Logo IMBS

Intestinal Metabolic Bromhidrosis Syndrome Alliance

Sponzor

Protože zapáchající střevní metabolity překračují bariéru střevní stěny a jater, vylučují se potem a dechem. Výsledné příznaky se nazývají bromhidróza a halitóza.

Informace pro pacienty
Logo člena Eurordis

Jazyky: BG | ZH | ZH-CN | ZH-TW | CS | CS-CZ | NL | NL-NL | EN | EN-AU | EN-CA | EN-IE | EN-GB | EN-US | FI-FI | FR | FR-FR | FR-CH | DE | DE-DE | EL-GR | IT-IT | JA | JA-JP | PL-PL | PT | PT-BR | RU | RU-RU | ES | ES-AR | ES-MX | ES-PE | ES-ES | ES-US | ES-XL | SV-SE |

)

Nenechávejte nás dělat práci samotné! Nebuďte pasivní - jednejte! Jednejte společně s námi!

Jsme lidé jako vy, kteří pracují na všech frontách, aby byla tato nemoc rozpoznána, zavedena v medicíně a vyřešena!

Spojte s námi síly, podpořte nás vším, čím nás můžete podpořit!

Řekněte všem, na které si vzpomenete, o tomto textu, o této skupině a o našich cílech! Řekněte jim, aby se přidali!

Nikdo za to nedostane peníze, ale možná se nám všem vrátí život, společenský život, pracovní život, všechno!

Sdílejte všude odkazy na naši komunitu, spojujte lidi - připojte se k naší alianci, buďte členem po našem boku!

Neváhejte, neběhejte sami, podpořte nás a nechte se námi podpořit!

Nebuďte pasivní - jednejte!

Jednejte s námi!

RareConnect

Protože nemáme vlastní fórum, odkazujeme na vícejazyčné fórum RareConnect, kde jsou příspěvky překládány do více jazyků.

RareConnect poskytuje EURORDIS .

Fórum RareConnect je rozděleno do skupin podle komunit se vzácnými onemocněními. V současné době jsou k dispozici dvě skupiny:

Fórum

Server Discord

Pro koordinaci výzkumu, e-mailových kampaní a obecných diskusí je komunitě IMBS k dispozici server discord.

Server Discord poskytuje místo s živými chaty, audio a video kanály. ( Domovská stránka služby Discord )

K serveru Discord se můžete připojit prostřednictvím mobilní aplikace Discord pro Android nebo iOS, nativních aplikací pro Windows a Linux nebo webového prohlížeče.

Chcete-li se připojit k serveru IMBS discord, klikněte na následující odkaz:

Server Discord

Zprávy

Potřebujeme vaši pomoc!

Pokud se cítíte na to, abyste investovali několik hodin týdně nebo měsíčně a pomohli nám tak dosáhnout našich cílů, neváhejte kliknout na tlačítko "Přidejte se k nám" nebo nám napište.

Připojte se k nám

Naše příručka pro pacienty je k dispozici ve formátu PDF.

Obsahuje stručný přehled o IMBS, komunitě a kontaktní informace.

Stáhnout

Naše příručka pro lékaře je k dispozici ve formátu PDF.

Obsahuje stručný přehled diagnostiky IMBS a informace o komunitě a kontaktní informace.

Jako pacient tak můžete svému praktickému lékaři předat první popis onemocnění.

Jako lékař se tak poprvé seznámíte s tímto syndromem a jeho diagnostickým prostorem.

Stáhnout

Náš webhosting a aplikace jsou založeny na vývoji různých open-source projektů Java.

Vzhledem k tomu, že naše projekty jsou dostupné především na GitHubu, je možné nás od nynějška podpořit prostřednictvím sponzorského programu GitHubu.

Každý se může stát sponzorem našich projektů!

Sponzorský odkaz

Pro koordinaci výzkumu, e-mailových kampaní a obecných diskusí je nyní k dispozici server discord.

Klikněte prosím na odkaz na pozvánku připojit se.

Zpětná vazba

Informace pro pacienty

Definice

Syndrom střevní metabolické bromhidrózy (IMBS) definuje typ bromhidrózy, který je způsoben zapáchajícími střevními metabolity, které procházejí střevním a jaterním metabolismem a jsou vylučovány kůží.

IMBS představuje skupinu jemně odlišných syndromů způsobených různými základními onemocněními, jejichž společným znakem je, že jejich pacienti trpí chronickým tělesným zápachem. To silně ovlivňuje kvalitu jejich života, a to nejen v pracovním prostředí, ale zejména v něm.

Klasický lékařský/dermatologický pohled

Současná podpora ze strany klasických zdravotnických zařízení je velmi omezená: Oficiální výzkum v oblasti bromhidrózy byl v minulých desetiletích zanedbatelný a obecný střevní výzkum dosud nenavázal na dermatologické obory.

Klasický dermatologický výzkum bromhidrózy [1] se většinou zaměřuje buď na lokální léčbu, která má jen malý zlepšující účinek, nebo na chirurgické odstranění podpažních žláz. V případě trimetylaminurie (TMAU) dostávají pacienti v současné době většinou pouze dietní doporučení nebo jsou jim v některých případech předepisována neresorbovatelná antibiotika. [2] .

Nedávný střevní lékařský výzkum

Novější výzkumné hypotézy se zaměřují spíše na střevní trakt jako zdroj symptomů bromhidrózy a zápachu z úst. [3] . Je již jasné, že trimetylamin, který je pachovou sloučeninou zodpovědnou za TMAU typu 1, je pouze jedním z malých hráčů různých pachových metabolitů dostupných v metabolismu střevního traktu. Existují další známé látky, jako jsou karboxyláty (např. butyrát, isovalerát), aminy, sirné sloučeniny, amoniak, methylmerkaptan a indol, abychom jmenovali alespoň některé z nich. Jak různé metabolity procházejí svým metabolickým cyklem, procházejí v různém množství střevní stěnou přes vrstvy střevního epitelu, a tak končí v krevním oběhu směrem k játrům. V případech, kdy jaterní metabolismus není schopen zvládnout objem střevních metabolitů, jsou metabolity vylučovány plicní výměnou plynů a vnějšími kožními potními žlázami.

Onemocnění a metabolity a přehled genů bromhidrózy

Zpětná vazba

Ošetření
Symptom Léčba Účinnost Schváleno lékařskými studiemi
Zápach rybího těla Dieta / Snížení konzumace ryb obsahujících TMA a potravin obsahujících cholin, betain a karnitin 75% Ano
Zápach rybího těla (TMAU typ 2) Krátkodobé předepisování neresorbovatelných antibiotik 75% Ano
Zápach rybího těla Doplnění riboflavinu 50% Ano
Zápach ryb a výkalů (TMAU typ 2) Doplněk folátu nebo MTHF neznámý Ne
Zápach ryb a výkalů (TMAU typ 2) Doplnění vitaminu B12 neznámý Ne
Zápach ryb a výkalů (TMAU typ 2) Doplnění vitaminu B6 neznámý Ne
Zápach ryb a výkalů (TMAU typ 2) Doplněk SAMe neznámý Ne
Zápach ryb a výkalů (TMAU typ 2) Vyhýbání se cysteinu ve stravě neznámý Ne
Fekální tělesný zápach Doplnění glycinu, serinu neznámý Ne
Fekální tělesný zápach Doplnění cholinu a folátu neznámý Ne
Fekální tělesný zápach Vyhýbání se benzoátům, skořicitanům a salicylátům neznámý Ne
Fekální tělesný zápach Vyhýbání se benzimidazolům, jako jsou např. inhibitory protonové pumpy. neznámý Ne
Fekální tělesný zápach Vyhýbání se stresu neznámý Ne
Fekální tělesný zápach Champex/Deodorex 10% Ne
Fekální tělesný zápach Vyhýbání se D-ribóze ve stravě neznámý Ne
Fekální tělesný zápach Vyhýbání se kyselině fosforečné + glukóze / fruktóze (jako např. Coca Cola). neznámý Ne
Tělesný zápach po shnilých vejcích žádné
Tělesný zápach podobný moči Dieta se sníženým obsahem bílkovin + krátkodobé předepsání neresorbovatelných antibiotik neznámý Ne
Tělesný zápach podobný moči Doplnění benzoanu sodného (nutná konzultace s lékařem) neznámý Ne
Axilární tělesný zápach Silné antitranspiranty 10% Ano
Tělesný zápach podobný potu Aplikace kombinace antitranspirantu a deodorantu na celé tělo 10% Ne
Pot / zvratky / zpocené nohy jako tělesný zápach Doplňky stravy s taurinem, hořčíkem a draslíkem 50% Ne
Pot / zvratky / zpocené nohy jako tělesný zápach Denní čištění střev, např. přípravkem Macrogol (může být nebezpečné - nutná konzultace s lékařem). 30% Ne
Pot / zvratky / zpocené nohy jako tělesný zápach Tyrosinové doplňky 10% Ne
Zvratky/potící se nohy s dalším zápachem podobným moči Doplnění benzoanu sodného (nutná konzultace s lékařem) neznámý Ne
Zvratky jako tělesný zápach Manganové doplňky 10% Ne
Zápach po zelí/halitóza Dieta neznámý Ne
IBS-C (zácpa) Topinambur v prášku (sacharid s dlouhým řetězcem rozkládající se na fruktózu) [Varování: zvýšení tělesného zápachu] 15% Ne
IBS-C (zácpa) Oxid hořečnatý + citrát 15% Ne

Zpětná vazba

Výzkum Novinky

Metabolické markery:

 • Glycin

 • Citrulin

 • Cholin

 • Betain

 • Trimethylamin (TMA)

Geny:

 • BHMT

 • BHMT2

 • DMGDH

 • FMO3

 • CPS1

Odkaz

Výzkumná práce se hlouběji zabývá změněným složením mikrobů u pacientů s trimetylaminurií typu 2.

Jejich výzkum odhalil první možné interferenční vazby mezi změněnými mikrobiálními metabolity a neurologickými dráhami v metabolismu člověka.

Některé předpokládané změny metabolitů jsou:

 • SCFA (laktát, acetát, butyrát, propionát, ...)

 • ...

Předpokládaná interference s lidskými metabolity a enzymy:

 • Glutamát

 • GABA

 • Serotonin

 • Tryptofan

 • Chinolát

 • Norepinefrin

 • Dopamin

 • Fosfatidylethanolamin N-methyltransferáza (PEMT)

 • Fosfatidylethanolamin

 • Fosfatidylcholin

 • Cholin

 • Transport betainu

Odkaz

Výzkumná studie z května 2019 zjistila, že ve vzorcích moči pacientů se syndromem dráždivého tračníku (IBS) byly zvýšené hodnoty různých sloučenin:

 • Dimethylglycin

 • Glutamin

 • Lysin a sloučeniny lysinu

 • Sloučenina tryptofanu

 • Ornitin

 • Imidazolpropionát

 • Dimethylguanosin

 • Serin

Zejména zvýšené množství sloučenin dimethylglycinu je známé také z dimethylglycinurie, která může rovněž způsobovat příznaky rybího zápachu.

Jedná se o potenciální první souvislost mezi syndromem rybího zápachu (TMAU2) a IBS.

Odkaz

Malá studie Juna Nishihiry se snažila prozkoumat účinky extraktu ze žampionu (Champex) na tělesný zápach a zápach z úst.

Design studie je založen na dotazníku pro pacienty, který poskytuje slabý náznak toho, že přípravek Champex může zlepšit pravidelný tělesný zápach starších pacientů.

V současné době není jasné, zda se tyto výsledky budou vztahovat i na pacienty s IMBS.

Odkaz

V březnu 2020 byla publikována nová výzkumná práce týkající se nového řešení léčby trimetylaminurie pomocí upravených polymeromů...

Odkaz

Zpětná vazba

Diagnostika

Oficiální diagnostické testy:

 • Moč a genetický test na trimetylaminurii [1]

 • Moč a genetický test na dimethylglycinurii [2]

 • Genetické testování pro SELENBP1 (Halitóza) [3]

 • Vyšetření krve na dimethylsulfidémii (halitózu) [4]

 • Vyšetření krve na hyperamonémii v kontextu slabých poruch cyklu močoviny [5]

Zpětná vazba

Ke stažení jsou k dispozici dva dokumenty s pokyny.

Prvním vodítkem je oslovení pacientů: Průvodce pacienta

Druhá příručka je určena lékařům: Průvodce lékaře

Tyto průvodce můžete volně kopírovat a množit.

Pokud jako pacient chcete poprvé navštívit např. svého praktického lékaře s tématem příznaků IMBS, vytiskněte si prosím příručku pro lékaře na papír a poskytněte ji svému praktickému lékaři, abyste mu pomohli při shromažďování relevantních informací.

Neověřené a průzkumné testy:

Krevní testy

 • Krevní test na amoniak (k dispozici u praktického lékaře)

Aminokyseliny krevní testy

Testy vzorků moči

Testy známé z výzkumných studií

 • Poměr SCFA (včetně butyrátu a isovalerátu) v krvi a stolici ( [1] )

Další nespecifické testy

 • Krevní test PTH (parathormon)

 • Nízká hladina draslíku v krvi

Poznámky:

 • Organické acidurie jsou pravidelně bez výsledku (při těchto onemocněních jsou postiženy všechny orgány a buňky a ledviny a játra nejsou schopny maskovat žádný metabolit).

 • U pacientů s IMBS se nedostatek enzymů zřejmě omezuje na střevní a jaterní metabolismus, což vede k maskování metabolitů játry a ledvinami. Opět je třeba zmínit krátký poločas butyrátů v krvi pod 10 minut a také ( [2] ), protože článek ukazuje snížení hladiny např. butyrátu v porovnání s krví z portální žíly a krví v oběhu za játry na 4násobek.

 • V případech IMBS mají krevní testy obecně schopnost odhalit více přímých metabolitů ve srovnání s testy moči.

Zpětná vazba

Centra pro vzácná onemocnění

Doporučujeme všem pacientům, aby kontaktovali centra pro vzácná onemocnění ve své zemi. Připravte se prosím, protože většina lékařů nemá žádné speciální nebo dokonce žádné znalosti o anaerobních metabolitech a o tom, že se vyskytují v lidském metabolismu. Obvykle se odborníci, kteří znají tyto metabolity, vyskytují v oblasti klasických organických acidur, ale obvykle jim chybí speciální znalosti o střevních onemocněních. Přesto mohou být prvním kontaktním místem, které může pacienty nasměrovat ke specialistovi na diagnostiku střevních onemocnění. Abyste jim pomohli najít správné kontaktní osoby, můžete je také odkázat na domovskou stránku IMBS, kde získají podrobný přehled o nemoci. Upozorněte je také na to, že klasická vyšetření organických kyselin pomocí testů vzorků moči již nejsou u pacientů s IMBS použitelná.

Úřední genetické testování (Německo)

V Německu je ze zákona nutné, aby v případě, že má být proveden genetický test, bylo pacientům před testem poskytnuto genetické poradenství. Genetickým poradenstvím se obvykle zabývají také centra pro vzácná onemocnění, takže ta jsou místem prvního kontaktu.

Existují také laboratoře, které umožňují platit soukromě a nabízejí také genetické poradenství:

Poznámka: Německé zdravotní pojišťovny nyní hradí nezbytné genetické testy pro malý počet cílových genů (<=20). Tím se otevírá nová cesta i pro pacienty s IMBS, kteří nemají dostatek soukromých prostředků na vyšetření WES nebo WGS, aby mohli požádat o genetické vyšetření svého onemocnění.

Zpětná vazba

Genova Diagnostics

Genova Diagnostics je soukromý poskytovatel služeb, který nabízí především metabolomické, ale také genomické testy. V současné době nabízejí své služby v USA a Velké Británii. V běžných případech spolupracují se specializovanými praktickými lékaři jako kontaktní osoby pro soukromé koncové uživatele.

Domovská stránka

Medivere Diagnostics

Společnost Medivere Diagnostics nabízí koncovým uživatelům ve svém internetovém obchodě malé standardní testy krve, moči a stolice. Jejich služby jsou dostupné v Německu.

Domovská stránka

Cerascreen

Společnost Cerascreen poskytuje internetový obchod, který nabízí např. standardní krevní testy na aminokyseliny, ale také širokou škálu standardních testů. Jejich internetový obchod je k dispozici v Německu.

Domovská stránka

IFU Wolfhagen

IFU Wolfhagen nabízí ve svém internetovém obchodě např. panely pro analýzu moči. Jejich služby jsou dostupné v němčině.

Domovská stránka

Zpětná vazba

Aminokyseliny

Různé typy zápachu, kterými trpí pacienti s IMBS, jsou spojeny s různými pachovými látkami. Tyto zapáchající sloučeniny jsou velmi často také součástí blízkého rozkladu nebo syntézy aminokyselin.

Následují vztahy mezi pachovými látkami a aminokyselinami:

Zápach po rybách / Trimethylamin

 • Cholin

 • Betain

 • Lecitin

 • Karnitin

Fekální tělesný zápach / Indol, Skatol

 • Tryptofan

 • Glycin

 • Serin

 • Fenylalanin

 • Tyrosin

 • Histidin

Zápach po vejcích / Sloučeniny síry

 • Cystein

 • Methionin

 • Taurin

Tělesný zápach moči / čpavek

 • Ornitin

 • Aspartát

 • Citrulin

 • Arginin

 • Glycin

 • Serin

 • Glutamin

 • Glutamát

Zvracení tělesného zápachu / butyrát

 • Lysin

 • Valine

(Mohou se uplatnit také aminokyseliny z tělesného pachu moči)

Zpocené nohy / isovalerát

 • Leucin

 • Izoleucin

(Mohou se uplatnit také aminokyseliny z tělesného pachu moči)

Zkažené maso jako / Putrescine, Cadaverine

 • Ornitin (putrescin)

 • Lysin (kadaverin)

Podobné odpadky / sirovodík, dimethylsulfid, methanethiol, putrescin, kadaverin, trimethylamin, amoniak, acetaldehyd, acetát

Jedná se o směs předchozích skupin. [1]

Přístup k výživě

Důrazně doporučujeme nepoužívat po delší dobu úplnou eliminační dietu v jakékoli formě.

Chutě jsou obvykle znamením, že tělo potřebuje určité živiny. Neignorujte je v souvislosti s redukční dietou v kontextu určité aminokyseliny.

Uvědomte si také, že uvedené aminokyseliny jsou seskupeny pouze podle kolokalizace v rámci hranic biochemických drah. Některé nemoci mohou ovlivnit pouze jednu aminokyselinu v rámci skupiny nebo také pouze některé z kombinací skupin.

Jako reálný příklad lze uvést screening aminokyselin z krve, který odhalil následující aminokyseliny mimo normální rozmezí:

 • Tryptofan: ++

 • Glycin: ++

 • Serin: ++

 • Lysin: -

 • Ornitin: ++

 • Aspartát: ++

 • Histidin: +

Symboly:

 • "++" = vysoká hodnota nad normálním rozsahem

 • "+" = velmi vysoký, ale v mezích normy

 • "-" = velmi nízká, ale v mezích normy

 • "--" = pod normou

Jak vidíte, takový screening aminokyselin by mohl napovědět, co doplnit a co omezit ve stravě.

Stále si uvědomte, že v současné době není jasné, jak správně reagovat na určité hladiny aminokyselin, které jsou nad nebo pod normou.

Existují určité náznaky, že některé druhy pachových metabolitů skutečně do určité míry stabilizují poškozený střevní metabolismus, jiné nikoli.

Nesprávná volba eliminační diety tedy může také časem zvýšit poškození střevních buněk, i když se tělesný zápach nebo zápach z úst na určitou dobu zmírnil.

Zpětná vazba

Z našeho osobního pozorování při výzkumu pacientů vyplývá, že hyperhidróza (rozsáhlé pocení) může být korelujícím příznakem bromhidrózy, ale nemusí být přítomna. Pouze u malé části pacientů vnímáme, že mají skutečně příznaky bromhidrózy i hyperhidrózy.

Zpětná vazba

Syndrom dráždivého tračníku (IBS) [1] je definována jako chronická funkční porucha gastrointestinálního traktu. Je charakterizována bolestmi břicha a/nebo změnami ve vyprazdňování.

Z našich pozorování vyplývá, že přibližně 20-30 % pacientů s IMBS trpí také IBS nebo začne trpět po několika letech chronickými příznaky tělesného zápachu.

Z našeho pozorování také vyplývá, že tělesný zápach po stolici se zdá být spíše spojen s IBS-D a tělesný zápach potu/zvratků/potících se nohou je spíše spojen s IBS-C.

Zpětná vazba

Sekvenování nové generace (NGS)

Úvod

Sekvenování nové generace (NGS) je přístup, který umožňuje sekvenovat části nebo celou strukturu řetězce DNA/RNA lidských genomů. Přístup NGS se v posledním desetiletí stále častěji používá jako metoda v rámci výzkumných studií k izolaci příčinných souvislostí s nemocemi a jejich příznaky.

Viz také Wikibook o NGS a základních technikách.

Kritéria pro služby NGS

V závislosti na zákonech dané země jsou k dispozici nejen oficiální zdravotnická zařízení, která nabízejí pacientům služby NGS, ale také soukromí poskytovatelé služeb.

Pokud by měly být služby NGS využity k získání více informací o potenciálním základním onemocnění, je důležité znát některé důležité atributy různých poskytovaných služeb.

 • Typ sekvenování: celý genom (WGS) [1] nebo celý exom (WES) [2]

 • Pokrytí [3] : představuje počet případů, kdy sekvenování pokrylo stejnou cílovou referenční oblast.

 • Výsledek sekvenování je k dispozici ve formátech souborů: VCF (s/bez anotací), FASTQ, BAM.

Nákladová perspektiva:

 • WGS 20x : ~ 600 €

 • WES 20x : ~ 400 €

(ceny se v průběhu času a u různých poskytovatelů služeb výrazně mění)

Požadavky na hodnocení zdravotního zástupce:

 • V současné době je akceptováno minimálně 20násobné pokrytí cílové oblasti, aby bylo možné provést lékařsky relevantní interpretaci.

 • WGS zahrnuje intronové oblasti, ale zatím není snadno interpretovatelný, protože intronové oblasti jsou náchylné k vysokým odchylkám, ale to se v průběhu času neustále zlepšuje (takže dnešní data by mohla být v budoucnu využitelná jen reinterpretací dat pomocí novějších softwarových aplikací a nových záznamů ve variantních databázích).

Pokud jde o služby pro předky, jako je 23andMe:

Služby pro předky, jako je 23andMe jsou velmi omezené v tom smyslu, které části oblasti exomu jsou cílené/pokryté a jak často je cílová oblast čtena (pokrytí čtením). Postup 23andme se opírá o přístupy genotypizace, nikoli o WES nebo WGS. [4]

Nedoporučujeme služby ancestry pro lékařsky relevantní vyšetřování, místo toho doporučujeme alespoň nabídku WES 20x od poskytovatele služeb, který poskytuje alespoň anotované soubory VCF nebo ještě lépe navíc původní soubory FASTQ, které obsahují surové sekvenační informace.

Zpětná vazba

Lékařsky známé geny

Je známo, že s chronickým tělesným zápachem a/nebo zápachem z úst souvisí omezený soubor genových defektů.

 • FMO3 (trimetylaminurie) [1]

 • DMGDH (nedostatek dimethylglycin dehydrogenázy) [2]

 • SELENBP1 (nedostatek metanethiolioxidázy / EHMTO) [3]

Kandidáti na průzkumné geny

U ostatních typů tělesného zápachu nebo halitózy zatím nejsou známy žádné oficiální genové defekty. Existují však kandidáti na geny, které by mohly být zapojeny, protože kódují enzymy, přenašeče, receptory kolem biochemických drah souvisejících s určitými pachovými metabolity.

Pot nebo zvracení, zpocené nohy jako tělesný zápach / Karboxyláty, Butyrát, Isovalerát...

Přímé enzymové defekty:

 • ACSM2B

 • ACSM5

 • ACSM2A

Nepřímo zapojené vady:

 • CPS1 (také jako benigní kvalifikované varianty se známou zvýšenou hladinou glycinu)

Také potenciálně nepřímo zapojené geny:

 • MYLK

 • ATP10B

 • AGXT2

 • SLC28A1

 • SLC23A1

 • SLC17A4

 • SLC10A2

Fekální tělesný zápach / Indol,Skatol

 • BHMT2

 • CYP2E1

 • CYP2B

 • CYP2A6

Fekální a potu podobný tělesný zápach / geny související s IBS-C a IBS-D

 • GUCY2C

 • TRPV3

 • SCN5A

 • AQP8

 • IDO1

 • PGP

 • GAD2

 • FAAH

 • NPSR1

 • FUT2

Poloautomatické genové zprávy

Poskytujeme poloautomatické zprávy založené na výsledcích genové analýzy ze souboru pacientů s IMBS.

 • Geny se střevní a jaterní expresí, které se shodovaly alespoň u dvou pacientů: Nahlásit

 • Geny ze souboru pacientů s IMBS porovnávané s geny z výzkumných publikací o IBS: Nahlásit

Doplňující poznámka

U chronického tělesného zápachu není nutné, aby se vždy jednalo o genetickou vadu. Existují také zprávy od pacientů, že příznaky začaly po otravě jídlem nebo léčbě antibiotiky.

Uvědomte si tedy, že analýza metabolomu by v těchto případech odhalila více informací.

Zpětná vazba

V metabolomových studiích byly u pacientů s IMBS pozorovány následující metabolické markery, které mohou být mimo normální rozmezí:

 • Benzoát / kyselina benzoová

 • Hippurát / kyselina hippurová

 • Vinan / kyselina vinná

 • Orotát / kyselina orotová

 • Cis-akonitát / kyselina cis-akonitová

 • Sukcinát / kyselina jantarová

 • Izocitrát

 • Fumarát

 • Hydroxymethylglutarát

 • Histidin

 • Taurin

 • Threonine

 • Tryptofan

 • Glycin

 • Serin

 • Fosfoserin

 • Vanilmandelát

 • Homovanilát

 • Ornitin

 • Citrulin

 • Pyroglutamát

 • Para-hydroxyfenylacetát

 • Anserine

 • Karnosin

 • 1-Methylhistidin

 • beta-alanin

 • Linoleát / kyselina linolová

 • Draslík

 • Parathormon (PTH)

Zpětná vazba

U podskupiny pacientů s IMBS, která vykazuje fekální tělesný zápach, jsou v centru pozornosti metabolity indol a sekundární skatol, protože tyto metabolity vytvářejí silný fekální zápach.

V těchto podskupinách očekáváme nejméně tři různé typy příčin:

 • Enzymové deficity enzymů přímo odbourávajících indol, jako jsou např. CYP2E1, CYP2B, ...

 • Deficit enzymů v dráze degradace cholinu -> glycinu (BHMT2, metyltetrahydrofolátový klastr)

 • Nedostatky enzymů v nižší dráze degradace glycin + benzoát -> hippurát

Šikimátová cesta, při níž vzniká tryptofan nad indolem

Šikimátová cesta [1] je mikrobiální dráha, která je zodpovědná za biosyntézu tryptofanu kombinací indolu a glyinu/serinu. [2] .

Vzhledem k tomu, že se jedná o jeho prekurzory glycin a serin a produkt tryptofan, mohou mít cesty degradace těchto aminokyselin u člověka velký význam pro zvýšenou tvorbu indolu.

Velký význam mají také glutamin a glutamát, protože souvisejí se zdrojem druhého prekurzoru syntézy indolu - anthranilátu.

Degradační cesta cholin -> glycin

Podskupina pacientů s fekálním tělesným zápachem vykazuje také pozitivní testy moči na trimetylaminurii. Což ukazuje na tvorbu zvýšené hladiny trimetylaminu (TMA) v oblasti střev. Jedním z důvodů může být zhoršený příjem a odbourávání cholinu, což vede ke zvýšené degradaci cholinu na TMA ve střevním lumen. Vzhledem k tomu, že cesta degradace cholinu ovlivňuje také dostupnost glycinu a serinu, je to slibná kandidátská větev, která je rovněž zodpovědná za zvýšenou koncentraci indolu.

Pro tuto podskupinu by mohla být užitečná suplementace folátem, protože folát podporuje odbourávání cholinu, betainu -> glycinu a serinu.

Glycin + benzoát -> cesta degradace hippurátu

Ve výsledcích analýzy metabolomu u pacientů s tělesným zápachem z výkalů jsme pozorovali zvýšené hladiny benzoátu a současně nižší než normální hladiny hippurátu. Hladina glycinu byla normálně nízká, ale v normálním rozmezí.

To souvisí s detoxikačním mechanismem glycinu. [3] , která by mohla být u této podskupiny pacientů s IMBS narušena příliš nízkou dostupností glycinu nebo serinu.

Pokud je údaj o příliš nízké dostupnosti glycinu a serinu správný, nízké hladiny by zhoršily konjugaci solí žlučových kyselin s glycinem a snížily dostupnost glycinu ve střevním lumen.

Poměr glycin/taurin by se změnil a tvorba tryptofanu by mohla být narušena v poměru indol + glycin, což by mělo za následek zvýšení koncentrace indolu ve střevním lumen.

Vysoký obsah glutamátu, glycinu, ornitinu, citrulinu, tryptofanu, fenylalaninu, tyrozinu, metioninu, taurinu, BCAA, amoniaku a nízký obsah argininu, glutaminu a lyzinu -> nedostatek cyklu močoviny.

Při tranzitivní hyperamonemii bylo zjištěno zvýšení různých aminokyselin souvisejících s odbouráváním amoniaku. To naznačuje možnost, že zdrojem zápachu z výkalů je druhý genový defekt v dráze cyklu močoviny.

Rodina enzymů CYP

Je známo, že některé enzymy rodiny CYP rozkládají indol na méně zapáchající metabolity.

Příklady:

 • CYP2E1, CYP2B [4]

To jsou významní kandidáti na nedostatek enzymů, který by mohl vést k poruše odbourávání indolu.

Zpětná vazba

U podskupiny pacientů s IMBS, která vykazuje tělesný zápach podobný zvratkům, potu nebo zpoceným nohám, jsou hlavními metabolity vyvolávajícími zápach karboxyláty:

 • Butyrát (zvracení podobný)

 • Isovalerate (Zpocené nohy jako, sýrové)

 • Hexanoát

Očekáváme nejméně dva různé typy příčin:

 • Nedostatek enzymů přímo odbourávajících butyrát nebo isovalerát, jako např. ACSM2B , ...

 • Mitochondriální poškození buněk střevní bariéry, např. lokálním hyperamoniakem v těchto buňkách (nikoli systémově).

ACSM2B a nedostatky v degradační dráze (IMBS karboxylátový typ 1)

Na rozdíl od jiných zapáchajících metabolitů je karboxylátová skupina hlavním zdrojem energie pro buňky střevní bariéry a játra.

Známý termín "mastné kyseliny s krátkým řetězcem" (SCFA) označuje především podskupinu karboxylátů, ale zahrnuje také např. jejich methylované formy.

Následující geny a enzymy jsou významnými kandidáty na nedostatek enzymů:

 • ACSM2B / EC 6.2.1.2 butyrát CoA ligáza

 • Možný neznámý gen kódující isovalerát CoA ligázu

Důležité je, že např. ACSM2B se v menší míře podílí také na salicylátech, benzoátech a fenylacetátech.

Důležité je také:

 • Hořčík

 • Mangan

jsou kofaktory těchto enzymů. Jejich doplnění by mohlo zlepšit účinnost enzymů.

Mitochondriální poškození buněk střevní bariéry amoniakem (IMBS karboxylátový typ 2 / IMBS CPS1)

Další možná příčinná situace může nastat, pokud je narušena mitochondriální aktivita buněk střevní bariéry. Jednou z příčin může být zvýšená lokální koncentrace amoniaku v buňkách, která by narušila odbourávání kyselin s krátkým řetězcem (karboxylátů) přijatých z tlustého střeva. Typickým příznakem v pozdějším průběhu mohou být v tomto případě příznaky IBS-C (zácpa), které jsou způsobeny poruchou nervové funkce, např. v sigmatu tlustého střeva. Tyto příznaky mohou být přítomny okamžitě nebo nastupovat po letech od prvních příznaků bromhidrózy.

Seznam potravin (špatný):

 • Sýr (s vysokým obsahem glutamátu)

 • Červené maso (vysoký obsah aminokyselin)

Biomarkery metabolomu

Možné připomínky v tomto případě jsou:

 • Mírně zvýšené hladiny ornitinu, glycinu a serinu v krvi

 • Možná také mírně zvýšená hladina tryptofanu, histidinu a treoninu v krvi.

 • Hlavně zvýšená hladina citrulinu v moči

 • Nízká hladina draslíku (amoniak zhoršuje příjem draslíku nepřímo vazbou na draslíkové receptory).

 • Nízké hladiny benzoátů/kyseliny benzoové v moči

Během ošetření benzoanem sodným:

 • Velmi vysoké hladiny hippurátu/kyseliny hippurové v moči

Genetické markery

 • Slabé deficity genu CPS1 kódujícího karbamoylfosfát syntázu 1 (porucha cyklu močoviny)

 • Příklad varianty: rs1047883 [1]

Deficity CPS1 včetně těch, které jsou označeny jako benigní pro hyperamonémii v periferní krvi. Zejména ty, které jsou spojeny také se zvýšenou hladinou glycinu v krvi.

Kvalifikace jako benigní nesouvisí s benigní v kontextu IMBS, protože v případech IMBS nelze v současné době nutně kvantifikovat lokální hyperamonii v buňkách střevní bariéry pomocí krevních testů.

Léčba

 • Standardní léčba hyperamonikem s benzoátem sodným perorálně (<5 g v průběhu dne) zde může vykazovat velmi dobré účinky snižující pocit nervové bolesti i u symptomů IBS-C.

 • Snížení množství glycinu a serinu v potravě (nebo bílkovin obecně).

 • Snížení množství glutaminu, glutamátu, aspartátu, lysinu a ornitinu ve stravě.

 • Snížení příjmu vápníku

 • Zvýšení příjmu hořčíku (oxidu nebo uhličitanu, nejen citrátu!)

 • Zvýšení příjmu draslíku

 • Doplněk Topinambur jako doplněk inulinu, který se jako sacharid s dlouhým řetězcem rozkládá na fruktózu převážně v tlustém střevě (zvyšuje zápach, ale zmírňuje amoniakální postižení mičurin - měl by se užívat poprvé po 1 týdnu léčby benzoanem sodným).

Další připomínky

 • Pozorováním je také to, že zhoršená motilita tlustého střeva vede k hromadění tuku v tlustém střevě, což by mohl být další aspekt související se zvýšenou koncentrací SCFA.

 • Uhličitan a oxid hořečnatý (a také všechny ostatní uhličitany) by se měly užívat v malém množství (1 kapsle denně) a opatrně, protože snadno zvyšují pH střeva až na hodnotu pH 10, což může poškodit střevní stěnu.

Zpětná vazba

Výzkum rakoviny

Souvislost mezi podtypy IMBS a butyrátem

Oblast výzkumu rakoviny se na první pohled zdá být vzdálená výzkumu IMBS.

Zajímavé je, že pokud se podíváme na biochemickou stránku některých podskupin pacientů s IMBS a jejich postižených metabolických složek, ukáže se, že je tomu zcela naopak.

Někteří pacienti uvádějí, že mají velmi silný tělesný zápach podobný zvratkům. Příbuzným metabolitem, o němž je známo, že má takovýto zápachový podpis, je butyrát ve vodném roztoku.

Co je butyrát?

Butyrát je solná forma kyseliny máselné, která je všeobecně známa jako hlavní původce zápachu zvratků.

Jako sůl se může vyskytovat v různých kombinacích s různými kationty, např.:

 • Sodík (Na+)

 • Hořčík (Mg2+)

 • Draslík (K+)

 • Vápník (Ca2+)

Např. butyrát sodný je běžně dostupný i ve formě doplňku stravy.

Butyrát potlačuje růst rakoviny in vitro, ale není dostatečně stabilní v krevním řečišti

V oblasti výzkumu rakoviny bylo zjištěno, že butryláty mají silný účinek na potlačení růstu rakovinných buněk in vitro. [1]

Bohužel průzkumné studie, které se snažily využít roztok butyrátu jako krevní infuzi, nedokázaly stabilizovat butyráty v krevním oběhu. Ukázalo se, že butyráty mají velmi krátký poločas stability - méně než 10 minut, než jsou spotřebovány a rozloženy lidskými buňkami. [2]

Význam butyrátu u IBD

Novější výzkum na straně zánětlivých střevních onemocnění (IBS) nyní ukázal některé diagnostické pokroky, které odhalily např. "přirozeně" zvýšené hladiny izobutyrátu u malé skupiny pacientů s IBD. [3]

Jinými slovy, karboxyláty, jako je butyrát nebo izomáselná kyselina, mohou být zvýšené v ose střevo -> játra a zřejmě nezpůsobují žádné škody, protože pacienti s IBD jsou obvykle považováni za zdravé, kromě problémů se střevními záněty.

Výsledné hypotézy

Tento nový směr vede ke dvěma hypotézám:

 • butyráty nebo karboxyláty (jako např. také isovalerát) obecně mohou být také zvýšené u skupin pacientů s IMBS, protože jejich zápach přesně odpovídá charakteristice těchto sloučenin.

 • pro podporu léčby rakoviny by mohlo být možné snadno reprodukovat podobné hladiny butyrátů v krvi perorální suplementací (s pravděpodobnými symptomy bromhidrózy), což by mohlo vést k potlačení růstu rakoviny, pokud se rakovina nachází na krevní ose střevo -> játra.

Další osobní pozorování

 • V rámci vyšetřování a vizualizace vzorku kolorektálního nádoru z nádoru lokalizovaného v sestupném tračníku jsme použili dvojitou analýzu exprese mRNA na vzorku nádoru a vzorku zdravé střevní stěny v blízkosti místa nádoru.

 • Srovnání hladin exprese enzymů ukázalo, že nejen laktátdehydrogenáza (LDH) byla nadměrně exprimována, ale také např. butyryl-CoA syntetáza (EC 6.2.1.2). To by mohlo napovědět, že anaerobní vnitřní metabolismus rakoviny podporuje také dodávku ATP reverzní reakcí, jejímž výsledkem je syntéza butyrátu jako v typickém bakteriálním metabolismu.

 • Teoretickým výsledkem by byla hypotéza, že zvýšená hladina butyrátu by potlačila přísun ATP do vnitřních buněk rakovinného jádra, a tím by omezila růst rakoviny. Tento hypotetický důsledek je již ověřen předchozími experimentálními výzkumy. (Viz odkazy ve výše uvedeném textu)

Zpětná vazba

Náklady na webhosting

www.gofundme.com

Můžete pomoci sponzorovat část celkových ročních nákladů na webhosting, včetně certifikátů, domén, serveru a jazykových překladů.

Přispějte prostřednictvím www.gofundme.com

www.github.com

Prostřednictvím pravidelného měsíčního sponzoringu můžete také podpořit náš webhosting nebo projekty integrace API do různých databází lékařského výzkumu po celém světě.

Sponzor prostřednictvím www.github.com

Knihovna
Název Autoři Datum Odkaz
Indoles Derived From Glucobrassicin: Cancer Chemoprevention by Indole-3-Carbinol and 3,3'-Diindolylmethane Williams DE 2021-10-01 PMC
Trimethylamine-N-Oxide Pathway: A Potential Target for the Treatment of MAFLD Li X, Hong J, Wang Y 2021-10-01 PMC
Identification of Specific Substances in the FAIMS Spectra of Complex Mixtures Using Deep Learning Li H, Pan J, Zeng H 2021-09-14 PMC
A simplified LC-MS/MS method for the quantification of the cardiovascular disease biomarker trimethylamine-N-oxide and i... Rox K, Rath S, Pieper DH 2021-03-26 PMC
The Accumulation and Molecular Effects of Trimethylamine N-Oxide on Metabolic Tissues: It’s Not All Bad Krueger ES, Lloyd TS, Tessem JS 2021-08-21 PMC
Elucidation of an anaerobic pathway for metabolism of l-carnitine–derived γ-butyrobetaine to trimethylamine in human gut... Rajakovich LJ, Fu B, Bollenbach M 2021-08-06 PMC
Multi-Pharmacology of Berberine in Atherosclerosis and Metabolic Diseases: Potential Contribution of Gut Microbiota Yang S, Li D, Yu Z 2021-07-09 PMC
Differential Diagnosis of Chorea—HIV Infection Delays Diagnosis of Huntington’s Disease by Years Achenbach J, Faissner S, Saft C 2021-05-27 PMC
Trimethylaminuria and Vascular Complications Oliveira-Filho AF, Medeiros PF, Velloso ... 2021-05-03 PMC
A Case of Fishy Smell-Fish Malodor Syndrome Wang AW, Greenberg PD, Saul SR 2021-05-03 PMC
Trimethylamine modulates dauer formation, neurodegeneration, and lifespan through tyra‐3/daf‐11 signaling in Caenorhabdi... Khanna A, Sellegounder D, Kumar J 2021-04-05 PMC
Trimethylamine-N-Oxide Levels Are Similar in Asymptomatic vs. Symptomatic Cerebrovascular Atherosclerosis Heyse M, Schneider C, Monostori P 2021-03-19 PMC
Cancer interception by interceptor molecules: mechanistic, preclinical and human translational studies with chlorophylls Dashwood RH 2021-03-06 PMC
Flavin-Containing Monooxygenases Are Conserved Regulators of Stress Resistance and Metabolism Huang S, Howington MB, Dobry CJ 2021-02-12 PMC
Trimethylamine N-oxide (TMAO) in human health Gatarek P, Kaluzna-Czaplinska J 2021-02-11 PMC
Genomic Insights into Adaptations of Trimethylamine-Utilizing Methanogens to Diverse Habitats, Including the Human Gut de la Cuesta-Zuluaga J, Spector TD, Youn... 2021-02-09 PMC
Gut-Brain Axis Cross-Talk and Limbic Disorders as Biological Basis of Secondary TMAU Donato L, Alibrandi S, Scimone C 2021-01-31 PMC
Solvent Accessibility of Residues Undergoing Pathogenic Variations in Humans: From Protein Structures to Protein Sequenc... Savojardo C, Manfredi M, Martelli PL 2021-01-07 PMC
Effect of probiotic Lactobacillus plantarum Dad-13 powder consumption on the gut microbiota and intestinal health of ove... Rahayu ES, Mariyatun M, Putri Manurung N... 2021-01-07 PMC
Le Carbone prevents liver damage in non-alcoholic steatohepatitis-hepatocellular carcinoma mouse model via AMPKα-SIRT1 s... Afrin MR, Arumugam S, Pitchaimani V 2021-01-05 PMC
Role of Gut Microbiota and Their Metabolites on Atherosclerosis, Hypertension and Human Blood Platelet Function: A Revie... Duttaroy AK 2021-01-03 PMC
Choline Acetyltransferase Induces the Functional Regeneration of the Salivary Gland in Aging SAMP1/Kl -/- Mice Toan NK, Tai NC, Kim SA 2021-01-02 PMC
Ancestral reconstruction of mammalian FMO1 enables structural determination, revealing unique features that explain its ... Bailleul G, Nicoll CR, Mascotti ML 2020-12-25 PMC
How Can Drug Metabolism and Transporter Genetics Inform Psychotropic Prescribing? Carvalho Henriques B, Yang EH, Lapetina ... 2020-12-08 PMC
Use of Flavin-Containing Monooxygenases for Conversion of Trimethylamine in Salmon Protein Hydrolysates Goris M, Puntervoll P, Rojo D 2020-11-24 PMC
Structural basis of carnitine monooxygenase CntA substrate specificity, inhibition, and intersubunit electron transfer Quareshy M, Shanmugam M, Townsend E 2020-11-23 PMC
Insight into the intestinal microbiome of farrowing sows following the administration of garlic (Allium sativum) extract... Satora M, Magdziarz M, Rząsa A 2020-11-13 PMC
Drug Discovery and Development of Novel Therapeutics for Inhibiting TMAO in Models of Atherosclerosis and Diabetes Steinke I, Ghanei N, Govindarajulu M 2020-10-29 PMC
An Expanded Genetic Code Enables Trimethylamine Metabolism in Human Gut Bacteria Kivenson V, Giovannoni SJ 2020-10-27 PMC
Impact of trimethylaminuria on daily psychosocial functioning Roddy D, McCarthy P, Nerney D 2020-10-06 PMC
Vitamin D Decreases Plasma Trimethylamine-N-oxide Level in Mice by Regulating Gut Microbiota Wang X, Li X, Dong Y 2020-10-05 PMC
Role of drug metabolizing enzymes in chemotherapy-induced gastrointestinal toxicity and hepatotoxicity Tao G, Huang J, Moorthy B 2020-09-02 PMC
A benzoxazole derivative as an inhibitor of anaerobic choline metabolism by human gut microbiota Gabr MT, Machalz D, Pach S 2020-08-28 PMC
Heart Failure Disturbs Gut–Blood Barrier and Increases Plasma Trimethylamine, a Toxic Bacterial Metabolite Drapala A, Szudzik M, Chabowski D 2020-08-26 PMC
Regulation of dynamic pigment cell states at single-cell resolution Perillo M, Oulhen N, Foster S 2020-08-19 PMC
Mitochondrial and Peroxisomal Alterations Contribute to Energy Dysmetabolism in Riboflavin Transporter Deficiency Colasuonno F, Niceforo A, Marioli C 2020-08-12 PMC
The Relationship between Choline Bioavailability from Diet, Intestinal Microbiota Composition, and Its Modulation of Hum... Arias N, Arboleya S, Allison J 2020-08-05 PMC
Effect of Choline Forms and Gut Microbiota Composition on Trimethylamine-N-Oxide Response in Healthy Men Cho CE, Aardema ND, Bunnell ML 2020-07-25 PMC
MtcB, a member of the MttB superfamily from the human gut acetogen Eubacterium limosum, is a cobalamin-dependent carniti... Kountz DJ, Behrman EJ, Zhang L 2020-06-22 PMC
Plasma Trimethylamine N-Oxide and Its Precursors: Population Epidemiology, Parent–Child Concordance, and Associations wi... Andraos S, Lange K, Clifford SA 2020-06-10 PMC
Nonlethal Inhibition of Gut Microbial Trimethylamine N‐oxide Production Improves Cardiac Function and Remodeling in a Mu... Organ CL, Li Z, Sharp TE III 2020-05-10 PMC
Trimethylamine N-Oxide in Relation to Cardiometabolic Health—Cause or Effect? Papandreou C, Moré M, Bellamine A 2020-05-07 PMC
Impact of trimethylamine N-oxide (TMAO) metaorganismal pathway on cardiovascular disease Zhao Y, Wang Z 2020-04-20 PMC
Microbiota and Malodor—Etiology and Management Mogilnicka I, Bogucki P, Ufnal M 2020-04-20 PMC
Olfaction scaffolds the developing human from neonate to adolescent and beyond Schaal B, Saxton TK, Loos H 2020-04-20 PMC
Simultaneous Measurement of Urinary Trimethylamine (TMA) and Trimethylamine N-Oxide (TMAO) by Liquid Chromatography–Mass... Jia X, Osborn LJ, Wang Z 2020-04-17 PMC
Gut Microbiota beyond Bacteria—Mycobiome, Virome, Archaeome, and Eukaryotic Parasites in IBD Matijašić M, Meštrović T, Čipčić Paljeta... 2020-04-11 PMC
Gut microbiota in atherosclerosis: focus on trimethylamine N‐oxide Zhu Y, Li Q, Jiang H 2020-03-30 PMC
Discovery of a Cyclic Choline Analog That Inhibits Anaerobic Choline Metabolism by Human Gut Bacteria Bollenbach M, Ortega M, Orman M 2020-03-25 PMC
Engineered Polymersomes for the Treatment of Fish Odor Syndrome: A First Randomized Double Blind Olfactory Study Schmidt AC, Hebels ER, Weitzel C 2020-03-09 PMC
The Protective Effect of Basic Fibroblast Growth Factor on Diabetic Nephropathy Through Remodeling Metabolic Phenotype a... Wei T, Shu Q, Ning J 2020-02-21 PMC
Trimethylamine N-Oxide Generated by the Gut Microbiota Is Associated with Vascular Inflammation: New Insights into Ather... Liu Y, Dai M 2020-02-17 PMC
Comparative milk proteome analysis of Kashmiri and Jersey cattle identifies differential expression of key proteins invo... Bhat SA, Ahmad SM, Ibeagha-Awemu EM 2020-02-14 PMC
Associations of plasma trimethylamine N-oxide, choline, carnitine, and betaine with inflammatory and cardiometabolic ris... Fu BC, Hullar MA, Randolph TW 2020-02-13 PMC
Fabrication of Biobased Hydrophobic Hybrid Cotton Fabrics Using Molecular Self-Assembly: Applications in the Development... Thamizhanban A, Sarvepalli GP, Lalitha K 2020-02-12 PMC
Short chain fatty acids and methylamines produced by gut microbiota as mediators and markers in the circulatory system Onyszkiewicz M, Jaworska K, Ufnal M 2020-01-16 PMC
Case reports of metabolic disorders from Nepal Sharma Pandey A 2019-11-19 PMC
Gut Microbiota-Dependent Marker TMAO in Promoting Cardiovascular Disease: Inflammation Mechanism, Clinical Prognostic, a... Yang S, Li X, Yang F 2019-11-19 PMC
Combining culture and culture‐independent methods reveals new microbial composition of halitosis patients' tongue biofil... Bernardi S, Karygianni L, Filippi A 2019-11-14 PMC
Untargeted Urinary 1H NMR-Based Metabolomic Pattern as a Potential Platform in Breast Cancer Detection Silva CL, Olival A, Perestrelo R 2019-11-07 PMC
Endovascular Closure Resolves Trimethylaminuria Caused by Congenital Portosystemic Shunts Ponce-Dorrego MD, Garzón-Moll G 2019-11-07 PMC
Metabolic Activation of Flavin Monooxygenase-mediated Trimethylamine-N-Oxide Formation in Experimental Kidney Disease Prokopienko AJ, West RE III, Schrum DP 2019-11-04 PMC
Elevation of Trimethylamine-N-Oxide in Chronic Kidney Disease: Contribution of Decreased Glomerular Filtration Rate Pelletier CC, Croyal M, Ene L 2019-11-01 PMC
Derivatization‐free determination of short‐chain volatile amines in human plasma and urine by headspace gas chromatograp... Neyer P, Bernasconi L, Fuchs JA 2019-10-08 PMC
A case of axillary bromhidrosis secondary to trimethylaminuria successfully treated with microwave-based therapy Patel F, Tu YM, Fernandes S 2019-10-07 PMC
Monosodium Glutamate (MSG) Renders Alkalinizing Properties and Its Urinary Metabolic Markers of MSG Consumption in Rats Nahok K, Li JV, Phetcharaburanin J 2019-09-27 PMC
Diagnosis and phenotypic assessment of trimethylaminuria, and its treatment with riboflavin: 1H NMR spectroscopy and gen... Bouchemal N, Ouss L, Brassier A 2019-09-18 PMC
NMR-based newborn urine screening for optimized detection of inherited errors of metabolism Embade N, Cannet C, Diercks T 2019-09-10 PMC
Changes in the Substrate Source Reveal Novel Interactions in the Sediment-Derived Methanogenic Microbial Community Szafranek-Nakonieczna A, Pytlak A, Grząd... 2019-09-08 PMC
Fast LC-ESI-MS/MS analysis and influence of sampling conditions for gut metabolites in plasma and serum van der Laan T, Kloots T, Beekman M 2019-08-26 PMC
Trimethylamine N-Oxide Metabolites in Early Pregnancy and Risk of Gestational Diabetes: A Nested Case-Control Study Huo X, Li J, Cao YF 2019-08-02 PMC
Gut microbes and metabolites as modulators of blood-brain barrier integrity and brain health Parker A, Fonseca S, Carding SR 2019-08-01 PMC
Effects of Hardwood Biochar on Methane Production, Fermentation Characteristics, and the Rumen Microbiota Using Rumen Si... Teoh R, Caro E, Holman DB 2019-07-10 PMC
A Cross-Sectional Study of Compositional and Functional Profiles of Gut Microbiota in Sardinian Centenarians Wu L, Zeng T, Zinellu A 2019-07-09 PMC
Abstracts from the 51st European Society of Human Genetics Conference: Posters 2019-07-03 PMC
Facile Fluorescence Monitoring of Gut Microbial Metabolite Trimethylamine N-oxide via Molecular Recognition of Guanidini... Yu H, Geng WC, Zheng Z 2019-06-24 PMC
Impact of the halitosis on QoL in overweight and obese patients: Based on six years of experience in two centers in sula... Ahmed HO, Zmnako SS, Amin ZM 2019-05-30 PMC
Effect of Grape Pomace Polyphenols With or Without Pectin on TMAO Serum Levels Assessed by LC/MS-Based Assay: A Prelimin... Annunziata G, Maisto M, Schisano C 2019-05-21 PMC
Modulation of Circulating Trimethylamine N-Oxide Concentrations by Dietary Supplements and Pharmacological Agents: A Sys... Kalagi NA, Abbott KA, Alburikan KA 2019-05-10 PMC
Intestinal Microbiota in Cardiovascular Health and Disease: JACC State-of-the-Art Review Tang WH, Backhed F, Landmesser U 2019-04-30 PMC
Baseline urinalysis values in common bottlenose dolphins under human care in the Caribbean Jiménez-Zucchet N, Alejandro-Zayas T, Al... 2019-04-04 PMC
The genetic and biochemical basis of trimethylaminuria in an Irish cohort Doyle S, O'Byrne JJ, Nesbitt M 2019-03-25 PMC
Diet-induced metabolic changes of the human gut microbiome: importance of short-chain fatty acids, methylamines and indo... Abdul Rahim MB, Chilloux J, Martinez-Gil... 2019-03-22 PMC
Nonalcoholic fatty liver disease and the gut microbiome: Are bacteria responsible for fatty liver? Dong TS, Jacobs JP 2019-03-14 PMC
Wide diversity of methane and short-chain alkane metabolisms in uncultured archaea Borrel G, Adam PS, McKay LJ 2019-03-04 PMC
Psychotropics and the Microbiome: a Chamber of Secrets… Cussotto S, Clarke G, Dinan TG 2019-02-26 PMC
Association of FMO3 Variants with Blood Pressure in the Atherosclerosis Risk in Communities Study Bryant TS, Duggal P, Yu B 2019-02-18 PMC
Choline‐related‐inherited metabolic diseases—A mini review Wortmann SB, Mayr JA 2019-01-25 PMC
CRISPR analysis suggests that small circular single-stranded DNA smacoviruses infect Archaea instead of humans Díez-Villaseñor C, Rodriguez-Valera F 2019-01-17 PMC
Structure-guided identification of a small molecule that inhibits anaerobic choline metabolism by human gut bacteria Orman M, Bodea S, Funk MA 2018-12-17 PMC
Inborn errors of metabolism in the 21st century: past to present Arnold GL PMC
Common metabolic disorder (inborn errors of metabolism) concerns in primary care practice Agana M, Frueh J, Kamboj M PMC
From Point-of-Care Testing to eHealth Diagnostic Devices (eDiagnostics) Christodouleas DC, Kaur B, Chorti P 2018-11-20 PMC
Metabolic functions of the human gut microbiota: the role of metalloenzymes Rajakovich LJ, Balskus * EP 2018-11-19 PMC
Human chemosignals of disgust facilitate food judgment Zheng Y, You Y, Farias AR 2018-11-19 PMC
Nicotine-N’-oxidation by flavin monooxygenase enzymes Perez-Paramo YX, Chen G, Ashmore JH 2018-10-31 PMC
Evaluation of bleeding disorders in patients with Noonan syndrome: a systematic review Nugent DJ, Romano AA, Sabharwal S 2018-10-23 PMC
Trimethylamine N-Oxide: A Link among Diet, Gut Microbiota, Gene Regulation of Liver and Intestine Cholesterol Homeostasi... Canyelles M, Tondo M, Cedó L 2018-10-19 PMC
Dietary Choline Intake: Current State of Knowledge Across the Life Cycle Wiedeman AM, Barr SI, Green TJ 2018-10-16 PMC
Název Autoři Datum Odkaz
Sexuality in Persons With Hidradenitis Suppurativa: Factors Associated With Sexual Desire and Functioning Impairment Quinto RM, Mastroeni S, Sampogna F 2021-10-07 PMC
Patients With Hidradenitis Suppurativa Negatively Perceive Both Medical and Euphemistic Appellations of Their Disease: A... Akoglu G, Esme P, Yildiz I 2021-09-01 PMC
Utilities of Botulinum Toxins in Dermatology and Cosmetology Naik PP 2021-09-21 PMC
A glycopyrronium bromide 1% cream for topical treatment of primary axillary hyperhidrosis: efficacy and safety results f... Abels C, Soeberdt M, Kilic A 2021-03-02 PMC
Pain as Defining Feature of Health Status and Prominent Therapeutic Target in Patients with Hidradenitis Suppurativa Sampogna F, Campana I, Fania L 2021-08-18 PMC
Thoracic sympathectomy for the treatment of primary axillary hyperhidrosis: systematic review and proportional meta-anal... Felisberto G Jr, Maria Cataneo AJ, Crist... 2021-07-20 PMC
An elderly man with a vascular axillary mass Bommareddy K, Kayastha S, Reddy SC 2021-05-26 PMC
Hidradenitis suppurativa/Acne inversa – operative Optionen, Rekonstruktionen und Kombinationen mit medikamentösen Therap... Cramer P, Schneider-Burrus S, Kovács M 2021-07-06 PMC
Healing hand ulcers caused by focal spasticity Gupta AD, Addison S 2020-03-05 PMC
Lantox—The Chinese Botulinum Toxin Drug—Complete English Bibliography and Comprehensive Formalised Literature Review Dressler D, Pan L, Su J 2021-05-22 PMC
The use of 33 MHz ultra-high-frequency ultrasonography for the evaluation of sweat glands in the axilla with osmidrosis Shinaoka A, Nakahara R, Saeki M 2021-05-13 PMC
Therapeutic Use of Botulinum Neurotoxins in Dermatology: Systematic Review Martina E, Diotallevi F, Radi G 2021-02-05 PMC
Foray into Concepts of Design and Evaluation of Microemulsions as a Modern Approach for Topical Applications in Acne Pat... Talianu MT, Dinu-Pîrvu CE, Ghica MV 2020-11-19 PMC
Open versus Closed Surgery for Axillary Osmidrosis: A Meta-Analysis of Articles Published in Four Languages Nomura M, Morioka D, Kojima Y 2020-11-11 PMC
Medical crowdfunding in a healthcare system with universal coverage: an exploratory study Lublóy Á 2020-11-09 PMC
The Efficacy and Effectiveness of Non-ablative Light-Based Devices in Hidradenitis Suppurativa: A Systematic Review and ... Jfri A, Saxena A, Rouette J 2020-11-03 PMC
Miscarriage as a Complication of Hidradenitis Suppurativa of the Vulva Al Ghamdi DS 2020-10-29 PMC
Microecological investigation and comparison of two clinical methods to evaluate axillary osmidrosis Du H, Ding S, Gao L 2020-09-21 PMC
A Paradoxical Vasodilatory Nutraceutical Intervention for Prevention and Attenuation of Migraine—A Hypothetical Review Chaliha DR, Vaccarezza M, Takechi R 2020-08-18 PMC
Botulinum Toxin Type B for Hidradenitis Suppurativa: A Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled Pilot Study Grimstad Ø, Kvammen BØ, Swartling C 2020-08-06 PMC
Using the Hair Removal Laser in the Axillary Region and its Effect on Normal Microbial Flora Fazel Z, Majidpour A, Behrangi E 2020-06-21 PMC
Something to Sweat About: Two Cases of Dupilumab-Induced Hyperhidrosis and Bromhidrosis Rowane M, Valencia R, Schend J 2020-05-20 PMC
Multi-modal treatment strategy for achieving an aesthetic lower face Jeong TK, Chung CH, Min KH 2020-05-15 PMC
Microbiota and Malodor—Etiology and Management Mogilnicka I, Bogucki P, Ufnal M 2020-04-20 PMC
Hidden Blade Scalpel: A Useful Tool for the Treatment of Axillary Osmidrosis Lu Y, Zhao A, Meng X 2020-04-08 PMC
The effects of 755 nm alexandrite laser on skin dryness and pruritus Pancar GS, Kalkan G, Eyupoglu O 2020-03-09 PMC
Hidradenitis Suppurativa: Current Understanding of Pathogenic Mechanisms and Suggestion for Treatment Algorithm Seyed Jafari SM, Hunger RE, Schlapbach C 2020-03-04 PMC
Hidradenitis Suppurativa: a lesser-known cause of AA amyloidosis Helvacı Ö, Güz G, Adışen E PMC
Hidradenitis suppurativa: infection, autoimmunity, or both? Constantinou CA, Fragoulis GE, Nikiphoro... 2019-12-30 PMC
A case of axillary bromhidrosis secondary to trimethylaminuria successfully treated with microwave-based therapy Patel F, Tu YM, Fernandes S 2019-10-07 PMC
Fecal medicines used in traditional medical system of China: a systematic review of their names, original species, tradi... Du H, Kuang TT, Qiu S 2019-09-13 PMC
Miscellaneous Perianal Afflictions Hagerman GF, Silva-Velazco J, Molina-Lop... 2019-08-22 PMC
The Safety and Impact of a Model of Intermittent, Time-Restricted Circadian Fasting (“Ramadan Fasting”) on Hidradenitis ... Damiani G, Mahroum N, Pigatto PD 2019-08-01 PMC
Disseminate Recurrent Folliculitis and Hidradenitis Suppurativa Are Associated Conditions: Results From a Retrospective ... Sechi A, Guglielmo A, Patrizi A 2019-07-31 PMC
A new type of surgery for the treatment of bromhidrosis Wang Y, Sun P, Leng X 2019-05-31 PMC
Systematic review of immunomodulatory therapies for hidradenitis suppurativa Lim SY, Oon HH 2019-05-13 PMC
Modified Suction-Assisted Cartilage Shaver for Axillary Osmidrosis Tseng YJ, Lee CH, Lin SH 2019-05-08 PMC
A Case of Scalp White Piedra Caused by Trichosporon Ovoides Singh A, Nyati A, Mohta A PMC
The Treatment of Axillary Odor: A Network Meta-Analysis Sun P, Wang Y, Bi M 2019-04-14 PMC
Integrated Transcriptomic and Proteomic Analysis of Human Eccrine Sweat Glands Identifies Missing and Novel Proteins Na CH, Sharma N, Madugundu AK 2019-04-12 PMC
Posterior Arm Perforator Flap for Axillary Reconstruction After Hidradenitis Suppurativa Excision Sirvan SS, Demir IA, Irmak F 2019-02-21 PMC
The Effectiveness of Local Surgical Technique in Treatment of Axillary Bromhidrosis Van TN, Manh TN, Minh PP 2019-01-29 PMC
Hurley III Hidradenitis Suppurativa Has an Aggressive Disease Course Vanlaerhoven AM, Ardon CB, van Straalen ... 2018-08-27 PMC
Sphingomonas paucimobilis empyema caused by remote foreign body aspiration Yuan J, Treadwell T 2018-04-11 PMC
Versajet-Assisted Hydraulic Epilation Through Small Incisions for Axillary Osmidrosis Han JH, Kim JK, Yoon KC 2018-02-20 PMC
Safety of Adalimumab Dosed Every Week and Every Other Week: Focus on Patients with Hidradenitis Suppurativa or Psoriasis Ryan C, Sobell JM, Leonardi CL 2018-01-27 PMC
Intralesional Diode Laser 1064 nm for the Treatment of Hidradenitis Suppurativa: A Report of Twenty Patients Fabbrocini G, França K, Lotti T 2018-01-07 PMC
Terminal Deoxynucleotidyl Transferase-Mediated Deoxyuridine Triphosphate Nick End Labeling (TUNEL) Assay to Characterize... Lee JM, Park JH, Kim BY 2017-12-26 PMC
Case series: The modified skoog approach for definitive management of severe hidradenitis suppurativa of the axilla Young Sing Q, Mohammed F, Mooteeram J 2017-10-25 PMC
Laser-induced synlabia, cryptomenorrhea, and urine retention: A case report and literature review Fadul-Elahi T, Janjua NB PMC
Effectiveness and Complications of Improved Liposuction–Curettage Through Mini-Incisions for the Treatment of Axillary O... Yang H, Xu G, Huang CL 2017-09-20 PMC
Dermoscopy of Yellow Concretions on Axillary Hair Cervantes J, Johr RJ, Tosti A 2017-08-22 PMC
The curative effect of liposuction curettage in the treatment of bromhidrosis: A meta-analysis Zhang L, Chen F, Kong J 2017-08-18 PMC
A novel organotypic 3D sweat gland model with physiological functionality Klaka P, Grüdl S, Banowski B 2017-08-10 PMC
Hidradenitis suppurativa: an update on connecting the tracts Smith MK, Nicholson CL, Parks-Miller A 2017-07-28 PMC
Descriptive Epidemiology of Hidradenitis Suppurativa in Greece: A Study of 152 Cases Katoulis AC, Liakou AI, Rotsiamis N 2017-05-17 PMC
A missense variant of the ABCC11 gene is associated with Axillary Osmidrosis susceptibility and clinical phenotypes in t... Ren Y, Liu W, Chen J 2017-05-09 PMC
Hidradenitis suppurativa: from pathogenesis to diagnosis and treatment Napolitano M, Megna M, Timoshchuk EA 2017-04-19 PMC
Medical and Surgical Treatment of Hidradenitis Suppurativa: A Review Scuderi N, Monfrecola A, Dessy LA 2017-03-21 PMC
Oxybutynin as an alternative treatment for hyperhidrosis Delort S, Marchi E, Corrêa MA PMC
Clinical and Molecular Evidence of ABCC11 Protein Expression in Axillary Apocrine Glands of Patients with Axillary Osmid... Toyoda Y, Takada T, Gomi T 2017-02-15 PMC
Working Up a Good Sweat – The Challenges of Standardising Sweat Collection for Metabolomics Analysis Hussain JN, Mantri N, Cohen MM PMC
Botulinum Toxin Off-Label Use in Dermatology: A Review Campanati A, Martina E, Giuliodori K 2017-02-01 PMC
Comparative Study of Efficacy and Safety of Botulinum Toxin a Injections and Subcutaneous Curettage in the Treatment of ... Budamakuntla L, Loganathan E, George A PMC
MMP8 Is Increased in Lesions and Blood of Acne Inversa Patients: A Potential Link to Skin Destruction and Metabolic Alte... Tsaousi A, Witte E, Witte K 2016-10-23 PMC
The Effect of Smoking and Age on the Response to First-Line Therapy of Hidradenitis Suppurativa: An Institutional Retros... Denny G, Anadkat M 2016-09-28 PMC
Clinical and epidemiological features of coryneform skin infections at a tertiary hospital Pinto M, Hundi GK, Bhat RM PMC
Diagnosis of Human Axillary Osmidrosis by Genotyping of the Human ABCC11 Gene: Clinical Practice and Basic Scientific Ev... Toyoda Y, Gomi T, Nakagawa H 2016-02-23 PMC
Pitted keratolysis de Almeida Jr HL, Siqueira RN, Meireles ... PMC
Treatment of Diffuse Planar Xanthoma of the Face after One Session of 1,444-nm Neodymium-Doped Yttrium Aluminium Garnet ... Lee JM, Chun SH, So BJ 2015-12-07 PMC
Perianal Crohn’s disease and hidradenitis suppurativa: a possible common immunological scenario Giudici F, Maggi L, Santi R 2015-07-22 PMC
Papillon–Lefèvre syndrome: clinical presentation and management options Sreeramulu B, Shyam ND, Ajay P 2015-07-15 PMC
Quality of life in patients with primary axillary hyperhidrosis before and after treatment with fractionated microneedle... Abtahi-Naeini B, Naeini FF, Adibi N PMC
Actualities of Management of Aural, Nasal, and Throat Foreign Bodies Oreh A, Folorunsho D, Ibekwe T PMC
Rapid Stress System Drives Chemical Transfer of Fear from Sender to Receiver de Groot JH, Smeets MA, Semin GR 2015-02-27 PMC
Minimally Invasive Surgery for Axillary Osmidrosis Using a Combination of Subcutaneous Tissue Removal and a 1,444-nm Nd:... Lee SG, Ryu HJ, Kim IH 2014-11-26 PMC
Surgical treatment of axillary hyperhidrosis by suction-curettage of sweat glands de Rezende RM, Luz FB PMC
Management of hyperhidrosis Stashak AB, Brewer JD 2014-10-29 PMC
Treatment of uncommon sites of focal primary hyperhidrosis: experience with pharmacological therapy using oxybutynin Teivelis MP, Wolosker N, Krutman M PMC
Zinc Therapy in Dermatology: A Review Gupta M, Mahajan VK, Mehta KS 2014-07-10 PMC
Therapeutic effect of Botulinum toxin-A in 88 patients with Trigeminal Neuralgia with 14-month follow-up Li S, Lian YJ, Chen Y 2014-06-22 PMC
A Prospective, Long-Term Follow-Up Study of 1,444 nm Nd:YAG Laser: A New Modality for Treating Axillary Bromhidrosis Jung SK, Jang HW, Kim HJ 2014-04-30 PMC
Evaluation of anxiety and depression prevalence in patients with primary severe hyperhidrosis Bragança GM, Lima SO, Pinto AF Neto PMC
Hidradenitis suppurativa: a common and burdensome, yet under-recognised, inflammatory skin disease Dufour DN, Emtestam L, Jemec GB 2014-02-24 PMC
Subdermal Coagulation Treatment of Axillary Bromhidrosis by 1,444 nm Nd:YAG Laser: A Comparison with Surgical Treatment Lee KG, Kim SA, Yi SM 2014-02-17 PMC
Sweat Gland Progenitors in Development, Homeostasis, and Wound Repair Lu C, Fuchs E PMC
Turning the tide: a history and review of hyperhidrosis treatment Lee KY, Levell NJ 2014-01-07 PMC
Acne inversa goes an extra mile than hidradenitis suppurativa Witmanowski H, Szychta P, Stępniewski S 2013-08-27 PMC
Characterization of Staphylococcus and Corynebacterium Clusters in the Human Axillary Region Callewaert C, Kerckhof FM, Granitsiotis ... 2013-08-12 PMC
Skin care: Historical and contemporary views AlGhamdi KM, AlHomoudi FA, Khurram H 2013-03-14 PMC
Acne inversa of the scrotum and penis – aggressive urological treatment Gibas A, Matuszewski M, Michajłowski I 2012-09-04 PMC
Treatment of Axillary Osmidrosis Using a Subcutaneous Pulsed Nd-YAG Laser Kim D, Kim J, Yeo H 2012-03-14 PMC
Advances in Electronic-Nose Technologies Developed for Biomedical Applications Wilson AD, Baietto M 2011-01-19 PMC
Multiple Intranasal Foreign Bodies: An Incidental Diagnosis Habibullah MA, Bhat SS, Hegde K S 2010-09-15 PMC
Syringomas Treated by Intralesional Insulated Needles without Epidermal Damage Hong SK, Lee HJ, Cho SH 2010-08-05 PMC
Psychological interventions in the management of common skin conditions Shenefelt PD 2010-03-26 PMC
Comorbidities of hidradenitis suppurativa (acne inversa) Fimmel S, Zouboulis CC PMC
A prospective clinical trial of open label etanercept for the treatment of hidradenitis suppurativa Lee RA, Dommasch E, Treat J 2009-01-31 PMC
Foreign bodies in the nasal cavities: a comprehensive review of the aetiology, diagnostic pointers, and therapeutic meas... Kalan A, Tariq M PMC
Lotions and Potions: Pearls of Topical Therapy Ross JB PMC
Název Autoři Datum Odkaz
In Vitro Antibacterial Activity of Myrtus communis L. and Marrubium vulgare L. Leaves against Aggregatibacter actinomyce... Dib K, Cherrah Y, Rida S 2021-10-19 PMC
Positional changes in the uvula tip after adenotonsillectomy in children: preliminary result Chang SW, Song CI, Kim JH 2021-10-01 PMC
COVID-19-Associated Mucormycosis (CAM): Case-Series and Global Analysis of Mortality Risk Factors Riad A, Shabaan AA, Issa J 2021-10-07 PMC
S. aureus and K. pneumoniae on the Surface and within Core of Tonsils in Adults with Recurrent Tonsillitis Klagisa R, Kroica J, Kise L 2021-09-22 PMC
Vegetal Compounds as Sources of Prophylactic and Therapeutic Agents in Dentistry Milutinovici RA, Chioran D, Buzatu R 2021-10-10 PMC
Application of a protective sleeve is associated with decreased occupational anxiety during endotracheal intubation: a r... Chen C, Shen N, Chen L 2021-10-22 PMC
Acupuncture: A Promising Approach for Comorbid Depression and Insomnia in Perimenopause Zhao FY, Fu QQ, Spencer SJ 2021-10-12 PMC
Oral microbial diversity analysis among atrophic glossitis patients and healthy individuals Li H, Sun J, Wang X 2021-10-07 PMC
The use of ketogenic diets in cancer patients: a systematic review Römer M, Dörfler J, Huebner J 2021-04-03 PMC
Care need and dry mouth as risk indicators for impaired taste and smell Hummelsheim MZ, Hamacher S, Hagemeier A 2021-10-14 PMC
Effect of fixed orthodontic appliances on self-assessment and diagnosis of halitosis in undergraduate dental students dos Santos DD, Besegato JF, Vieira SM 2021-08-30 PMC
A novel fluorescent probe for detecting hydrogen sulfide in osteoblasts during lipopolysaccharide-mediated inflammation ... Lu X, Zhu H, Chen Y 2021-10-11 PMC
Periodontitis, Halitosis and Oral-Health-Related Quality of Life—A Cross-Sectional Study Izidoro C, Botelho J, Machado V 2021-09-26 PMC
Complete Genome Sequence of Weissella confusa LM1 and Comparative Genomic Analysis Yuan S, Wang Y, Zhao F 2021-09-28 PMC
Virucidal efficacy of chlorhexidine: a systematic review Fernandez MD, Guedes MI, Langa GP 2021-10-12 PMC
Global challenges need attention now: educating humanity for wellness and sustainability Tobin K, Alexakos K 2021-10-06 PMC
Oral Microbiota Analysis of Tissue Pairs and Saliva Samples From Patients With Oral Squamous Cell Carcinoma – A Pilot St... Yang K, Wang Y, Zhang S 2021-10-12 PMC
The Challenge of Medication-Induced Dry Mouth in Residential Aged Care Thomson WM, Smith MB, Ferguson CA 2021-10-01 PMC
Traditional medicinal knowledge of plants used for cancer treatment by communities of mountainous areas of Fez-Meknes-Mo... Amrati FE, Bourhia M, Slighoua M 2021-09-20 PMC
Assessment of Color Stainability of Computer-Aided Design and Computer-Aided Manufacturing (CAD/CAM) Ceramic Materials A... Adawi HA, Al Moaleem MM, Al Ahmari NM 2021-10-03 PMC
The Outcomes of Enamel Matrix Derivative on Periodontal Regeneration under Diabetic Conditions Narita LE, Mester A, Onisor F 2021-10-08 PMC
Universal Predictors of Dental Students’ Attitudes towards COVID-19 Vaccination: Machine Learning-Based Approach Riad A, Huang Y, Abdulqader H 2021-10-10 PMC
Quality and Reliability of Halitosis Videos on YouTube as a Source of Information Ramadhani A, Zettira Z, Rachmawati YL 2021-10-15 PMC
Nanostructures as Targeted Therapeutics for Combating Oral Bacterial Diseases Afrasiabi S, Chiniforush N, Barikani HR 2021-10-10 PMC
Cross-cultural adaptation and validation of Malay version of Rapid Estimate of Adult Literacy in Dentistry (MREALD-30) a... Rath A, Wong M, Pannuti CM 2021-10-12 PMC
Smokeless Tobacco Initiation, Use, and Cessation in South Asia: A Qualitative Assessment Siddiqui F, Croucher R, Ahmad F 2021-04-12 PMC
Necrotising periodontal diseases and alcohol misuse - a cause of osteonecrosis? Tkacz K, Gill J, McLernon M 2021-10-15 PMC
Effects of natural extracts in the treatment of oral ulcers: A systematic review of evidence from experimental studies i... Wen SD, Sans-Serramitjana E, Santander J... 2021-10-01 PMC
Chronic kidney disease is associated with increased risk of sudden sensorineural hearing loss and Ménière’s disease: a n... Kim JY, Lee S, Cha J 2021-10-12 PMC
Killian-Jamieson Diverticulum: Management of a Rare Esophageal Diverticula Oh J, Norris A, Artigue M 2021-09-08 PMC
Effect of Severity of Chronic Periodontitis on Oral Health-Related Quality of Life SALARI A, ALAVI FN PMC
Recurrent Dysphagia Associated with Esophageal Intramural Pseudodiverticulosis Naqvi H, Yousaf MN, Sandhu G 2021-06-21 PMC
Refinement of microbiota analysis of specimens from patients with respiratory infections using next-generation sequencin... Ikegami H, Noguchi S, Fukuda K 2021-10-01 PMC
Oral health care for the critically ill: a narrative review Winning L, Lundy FT, Blackwood B 2021-10-01 PMC
Are rare diseases overlooked by medical education? Awareness of rare diseases among physicians in Poland: an explanatory... Walkowiak D, Domaradzki J 2021-09-28 PMC
Inquiry-Driven Bioinformatics Laboratory Research Module: Metagenomic Study of Student Oral Microbes Ho Pao C, Choi SC, Lok SY 2021-06-30 PMC
Formulation development and evaluation of lidocaine hydrochloride loaded in chitosan-pectin-hyaluronic acid polyelectrol... Supachawaroj N, Damrongrungruang T, Lims... 2021-07-19 PMC
Trace Hydrogen Sulfide Sensing Inspired by Polyoxometalate-Mediated Aerobic Oxidation Bezdek MJ, Luo SX, Liu RY 2021-08-30 PMC
Prevalence and Drivers of COVID-19 Vaccine Hesitancy among Czech University Students: National Cross-Sectional Study Riad A, Pokorná A, Antalová N 2021-08-25 PMC
Fabrication of Humidity-Resistant Optical Fiber Sensor for Ammonia Sensing Using Diazo Resin-Photocrosslinked Films with... Ahmed S, Park Y, Okuda H 2021-09-15 PMC
Dental Problems and Prophylactic Care in Cats—Knowledge and Perceptions among Swedish Cat Owners and Communication by Ve... Oskarsson K, Axelsson Puurtinen L, Penel... 2021-08-31 PMC
Microbiome of Unilateral Chronic Rhinosinusitis: A Controlled Paired Analysis Park SC, Park IH, Lee JS 2021-09-19 PMC
Novel Approach to Dental Biofilm Management through Guided Biofilm Therapy (GBT): A Review Shrivastava D, Natoli V, Srivastava KC 2021-09-16 PMC
Natural Compounds for Preventing Ear, Nose, and Throat-Related Oral Infections Niculescu AG, Grumezescu AM 2021-09-06 PMC
Recent Trends in Exhaled Breath Diagnosis Using an Artificial Olfactory System Kim C, Raja IS, Lee JM 2021-09-14 PMC
Impact of Oral Microbiota on Flavor Perception: From Food Processing to In-Mouth Metabolization Schwartz M, Canon F, Feron G 2021-08-26 PMC
The Current and Potential Application of Medicinal Cannabis Products in Dentistry Lowe H, Toyang N, Steele B 2021-09-10 PMC
Fractal Dimension and Texture Analysis of Lesion Autofluorescence in the Evaluation of Oral Lichen Planus Treatment Effe... Jurczyszyn K, Trzeciakowski W, Kozakiewi... 2021-09-21 PMC
Adsorption of Toluene and Water over Cationic-Exchanged Y Zeolites: A DFT Exploration Hessou EP, Bédé LA, Jabraoui H 2021-09-09 PMC
Side Effects of mRNA-Based COVID-19 Vaccine: Nationwide Phase IV Study among Healthcare Workers in Slovakia Riad A, Hocková B, Kantorová L 2021-08-29 PMC
Accuracy and Reliability of Internet Resources for Information on Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance—Wha... Kreutzer EP, Sauer S, Kriegsmann M 2021-09-07 PMC
Oral Health as a Predictor of Physical Frailty among Rural Community-Dwelling Elderly in an Agricultural County of Taiwa... Kuo YW, Chen MY, Chang LC 2021-09-17 PMC
Neurodevelopmental Disorder Traits in Taijin-Kyofu-sho and Social Anxiety Disorder: A Cross-Sectional Study among Univer... Kajitani K, Tsuchimoto R, Omodaka Y 2021-09-17 PMC
Next-Generation Digital Biomarkers for Tuberculosis and Antibiotic Stewardship: Perspective on Novel Molecular Digital B... Brasier N, Osthoff M, De Ieso F 2021-08-19 PMC
Phylogenetic analysis and development of molecular markers for five medicinal Alpinia species based on complete plastome... Yang H, Wang L, Chen H 2021-09-22 PMC
Micro-Chamber/Thermal Extractor (µ-CTE) as a new sampling system for VOCs emitted by feces Ratiu IA, Mametov R, Ligor T 2021-09-21 PMC
A rare case of Shewanella septicemia: risk factors, environmental associations and management Latif A, Kapoor V, Vivekanandan R 2019-09-19 PMC
Assessment of the Relationship between Oral Health Behavior, Oral Hygiene, and Gingival Status of Adolescent Tobacco Con... Kumar S, Kumar A, Gupta A 2021-09-09 PMC
Self‐perceived and self‐reported breath odour and the wearing of face masks during the COVID‐19 pandemic Faria SF, Costa FO, Pereira AG 2021-07-19 PMC
Total or partial tonsillar resection (tonsillectomy or tonsillotomy) to change the quality of life for adults with recur... Laajala A, Tokola P, Autio TJ 2021-09-15 PMC
A comparison of immediate release and delayed release cysteamine in 17 patients with nephropathic cystinosis van Stein C, Klank S, Grüneberg M 2021-09-14 PMC
Antimicrobial Activity against Oral Pathogens Confirms the Use of Musa paradisiaca Fruit Stalk in Ethnodentistry Owusu-Boadi E, Akuoko Essuman M, Mensah ... 2021-09-04 PMC
A randomised clinical study investigating efficacy of a stannous fluoride toothpaste in improving gingival health after ... Acherkouk A, Patel N, Butler A 2021-09-12 PMC
mRNA-based vs viral vector-based COVID-19 vaccines 2021-09-11 PMC
Evaluation of the Antimicrobial Activity of Leaf Extracts of Acokanthera schimperi against Various Disease-Causing Bacte... Kenubih A, Belay E, Lemma K 2021-09-07 PMC
Rare Diseases of the Oral Cavity, Neck, and Pharynx Reichel CA 2021-04-30 PMC
Hydroxyapatite in Oral Care Products—A Review Chen L, Al-Bayatee S, Khurshid Z 2021-08-27 PMC
COVID-19 Pandemic: Effect of Different Face Masks on Self-Perceived Dry Mouth and Halitosis Kanzow P, Dylla V, Mahler AM 2021-08-31 PMC
Design, implementation, and evaluation of a PRECEDE-PROCEED model-based intervention for oral and dental health among pr... Ghaffari M, Rakhshanderou S, Asadpour M 2021-09-03 PMC
Oral complaints in patients with acute myeloid leukemia treated with allogeneic hematopoietic stem cell transplantation Wysocka-Słowik A, Gil L, Ślebioda Z 2021-06-20 PMC
The Behavior of Patients with Obsessive-Compulsive Disorder in Dental Clinics Elkamash HM, Abuohashish HM 2021-08-30 PMC
Camellia sinensis in Dentistry: Technological Prospection and Scientific Evidence Valadas LA, de Oliveira Filho RD, Rodrig... 2021-08-30 PMC
Effects of Chlorine Dioxide on Oral Hygiene - A Systematic Review and 
Meta-analysis Kerémi B, Márta K, Farkas K PMC
Possible Immunotherapeutic Strategies Based on Carcinogen-Dependent Subgroup Classification for Oral Cancer Sun J, Tang Q, Zhang J 2021-08-23 PMC
Fusobacterium nucleatum Acts as a Pro-carcinogenic Bacterium in Colorectal Cancer: From Association to Causality Wang S, Liu Y, Li J 2021-08-20 PMC
Protein Targets of Acetaminophen Covalent Binding in Rat and Mouse Liver Studied by LC-MS/MS Geib T, Moghaddam G, Supinski A 2021-08-20 PMC
Oral, Tongue-Coating Microbiota, and Metabolic Disorders: A Novel Area of Interactive Research Li Y, Cui J, Liu Y 2021-08-20 PMC
Disruption of the oral microbiota is associated with a higher risk of relapse after allogeneic hematopoietic stem cell t... de Molla VC, Heidrich V, Bruno JS 2021-09-02 PMC
Selective and self-validating breath-level detection of hydrogen sulfide in humid air by gold nanoparticle-functionalize... Panes-Ruiz LA, Riemenschneider L, Al Cha... 2021-09-02 PMC
Prevalence and factors influencing reporting of true periodontal chief complaints: A retrospective analysis Abdulkareem AA, Imran NK, Abdulraheam RH 2020-12-22 PMC
Effect of octenidine mouthwash on plaque, gingivitis, and oral microbial growth: A systematic review Grover V, Mahendra J, Gopalakrishnan D 2021-07-06 PMC
Effects of intraoperative placement of tetracycline, tetracycline + gelatin sponge, and placebo on postoperative pain af... Patil V, Ramaraj PN, Sharma M 2021-07-15 PMC
Antibiotic adjuvant therapy for pulmonary infection in cystic fibrosis Hurley MN, Smith S, Forrester DL 2020-07-16 PMC
Zenker’s diverticulum in an 85-year-old Ugandan man Sereke SG, Bongomin F, Muyinda Z 2021-08-30 PMC
Evaluation of Herbal Mouthwashes Containing Zataria Multiflora Boiss, Frankincense and Combination Therapy on Patients w... Khoshbakht Z, Khashabi E, khodaie L 2019-07-15 PMC
Laryngopyocele in a case of bilateral mixed laryngocele: an impending airway emergency Saravanam PK, Manimaran V, Ramadhan M 2019-08-30 PMC
Metabolic Derangement in Pediatric Patient with Obesity: The Role of Ketogenic Diet as Therapeutic Tool Calcaterra V, Verduci E, Pascuzzi MC 2021-08-16 PMC
Ketogenic Diet, Physical Activity, and Hypertension—A Narrative Review Di Raimondo D, Buscemi S, Musiari G 2021-07-27 PMC
A resource of targeted mutant mouse lines for 5,061 genes Birling MC, Yoshiki A, Adams DJ PMC
A Comparison of Clinical Efficiency of Photodynamic Therapy and Topical Corticosteroid in Treatment of Oral Lichen Planu... Zborowski J, Kida D, Szarwaryn A 2021-08-19 PMC
Synthesis and Characterization of Novel Quaternary Ammonium Urethane-Dimethacrylate Monomers—A Pilot Study Chrószcz MW, Barszczewska-Rybarek IM 2021-08-17 PMC
Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP): The Better Sibling of PCR? Soroka M, Wasowicz B, Rymaszewska A 2021-07-29 PMC
The Associations of Periodontopathic Bacteria and Oral Candida with Periodontal Inflamed Surface Area in Older Adults Re... Shigeishi H, Nakamura M, Oka I 2021-08-02 PMC
Selenium Status, Its Interaction with Selected Essential and Toxic Elements, and a Possible Sex-Dependent Response In Ut... Röllin HB, Channa K, Olutola B 2021-08-06 PMC
Necrotising periodontal diseases and alcohol misuse - a cause of osteonecrosis? Tkacz K, Gill J, McLernon M 2021-08-27 PMC
Topical odour management in burn patients Hayashida K, Yamakawa S 2021-08-26 PMC
Palatal mucormycosis in a patient with SARS-CoV-2 infection Venugopal A, Marya A 2021-08-16 PMC
Side Effects of mRNA-Based and Viral Vector-Based COVID-19 Vaccines among German Healthcare Workers Klugar M, Riad A, Mekhemar M 2021-08-05 PMC
Název Autoři Datum Odkaz
Combined Metabolic Activators Decrease Liver Steatosis by Activating Mitochondrial Metabolism in Hamsters Fed with a Hig... Yang H, Mayneris-Perxachs J, Boqué N 2021-10-11 PMC
Photoreceptor cKO of OTX2 Enhances OTX2 Intercellular Transfer in the Retina and Causes Photophobia Pensieri P, Mantilleri A, Plassard D 2021-10-06 PMC
Transcriptomic profile of leg muscle during early growth and development in Haiyang yellow chicken Yin X, Wu Y, Zhang S 2021-09-20 PMC
Flaxseed Increases Animal Lifespan and Reduces Ovarian Cancer Severity by Toxically Augmenting One-Carbon Metabolism Weston WC, Hales KH, Hales DB 2021-09-18 PMC
An Integrative Co-localization (INCO) Analysis for SNV and CNV Genomic Features With an Application to Taiwan Biobank Da... Yu QY, Lu TP, Hsiao TH 2021-09-08 PMC
Rapid Evolution of Expression Levels in Hepatocellular Carcinoma Zhang F, Kuo MD 2020-03-31 PMC
Analysis of Nuclear Encoded Mitochondrial Gene Networks in Cervical Cancer Meneur C, Eswaran S, Adiga D PMC
How Perturbated Metabolites in Diabetes Mellitus Affect the Pathogenesis of Hypertension? Ning Z, Song Z, Wang C 2021-08-18 PMC
Construction of miRNA-mRNA network for the identification of key biological markers and their associated pathways in IgA... Noor F, Saleem MH, Aslam MF 2021-07-01 PMC
High-Fat Diet Alters the Retinal Transcriptome in the Absence of Gut Microbiota Dao D, Xie B, Nadeem U 2021-08-18 PMC
New loci and neuronal pathways for resilience to heat stress in cattle Cheruiyot EK, Haile-Mariam M, Cocks BG 2021-08-17 PMC
Peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ) suppresses the proliferation and metastasis of patients with urothe... Shang D, Liu Y, Zhang J 2020-12-08 PMC
Distinct Mitochondrial Pathologies Caused by Mutations of the Proximal Tubular Enzymes EHHADH and GATM Forst AL, Reichold M, Kleta R 2021-07-19 PMC
Estrogen-related receptor alpha (ERRα) is a key regulator of intestinal homeostasis and protects against colitis Tran A, Scholtes C, Songane M 2021-07-23 PMC
Genome-wide investigation identifies a rare copy-number variant burden associated with human spina bifida Wolujewicz P, Aguiar-Pulido V, AbdelAlee... 2021-03-08 PMC
High L-Carnitine Levels Impede Viral Control in Chronic Hepatitis B Virus Infection Gu S, Fu X, Ye G 2021-06-21 PMC
Rare Modifier Variants Alter the Severity of Cardiovascular Disease in Pseudoxanthoma Elasticum: Identification of Novel... De Vilder EY, Martin L, Lefthériotis G 2021-06-08 PMC
Association of Vitamin D, Zinc and Selenium Related Genetic Variants With COVID-19 Disease Severity Kotur N, Skakic A, Klaassen K 2021-06-04 PMC
Effects of Guava (Psidium guajava L.) Leaf Extract on the Metabolomics of Serum and Feces in Weaned Piglets Challenged b... Wang D, Zhou L, Zhou H 2021-05-24 PMC
Transcriptomic and metabolomic characterization of post-hatch metabolic reprogramming during hepatic development in the ... Van Every HA, Schmidt CJ 2021-05-24 PMC
Increased EHHADH Expression Predicting Poor Survival of Osteosarcoma by Integrating Weighted Gene Coexpression Network A... Cui J, Yi G, Li J 2021-05-03 PMC
Comprehensive analysis of immune-related prognostic genes in the tumour microenvironment of hepatocellular carcinoma Gao W, Li L, Han X 2021-03-31 PMC
Dissection of two routes to naïve pluripotency using different kinase inhibitors Martinez-Val A, Lynch CJ, Calvo I 2021-03-25 PMC
Construction of circRNA-Based ceRNA Network to Reveal the Role of circRNAs in the Progression and Prognosis of Hepatocel... Deng R, Cui X, Dong Y 2021-02-26 PMC
Gene expression profile of human follicle dermal papilla cells in response to Camellia japonica phytoplacenta extract Cho WK, Kim H, Paek SH 2021-02-14 PMC
Rare genetic variants affecting urine metabolite levels link population variation to inborn errors of metabolism Cheng Y, Schlosser P, Hertel J 2021-02-11 PMC
Simple sequence repeats drive genome plasticity and promote adaptive evolution in penaeid shrimp Yuan J, Zhang X, Wang M 2021-02-11 PMC
Integrating lipidomics and genomics: emerging tools to understand cardiovascular diseases Tabassum R, Ripatti S 2021-01-15 PMC
Gene networks and pathways for plasma lipid traits via multitissue multiomics systems analysis Blencowe M, Ahn IS, Saleem Z 2021-01-05 PMC
Presumed cancer‐associated retinopathy (CAR) mimicking Sudden Acquired Retinal Degeneration Syndrome (SARDS) in canines Grozdanic SD, Lazic T, Kecova H 2020-12-27 PMC
Mechanistic Modeling of Gene Regulation and Metabolism Identifies Potential Targets for Hepatocellular Carcinoma Sun R, Xu Y, Zhang H 2020-12-23 PMC
Identification of Novel MeCP2 Cancer-Associated Target Genes and Post-Translational Modifications Castro-Piedras I, Vartak D, Sharma M 2020-12-10 PMC
RNA sequencing: new technologies and applications in cancer research Hong M, Tao S, Zhang L 2020-12-04 PMC
Analysis of differentially expressed genes in oral epithelial cells infected with Fusobacterium nucleatum for revealing ... Zhang S, Li C, Zhang Z 2020-12-02 PMC
Modulation of the TGF-β signaling pathway by long noncoding RNA in hepatocellular carcinoma Han M, Liao Z, Liu F 2020-12-01 PMC
Abstracts from the 53rd European Society of Human Genetics (ESHG) Conference: Interactive e-Posters 2020-12-01 PMC
Investigation of the Impact from IL-2, IL-7, and IL-15 on the Growth and Signaling of Activated CD4+ T Cells Coppola C, Hopkins B, Huhn S 2020-10-22 PMC
Non-syndromic Cleft Palate: An Overview on Human Genetic and Environmental Risk Factors Martinelli M, Palmieri A, Carinci F 2020-10-20 PMC
Coronavirus: proteomics analysis of chicken kidney tissue infected with variant 2 (IS-1494)-like avian infectious bronch... Abdollahi H, Rezaei-Tavirani M, Ghalyanc... 2020-10-20 PMC
CRISPR screening of porcine sgRNA library identifies host factors associated with Japanese encephalitis virus replicatio... Zhao C, Liu H, Xiao T 2020-10-14 PMC
Network-Based Coexpression Analysis Identifies Functional and Prognostic Long Noncoding RNAs in Hepatocellular Carcinoma Li J, Zhou J, Kai S 2020-10-06 PMC
Selenium and at-risk pregnancy: challenges and controversies Duntas LH 2020-10-01 PMC
Functional and Clinical Characterization of Tumor-Infiltrating T Cell Subpopulations in Hepatocellular Carcinoma Li J, Zhou J, Kai S 2020-09-30 PMC
Assessment of mitochondrial function in metabolic dysfunction-associated fatty liver disease using obese mouse models Zhao QY, Ge LH, Zhang K 2020-09-18 PMC
Identification and validation of a ten-gene set variation score as a diagnostic and prognostic stratification tool in he... Zou C, Yuan C, Ye J 2020-09-15 PMC
Evolutionary history of dimethylsulfoniopropionate (DMSP) demethylation enzyme DmdA in marine bacteria Hernández L, Vicens A, Eguiarte LE 2020-09-10 PMC
Connectivity mapping of glomerular proteins identifies dimethylaminoparthenolide as a new inhibitor of diabetic kidney d... Klein J, Caubet C, Camus M 2020-09-10 PMC
Current State of Evidence: Influence of Nutritional and Nutrigenetic Factors on Immunity in the COVID-19 Pandemic Framew... Galmés S, Serra F, Palou A 2020-09-08 PMC
A Prognostic Model Based on Six Metabolism-Related Genes in Colorectal Cancer Sun YL, Zhang Y, Guo YC 2020-08-31 PMC
Role of N,N-Dimethylglycine and Its Catabolism to Sarcosine in Chromohalobacter salexigens DSM 3043 Yang T, Shao YH, Guo LZ 2020-08-18 PMC
Proteomic analysis revealed common, unique and systemic signatures in gender-dependent hepatocarcinogenesis Li H, Rong Z, Wang H 2020-08-13 PMC
Identification of potential hub genes associated with the pathogenesis and prognosis of hepatocellular carcinoma via int... Meng Z, Wu J, Liu X 2020-07-29 PMC
Metabolic pathway alterations in microvascular endothelial cells in response to hypoxia Cohen EB, Geck RC, Toker A 2020-07-09 PMC
Approaches to studying the genomic architecture of complex birth defects Taiwo TE, Cao X, Cabrera RM 2020-06-29 PMC
Activation of transcription factor circuity in 2i-induced ground state pluripotency is independent of repressive global ... Shukla R, Mjoseng HK, Thomson JP 2020-06-25 PMC
An Update on Mitochondrial Reactive Oxygen Species Production Mailloux RJ 2020-06-02 PMC
Riboflavin Deficiency—Implications for General Human Health and Inborn Errors of Metabolism Mosegaard S, Dipace G, Bross P 2020-05-28 PMC
Genomic Blueprint of Glycine Betaine Metabolism in Coral Metaorganisms and Their Contribution to Reef Nitrogen Budgets Ngugi DK, Ziegler M, Duarte CM 2020-04-30 PMC
Gene expression dynamic analysis reveals co-activation of Sonic Hedgehog and epidermal growth factor followed by dynamic... Maroufy V, Shah P, Asghari A 2020-04-14 PMC
CDK1-PLK1/SGOL2/ANLN pathway mediating abnormal cell division in cell cycle may be a critical process in hepatocellular ... Li L, Huang K, Zhao H 2020-04-10 PMC
Network-based metabolic characterization of renal cell carcinoma Pandey N, Lanke V, Vinod PK 2020-04-06 PMC
Disruption of hepatic one-carbon metabolism impairs mitochondrial function and enhances macrophage activity in methionin... Eudy BJ, McDermott CE, Fernandez G 2020-03-19 PMC
Identification of HO-1 as a novel biomarker for graft acute cellular rejection and prognosis prediction after liver tran... Jia J, Nie Y, Geng L PMC
The different expression of glycogen phosphorylases in renal clear cell renal carcinoma and chromophobe renal carcinoma Lu Y, Luo G, Zhu S 2020-02-26 PMC
One carbon metabolism and folate transporter genes: Do they factor prominently in the genetic etiology of neural tube de... Steele JW, Kim SE, Finnell RH 2020-02-13 PMC
Precision medicine integrating whole-genome sequencing, comprehensive metabolomics, and advanced imaging Hou YC, Yu HC, Martin R 2020-01-24 PMC
Dysregulation of multiple metabolic networks related to brain transmethylation and polyamine pathways in Alzheimer disea... Mahajan UV, Varma VR, Griswold ME 2020-01-24 PMC
Genome-wide scan identifies novel genetic loci regulating salivary metabolite levels Nag A, Kurushima Y, Bowyer RC 2020-01-21 PMC
ERRATUM 2020-01-20 PMC
Dataset on the mass spectrometry-based proteomic profiling of the kidney from wild type and the dystrophic mdx-4cv mouse... Dowling P, Zweyer M, Raucamp M 2020-01-02 PMC
Schwann cell reprogramming and lung cancer progression: a meta-analysis of transcriptome data Silva VM, Gomes JA, Tenório LP 2019-12-31 PMC
LncRNA RP11-422N16.3 Inhibits Cell Proliferation and EMT, and Induces Apoptosis in Hepatocellular Carcinoma Cells by Spo... Sun Y, Zhou Q, Li J 2019-12-12 PMC
Systematic evaluation of differential splicing tools for RNA-seq studies Mehmood A, Laiho A, Venäläinen MS 2019-12-05 PMC
Short-term treatment with a peroxisome proliferator-activated receptor α agonist influences plasma one-carbon metabolite... Lysne V, Bjørndal B, Grinna ML 2019-12-05 PMC
Identification Of Novel lncRNAs For Detection Of HBV-Associated Hepatocellular Carcinoma Li Y, Chen X, Huang H 2019-11-27 PMC
Combined Omics Reveals That Disruption of the Selenocysteine Lyase Gene Affects Amino Acid Pathways in Mice Seale LA, Khadka VS, Menor M 2019-10-26 PMC
Genomic Basis of Convergent Island Phenotypes in Boa Constrictors Card DC, Adams RH, Schield DR 2019-10-23 PMC
Rrm2b deletion causes mitochondrial metabolic defects in renal tubules Chen YF, Lin IH, Guo YR 2019-09-13 PMC
Gene–gene interaction among cell adhesion genes and risk of nonsyndromic cleft lip with or without cleft palate in Chine... Liu D, Wang M, Yuan Y 2019-08-16 PMC
miR-873-5p targets mitochondrial GNMT-Complex II interface contributing to non-alcoholic fatty liver disease Fernández-Tussy P, Fernández-Ramos D, Lo... 2019-08-16 PMC
A Network of SLC and ABC Transporter and DME Genes Involved in Remote Sensing and Signaling in the Gut-Liver-Kidney Axis Rosenthal SB, Bush KT, Nigam SK 2019-08-15 PMC
Genome-wide promoter DNA Methylation Profiling of Hepatocellular Carcinomas Arising Either Spontaneously or due to Chron... Kovi RC, Bhusari S, Mav D 2019-07-05 PMC
The effect of breed and diet type on the global transcriptome of hepatic tissue in beef cattle divergent for feed effici... Higgins MG, Kenny DA, Fitzsimons C 2019-06-26 PMC
Glycine Metabolism and Its Alterations in Obesity and Metabolic Diseases Alves A, Bassot A, Bulteau AL 2019-06-16 PMC
An acyl-CoA dehydrogenase microplate activity assay using recombinant porcine electron transfer flavoprotein Zhang Y, Mohsen AW, Kochersperger C 2019-06-10 PMC
Long noncoding RNA actin filament‐associated protein 1 antisense RNA 1 promotes malignant phenotype through binding with... Yu S, Yang D, Ye Y 2019-05-29 PMC
Analyses of a Panel of Transcripts Identified From a Small Sample Size and Construction of RNA Networks in Hepatocellula... Sheng Z, Wang X, Xu G 2019-05-08 PMC
Accumulation of rare coding variants in genes implicated in risk of human cleft lip with or without cleft palate Marini NJ, Asrani K, Yang W 2019-05-07 PMC
Transcriptome analysis identifies metallothionein as biomarkers to predict recurrence in hepatocellular cacinoma Wang S, Gribskov M 2019-05-06 PMC
Transcriptomic analysis reveals differences in the regulation of amino acid metabolism in asexual and sexual planarians Sekii K, Yorimoto S, Okamoto H 2019-04-16 PMC
Identification of coordinately regulated microRNA-gene networks that differ in baboons discordant for LDL-cholesterol Karere GM, Glenn JP, Birnbaum S 2019-03-15 PMC
Towards precision medicine for stress disorders: diagnostic biomarkers and targeted drugs Le-Niculescu H, Roseberry K, Levey DF 2019-03-12 PMC
Sarcosine is a prostate epigenetic modifier that elicits aberrant methylation patterns through the SAMe‐Dnmts axis Strmiska V, Michalek P, Lackova Z 2019-03-09 PMC
Transcriptomic analyses highlight the likely metabolic consequences of colonization of a cnidarian host by native or non... Lin MF, Takahashi S, Forêt S 2019-02-27 PMC
Transcriptomic analysis reveals protein homeostasis breakdown in the coral Acropora millepora during hypo-saline stress Aguilar C, Raina JB, Fôret S 2019-02-20 PMC
The OMICs Window into Nonalcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) Carulli L, Zanca G, Schepis F 2019-02-01 PMC
Choline‐related‐inherited metabolic diseases—A mini review Wortmann SB, Mayr JA 2019-01-25 PMC
Functional annotation of orthologs in metagenomes: a case study of genes for the transformation of oceanic dimethylsulfo... González JM, Hernández L, Manzano I 2019-01-14 PMC
Effects of PKM2 on global metabolic changes and prognosis in hepatocellular carcinoma: from gene expression to drug disc... Lv WW, Liu D, Liu XC 2018-11-21 PMC
Gene expression profile of muscle adaptation to high-intensity intermittent exercise training in young men Miyamoto-Mikami E, Tsuji K, Horii N 2018-11-14 PMC
Název Autoři Datum Odkaz
Controversials of Microscopic Colitis Mihaly E, Patai Á, Tulassay Z 2021-10-12 PMC
Gut and Brain: Investigating Physiological and Pathological Interactions Between Microbiota and Brain to Gain New Therap... Deidda G, Biazzo M 2021-10-12 PMC
Salivary Interleukin-6 and C-Reactive Protein/Mean Platelet Volume Ratio in the Diagnosis of Late-Onset Neonatal Pneumon... Omran A, Ali Y, Abdalla MO 2021-10-18 PMC
Antifungal Treatment Aggravates Sepsis through the Elimination of Intestinal Fungi Sheng B, Chen Y, Sun L 2021-10-18 PMC
Effect of Observation of Shou Hui Tong Bian Capsule (Polygonum Multiflorum and Aloe-Based Herbal Capsule for Cathartic E... Huang S, Xie Y, Huang Z 2021-10-18 PMC
Role of Micro-RNA for Pain After Surgery: Narrative Review of Animal and Human Studies Cata JP, Gorur A, Yuan X PMC
In vitro Prebiotic Effect of Bread-Making Process in Inflammatory Bowel Disease Microbiome Lluansí A, Llirós M, Oliver L 2021-10-11 PMC
Microbiota–Gut–Brain Axis and Epilepsy: A Review on Mechanisms and Potential Therapeutics Ding M, Lang Y, Shu H 2021-10-11 PMC
Intersections between pneumonia, lowered oxygen saturation percentage and immune activation mediate depression, anxiety,... Al-Jassas HK, Al-Hakeim HK, Maes M 2021-10-24 PMC
Intestinal, liver and lipid disorders in genetically obese rats are more efficiently reduced by dietary milk thistle see... Opyd PM, Jurgoński A 2021-10-22 PMC
Efficacy of macrogol 4000 plus electrolytes in bowel preparation for colonoscopy in patients with chronic constipation Ichijima R, Suzuki S, Esaki M 2021-10-19 PMC
Tests for central sensitization in general practice: a Delphi study den Boer C, Terluin B, van der Wouden JC 2021-10-19 PMC
Effects of semi-purified diet on depressive behaviors in aged mice Takahashi E, Ono E 2021-10-12 PMC
Immunohistochemical Study of Adhesion Molecules in Irritable Bowel Syndrome: A Comparison to Inflammatory Bowel Diseases Mitselou A, Grammeniatis V, Varouktsi A 2021-08-30 PMC
Role of microRNAs in Disorders of Gut–Brain Interactions: Clinical Insights and Therapeutic Alternatives Singh R, Zogg H, Ro S 2021-10-12 PMC
Is Irritable Bowel Syndrome Considered as Comorbidity in Clinical Trials of Physical Therapy Interventions in Fibromyalg... Rodríguez-Castillejo PM, Fernández-de-la... 2021-10-18 PMC
Nutrition and Cancer Risk from the Viewpoint of the Intestinal Microbiome Tanaka Y, Shimizu S, Shirotani M 2021-09-23 PMC
Extended Cheese Whey Fermentation Produces a Novel Casein-Derived Antibacterial Polypeptide That Also Inhibits Gelatinas... Santos MI, Lima A, Mota J 2021-10-15 PMC
Effect of Microgravity Environment on Gut Microbiome and Angiogenesis Siddiqui R, Qaisar R, Goswami N 2021-09-24 PMC
Effective Degradation of Gluten and Its Fragments by Gluten-Specific Peptidases: A Review on Application for the Treatme... Dunaevsky YE, Tereshchenkova VF, Belozer... 2021-10-02 PMC
Influence of Tilia tomentosa Moench Extract on Mouse Small Intestine Neuromuscular Contractility Cerantola S, Faggin S, Annaloro G 2021-10-04 PMC
Mining the Microbiome and Microbiota-Derived Molecules in Inflammatory Bowel Disease Bekkers M, Stojkovic B, Kaiko GE 2021-10-18 PMC
Quantification of Fluid Volume and Distribution in the Paediatric Colon via Magnetic Resonance Imaging Goelen J, Alexander B, Wijesinghe HE 2021-10-19 PMC
Pathobiological Relationship of Excessive Dietary Intake of Choline/L-Carnitine: A TMAO Precursor-Associated Aggravation... Bin-Jumah MN, Gilani SJ, Hosawi S 2021-09-29 PMC
Development of a Simple Single-Acupoint Electroacupuncture Frame and Evaluation of the Acupuncture Effect in Rabbits Huang H, Zhang J, Gui F 2021-10-05 PMC
Active Targeted Nanoemulsions for Repurposing of Tegaserod in Alzheimer’s Disease Treatment Séguy L, Guyon L, Maurel M 2021-10-06 PMC
Microbiome Changes after Type 2 Diabetes Treatment: A Systematic Review Merkevičius K, Kundelis R, Maleckas A 2021-10-11 PMC
Mastocytosis and Mast Cell Activation Disorders: Clearing the Air Jackson CW, Pratt CM, Rupprecht CP 2021-10-19 PMC
Reduced Infection Efficiency of Phage NCTC 12673 on Non-Motile Campylobacter jejuni Strains Is Related to Oxidative Stre... Sacher JC, Javed MA, Crippen CS 2021-09-29 PMC
Brief Review of Endometriosis and the Role of Trace Elements Osuchowska-Grochowska I, Blicharska E, G... 2021-10-14 PMC
Machine Learning Prediction Model for Inflammatory Bowel Disease Based on Laboratory Markers. Working Model in a Discove... Kraszewski S, Szczurek W, Szymczak J 2021-10-16 PMC
Effects on Microbiota Composition after Consumption of Quinoa Beverage Fermented by a Novel Xylose-Metabolizing L. plant... Canaviri-Paz P, Oscarsson E, Kjellström ... 2021-09-23 PMC
An Observational Real-Life Study with a New Infant Formula in Infants with Functional Gastro-Intestinal Disorders Vandenplas Y, Gerlier L, Caekelbergh K 2021-09-23 PMC
Alleviation Effects of Bifidobacterium animalis subsp. lactis XLTG11 on Dextran Sulfate Sodium-Induced Colitis in Mice Wang N, Wang S, Xu B 2021-10-03 PMC
Predicting the Role of the Human Gut Microbiome in Constipation Using Machine-Learning Methods: A Meta-Analysis Chen Y, Wu T, Lu W 2021-10-14 PMC
Microbiomics in Collusion with the Nervous System in Carcinogenesis: Diagnosis, Pathogenesis and Treatment Hull R, Lolas G, Makrogkikas S 2021-10-11 PMC
Probiotic Supplements: Their Strategies in the Therapeutic and Prophylactic of Human Life-Threatening Diseases Youssef M, Ahmed HY, Zongo A 2021-10-19 PMC
Prebiotic Galactooligosaccharide Supplementation in Adults with Ulcerative Colitis: Exploring the Impact on Peripheral B... Wilson B, Eyice Ö, Koumoutsos I 2021-10-14 PMC
The Impact of Multispecies Probiotics on Calcium and Magnesium Status in Healthy Male Rats Suliburska J, Harahap IA, Skrypnik K 2021-10-06 PMC
Clinicopathological and Fecal Proteome Evaluations in 16 Dogs Presenting Chronic Diarrhea Associated with Lymphangiectas... Rossi G, Gavazza A, Vincenzetti S 2021-10-19 PMC
Genomic Analysis of Limosilactobacillus fermentum ATCC 23271, a Potential Probiotic Strain with Anti-Candida Activity dos Santos CI, Campos CD, Nunes-Neto WR 2021-09-24 PMC
Polysaccharide from Patinopecten yessoensis Skirt Boosts Immune Response via Modulation of Gut Microbiota and Short-Chai... Li Y, Qin J, Cheng Y 2021-10-16 PMC
Improvement in Lactose Tolerance in Hypolactasic Subjects Consuming Ice Creams with High or Low Concentrations of Bifido... Aguilera G, Cárcamo C, Soto-Alarcón S 2021-10-15 PMC
Comprehensive Assessment of Triggers for Behaviours of Concern Scale (CATS): Initial Development Limbu B, Unwin G, Deb S( 2021-10-12 PMC
Effects of Breastfeeding on Endometriosis-Related Pain: A Prospective Observational Study Prosperi Porta R, Sangiuliano C, Cavalli... 2021-10-10 PMC
Potential Implications of Mammalian Transient Receptor Potential Melastatin 7 in the Pathophysiology of Myalgic Encephal... Du Preez S, Cabanas H, Staines D 2021-10-12 PMC
Multiunit In Vitro Colon Model for the Evaluation of Prebiotic Potential of a Fiber Plus D-Limonene Food Supplement Nissen L, Valerii MC, Spisni E 2021-10-07 PMC
Acute Arthritis in Children: How to Discern between Septic and Non-Septic Arthritis? Gamalero L, Ferrara G, Giani T 2021-10-13 PMC
Fifteen-Years Follow-Up in a Cohort of Children with Functional Gastrointestinal Disorders: Prevalence and Risk Factors ... Zanchi C, Pintaldi S, Di Leo G 2021-09-24 PMC
The Combination of Solid-State Chemistry and Medicinal Chemistry as the Basis for the Synthesis of Theranostics Platform... Korolev D, Postnov V, Aleksandrov I 2021-10-19 PMC
HPA Axis in the Pathomechanism of Depression and Schizophrenia: New Therapeutic Strategies Based on Its Participation Mikulska J, Juszczyk G, Gawrońska-Grzywa... 2021-09-30 PMC
Carbonic Anhydrase IV Selective Inhibitors Counteract the Development of Colitis-Associated Visceral Pain in Rats Lucarini E, Nocentini A, Bonardi A 2021-09-26 PMC
Borreliae Part 1: Borrelia Lyme Group and Echidna-Reptile Group Trevisan G, Cinco M, Trevisini S 2021-10-12 PMC
The Role of Uterine Natural Killer Cells on Recurrent Miscarriage and Recurrent Implantation Failure: From Pathophysiolo... Sfakianoudis K, Rapani A, Grigoriadis S 2021-10-09 PMC
Transcriptomics Analysis Reveals the Immune Response Mechanism of Rabbits with Diarrhea Fed an Antibiotic-Free Diet Chen L, Du K, Bai X 2021-10-19 PMC
The Possible Role of Bifidobacterium longum BB536 and Lactobacillus rhamnosus HN001 on Locomotor Activity and Oxidative ... Ilie OD, Paduraru E, Robea MA 2021-10-14 PMC
Comparison of the Efficacy and Safety of Different Doses of Linaclotide for Patients with Chronic Constipation: A Meta-A... Yang J, Lei Y 2021-10-14 PMC
Neurodegenerative Disease: What Potential Therapeutic Role of Acid-Sensing Ion Channels? Mango D, Nisticò R 2021-10-08 PMC
Replacement of nitrite in meat products by natural bioactive compounds results in reduced exposure to N-nitroso compound... van Breda SG, Mathijs K, Pieters HJ 2021-08-27 PMC
Efficacy and Safety of Acotiamide Versus Mosapride in Patients With Functional Dyspepsia Associated With Meal-Induced Po... Sinha S, Chary S, Thakur P 2021-09-19 PMC
Efficacy of acupuncture based on acupoint combination theory for irritable bowel syndrome: a study protocol for a multic... Sun JW, Sun ML, Li D 2021-10-19 PMC
ESBL/pAmpC-producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae carriage among veterinary healthcare workers in the Neth... Meijs AP, Gijsbers EF, Hengeveld PD 2021-10-19 PMC
Psychometric evaluation of an experience sampling method–based patient‐reported outcome measure in functional dyspepsia Klaassen T, Smeets FG, Vork L 2021-05-02 PMC
Post-Acute Sequelae of SARS-COVID-2 Syndrome: Just the Beginning Rezkalla SH, Kloner RA 2021-08-31 PMC
Inflammatory Bowel Disease and Patients With Mental Disorders: What Do We Know? Fousekis FS, Katsanos AH, Kourtis G 2021-09-30 PMC
Fecal Microbiota Transplantation Modulates the Gut Flora Favoring Patients With Functional Constipation Zhang X, Li N, Chen Q 2021-10-07 PMC
Editorial: Nutrition and Health-Related Quality of Life: Is It an Ignored Outcome? Itani L, Sammarco R, El Ghoch M 2021-10-07 PMC
Heat‐killed L actobacillus brevis KB290 attenuates visceral fat accumulation induced by high‐fat diet in mice Watanabe J, Hashimoto N, Yin T 2021-04-05 PMC
The missed disease? Endometriosis as an example of ‘undone science’ Hudson N 2021-08-13 PMC
HIV-related perceived stigma and associated factors among patients with HIV, Dilla, Ethiopia: A cross-sectional study Chekole YA, Tarekegn D 2021-10-08 PMC
The use of Faecal Microbiota Transplantation (FMT) in Europe: A Europe-wide survey Baunwall SM, Terveer EM, Dahlerup JF 2021-07-19 PMC
The impact of the Th17:Treg axis on the IgA-Biome across the glycemic spectrum Essigmann HT, Hoffman KL, Petrosino JF 2021-10-20 PMC
Fecal Microbiota Transplantation in Chronic Pouchitis: A Randomized, Parallel, Double-Blinded Clinical Trial Karjalainen EK, Renkonen-Sinisalo L, Sat... 2021-01-27 PMC
Lactiplantibacillus plantarum–Nomad and Ideal Probiotic Fidanza M, Panigrahi P, Kollmann TR 2021-10-06 PMC
CoronaVac COVID-19 Vaccine-Induced Anaphylaxis: Clinical Characteristics and Revaccination Outcomes Laisuan W, Wongsa C, Chiewchalermsri C 2021-10-07 PMC
Cannabinoid Hyperemesis Pergolizzi Jr. JV, LeQuang JA, Bisney JF 2018-11-15 PMC
Abstracts - CannX: The International Medical Cannabis Conference Lisbon, Portugal, February 12-13, 2020 2020-01-24 PMC
Oral microbial diversity analysis among atrophic glossitis patients and healthy individuals Li H, Sun J, Wang X 2021-10-07 PMC
A global view of comorbidity in multiple sclerosis: a systematic review with a focus on regional differences, methodolog... Hauer L, Perneczky J, Sellner J 2020-07-27 PMC
Spinal cord stimulation reduces cardiac pain through microglial deactivation in rats with chronic myocardial ischemia Wang J, Wu XC, Zhang MM 2021-10-01 PMC
Surgeons’ behaviors and beliefs regarding placebo effects in surgery Rosén A, Sachs L, Ekdahl A 2021-06-24 PMC
Genome-Wide Regulation of Acupuncture and Moxibustion on Ulcerative Colitis Rats Wang Z, Huang Y, Wang D 2021-10-08 PMC
Gastrointestinal microbiome and gluten in celiac disease Wu X, Qian L, Liu K 2021-10-14 PMC
Predictors of Comorbid Conditions in Women Who Carry an FMR1 Premutation Allen EG, Charen K, Hipp HS 2021-10-01 PMC
Indoles Derived From Glucobrassicin: Cancer Chemoprevention by Indole-3-Carbinol and 3,3'-Diindolylmethane Williams DE 2021-10-01 PMC
MicroRNA-602 prevents the development of inflammatory bowel diseases in a microbiota-dependent manner Zhao S, Zhu L, Feng W 2021-09-28 PMC
Adult celiac disease with persistent IBS-type symptoms: a pilot study of an adjuvant FODMAP diet Trott N, Rej A, Coleman SH PMC
Non-celiac gluten sensitivity as a rare cause of growth retardation in children: a case series study Saneifard H, Sheikhy A, Karbasian F PMC
Surgical management of duodenal web in an adult presenting with melaena; Case report and literature review Grinlinton M, Welsh F, Phillips L 2021-10-06 PMC
Harness the functions of gut microbiome in tumorigenesis for cancer treatment Lee M 2021-08-06 PMC
Efficacy of a Single-Session “Empowered Relief” Zoom-Delivered Group Intervention for Chronic Pain: Randomized Controlle... Ziadni MS, Gonzalez-Castro L, Anderson S 2021-09-10 PMC
Effect of instrumental music on anxiety and depression among hemodialysis patients: A randomized controlled trial Imani M, Jalali A, Salari N 2021-08-31 PMC
Large-scale association analyses identify host factors influencing human gut microbiome composition Kurilshikov A, Medina-Gomez C, Bacigalup... 2021-01-18 PMC
Surgical Menopause and Estrogen Therapy Modulate the Gut Microbiota, Obesity Markers, and Spatial Memory in Rats Zeibich L, Koebele SV, Bernaud VE 2021-09-30 PMC
Synbiotics Supplements Lower the Risk of Hand, Foot, and Mouth Disease in Children, Potentially by Providing Resistance ... Guo X, Lan Z, Wen Y 2021-09-30 PMC
Effect of Abdominal Massage with and without Salvia officinalis on Nausea and Vomiting in Patients with Cancer Undergoin... Rafiee Sarbijan Nasab F, Mangolian Shahr... 2021-10-06 PMC
Celiac Artery Compression Syndrome Presenting As Recurrent Diabetic Ketoacidosis: A Diagnostic Challenge Salem A, Aly A, Al-Aghil A 2021-09-08 PMC
Association of endometriosis with interstitial cystitis in chronic pelvic pain syndrome: Short narrative on prevalence, ... Al-Shaiji TF, Alshammaa DH, Al-Mansouri ... 2021-10-07 PMC
The role of meningeal populations of type II innate lymphoid cells in modulating neuroinflammation in neurodegenerative ... Yeung SS, Ho YS, Chang RC 2021-09-06 PMC
The effect of pyridostigmine on small intestinal bacterial overgrowth (SIBO) and plasma inflammatory biomarkers in HIV a... Robinson-Papp J, Nmashie A, Pedowitz E 2019-05-16 PMC
Název Autoři Datum Odkaz
Netting Gut Disease: Neutrophil Extracellular Trap in Intestinal Pathology Chen K, Shao LH, Wang F 2021-10-19 PMC
Long-Term Observations of Thickness Changes of Each Retinal Layer following Macular Hole Surgery Tada A, Machida S, Hara Y 2021-10-19 PMC
Oscillospira - a candidate for the next-generation probiotics Yang J, Li Y, Wen Z 2021-10-25 PMC
Fungal lysozyme leverages the gut microbiota to curb DSS-induced colitis Larsen IS, Jensen BA, Bonazzi E 2021-10-25 PMC
Necrotizing Enterocolitis: LPS/TLR4-Induced Crosstalk Between Canonical TGF-β/Wnt/β-Catenin Pathways and PPARγ Gomart A, Vallée A, Lecarpentier Y 2021-10-12 PMC
CANCER PREVENTION IN PATIENTS WITH INFLAMMATORY BOWEL DISEASE Cleveland NK, Rubin DT PMC
A signature based on 11 autophagy genes for prognosis prediction of colorectal cancer Chen S, Wang Y, Wang B 2021-10-26 PMC
Elective Surgery for Diverticulitis in Swiss Hospitals Faes S, Hübner M, Demartines N 2021-10-12 PMC
Altered Cytokine Endotoxin Responses in Neonatal Encephalopathy Predict MRI Outcomes O'Dea MI, Kelly LA, McKenna E 2021-10-12 PMC
Use of C-Reactive Protein and Ferritin Biomarkers in Daily Pediatric Practice Taylor MD, Allada V, Moritz ML PMC
C-reactive protein but not procalcitonin may predict antibiotic response and outcome in infections following major abdom... Perrella A, Giuliani A, De Palma M 2021-10-26 PMC
Lactobacillus reuteri Alleviates Gastrointestinal Toxicity of Rituximab by Regulating the Proinflammatory T Cells in viv... Zhao B, Zhou B, Dong C 2021-10-12 PMC
Fecal Microbiota Transplantation Modulates Renal Phenotype in the Humanized Mouse Model of IgA Nephropathy Lauriero G, Abbad L, Vacca M 2021-10-12 PMC
Controversials of Microscopic Colitis Mihaly E, Patai Á, Tulassay Z 2021-10-12 PMC
Dysregulated lncRNA and mRNA may promote the progression of ischemic stroke via immune and inflammatory pathways: result... Wang Y, Feng F, Zheng P 2021-10-26 PMC
Recent Metabolic Advances for Preventing and Treating Acute and Chronic Graft Versus Host Disease Mohamed FA, Thangavelu G, Rhee SY 2021-10-12 PMC
Gut and Brain: Investigating Physiological and Pathological Interactions Between Microbiota and Brain to Gain New Therap... Deidda G, Biazzo M 2021-10-12 PMC
P16INK4a Deletion Ameliorates Damage of Intestinal Epithelial Barrier and Microbial Dysbiosis in a Stress-Induced Premat... Zhou J, Hou C, Chen H 2021-10-07 PMC
Omics community detection using multi-resolution clustering Rahnavard A, Chatterjee S, Sayoldin B 2021-05-11 PMC
Agomelatine might be more appropriate for elderly, depressed, type 2 diabetes mellitus patients than paroxetine/fluoxeti... Liang Z, Jia Y, Zhao L 2021-10-05 PMC
A Preliminary Study on the Feasibility of the Quantitative Parameters of Dual-Energy Computed Tomography Enterography in... Xiao WX, Zhu YT, Zhang ZC 2021-10-21 PMC
Irisin attenuates inflammation in a mouse model of ulcerative colitis by altering the intestinal microbiota Huangfu LX, Cai XT, Yang JN 2021-10-11 PMC
Transition of lymphocyte subsets in peritoneal dialysis effluent and its relationship to peritoneal damage Ohashi A, Yamanishi A, Kondo M 2021-10-01 PMC
A dynamic mucin mRNA signature associates with COVID-19 disease presentation and severity Smet A, Breugelmans T, Michiels J 2021-10-08 PMC
Comparison of body water status and its distribution in patients with non-septic infection, patients with sepsis, and he... Shin J, Park I, Lee JH 2021-09-30 PMC
Two case reports of pneumatosis intestinalis in patients with cancer: is surgical management mandatory? Yeo IH, Kim YJ 2021-09-30 PMC
Evaluation of mesalazine polymeric conjugate in the treatment of actinic proctitis in rats Nunes VR, Vidigal PV, Pereira MT 2021-10-08 PMC
Salivary Interleukin-6 and C-Reactive Protein/Mean Platelet Volume Ratio in the Diagnosis of Late-Onset Neonatal Pneumon... Omran A, Ali Y, Abdalla MO 2021-10-18 PMC
Paclitaxel: Application in Modern Oncology and Nanomedicine-Based Cancer Therapy Sharifi-Rad J, Quispe C, Patra JK 2021-10-18 PMC
Antifungal Treatment Aggravates Sepsis through the Elimination of Intestinal Fungi Sheng B, Chen Y, Sun L 2021-10-18 PMC
Mycoplasma genitalium and M. pneumoniae Regulate a Distinct Set of Protein-Coding Genes in Epithelial Cells Ramos EI, Das K, Harrison AL 2021-10-11 PMC
Vitamins are Indeed Vital Amines: A Discussion of 3 Deficiencies With Neurologic Manifestations Tarhan B, Rahman S, Joseph N 2021-10-23 PMC
Evolving Medical Imaging Techniques for the Assessment of Delayed Graft Function: A Narrative Review Hysi E, Kaur H, Young A 2021-10-21 PMC
Identification of Novel Modalities Through Bibliometric Analysis for Timely Development of Regulatory Guidance: A Case S... Fukaya-Shiba A, Otsuka K, Sasaki H 2021-10-11 PMC
Validation Assessment of a Pain Interference Questionnaire among Student Pharmacists Whaley M, Awad NB, Warholak T 2021-10-15 PMC
Purinergic receptor ligands: the cytokine storm attenuators, potential therapeutic agents for the treatment of COVID-19 Zarei M, Sahebi Vaighan N, Ziai SA 2021-10-14 PMC
In Vitro Evaluation of a Composite Gelatin–Hyaluronic Acid–Alginate Porous Scaffold with Different Pore Distributions fo... Haung SM, Lin YT, Liu SM 2021-10-09 PMC
Estrogen Receptors in Colorectal Cancer: Facts, Novelties and Perspectives Ditonno I, Losurdo G, Rendina M 2021-10-20 PMC
Connecting the World of Healthcare Virtually: A Scoping Review on Virtual Care Delivery Li C(, Borycki EM, Kushniruk AW 2021-10-05 PMC
New Targets in Inflammatory Bowel Disease Therapy: 2021 Cohen NA, Rubin DT 2021-07-01 PMC
Effects of preoperative physiotherapy on signs and symptoms of pulmonary collapse and infection after major abdominal su... Boden I, Reeve J, Robertson IK 2021-10-25 PMC
Postpartum ovarian vein thrombosis manifesting as acute appendicitis: a case report Tsitlakidis C, Al Ajmi KI, Al Madhani AY 2021-10-25 PMC
Landscape of Myeloid-derived Suppressor Cell in Tumor Immunotherapy Hao Z, Li R, Wang Y 2021-10-24 PMC
Machine learning for prediction of intra-abdominal abscesses in patients with Crohn’s disease visiting the emergency dep... Levartovsky A, Barash Y, Ben-Horin S 2021-10-22 PMC
Adverse childhood experiences predict reaction to multiple sclerosis diagnosis Eilam-Stock T, Links J, Khan NZ 2021-10-21 PMC
Safety of anti-TNF agents in patients with compensated cirrhosis: a case-control study Kapila N, Gonzalez A, Rosado JM 2021-10-22 PMC
Insights into the role of gastrointestinal ultrasound in ulcerative colitis Bezzio C, Vernero M, Ribaldone DG 2021-10-22 PMC
Role of Micro-RNA for Pain After Surgery: Narrative Review of Animal and Human Studies Cata JP, Gorur A, Yuan X PMC
Immunomodulation in the critically ill Webster NR, Galley HF PMC
In vitro Prebiotic Effect of Bread-Making Process in Inflammatory Bowel Disease Microbiome Lluansí A, Llirós M, Oliver L 2021-10-11 PMC
Integrated Metagenomics and Metabolomics to Reveal the Effects of Policosanol on Modulating the Gut Microbiota and Lipid... Zhai Z, Liu J, Niu KM 2021-10-11 PMC
Microbiome Profiling Using Shotgun Metagenomic Sequencing Identified Unique Microorganisms in COVID-19 Patients With Alt... Li S, Yang S, Zhou Y 2021-10-11 PMC
Literature-based discovery approaches for evidence-based healthcare: a systematic review Cheerkoot-Jalim S, Khedo KK 2021-10-25 PMC
p38 MAP Kinase Signaling in Microglia Plays a Sex-Specific Protective Role in CNS Autoimmunity and Regulates Microglial ... McGill MM, Richman AR, Boyd JR 2021-10-11 PMC
An intercrypt subpopulation of goblet cells is essential for colonic mucus barrier function Nyström EE, Martinez-Abad B, Arike L 2021-04-16 PMC
New Insights on CD8+ T Cells in Inflammatory Bowel Disease and Therapeutic Approaches Casalegno Garduño R, Däbritz J 2021-10-11 PMC
NLRP3 Inflammasome: Checkpoint Connecting Innate and Adaptive Immunity in Autoimmune Diseases Zhang Y, Yang W, Li W 2021-10-11 PMC
The COVID-19 Vaccination Hesitancy Among the People With Inflammatory Bowel Disease in China: A Questionnaire Study Wu X, Lin J, Buch H 2021-10-11 PMC
Emerging Evidence on the Effects of Dietary Factors on the Gut Microbiome in Colorectal Cancer Appunni S, Rubens M, Ramamoorthy V 2021-10-11 PMC
Microbiota–Gut–Brain Axis and Epilepsy: A Review on Mechanisms and Potential Therapeutics Ding M, Lang Y, Shu H 2021-10-11 PMC
Tnfaip6 Secreted by Bone Marrow–Derived Mesenchymal Stem Cells Attenuates TNBS-Induced Colitis by Modulating Follicular ... Gu G, Lv X, Liu G 2021-10-11 PMC
Immunoglobulin A nephropathy in a patient with neurofibromatosis type 1: A case report and literature review Rhee H, Kim S, Lee W 2021-10-22 PMC
The incidence of psoriasis among smokers and/or former smokers inflammatory bowel diseases patients treated with tumor n... Yang M, Liu W, Deng Q 2021-10-22 PMC
Application of the neutrophil to lymphocyte ratio in the diagnosis and activity determination of ulcerative colitis: A m... Ma L, Pang X, Ji G 2021-10-22 PMC
End stage liver disease etiology & transplantation referral outcomes of major ethnic groups in British Columbia, Canada:... Chahal D, Marquez V, Hussaini T 2021-10-22 PMC
Intersections between pneumonia, lowered oxygen saturation percentage and immune activation mediate depression, anxiety,... Al-Jassas HK, Al-Hakeim HK, Maes M 2021-10-24 PMC
Frailty but not sarcopenia nor malnutrition increases the risk of developing COVID-19 in older community-dwelling adults Lengelé L, Locquet M, Moutschen M 2021-10-23 PMC
A Rare Dual Diagnosis of Duodenal and Biliary Atresia in a Premature Infant Hess A, Zino C, Camps J 2021-09-23 PMC
Clinicopathological features and prognostic significance of C5aR in human solid tumors: a Meta-analysis Wang Z, Yu W, Qiang Y 2021-10-23 PMC
Continent ileostomy: short- and long-term outcomes of a forgotten procedure Ecker NK, Möslein G, Ecker KW 2021-10-23 PMC
Intestinal, liver and lipid disorders in genetically obese rats are more efficiently reduced by dietary milk thistle see... Opyd PM, Jurgoński A 2021-10-22 PMC
Medical Devices Made of Substances: Possible Innovation and Opportunities for Complex Natural Products Bilia AR, Corazziari ES, Govoni S 2021-08-06 PMC
Stimulation of hypothalamic oxytocin neurons suppresses colorectal cancer progression in mice Pan S, Yin K, Tang Z 2021-09-16 PMC
Surgical placement of customized abdominal vagus nerve stimulating and gastrointestinal serosal surface recording electr... Horn CC, Wong L, Shepard BS 2021-10-22 PMC
Expanding the Phenotypic Spectrum of GPI Anchoring Deficiency Due to Biallelic Variants in GPAA1 Castle AM, Salian S, Bassan H 2021-10-21 PMC
New insight into the features of Behçet’s disease with gastrointestinal ulcer: a cross-sectional observational study Ye JF, Hou CC, Bao HF 2021-10-21 PMC
Analysis of Expression of Different Histone Deacetylases in Autoimmune Thyroid Disease Sacristán-Gómez P, Serrano-Somavilla A, ... 2021-07-17 PMC
Clinical verification of body mass index and tumor immune response in patients with breast cancer receiving preoperative... Takada K, Kashiwagi S, Asano Y 2021-10-20 PMC
Medication Belief is Associated with Improved Adherence to Exclusive Enteral Nutrition in Patients with Crohn’s Disease Li S, Li P, Sun H 2021-10-16 PMC
Probiotics as the live microscopic fighters against Helicobacter pylori gastric infections Keikha M, Karbalaei M 2021-10-20 PMC
Risk and characteristics of tuberculosis after anti-tumor necrosis factor therapy for inflammatory bowel disease: a hosp... Lee JY, Oh K, Hong HS 2021-10-20 PMC
Efficacy of macrogol 4000 plus electrolytes in bowel preparation for colonoscopy in patients with chronic constipation Ichijima R, Suzuki S, Esaki M 2021-10-19 PMC
Tests for central sensitization in general practice: a Delphi study den Boer C, Terluin B, van der Wouden JC 2021-10-19 PMC
Aberrant gut-microbiota-immune-brain axis development in premature neonates with brain damage Seki D, Mayer M, Hausmann B 2021-10-13 PMC
Laparoscopic fenestration and omentopexy as treatment for large splenic pseudocyst: Case report Zafirovikj E, Krsteska B 2021-10-07 PMC
Amyand's hernia- outcome of nylon darn repairs after complicated appendix surgeries in a district hospital: case series Ali MA, Hagbevor I, Kyei MY 2021-10-16 PMC
A Retrospective Study on Chronic Pelvic Pain Treated with Traditional Chinese Medicine Combined Therapy: 179 Cases (2016... Guo S, Chen Y, Tang Q 2021-10-14 PMC
Triptolide is a Promising Therapeutic Approach in Treating Thyroid Cancer Based on in silico and in vitro Experiment Wang F, An SJ, Yin Y 2021-10-11 PMC
Autoinjector – A smart device for emergency cum personal therapy Roy A, Geetha RV, Magesh A 2021-09-20 PMC
Minimally invasive gastrointestinal surgery: From past to the future Rudiman R 2021-10-08 PMC
A hybrid machine learning/pharmacokinetic approach outperforms maximum a posteriori Bayesian estimation by selectively f... Hughes JH, Keizer RJ 2021-07-26 PMC
S3QELs protect against diet‐induced intestinal barrier dysfunction Watson MA, Pattavina B, Hilsabeck TA 2021-09-14 PMC
miR-30a-5p inhibits osteogenesis and promotes periodontitis by targeting Runx2 Liu X, Yang B, Zhang Y 2021-10-11 PMC
Comparisons of the effects of different flaxseed products consumption on lipid profiles, inflammatory cytokines and anth... Yang C, Xia H, Wan M 2021-10-11 PMC
The risk of tuberculosis infection in 410 Saudipatients receiving adalimumab therapy Al-Sohaim A, Bawazir AS, Al-Turki T 2021-10-07 PMC
Immunohistochemical Study of Adhesion Molecules in Irritable Bowel Syndrome: A Comparison to Inflammatory Bowel Diseases Mitselou A, Grammeniatis V, Varouktsi A 2021-08-30 PMC
Objective and Personalized Assessment of Disease-Related Knowledge Among Patients With Congenital Heart Disease ― Develo... Akiyama N, Ochiai R, Hokosaki T 2021-09-08 PMC
Diagnostic performance of 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography/computed tomography in anorectal melanoma Bakare AN, Agrawal A, Saklani A 2021-08-20 PMC
Unusual Presentation of Relapsing Polychondritis in a Patient with Human Immunodeficiency Virus and Reactive Arthritis Alfraji N, Alpert DR 2021-09-28 PMC
Hereditary angio-oedema as a rare cause of small-bowel obstruction Jamil B, Naeem MS, Anachebe T 2019-10-25 PMC

Obsah knihovny se automaticky obnovuje o nejnovější publikace PMC každých 24 hodin.

Partneři

Eurordis

Eurordis je přední aliance velkého spektra organizací zabývajících se vzácnými onemocněními v Evropě.

www.eurordis.org

Rarefundingteam

Rarefundingteam poskytuje podporu organizacím zabývajícím se vzácnými onemocněními s cílem zlepšit jejich marketingové aktivity a možnosti financování.

www.rarefundingteam.com

Findacure

Findacure je organizace, jejímž cílem je poskytovat mentoring, školení a poradenství skupinám na podporu pacientů se vzácnými onemocněními, aby tyto skupiny mohly efektivně pracovat na dosažení našeho společného cíle: aby pacienti se vzácnými onemocněními byli slyšet a aby jim byla dostupná diagnostika a léčba.

www.findacure.org.uk

Ostatní organizace

Pokud s námi chtějí spolupracovat i jiné organizace. dejte nám vědět ...

O nás

Jsme nezisková skupina pacientů s mnoha členy, kteří sami bojují s IMBS.

Všude, kde je to možné, se snažíme podporovat výzkum IMBS obecně a snažíme se také co nejvíce podporovat jednotlivé pacienty.

Vlastník domény a odpovědný za obsah: Danny Kunz

Adresa: Danny Kunz Heilbronnerstr. 16/2 71634 Ludwigsburg Německo

E-mail: contact@imbs-alliance.org (právní otázky týkající se domény a obsahu) support@imbs-alliance.org (Podpora pacientů)

Telefon: +49 151 565 273 00 (tento telefonní kontakt používejte prosím pouze v případě právních záležitostí týkajících se domény a obsahu, v tuto chvíli nejsme schopni poskytovat telefonickou podporu pacientům).

Externí odkazy: I když jsou externí odkazy na jiné webové stránky pečlivě prozkoumány, nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakoukoli část úplného obsahu externích webových stránek.

Zásady ochrany osobních údajů si můžete stáhnout zde ve formátu PDF.

Alternativně jsou zásady ochrany osobních údajů k dispozici v jednoduchém textovém formátu. zde .

Pro zobrazení souboru ve formátu PDF použijte aplikaci Acrobat PDF Reader, kterou si můžete stáhnout z internetu. zde .

Tyto webové stránky používají soubory cookie pouze v nezbytných případech.

Soubory cookie se nepoužívají pro preference, výkon, statistiky ani marketing.