabolism in asexual and sexual planarians Sekii K, Yorimoto S, Okamoto H 2019-04-16 PMC
Identification of coordinately regulated microRNA-gene networks that differ in baboons discordant for LDL-cholesterol Karere GM, Glenn JP, Birnbaum S 2019-03-15 PMC
Towards precision medicine for stress disorders: diagnostic biomarkers and targeted drugs Le-Niculescu H, Roseberry K, Levey DF 2019-03-12 PMC
Sarcosine is a prostate epigenetic modifier that elicits aberrant methylation patterns through the SAMe‐Dnmts axis Strmiska V, Michalek P, Lackova Z 2019-03-09 PMC
Transcriptomic analyses highlight the likely metabolic consequences of colonization of a cnidarian host by native or non... Lin MF, Takahashi S, Forêt S 2019-02-27 PMC
Transcriptomic analysis reveals protein homeostasis breakdown in the coral Acropora millepora during hypo-saline stress Aguilar C, Raina JB, Fôret S 2019-02-20 PMC
The OMICs Window into Nonalcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) Carulli L, Zanca G, Schepis F 2019-02-01 PMC
Choline‐related‐inherited metabolic diseases—A mini review Wortmann SB, Mayr JA 2019-01-25 PMC
Functional annotation of orthologs in metagenomes: a case study of genes for the transformation of oceanic dimethylsulfo... González JM, Hernández L, Manzano I 2019-01-14 PMC
Effects of PKM2 on global metabolic changes and prognosis in hepatocellular carcinoma: from gene expression to drug disc... Lv WW, Liu D, Liu XC 2018-11-21 PMC
Gene expression profile of muscle adaptation to high-intensity intermittent exercise training in young men Miyamoto-Mikami E, Tsuji K, Horii N 2018-11-14 PMC
Adaptive effect of sericin on hepatic mitochondrial conformation through its regulation of apoptosis, autophagy and ener... Ampawong S, Isarangkul D, Reamtong O 2018-10-08 PMC
Targeting Hepatic Protein Carbonylation and Oxidative Stress Occurring on Diet-Induced Metabolic Diseases through the Su... Muñoz S, Méndez L, Dasilva G 2018-09-26 PMC
2D DIGE proteomic analysis reveals fasting‐induced protein remodeling through organ‐specific transcription factor(s) in ... Kamata S, Yamamoto J, Ohtani H 2018-08-13 PMC
Alterations of methionine metabolism in hepatocarcinogenesis: the emergent role of glycine N-methyltransferase in liver ... Simile MM, Latte G, Feo CF 2018-07-12 PMC
Betaine and Choline Improve Lipid Homeostasis in Obesity by Participation in Mitochondrial Oxidative Demethylation Sivanesan S, Taylor A, Zhang J 2018-07-10 PMC
Identification of genes associated with cortical malformation using a transposon-mediated somatic mutagenesis screen in ... Lu IL, Chen C, Tung CY 2018-06-27 PMC
Metabolic Effects of Betaine: A Randomized Clinical Trial of Betaine Supplementation in Prediabetes Grizales AM, Patti ME, Lin AP 2018-05-31 PMC
Understanding the regulatory mechanisms of milk production using integrative transcriptomic and proteomic analyses: impr... Dai W, Wang Q, Zhao F 2018-05-29 PMC
The Urinary Sarcosine/Creatinine Ratio is a Potential Diagnostic and Prognostic Marker in Prostate Cancer Wang M, Zou L, Liang J 2018-05-09 PMC
Multiomics biomarkers for the prediction of nonalcoholic fatty liver disease severity Pirola CJ, Sookoian S 2018-04-21 PMC
Genome-wide association study and functional analysis of feet and leg conformation traits in Nellore cattle Vargas G, Neves HH, Camargo GM 2018-04-20 PMC
Optimisation of quantitative miRNA panels to consolidate the diagnostic surveillance of HBV-related hepatocellular carci... Tat Trung N, Duong DC, Tong HV 2018-04-19 PMC
Differential expression of genes identified by suppression subtractive hybridization in liver and adipose tissue of gerb... Gong J, Du X, Li Z 2018-02-02 PMC
Název Autoři Datum Odkaz
Bifidobacterium Longum: Protection against Inflammatory Bowel Disease Yao S, Zhao Z, Wang W 2021-07-23 PMC
Neuromodulation Management of Chronic Neuropathic Pain in The Central Nervous system Yu K, Niu X, He B 2020-06-10 PMC
AMFormulaS: an intelligent retrieval system for traditional Chinese medicine formulas Cui Y, Gao B, Liu L 2021-07-30 PMC
A new method for testing reproducibility in systematic reviews was developed, but needs more testing Pieper D, Heß S, Faggion CM Jr 2021-07-29 PMC
Bioengineering of LAB vector expressing Haemolysin co-regulated protein (Hcp): a strategic approach to control gut colon... Gorain C, Khan A, Singh A 2021-07-30 PMC
A Metagenome-Wide Association Study of the Gut Microbiome and Metabolic Syndrome Qin Q, Yan S, Yang Y 2021-07-16 PMC
Potential Novel Therapies for Neurodevelopmental Diseases Targeting Oxidative Stress Curpan AS, Luca AC, Ciobica A 2021-07-22 PMC
Utilizing machine learning with knockoff filtering to extract significant metabolites in Crohn’s disease with a publicly... Bin Masud S, Jenkins C, Hussey E 2021-07-29 PMC
Predictive Value of Neutrophil/Lymphocyte Ratio (NLR) on Cardiovascular Events in Patients with COVID-19 Zhan L, Liu Y, Cheng Y 2021-07-24 PMC
Elevated LINC00909 Promotes Tumor Progression of Ovarian Cancer via Regulating the miR-23b-3p/MRC2 Axis Yang X, Wu G, Yang F 2021-07-21 PMC
Pouchitis: Clinical Features, Diagnosis, and Treatment Gionchetti P, Calabrese C, Laureti S 2021-07-24 PMC
Short Sleep Duration and Its Association with Obesity and Other Metabolic Risk Factors in Kuwaiti Urban Adults Al-Rashed F, Sindhu S, Al Madhoun A 2021-07-24 PMC
Potential role of ghrelin on the micturition reflex in rats Honda M, Shimizu R, Nishikawa R 2021-04-09 PMC
Irritable Bowel Syndrome: Prevalence and Risk Factors in Jazan Region, Saudi Arabia Arishi AM, Elmakki EE, Hakami OM 2021-06-28 PMC
Multi-omic profiling of plasma reveals molecular alterations in children with COVID-19 Wang C, Li X, Ning W 2021-07-06 PMC
Clinical Acupoint Selection for the Treatment of Functional Constipation by Massage and Acupuncture Based on Smart Medic... Sun F, Liu Z, Zhang W 2021-07-16 PMC
Effects of the Cistanche tubulosa Aqueous Extract on the Gut Microbiota of Mice with Intestinal Disorders Bao X, Bai D, Liu X 2021-07-14 PMC
Making Childhood Obesity a Priority: A Qualitative Study of Healthcare Professionals' Perspectives on Facilitating Commu... Serban CL, Putnoky S, Ek A 2021-07-15 PMC
Efficacy of Acupuncture in the Treatment of Chronic Abdominal Pain Berger AA, Liu Y, Jin K 2021-03-17 PMC
Interoception and Emotion: A Potential Mechanism for Intervention With Manual Treatment Pasin Neto H, Bicalho E, Bortolazzo G 2021-06-25 PMC
Predictors of Early Readmissions in Hospitalized Patients With Gastroparesis: A Nationwide Analysis Pavurala RB, Stanich PP, Krishna SG 2021-07-30 PMC
The Usefulness of Symptom-based Subtypes of Functional Dyspepsia for Predicting Underlying Pathophysiologic Mechanisms a... Lee KJ 2021-07-30 PMC
Inter-hemispheric Functional Connections Are More Vulnerable to Attack Than Structural Connection in Patients With Irrit... Liu G, Li S, Chen N 2021-07-30 PMC
Role of Bile Reflux in Functional Dyspepsia: Areas That Need Further Research Kang SJ 2021-07-30 PMC
Effect of a Multispecies Probiotic Mixture on the Growth and Incidence of Diarrhea, Immune Function, and Fecal Microbiot... Wu Y, Wang L, Luo R 2021-07-14 PMC
Functional Disruptions of the Brain in Low Back Pain: A Potential Imaging Biomarker of Functional Disability Lamichhane B, Jayasekera D, Jakes R 2021-07-14 PMC
Differential Expression of microRNAs Correlates With the Severity of Experimental Autoimmune Cystitis Kumar V, Kiran S, Shamran HA 2021-07-14 PMC
A New Target Organ of Leishmania (Viannia) braziliensis Chronic Infection: The Intestine dos Santos AG, da Silva MG, Carneiro EL 2021-07-14 PMC
Effects of Different Treatment of Fecal Microbiota Transplantation Techniques on Treatment of Ulcerative Colitis in Rats Zhu F, Ke Y, Luo Y 2021-07-14 PMC
Regulation of the Autonomic Nervous System on Intestine Duan H, Cai X, Luan Y 2021-07-14 PMC
Brain Frequency-Specific Changes in the Spontaneous Neural Activity Are Associated With Cognitive Impairment in Patients... Ren F, Ma W, Zong W 2021-07-14 PMC
Fibromyalgia and Associated Disorders: From Pain to Chronic Suffering, From Subjective Hypersensitivity to Hypersensitiv... Maugars Y, Berthelot JM, Le Goff B 2021-07-14 PMC
Microbiota and epigenetics: promising therapeutic approaches? El-Sayed A, Aleya L, Kamel M 2021-07-28 PMC
Associations of hair cortisol concentrations with paediatric appendicitis Gudjonsdottir J, Runnäs M, Hagander L 2021-07-27 PMC
Increased hypertension following hysterectomy among reproductive women in India Halli SS, Singh DP, Biradar RA 2020-11-24 PMC
Placebo response and effect in randomized clinical trials: meta-research with focus on contextual effects Hafliðadóttir SH, Juhl CB, Nielsen SM 2021-07-26 PMC
The Chinese herbal formula Huoxiang Zhengqi for diarrhea-predominant irritable bowel syndrome (CHAIRS): a study protocol... Guo X, Xuan M, Zheng H 2021-07-26 PMC
Herbal therapy for ameliorating nonalcoholic fatty liver disease via rebuilding the intestinal microecology Yang XF, Lu M, You L 2021-07-27 PMC
Faecal biomarkers in type 1 diabetes with and without diabetic nephropathy Winther SA, Mannerla MM, Frimodt-Møller ... 2021-07-26 PMC
Management of Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome in the Absence of Randomized Controlled Trials Kichloo A, Aljadah M, Grubb B 2021-07-15 PMC
Inflammatory effect on the gastrointestinal system associated with COVID-19 Delgado-Gonzalez P, Gonzalez-Villarreal ... 2021-07-14 PMC
Glutamate and depression: Reflecting a deepening knowledge of the gut and brain effects of a ubiquitous molecule Onaolapo AY, Onaolapo OJ 2021-07-19 PMC
Constipation induced gut microbiota dysbiosis exacerbates experimental autoimmune encephalomyelitis in C57BL/6 mice Lin X, Liu Y, Ma L 2021-07-23 PMC
Association between Red Blood Cell Distribution Width and Diabetic Retinopathy: A 5-Year Retrospective Case-Control Stud... Ma Y, Li S, Zhang A 2021-07-06 PMC
Randomized, Placebo-Controlled Trial of Rifaximin Therapy for Lowering Gut-Derived Cardiovascular Toxins and Inflammatio... Kimber C, Zhang S, Johnson C 2020-11-25 PMC
Efficacy and safety of PT20, an iron-based phosphate binder, for the treatment of hyperphosphataemia: a randomized, doub... Sampson M, Faria N, Powell JJ 2020-07-11 PMC
Semi-Individualized Acupuncture for Insomnia Disorder and Oxidative Stress: A Randomized, Double-Blind, Sham-Controlled ... Yeung WF, Yu BY, Yuen JW 2021-07-21 PMC
A Comprehensive Review of Transaminitis and Irritable Bowel Syndrome Gadour E, Hassan Z, Gadour R 2021-07-23 PMC
Looking into key bacterial proteins involved in gut dysbiosis Zeng XY, Li M 2021-07-20 PMC
Knowledge & Awareness regarding colorectal cancer among health and allied students of King Saud Bin Abdulaziz University... Aga SS, Khan MA, Alsulimani EF 2021-07-02 PMC
Curriculum for Masters in General Practice – Bhutan Adhikari CL 2021-07-02 PMC
What do patients expect? Assessing patient-centredness from the patients’ perspective: an interview study Zeh S, Christalle E, Zill JM 2021-07-12 PMC
Identification and engraftment of new bacterial strains by shotgun metagenomic sequence analysis in patients with recurr... Verma S, Dutta SK, Firnberg E 2021-07-12 PMC
Laparoscopic ventral mesh rectopexy for obstructive defecation syndrome: Follow-up in the Indian population Mandovra P, Kalikar V, Patankar RV 2020-09-05 PMC
Medical Insights from Posts About Irritable Bowel Syndrome by Adolescent Patients and Their Parents: Topic Modeling and ... Zhong B, Liu Q 2021-06-09 PMC
Pain Management in Children During the COVID-19 Pandemic Richardson PA, Kundu A 2021-07-26 PMC
Differential Effects of Vagal Activation on the Sinus and Atrioventricular Nodes: Report of 2 Cases Suggs LD, Tonnessen JB, Pavri BB 2020-08-05 PMC
Self-Medication with Ganoderma lucidum (“Reishi”) to Combat Parkinson's Disease Symptoms: A Single Case Study Kuypers KP 2021-07-19 PMC
Spontaneous Left Atrial Thrombus Formation on the Catheter Delivery System During WATCHMAN Implantation Patel H, Castellanos LR, Golts E 2020-03-18 PMC
16S rRNA gene amplicon sequencing of gut microbiota in gestational diabetes mellitus and their correlation with disease ... Wei J, Qing Y, Zhou H 2021-07-24 PMC
Benserazide-induced diarrhea – A retrospective clinical study Csoti I, Koleva-Alazeh N 2020-12-23 PMC
Targeting neurons in the gastrointestinal tract to treat Parkinson's disease Hauser RA, Sutherland D, Madrid JA 2019-07-02 PMC
Exploring patient views of empathic optimistic communication for osteoarthritis in primary care: a qualitative interview... Lyness E, Vennik JL, Bishop FL 2021-05-05 PMC
Effect of a Nutritionally Balanced Diet Comprising Whole Grains and Vegetables Alone or in Combination with Probiotic Su... Oh YJ, Nam K, Kim Y 2021-06-30 PMC
The Relationship between Functional Constipation and Major Dietary Patterns in Iranian Adults: Findings from the Large C... Gholizadeh E, Keshteli AH, Esmaillzadeh ... 2021-06-30 PMC
Cannabinoids: Current and Future Options to Treat Chronic and Chemotherapy-Induced Neuropathic Pain Blanton HL, Brelsfoard J, DeTurk N PMC
Tetrodotoxin: A New Strategy to Treat Visceral Pain? Campos-Ríos A, Rueda-Ruzafa L, Herrera-P... 2021-07-16 PMC
Therapeutic Promises of Medicinal Plants in Bangladesh and Their Bioactive Compounds against Ulcers and Inflammatory Dis... Ahmed SR, Rabbee MF, Roy A 2021-07-01 PMC
Glucuronides Hydrolysis by Intestinal Microbial β-Glucuronidases (GUS) Is Affected by Sampling, Enzyme Preparation, Buff... Ebuzoeme C, Etim I, Ikimi A 2021-07-08 PMC
Psychological and Gastrointestinal Symptoms of Patients with Irritable Bowel Syndrome Undergoing a Low-FODMAP Diet: The ... Prospero L, Riezzo G, Linsalata M 2021-07-19 PMC
Are Probiotics and Prebiotics Safe for Use during Pregnancy and Lactation? A Systematic Review and Meta-Analysis Sheyholislami H, Connor KL 2021-07-13 PMC
Effect of Low FODMAPs Diet on Irritable Bowel Syndromes: A Systematic Review and Meta-Analysis of Clinical Trials Hahn J, Choi J, Chang MJ 2021-07-19 PMC
Use of Different Food Classification Systems to Assess the Association between Ultra-Processed Food Consumption and Card... Martinez-Perez C, San-Cristobal R, Guall... 2021-07-20 PMC
Gastrointestinal Digestion of a Grape Pomace Extract: Impact on Intestinal Barrier Permeability and Interaction with Gut... Taladrid D, González de Llano D, Zorraqu... 2021-07-19 PMC
Modulation of Neuroinflammation by the Gut Microbiota in Prion and Prion-Like Diseases Trichka J, Zou WQ 2021-07-13 PMC
Immune-Modulatory Effects upon Oral Application of Cumin-Essential-Oil to Mice Suffering from Acute Campylobacteriosis Mousavi S, Weschka D, Bereswill S 2021-06-29 PMC
Guidelines on Standard and Therapeutic Diets for Adults in Hospitals by the French Association of Nutritionist Dietician... Vaillant MF, Alligier M, Baclet N 2021-07-15 PMC
Probiotics in Pediatrics. A Review and Practical Guide Depoorter L, Vandenplas Y 2021-06-24 PMC
Dietary Fibre Intervention for Gut Microbiota, Sleep, and Mental Health in Adults with Irritable Bowel Syndrome: A Scopi... Yan R, Andrew L, Marlow E 2021-06-23 PMC
Do Bioactive Food Compound with Avena sativa L., Linum usitatissimum L. and Glycine max L. Supplementation with Moringa ... Ferreira RD, Mendonça LA, dos Santos C 2021-07-02 PMC
Challenges of Monitoring the Gluten-Free Diet Adherence in the Management and Follow-Up of Patients with Celiac Disease Wieser H, Ruiz-Carnicer Á, Segura V 2021-06-30 PMC
Edible Mushrooms and Beta-Glucans: Impact on Human Health Cerletti C, Esposito S, Iacoviello L 2021-06-25 PMC
The Modification of the Gut Microbiota via Selected Specific Diets in Patients with Crohn’s Disease Starz E, Wzorek K, Folwarski M 2021-06-22 PMC
New Insights into Non-Dietary Treatment in Celiac Disease: Emerging Therapeutic Options Segura V, Ruiz-Carnicer Á, Sousa C 2021-06-23 PMC
Histamine Intolerance—The More We Know the Less We Know. A Review Hrubisko M, Danis R, Huorka M 2021-06-29 PMC
Effects of Fermented Milk Containing Lacticaseibacillus paracasei Strain Shirota on Constipation in Patients with Depres... Zhang X, Chen S, Zhang M 2021-06-29 PMC
The Interplay between Nutrition, Innate Immunity, and the Commensal Microbiota in Adaptive Intestinal Morphogenesis Bayer F, Dremova O, Khuu MP 2021-06-26 PMC
The Effect of A Whey-Protein and Galacto-Oligosaccharides Based Product on Parameters of Sleep Quality, Stress, and Gut ... Schaafsma A, Mallee L, van den Belt M 2021-06-27 PMC
Effects of the Traditional Mediterranean Diet in Patients with Otitis Media with Effusion Calatayud-Sáez FM, Calatayud B, Calatayu... 2021-06-24 PMC
Bovine Colostrum Applications in Sick and Healthy People: A Systematic Review Guberti M, Botti S, Capuzzo MT 2021-06-25 PMC
Impact of Glucosamine Supplementation on Gut Health Moon JM, Finnegan P, Stecker RA 2021-06-24 PMC
Mediterranean Diet to Prevent the Development of Colon Diseases: A Meta-Analysis of Gut Microbiota Studies Illescas O, Rodríguez-Sosa M, Gariboldi ... 2021-06-29 PMC
Blinding in Clinical Trials: Seeing the Big Picture Monaghan TF, Agudelo CW, Rahman SN 2021-06-24 PMC
Cognitive Behavioral Therapy of Patients with Somatic Symptoms—Diagnostic and Therapeutic Difficulties Orzechowska A, Maruszewska P, Gałecki P 2021-07-17 PMC
Parental Response to Only Children: Breaking the Stereotypes Levy RL, Murphy TB, Kamp K 2021-07-17 PMC
Resveratrol Is a Natural Inhibitor of Human Intestinal Mast Cell Activation and Phosphorylation of Mitochondrial ERK1/2 ... Bilotta S, Paruchuru LB, Feilhauer K 2021-07-16 PMC
Disease-Alleviating Effects of Peroral Activated Charcoal Treatment in Acute Murine Campylobacteriosis Bereswill S, Mousavi S, Weschka D 2021-06-30 PMC
Hidden Role of Gut Microbiome Dysbiosis in Schizophrenia: Antipsychotics or Psychobiotics as Therapeutics? Munawar N, Ahsan K, Muhammad K 2021-07-18 PMC
Nutritional Profiling and Preliminary Bioactivity Screening of Five Micro-Algae Strains Cultivated in Northwest Europe Verspreet J, Soetemans L, Gargan C 2021-07-01 PMC
Isolation and Characterization of Lactic Acid Bacteria and Yeasts from Typical Bulgarian Sourdoughs Petkova M, Stefanova P, Gotcheva V 2021-06-22 PMC
Název Autoři Datum Odkaz
Genital and Intertriginous Rashes Refractory to Antimicrobial Treatments: Have You Thought about Crohn's Disease? O'Farrell C, Roberts A, Riera Canales C 2021-07-23 PMC
Bifidobacterium Longum: Protection against Inflammatory Bowel Disease Yao S, Zhao Z, Wang W 2021-07-23 PMC
Not “Much Room” in the Heart: A Rare Case of a Massive Intracardiac Candida Mass Jafry AH, Ijaz SH, Mazhar M 2021-07-23 PMC
New Evidence for Artemisia absinthium L. Application in Gastrointestinal Ailments: Ethnopharmacology, Antimicrobial Capa... Ivanov M, Gašić U, Stojković D 2021-07-22 PMC
Thrombosis in Psoriasis: Cutaneous Cytokine Production as a Potential Driving Force of Haemostatic Dysregulation and Sub... Visser MJ, Tarr G, Pretorius E 2021-07-16 PMC
Development and validation of a prognostic 40-day mortality risk model among hospitalized patients with COVID-19 Berry DA, Ip A, Lewis BE 2021-07-30 PMC
Host Responses to Mucosal Biofilms in the Lung and Gut Domingue JC, Drewes JL, Merlo CA 2020-02-28 PMC
Clinical Assessment of Gastrointestinal Involvement in Patients with Systemic Sclerosis Kaniecki T, Abdi T, McMahan ZH 2020-10-29 PMC
Neuromodulation Management of Chronic Neuropathic Pain in The Central Nervous system Yu K, Niu X, He B 2020-06-10 PMC
A comprehensive approach for microbiota and health monitoring in mouse colonies using metagenomic shotgun sequencing Scavizzi F, Bassi C, Lupini L 2021-07-29 PMC
Implications of gender-based variabilities in bone mineral density and hemoglobin levels Zhou Y, Liu S, Wang X 2021-07-30 PMC
Correction to: The burden and management of anemia in Greek patients with inflammatory bowel disease: a retrospective, m... Foteinogiannopoulou K, Karmiris K, Axiar... 2021-07-29 PMC
Profiling non-coding RNA levels with clinical classifiers in pediatric Crohn’s disease Pelia R, Venkateswaran S, Matthews JD 2021-07-29 PMC
Titanium dioxide particles from the diet: involvement in the genesis of inflammatory bowel diseases and colorectal cance... Barreau F, Tisseyre C, Ménard S 2021-07-30 PMC
Bioengineering of LAB vector expressing Haemolysin co-regulated protein (Hcp): a strategic approach to control gut colon... Gorain C, Khan A, Singh A 2021-07-30 PMC
Vedolizumab combined with surgical resection successfully treated perforating Crohn’s disease with peritoneal space to r... Chung MW, Chen CM, Hsu JT 2021-07-29 PMC
Acetylsalicylic Acid Compared with Enoxaparin for the Prevention of Thrombosis and Mechanical Ventilation in COVID-19 Pa... Abdelwahab HW, Shaltout SW, Sayed Ahmed ... 2021-07-30 PMC
Loss of IL-34 Expression Indicates Poor Prognosis in Patients With Lung Adenocarcinoma Wang Z, Zhu J, Wang T 2021-07-16 PMC
Mechanism of Immunoregulatory Properties of Vasoactive Intestinal Peptide in the K/BxN Mice Model of Autoimmune Arthriti... Leceta J, Garin MI, Conde C 2021-07-16 PMC
Intestinal Fibrosis and Gut Microbiota: Clues From Other Organs Zhan S, Li N, Liu C 2021-07-16 PMC
A Metagenome-Wide Association Study of the Gut Microbiome and Metabolic Syndrome Qin Q, Yan S, Yang Y 2021-07-16 PMC
Aucuboside Inhibits the Generation of Th17 Cells in Mice Colitis Mei C, Wang X, Meng F 2021-07-16 PMC
Does the Internet Use Improve the Mental Health of Chinese Older Adults? Xie L, Yang HL, Lin XY 2021-07-16 PMC
Treatment of COVID-19 in Patients With Sarcoidosis Kondle S, Hou T, Manansala M 2021-07-16 PMC
Gut–Liver Axis: Liver Sinusoidal Endothelial Cells Function as the Hepatic Barrier in Colitis-Induced Liver Injury Wang Y, Zhang Y, Liu Y 2021-07-16 PMC
Thiopurines in Inflammatory Bowel Disease. How to Optimize Thiopurines in the Biologic Era? Gargallo-Puyuelo CJ, Laredo V, Gomollón ... 2021-07-16 PMC
Uncovering Potential lncRNAs and mRNAs in the Progression From Acute Myocardial Infarction to Myocardial Fibrosis to Hea... Wang S, Wang E, Chen Q 2021-07-16 PMC
Age-Matching in Pediatric Fecal Matter Transplants MacLellan AD, Finlay BB, Appel-Cresswell... 2021-07-16 PMC
Humoral Immune Response to Messenger RNA COVID-19 Vaccines Among Patients With Inflammatory Bowel Disease Kappelman MD, Weaver K, Boccieri M 2021-06-15 PMC
Kidney Autotransplantation for Treatment of Ureteric Obstruction: A Case Report and Brief Review of the Literature Joshi P, Lin J, Sura T 2021-07-21 PMC
Potential Novel Therapies for Neurodevelopmental Diseases Targeting Oxidative Stress Curpan AS, Luca AC, Ciobica A 2021-07-22 PMC
Gastrointestinal manifestations during COVID-19 virus infection: A Moroccan prospective study Tarik A, Soukaina R, Samir M 2021-07-30 PMC
Host metabolic reprogramming in response to SARS-CoV-2 infection: A systems biology approach Moolamalla ST, Balasubramanian R, Chauha... 2021-07-30 PMC
Differences in immune status and fecal SCFA between Indonesian stunted children and children with normal nutritional sta... Surono IS, Jalal F, Bahri S 2021-07-29 PMC
Utilizing machine learning with knockoff filtering to extract significant metabolites in Crohn’s disease with a publicly... Bin Masud S, Jenkins C, Hussey E 2021-07-29 PMC
Routine antibiotics may not be needed to treat uncomplicated right diverticulitis: A retrospective cohort study Lee KY, Lee J, Park YY 2021-07-29 PMC
775f The Introduction of Faecal Immunochemical Testing as a Triaging Tool for Colorectal Cancer Investigation During the... Glover B, Gray T, Lan Yan AY 2021-07-29 PMC
Population-Based Evidence From a Western Canadian Province of the Decreasing Incidence Rates and Trends of Inflammatory ... Osei JA, Peña-Sánchez JN, Fowler SA 2020-08-21 PMC
Risk Factors for Developing Hidradenitis Suppurativa in Patients With Inflammatory Bowel Disease: A Retrospective Case–C... Tandon P, Govardhanam V, Gallinger Z 2020-07-28 PMC
Relation of therapies for ankylosing spondylitis and psoriatic arthritis to risk of myocardial infarction: a nested case... Stovall R, Peloquin C, Felson D 2021-07-29 PMC
PfHRP2 detection using plasmonic optrodes: performance analysis Loyez M, Wells M, Hambÿe S 2021-07-28 PMC
Predictive Value of Neutrophil/Lymphocyte Ratio (NLR) on Cardiovascular Events in Patients with COVID-19 Zhan L, Liu Y, Cheng Y 2021-07-24 PMC
Hydromethanolic Crude Extract of the Leaf of Urtica simensis Hochst. ex. A. Rich. (Urticaceae) Acquires Appreciable Anti... Sisay W, Andargie Y, Molla M 2021-07-20 PMC
RNA-seq and In Vitro Experiments Reveal the Protective Effect of Curcumin against 5-Fluorouracil-Induced Intestinal Muco... Wang XY, Zhang B, Lu Y 2021-07-21 PMC
Circulating IL-17 Level Is Positively Associated with Disease Activity in Patients with Systemic Lupus Erythematosus: A ... Yin R, Xu R, Ding L 2021-07-21 PMC
Release and Actions of Inflammatory Exosomes in Pulmonary Emphysema: Potential Therapeutic Target of Acupuncture Zou Y, Bhat OM, Yuan X 2021-07-24 PMC
Pouchitis: Clinical Features, Diagnosis, and Treatment Gionchetti P, Calabrese C, Laureti S 2021-07-24 PMC
Behaviors, symptoms, and outcomes of North American patients with autoimmune hepatitis during the COVID-19 pandemic Vuppalanchi V, Gelow K, Green K 2021-07-27 PMC
Oxidative Stress in Cerebrospinal Fluid During Treatment in Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia Dewan P, Chaudhary P, Gomber S 2021-06-28 PMC
Long-term results of augmentation ileocystoplasty in spinal cord injury patients Pavlović K, Hrkać A, Kožul IS 2021-03-26 PMC
A Case of Adalimumab-Induced Granulomatous Interstitial Nephritis Plant R, Rafi Ahmed A, Mchale T 2021-06-28 PMC
Irritable Bowel Syndrome: Prevalence and Risk Factors in Jazan Region, Saudi Arabia Arishi AM, Elmakki EE, Hakami OM 2021-06-28 PMC
The Effect of Garlic Tablets on the Endometriosis-Related Pains: A Randomized Placebo-Controlled Clinical Trial Amirsalari S, Behboodi Moghadam Z, Taghi... 2021-07-20 PMC
Cyclooxygenase-2 expression in colorectal carcinoma, adenomatous polyps and non-tumour bearing margins of resection tiss... Ezenkwa US, Okolo CA, Ogun GO 2021-07-27 PMC
Effect of sugar metabolite methylglyoxal on equine lamellar explants: An ex vivo model of laminitis Vercelli C, Tursi M, Miretti S 2021-07-27 PMC
Molecular imaging of fibroblast activation protein after myocardial infarction using the novel radiotracer [68Ga]MHLL1 Langer LB, Hess A, Korkmaz Z 2021-06-22 PMC
Twist1 contributes to developing and sustaining corticosteroid resistance in ulcerative colitis Liu C, Mo LH, Feng BS 2021-06-26 PMC
Multi-omic profiling of plasma reveals molecular alterations in children with COVID-19 Wang C, Li X, Ning W 2021-07-06 PMC
Clinical Acupoint Selection for the Treatment of Functional Constipation by Massage and Acupuncture Based on Smart Medic... Sun F, Liu Z, Zhang W 2021-07-16 PMC
Effectiveness and Safety of Chinese Medicine Decoctions for Behcet's Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis Yan J, Yan Y, Young A 2021-07-17 PMC
Inhibition of acetic acid-induced colitis in rats by new Pediococcus acidilactici strains, vitamin producers recovered f... Mansour NM, Elkalla WS, Ragab YM 2021-07-26 PMC
Dietary supplementation of alpha-lipoic acid mitigates the negative effects of heat stress in broilers Wasti S, Sah N, Lee CN 2021-07-26 PMC
Amelioration of 5-fluorouracil-induced intestinal mucositis by Streptococcus thermophilus ST4 in a mouse model Shen SR, Chen WJ, Chu HF 2021-07-26 PMC
Drug repurposing strategies of relevance for Parkinson’s disease Fletcher EJ, Kaminski T, Williams G 2021-07-26 PMC
Effect evaluation of acupuncture combined with nerve block treatment on patients with lumbar spondylolisthesis Wang Y, Dai S, Yang A 2021-06-15 PMC
Causal inference for heritable phenotypic risk factors using heterogeneous genetic instruments Wang J, Zhao Q, Bowden J 2021-06-22 PMC
Refractory Spontaneous Bacterial Empyema in Cirrhotic Patient Chow E, Khiatah B, Frugoli A 2021-07-14 PMC
Protective Effects of Anwulignan against HCl/Ethanol-Induced Acute Gastric Ulcer in Mice Liu J, Lin H, Yuan L 2021-07-14 PMC
Shooting yourself in the foot: How immune cells induce antibiotic tolerance in microbial pathogens Beam JE, Rowe SE, Conlon BP 2021-07-22 PMC
Candida albicans colonization of the gastrointestinal tract: A double-edged sword Alonso-Monge R, Gresnigt MS, Román E 2021-07-22 PMC
1-Nitropyrene Induced Reactive Oxygen Species–Mediated Apoptosis in Macrophages through AIF Nuclear Translocation and AM... Su CH, Ho YC, Lee MW 2021-07-13 PMC
Effects of the Cistanche tubulosa Aqueous Extract on the Gut Microbiota of Mice with Intestinal Disorders Bao X, Bai D, Liu X 2021-07-14 PMC
Clinical Outcomes of Ileostomy Closure before Adjuvant Chemotherapy after Rectal Cancer Surgery: An Observational Study ... Sun Z, Zhao Y, Liu L 2021-07-13 PMC
Functional heterogeneity in the fermentation capabilities of the healthy human gut microbiota Gurry T, Nguyen LT, Yu X 2021-07-21 PMC
National and Subnational Cancer Incidence for 22 Cancer Groups, 2000 to 2016: A Study Based on Cancer Registration Data ... Khanali J, Kolahi AA 2021-07-12 PMC
First Schistosomal Cholecystitis Complicated by Cholangitis and Liver Abscess: Case Report and Review of Literature Toffaha A, Al Hyassat S, Elmoghazy W 2021-07-12 PMC
LncRNA AFAP1-AS1 Promotes the Progression of Colorectal Cancer through miR-195-5p and WISP1 Li Y, Zhu Z, Hou X 2021-07-13 PMC
Antitumor Necrosis Factor-Alpha (TNF-α) Infliximab-Induced Pleural Effusion and Pericarditis in Crohn's Disease Fonseca A, Sunny J, Felipez LM 2021-07-12 PMC
Review of Traditional Chinese Medicines for Common Complications Related to Hemodialysis: An Evidence-Based Perspective Liu YW, Hsu YT, Lee WC 2021-07-13 PMC
The association of severe anemia, red blood cell transfusion and necrotizing enterocolitis in neonates Song J, Dong H, Xu F 2021-07-20 PMC
Application of propofol combined with sevoflurane anesthesia in staged hepatectomy liver detachment and portal vein liga... Xu F, Jiang H, Jin M 2021-06-30 PMC
Evaluation of animal models of Crohn's disease with anal fistula (Review) Lu S, Zhu K, Guo Y 2021-07-08 PMC
Characteristics of mouse intestinal microbiota during acute liver injury and repair following 50% partial hepatectomy Shao Y, Jiang Y, Li H 2021-07-05 PMC
Fusobacterium nucleatum Pleural Empyema in a Patient with Progressive Rheumatoid Arthritis and Immunosuppression Tang W, Liu ZY, Abreu C 2021-07-10 PMC
Intraoperative Endoscopy in Transient Adult Jejunojejunal Intussusception Okamoto T, Suzuki H, Fukuda K 2021-07-12 PMC
Evaluation of economic burden with biologic treatments in Crohn’s disease patients: A mirror image study using an insura... Miyazaki C, Katsumasa N, Huang KC 2021-07-19 PMC
Coeliac artery and splenic artery thrombosis complicated with splenic infarction 7 days following the first dose of Oxfo... Bandapaati S, Bobba H, Navinan MR 2021-07-14 PMC
Association of ultra-processed food intake with risk of inflammatory bowel disease: prospective cohort study Narula N, Wong EC, Dehghan M 2021-07-15 PMC
Brugada pattern in an afebrile patient with acute COVID-19 Adedeji OM, Falk Z, Tracy CM 2021-07-13 PMC
Image computing for fibre-bundle endomicroscopy: A review Perperidis A, Dhaliwal K, McLaughlin S 2019-12-25 PMC
SKI Expression Suppresses Pathogenic Th17 Cell Response and Mitigates Experimental Autoimmune Encephalomyelitis Li P, Guo Z, Wan YY 2021-07-15 PMC
Re-Programming Autoreactive T Cells Into T-Regulatory Type 1 Cells for the Treatment of Autoimmunity Solé P, Santamaria P 2021-07-15 PMC
Genetic Imaging of Neuroinflammation in Parkinson’s Disease: Recent Advancements Yao L, Wu J, Koc S 2021-07-15 PMC
Atractylenolide I Inhibits NLRP3 Inflammasome Activation in Colitis-Associated Colorectal Cancer via Suppressing Drp1-Me... Qin Y, Yu Y, Yang C 2021-07-15 PMC
Atractylodin Attenuates Dextran Sulfate Sodium-Induced Colitis by Alleviating Gut Microbiota Dysbiosis and Inhibiting In... Qu L, Lin X, Liu C 2021-07-15 PMC
Inhibitory Molecules PD-1, CD73 and CD39 Are Expressed by CD8+ T Cells in a Tissue-Dependent Manner and Can Inhibit T Ce... Smith CJ, Snyder CM 2021-07-15 PMC
Gout Augments the Risk of Cardiovascular Disease in Patients With Psoriasis: A Population-Based Cohort Study Chen Z, Xu Y, Chen M 2021-07-15 PMC
COVID-19-Patientinnen und -Patienten in Deutschland: Expositionsrisiken und assoziierte Faktoren für Hospitalisierungen ... Koppe U, Wilking H, Harder T 2021-07-29 PMC
A systematic review on the effects of Echinacea supplementation on cytokine levels: Is there a role in COVID-19? Aucoin M, Cardozo V, McLaren MD 2021-07-29 PMC
Cyclopentenone Prostaglandins: Biologically Active Lipid Mediators Targeting Inflammation Lee BR, Paing MH, Sharma-Walia N 2021-07-15 PMC

Obsah knihovny se automaticky obnovuje o nejnovější publikace PMC každých 24 hodin.

Partneři

Eurordis

Eurordis je přední aliance velkého spektra organizací zabývajících se vzácnými onemocněními v Evropě.

www.eurordis.org

Rarefundingteam

Rarefundingteam poskytuje podporu organizacím zabývajícím se vzácnými onemocněními s cílem zlepšit jejich marketingové aktivity a možnosti financování.

www.rarefundingteam.com

Findacure

Findacure je organizace, jejímž cílem je poskytovat mentoring, školení a poradenství skupinám na podporu pacientů se vzácnými onemocněními, aby tyto skupiny mohly efektivně pracovat na dosažení našeho společného cíle: aby pacienti se vzácnými onemocněními byli slyšet a aby jim byla dostupná diagnostika a léčba.

www.findacure.org.uk

Ostatní organizace

Pokud s námi chtějí spolupracovat i jiné organizace. dejte nám vědět ...

O nás

Jsme nezisková skupina pacientů s mnoha členy, kteří sami bojují s IMBS.

Všude, kde je to možné, se snažíme podporovat výzkum IMBS obecně a snažíme se také co nejvíce podporovat jednotlivé pacienty.

Vlastník domény a odpovědný za obsah: Danny Kunz

Adresa: Danny Kunz Heilbronnerstr. 16/2 71634 Ludwigsburg Německo

E-mail: contact@imbs-alliance.org (právní otázky týkající se domény a obsahu) support@imbs-alliance.org (Podpora pacientů)

Telefon: +49 151 565 273 00 (tento telefonní kontakt používejte prosím pouze v případě právních záležitostí týkajících se domény a obsahu, v tuto chvíli nejsme schopni poskytovat telefonickou podporu pacientům).

Externí odkazy: I když jsou externí odkazy na jiné webové stránky pečlivě prozkoumány, nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakoukoli část úplného obsahu externích webových stránek.

Zásady ochrany osobních údajů si můžete stáhnout zde ve formátu PDF.

Alternativně jsou zásady ochrany osobních údajů k dispozici v jednoduchém textovém formátu. zde .

Pro zobrazení souboru ve formátu PDF použijte aplikaci Acrobat PDF Reader, kterou si můžete stáhnout z internetu. zde .

Tyto webové stránky používají soubory cookie pouze v nezbytných případech.

Soubory cookie se nepoužívají pro preference, výkon, statistiky ani marketing.