IMBS-logotyp

Intestinal Metabolic Bromhidrosis Syndrome Alliance

Sponsor

När illaluktande metaboliter från tarmen passerar tarmväggens barriär och levern utsöndras de i svett och andedräkt. De symptom som uppstår kallas bromhidros och halitosis.

Information för patienter
Logotyp för Eurordis-medlemmar

Språk: BG | ZH-CN | CS | CS-CZ | NL-NL | EN | EN-AU | EN-CA | EN-GB | EN-US | FI-FI | FR | FR-FR | DE | DE-DE | EL-GR | IT-IT | JA | JA-JP | PL-PL | PT-BR | ES | ES-PE | ES-ES | SV-SE |

)

Låt oss inte göra jobbet på egen hand! Var inte passiv - agera! Handla tillsammans med oss!

Vi är människor som du som arbetar på alla fronter för att få denna sjukdom erkänd, etablerad inom medicinen och löst!

Gör gemensam sak med oss, stöd oss med allt du kan stödja oss med!

Berätta för alla du kan komma på om den här texten, om den här gruppen och om våra mål! Säg åt dem att gå med!

Ingen får pengar för detta, men vi kanske alla får tillbaka våra liv, vårt sociala liv, vårt arbetsliv, allt!

Dela länkar överallt till vår gemenskap, för människor samman - gå med i vår allians, bli medlem sida vid sida med oss!

Tveka inte, spring inte ensam, hjälp oss och bli hjälpt av oss!

Var inte passiv - agera!

Handla tillsammans med oss!

RareConnect

Eftersom vi inte har något eget forum hänvisar vi till det flerspråkiga RareConnect-forumet, där inläggen översätts till flera språk.

RareConnect tillhandahålls av EURORDIS .

RareConnect-forumet är indelat efter sällsynta sjukdomar. För närvarande finns det två grupper:

Forum

Discord-server

För samordning av forskning, e-postkampanjer och allmänna diskussioner finns det en diskord-server för IMBS-gemenskapen.

En discord-server erbjuder en plats med livechattar, ljud- och videokanaler. ( Discords hemsida )

Du kan ansluta dig till en discord-server via discord-appen för Android eller iOS, via Windows- och Linuxprogrammen eller via din webbläsare.

Klicka på följande länk för att ansluta dig till IMBS diskordserver:

Discord-server

Nyheter

Vi behöver din hjälp!

Om du känner dig bekväm med att investera några timmar per vecka eller månad för att hjälpa oss att nå våra mål, tveka inte att klicka på knappen "Join us" eller skicka ett e-postmeddelande till oss.

Gå med oss

Vår patientguide finns som PDF-dokument.

Den innehåller en snabb översikt över IMBS samt information om samhället och kontaktuppgifter.

Ladda ner

Vår läkarguide finns som PDF-dokument.

Den innehåller en snabb översikt över IMBS diagnostik, information om samhället och kontaktuppgifter.

Som patient kan du på så sätt lämna en första sjukdomsbeskrivning till din allmänläkare.

Som läkare får du en första introduktion till syndromet och dess diagnostiska utrymme.

Ladda ner

Vårt webbhotell och vår applikation bygger på utvecklingen av olika Java-projekt med öppen källkod.

Eftersom våra projekt huvudsakligen är tillgängliga på GitHub är det från och med nu möjligt att stödja oss via GitHubs sponsringsprogram.

Alla är välkomna att bli sponsorer för våra projekt!

Sponsorlänk

För samordning av forskning, e-postkampanjer och allmänna diskussioner finns det nu en diskordserver.

Klicka på länk till inbjudan för att ansluta sig.

Feedback

Information till patienten

Definition

Intestinal Metabolic Bromhidrosis Syndrome (IMBS) är en typ av bromhidros som orsakas av luktande metaboliter från tarmen som passerar tarm- och levermetabolismen och utsöndras via huden.

IMBS är en grupp av subtilt olika syndrom som orsakas av olika underliggande sjukdomar, men som har det gemensamt att patienterna lider av kronisk kroppslukt. Detta påverkar starkt deras livskvalitet, inte bara, men framför allt i arbetsmiljön.

Klassisk medicinsk/dermatologisk syn

Det nuvarande stödet från de klassiska medicinska institutionerna är ytterst begränsat: Officiell forskning inom bromhidros var försumbar under de senaste decennierna och den allmänna tarmforskningen har ännu inte kopplat sin forskning till de dermatologiska områdena.

Den klassiska dermatologiska forskningen om bromhidros [1] Den är oftast inriktad på antingen lokala behandlingar som endast har en liten förbättrande effekt eller på avlägsnande av axillära hudkörtlar genom kirurgi. Vid trimetylaminuri (TMAU) får patienterna för närvarande oftast bara kostråd eller får i vissa fall förskrivna icke-resorberbara antibiotika. [2] .

Ny medicinsk forskning om tarmkanalen

Nyare forskningshypoteser fokuserar mer på tarmkanalen som källa till bromhidros och halitosis-symtom. [3] . Det står redan klart att trimetylamin, som är den luktande förening som orsakar TMAU typ 1, bara är en liten aktör bland de olika luktande metaboliter som finns tillgängliga i tarmkanalens metabolism. Det finns välkända andra aktörer som karboxylater (t.ex. butyrat, isovalerat), aminer, svavelföreningar, ammoniak, metylmerkaptan och indol för att nämna några av dem. När de olika metaboliterna genomgår sin metaboliska cykel passerar de, i olika mängder, tarmväggen genom tarmepitelskikten och hamnar på så sätt i blodomloppet, mot levern. I de fall då leverns metabolism inte klarar av att hantera mängden metaboliter från tarmen, utsöndras metaboliterna via lungornas gasutbyte och via hudens svettkörtlar.

Bromhidrosis sjukdomar och metaboliter och genöversikt

Feedback

Behandlingar
Symptom Behandling Effektivitet Godkänd av medicinska studier
Fiskens kroppslukt Kost / minskning av fisk som innehåller TMA och livsmedel som innehåller kolin, betain och karnitin 75% Ja
Fisklukt (TMAU typ 2) Förskrivning av icke-resorberbar antibiotika under korta perioder. 75% Ja
Fiskens kroppslukt Riboflavintillskott 50% Ja
Lukt av fisk och avföring (TMAU typ 2) Tillägg av folat eller MTHF okänd Ingen
Lukt av fisk och avföring (TMAU typ 2) Tillägg av vitamin B12 okänd Ingen
Lukt av fisk och avföring (TMAU typ 2) Tillägg av vitamin B6 okänd Ingen
Lukt av fisk och avföring (TMAU typ 2) Tillägg av SAMe okänd Ingen
Lukt av fisk och avföring (TMAU typ 2) Undvikande av cystein i kosten okänd Ingen
Fekal kroppslukt Tillägg av glycin och serin okänd Ingen
Fekal kroppslukt Tillägg av kolin och folat okänd Ingen
Fekal kroppslukt Undvik bensoater, cinnamater och salicylater. okänd Ingen
Fekal kroppslukt Undvik bensimidazoler som t.ex. protonpumpshämmare. okänd Ingen
Fekal kroppslukt Undvikande av stress okänd Ingen
Fekal kroppslukt Champex/Deodorex 10% Ingen
Fekal kroppslukt Undvikande av D-Ribos i kosten okänd Ingen
Fekal kroppslukt Undvikande av fosforsyra + glukos/fruktos i kosten (som t.ex. Coca Cola). okänd Ingen
Lukt av ruttna ägg ingen
Urinliknande kroppslukt Proteinreducerande diet + förskrivning av icke-resorberbar antibiotika under korta perioder. okänd Ingen
Urinliknande kroppslukt Tillägg av natriumbensoat (samråd med en läkare är ett måste). okänd Ingen
Kroppslukt i axillerna Starka antitranspiranter 10% Ja
Svettliknande kroppslukt Helkroppsapplicering av en kombination av antitranspirant och deodorant. 10% Ingen
Svett/spya/svettfötter som kroppslukt Taurin, magnesium och kaliumtillskott 50% Ingen
Svett/spya/svettfötter som kroppslukt Daglig tarmrengöring, t.ex. med Macrogol (kan vara farligt - det är viktigt att rådgöra med en läkare i förväg). 30% Ingen
Svett/spya/svettfötter som kroppslukt Tyrosintillskott 10% Ingen
Kräkningar/svettfötter med ytterligare urinliknande kroppslukt Tillägg av natriumbensoat (samråd med en läkare är ett måste). okänd Ingen
Kräksliknande kroppslukt Tillskott av mangan 10% Ingen
Kålliknande kroppslukt/halitos Diet okänd Ingen
IBS-C (förstoppning) Topinamburpulver (långkedjig kolhydrat som bryts ner till fruktos) [Varning: Förhöjd kroppsodörr] 15% Ingen
IBS-C (förstoppning) Magnesiumoxid + citrat 15% Ingen

Feedback

Forskningsnyheter

Metaboliska markörer:

 • Glycin

 • Citrullin

 • Kolin

 • Betain

 • Trimetylamin (TMA)

Gener:

 • BHMT

 • BHMT2

 • DMGDH

 • FMO3

 • CPS1

Länk

I en forskningsrapport undersöks djupare de förändrade mikrobiotiska sammansättningarna som förekommer hos patienter med trimetylaminuri typ 2.

Deras undersökning avslöjade för första gången möjliga interferenskopplingar mellan förändrade mikrobiella metaboliter och neurologiska vägar i människans ämnesomsättning.

Några antagna förändringar i metaboliterna är:

 • SCFAs (laktat, acetat, butyrat, propionat, ...)

 • ...

Hypotetisk interferens med mänskliga metaboliter och enzymer:

 • Glutamat

 • GABA

 • Serotonin

 • Tryptofan

 • Kinolat

 • Noradrenalin

 • Dopamin

 • Fosfatidyletanolamin-N-metyltransferas (PEMT)

 • Fosfatidyletanolamin

 • Fosfatidylkolin

 • Kolin

 • Transport av betain

Länk

En forskningsstudie från maj 2019 visade att olika ämnen var förhöjda i urinprover från patienter med irritabelt tarmsyndrom (IBS):

 • Dimetylglycin

 • Glutamin

 • Lysin och lysinföreningar

 • Tryptofanförening

 • Ornithin

 • Imidazolpropionat

 • Dimetylguanosin

 • Serin

Särskilt de förhöjda dimetylglycinföreningarna är också kända från dimetylglycinuri, som också kan orsaka fiskluktsymptom.

Detta är en potentiell första koppling mellan fiskluktssyndromet (TMAU2) och IBS.

Länk

En liten studie av Jun Nishihira försökte undersöka effekterna av champignon-extrakt (Champex) på kroppslukt och halitosis.

Studiens utformning bygger på ett frågeformulär för patienter, vilket ger en svag indikation på att Champex kan förbättra regelbunden kroppslukt hos äldre patienter.

Det är för närvarande oklart om dessa resultat kommer att gälla för IMBS-patienter.

Länk

I mars 2020 publicerades en ny forskningsartikel om en ny behandlingslösning för trimetylaminuri med hjälp av konstruerade polymersomer...

Länk

Feedback

Diagnostik

Officiella diagnostiska tester:

 • Urin- och gentest för trimetylaminuri [1]

 • Urin- och gentest för dimetylglycinuri [2]

 • Genetisk testning för SELENBP1 (Halitosis) [3]

 • Blodprov för dimetylsulfidemia (halitosis) [4]

 • Blodprov för hyperammonemi i samband med svaga störningar i ureacykeln [5]

Feedback

Det finns två vägledande dokument som kan laddas ner.

Den första vägledningen är att vända sig till patienterna: Patientens guide

Den andra vägledningen vänder sig till läkare: Läkarens guide

Det är fritt att kopiera och föröka dessa guider.

Om du som patient vill besöka t.ex. din allmänläkare för första gången för att prata om IMBS-symtom, skriv ut läkarguiden på papper och ge den till din allmänläkare för att hjälpa honom/henne att samla in relevant information.

Inte verifierade och explorativa tester:

Blodprov

 • Ammoniakblodprov (kan fås av din allmänläkare).

Test på blodprov av aminosyror

Undersökningar av urinprov

Tester som är kända från forskningsstudier

 • SCFAs (inklusive butyrat och isovalerat) blod/avföringskvot ( [1] )

Andra ospecifika tester

 • PTH (parathormon) blodprov

 • Låga kaliumnivåer i blodet

Anteckningar:

 • Urinprov för organisk aciduri är regelbundet utan resultat (i dessa sjukdomar påverkas alla organ och celler och njurarna och levern kan inte maskera någon metabolit).

 • Hos IMBS-patienter verkar enzymbristen vara mycket begränsad till tarm- och levermetabolismen, vilket leder till att metaboliter maskeras av lever och njurar. Det är återigen värt att nämna den korta halveringstiden på mindre än 10 minuter för butyrater i blodet och även ( [2] ) återigen, eftersom det i dokumentet visas en minskning med faktor 4 av t.ex. butyratnivåerna jämfört med blodet i portvenen och blodet i cirkulationen efter levern.

 • I IMBS-fall har blodprov i allmänhet förmågan att avslöja mer direkta metaboliter jämfört med urinprov.

Feedback

Centrum för sällsynta sjukdomar

Vi uppmuntrar alla patienter att kontakta centra för sällsynta sjukdomar i sina respektive länder. Förbered dig eftersom de flesta läkare inte har någon speciell eller till och med ingen kunskap alls om anaeroba metaboliter och att de förekommer i människans ämnesomsättning. Vanligtvis finns specialister som känner till dessa metaboliter inom klassisk organisk acidurias, men de saknar vanligtvis specialkunskaper om tarmsjukdomar. De kan dock vara en första kontaktpunkt som kan leda patienterna vidare till specialister på diagnostik av tarmforskning. För att hjälpa dem att hitta rätt kontaktpersoner kan du också hänvisa dem till IMBS hemsida, där de kan få en detaljerad översikt över sjukdomen. Gör dem också medvetna om att klassiska screeningar av organiska syror via urinprov redan är kända för att inte vara tillämpliga på IMBS-patienter.

Officiell genetisk undersökning (Tyskland)

I Tyskland är det lagstadgat att patienterna ska få genetisk rådgivning före testet om ett genetiskt test ska utföras. Genetisk rådgivning hanteras normalt också av centra för sällsynta sjukdomar, så de är en första kontaktpunkt.

Det finns också laboratorier som tillåter privat betalning och som också erbjuder genetisk rådgivning:

Observera: De tyska sjukförsäkringsbolagen betalar nu för nödvändiga gentester för ett litet antal målgener (<=20). Detta öppnar ett nytt sätt för IMBS-patienter som inte har tillräckligt med privata pengar för WES- eller WGS-screening att begära genetisk testning för sitt tillstånd.

Feedback

Genova Diagnostics

Genova Diagnostics är en privat tjänsteleverantör som främst erbjuder metabolomiska men även genomiska tester. De erbjuder sina tjänster i USA och Storbritannien för närvarande. I vanliga fall arbetar de tillsammans med specialiserade allmänläkare som kontaktpersoner för privata slutanvändare.

Hemsidan

Medivere Diagnostics

Medivere Diagnostics erbjuder små standardtester för blod, urin och avföring till slutanvändare i sin webbshop. Deras tjänst är tillgänglig i Tyskland.

Hemsidan

Cerascreen

Cerascreen tillhandahåller en onlinebutik som erbjuder t.ex. standardtester för aminosyror i blodprov, men också ett stort antal standardtester. Deras webbutik finns i Tyskland.

Hemsidan

IFU Wolfhagen

IFU Wolfhagen erbjuder t.ex. urinanalytiska paneler i sin webbshop. Deras tjänster är tillgängliga på tyska.

Hemsidan

Feedback

Aminosyror

De olika lukttyperna som IMBS-patienterna lider av är förknippade med olika luktämnen. Dessa luktföreningar är ofta också en del av den nära nedbrytningen eller syntesen av aminosyror.

Nedan visas sambanden mellan luktämnen och aminosyror:

Fisklukt / trimetylamin

 • Kolin

 • Betain

 • Lecitin

 • Karnitin

Fekal kroppslukt / Indol, Skatole

 • Tryptofan

 • Glycin

 • Serin

 • Fenylalanin

 • Tyrosin

 • Histidin

Lukt av äkta ägg / Svavelföreningar

 • Cystein

 • Methionin

 • Taurin

Urinlukt / ammoniak

 • Ornithin

 • Aspartat

 • Citrullin

 • Arginin

 • Glycin

 • Serin

 • Glutamin

 • Glutamat

Kräk kroppslukt / butyrat

 • Lysin

 • Valine

(Även aminosyror från urin kan användas).

Svettiga fötter / isovalerat

 • Leucin

 • Isoleucin

(Även aminosyror från urin kan användas).

Ruttet kött som / Putrescine, Cadaverine

 • Ornithin (Putrescine)

 • Lysin (kadaverin)

Skräp som / Vätesulfid, dimetylsulfid, metanethiol, putrescin, kadaverin, trimetylamin, ammoniak, acetaldehyd, acetat

Detta är en blandning av tidigare grupper. [1]

Kosthållningssätt

Vi rekommenderar starkt att man inte använder fullständiga eliminationsdieter i någon form under en längre tid.

Cravings är normalt ett tecken på att kroppen behöver vissa näringsämnen. Ignorera dem inte i samband med en minskad kost i samband med en viss aminosyra.

Tänk också på att de angivna aminosyrorna endast är grupperade efter samlokalisering inom gränserna för biokemiska vägar. Vissa sjukdomar påverkar kanske bara en aminosyra inom en grupp eller bara en del av en kombination av grupper.

Som ett exempel kan nämnas att en screening av aminosyror i blodet visade att följande aminosyror låg utanför det normala intervallet:

 • Tryptofan: ++

 • Glycin: ++

 • Serin: ++

 • Lysin: -

 • Ornithin: ++

 • Aspartat: ++

 • Histidin: +

Symboler:

 • "++" = högt över det normala intervallet

 • "+" = mycket hög men inom det normala intervallet.

 • "-" = mycket lågt men inom normalområdet.

 • "--" = under det normala intervallet

Som du kan se kan en sådan aminosyraundersökning ge vissa tips om vad som bör kompletteras och vad som bör minskas i kosten.

Var medveten om att det för närvarande är oklart hur man korrekt reagerar på att vissa aminosyrenivåer ligger över eller under de normala nivåerna.

Det finns vissa indikationer på att vissa typer av luktande metaboliter faktiskt stabiliserar den skadade tarmmetabolismen i viss utsträckning, medan andra inte gör det.

Så ett felaktigt val av kosteliminering kan också öka skadorna på tarmcellerna med tiden, även om kroppslukten eller halitosan minskade under en period.

Feedback

Enligt våra personliga observationer i patientundersökningar kan hyperhidros (omfattande svettning) vara ett korrelerande symptom till bromhidros, men det behöver inte vara närvarande. Endast en liten del av patienterna har faktiskt både bromhidros och hyperhidros.

Feedback

Irritabelt tarmsyndrom (IBS) [1] definieras som en kronisk funktionsstörning i mag-tarmkanalen. Den kännetecknas av buksmärta och/eller förändringar i tarmrörelserna.

Våra observationer visar att 20-30 % av IMBS-patienterna också lider av IBS eller börjar lida av IBS efter några års kroniska luktbesvär.

Våra observationer visar också att en fekal kroppslukt verkar vara mer sannolikt förknippad med IBS-D och att en kroppslukt av svett/vomit/svettfötter är mer sannolikt förknippad med IBS-C.

Feedback

Nästa generations sekvensering (NGS)

Introduktion

Next Generation Sequencing (NGS) är en metod som gör det möjligt att sekvensera delar av eller hela DNA/RNA-strängstrukturen i människans genom. NGS-metoden har under det senaste decenniet blivit allt vanligare och används som metod i forskningsstudier för att isolera orsakssamband med sjukdomar och deras symtom.

Se även Wikiboken om NGS och de underliggande teknikerna.

Kriterier för NGS-tjänster

Beroende på landets lagstiftning finns det inte bara officiella medicinska institutioner som erbjuder NGS-tjänster till patienter utan även privata tjänsteleverantörer.

Om NGS-tjänster ska användas för att få mer information om en potentiell underliggande sjukdom är det viktigt att känna till några viktiga egenskaper hos de olika tjänsterna.

 • Typ av sekvensering: hela genomet (WGS) [1] eller hela exom (WES) [2]

 • Täckning [3] : representerar antalet gånger som sekvenseringen täckte samma referensområde.

 • Sekvenseringsresultatet tillhandahålls i filformat: VCF (med/utan kommentarer), FASTQ, BAM

Kostnadsperspektiv:

 • WGS 20x : ~ 600€

 • WES 20x : ~ 400€

(priserna ändras kraftigt med tiden och mellan olika tjänsteleverantörer).

Krav på utvärderingar av medicinska representanter:

 • För närvarande accepteras en minst 20x täckning av målområdet för att möjliggöra en medicinskt relevant tolkning.

 • WGS omfattar intronområdena, men är ännu inte lätt att tolka eftersom intronområdena är utsatta för stora variationer, men detta förbättras stadigt med tiden (så data från idag kan användas i framtiden bara genom att data omtolkas med hjälp av nyare programvaror och nya poster i variantdatabaserna).

När det gäller tjänster för släktforskning som 23andMe:

Tjänster för anor som 23andMe är mycket begränsade när det gäller vilka delar av exomområdet som är målinriktat/täckt och hur ofta målområdet läses (lästäckning). Processen i 23andme bygger på genotypning och inte på WES eller WGS. [4]

Vi rekommenderar inte anhörigtjänster för medicinskt relevanta undersökningar, utan vi rekommenderar åtminstone ett WES 20x-erbjudande från en tjänsteleverantör som tillhandahåller åtminstone kommenterade VCF-filer eller ännu bättre dessutom de ursprungliga FASTQ-filerna som innehåller den obearbetade sekvenseringsinformationen.

Feedback

Medicinskt kända gener

En begränsad uppsättning genfel är redan kända för att vara relaterade till kronisk kroppslukt och/eller halitosis.

 • FMO3 (trimetylaminuri) [1]

 • DMGDH (Dimetylglycin dehydrogenasbrist) [2]

 • SELENBP1 (Brist på metanethioloxidas / EHMTO) [3]

Kandidater för undersökande gener

För andra typer av kroppslukt eller halitosis finns det hittills inga officiella genfel. Men det finns genkandidater som kan vara inblandade eftersom de kodar för enzymer, transportörer, receptorer och biokemiska vägar som är relaterade till vissa luktande metaboliter.

Svett eller kräkningar, svettiga fötter som kroppslukt / Karboxylater, butyrat, isovalerat...

Direkta enzymdefekter:

 • ACSM2B

 • ACSM5

 • ACSM2A

Indirekt inblandade defekter:

 • CPS1 (även som godartade kvalificerade varianter med kända förhöjda glycinhalter).

Även potentiellt indirekt involverade gener:

 • MYLK

 • ATP10B

 • AGXT2

 • SLC28A1

 • SLC23A1

 • SLC17A4

 • SLC10A2

Fekal kroppslukt / Indol,Skatole

 • BHMT2

 • CYP2E1

 • CYP2B

 • CYP2A6

Fekal och svettliknande kroppslukt / IBS-C och IBS-D relaterade gener

 • GUCY2C

 • TRPV3

 • SCN5A

 • AQP8

 • IDO1

 • PGP

 • GAD2

 • FAAH

 • NPSR1

 • FUT2

Halvautomatiska genrapporter

Vi tillhandahåller halvautomatiska rapporter baserade på genanalysresultat från en IMBS-patientkohort.

 • Gener med uttryck i tarm och lever som matchades av minst två patienter: Rapportera

 • Gener i IMBS-patientkohorten matchas mot gener i IBS-forskningspublikationer: Rapportera

Ytterligare anmärkning

Det är inte nödvändigt att det alltid finns en genetisk defekt vid kronisk kroppslukt. Det finns också rapporter från patienter som rapporterar att symptomen började efter matförgiftning eller antibiotikabehandling.

Du bör därför vara medveten om att en metabolomanalys i dessa fall skulle ge mer information.

Feedback

I metabolomstudier har följande metaboliska markörer observerats vara potentiellt utanför de normala områdena hos IMBS-patienter:

 • Bensoat / bensoesyra

 • Hippurat / Hippurinsyra

 • Vinsyra / Vinsyra

 • Orotat / Orotsyra

 • Cis-aconitat / Cis-aconitsyra

 • Succinat / Bärnstenssyra

 • Isocitrat

 • Fumarat

 • Hydroximetylglutarat

 • Histidin

 • Taurin

 • Threonin

 • Tryptofan

 • Glycin

 • Serin

 • Fosfoserin

 • Vanilmandelat

 • Homovanillat

 • Ornithin

 • Citrullin

 • Pyroglutamat

 • Para-hydroxifenylacetat

 • Anserine

 • Carnosine

 • 1-metylhistidin

 • beta-alanin

 • Linoleat / linolsyra

 • Kalium

 • Bisköldkörtelhormon (PTH)

Feedback

För undergruppen IMBS-patienter, som uppvisar en fekalliknande kroppslukt, står metaboliterna indol och sekundär skatol i fokus eftersom dessa metaboliter skapar en stark fekalliknande doft.

Vi förväntar oss minst tre olika typer av orsaker i dessa undergrupper:

 • Enzymbrister i direkt indolnedbrytande enzymer som t.ex. CYP2E1, CYP2B, ...

 • Enzymbrister i nedbrytningsvägen för kolin -> glycin (BHMT2, metyltetrahydrofolatkluster)

 • Enzymbrister i den lägre nedbrytningsvägen för glycin + bensoat -> hippurat.

Shikimatvägen som bildar tryptofan över indol

Shikimatvägen [1] är en mikrobiell väg som är ansvarig för biosyntesen av tryptofan som kombinerar indol och glyin/serin. [2] .

Eftersom dess prekursorer glycin och serin och produkten tryptofan är inblandade kan de mänskliga nedbrytningsvägarna för dessa aminosyror vara av stor betydelse för den förhöjda bildningen av indol.

Glutamin och glutamat är också av stor betydelse eftersom de är relaterade till källan till den andra prekursorn anthranilat i indolsyntesen.

Nedbrytningsvägen för kolin -> glycin

En undergrupp av patienter med fekal kroppslukt uppvisar också positiva trimetylaminuriaurintest. Detta tyder på att det bildas förhöjda trimetylaminnivåer (TMA) i tarmområdet. En orsak kan vara ett försämrat upptag och nedbrytning av kolin, vilket leder till en förhöjd nedbrytning av kolin till TMA i tarmlumen. Eftersom kolinets nedbrytningsväg också påverkar tillgången på glycin och serin är det en lovande kandidatgren som också kan vara ansvarig för en förhöjd indolkoncentration.

För denna undergrupp kan folattillskott vara till hjälp, eftersom folat stöder nedbrytningen av kolin, betain -> glycin och serin.

Glycin + bensoat -> nedbrytningsvägen för hippurat

I resultaten av metabolomanalysen av patienter med fekal kroppslukt observerade vi förhöjda bensoatnivåer med samtidigt lägre nivåer av hippurat än normalt. Glycinnivåerna var normalt låga men inom det normala intervallet.

Detta är relaterat till glycinavgiftningsmekanismen. [3] som kan vara nedsatt i denna undergrupp av IMBS-patienter på grund av för låg tillgång på glycin eller serin.

Om indikationen på en för låg tillgänglighet av glycin och serin är korrekt, skulle de låga nivåerna försämra konjugationen av gallsyresalter med glycin och minska tillgängligheten av glycin i tarmlumen.

Förhållandet glycin/taurin skulle förändras och tryptofanbildningen av indol + glycin skulle kunna försämras, vilket skulle leda till förhöjda indolkoncentrationer i tarmlumen.

Hög halt av glutamat, glycin, ornithin, citrullin, tryptofan, fenylalanin, tyrosin, metionin, taurin, BCAA, ammoniak och låg halt av arginin, glutamin och lysin -> brist på urinämnescykeln.

Förhöjningar av olika aminosyror som är relaterade till ammoniaknedbrytningen har konstaterats vid transitiv hyperammonemi. Detta tyder på att det är möjligt att en andra genfel i ureacykelvägen kan vara källan till en fekal lukt.

CYP-enzymfamilj

Vissa enzymer i CYP-familjen är kända för att bryta ned indol till mindre luktande metaboliter.

Exempel på detta är:

 • CYP2E1, CYP2B [4]

Dessa är framträdande kandidater för enzymbrister som kan leda till försämrad indolnedbrytning.

Feedback

För undergruppen IMBS-patienter, som uppvisar en kroppslukt som påminner om kräkningar, svett eller svettiga fötter, är de viktigaste doftdrivande metaboliterna från karboxylatgruppen:

 • Butyrat (kräkningar)

 • Isovalerate (svettiga fötter, ostliknande)

 • Hexanoat

Vi förväntar oss minst två olika typer av orsakssamband:

 • Enzymbrister i direkt butyrat- eller isovaleratnedbrytande enzymer, t.ex. ACSM2B , ...

 • Mitokondriell försämring av tarmbarriärceller, t.ex. genom lokal hyperammoniak i dessa celler (inte systemisk).

ACSM2B och brister i nedbrytningsvägen (IMBS Carboxylate Type 1)

I motsats till andra luktande metaboliter är karboxylatgruppen en viktig energikälla för tarmbarriärcellerna och levern.

Den också kända termen "kortkedjiga fettsyror" (SCFA) avser främst en undergrupp av karboxylater, men även t.ex. metylerade former av dem.

Följande gener och enzymer är framträdande kandidater för enzymbrist:

 • ACSM2B / EC 6.2.1.2 butyrat-CoA-ligas

 • En möjlig okänd gen som kodar för ett isovalerat-CoA-ligas

Det är viktigt att ACSM2B också är involverad i salicylater, bensoat och fenylacetat i mindre utsträckning.

Det är också viktigt:

 • Magnesium

 • Mangan

är kofaktorer för dessa enzymer. Tillskott av dessa kan förbättra enzymeffektiviteten.

Mitokondriell försämring av tarmbarriärcellerna genom ammoniak (IMBS Carboxylate Type 2 / IMBS CPS1)

En annan möjlig orsakssituation kan uppstå om den mitokondriella aktiviteten hos tarmbarriärcellerna är nedsatt. En orsak kan vara förhöjda koncentrationer av ammoniak i cellerna, vilket skulle försämra nedbrytningen av de kortkedjiga syror (karboxylater) som tas upp från tjocktarmen. Ett typiskt tecken på senare utveckling i detta fall kan vara IBS-C-symptom (förstoppning) som orsakas av nedsatt nervfunktion, t.ex. i tjocktarmens tecken. Dessa symtom kan vara närvarande omedelbart eller uppstå flera år efter de första bromhidros-symtomen.

Livsmedelslista (dålig):

 • Ost (hög halt av glutamat)

 • Rött kött (högt innehåll av aminosyror)

Biomarkörer för metabolom

I det fallet kan man göra följande iakttagelser:

 • Lätt förhöjda ornitin-, glycin- och serinnivåer i blodet.

 • Eventuellt också något förhöjda nivåer av tryptofan, histidin och tretonin i blodet.

 • Huvudsakligen förhöjda citrullinnivåer i urinen

 • Låg kaliumhalt (ammoniak försämrar kaliumupptaget indirekt genom att binda till kaliumreceptorerna).

 • Låga nivåer av bensoat/benzoesyra i urinen

Under behandlingen med natriumbensoat:

 • Mycket höga halter av hippurat/hippurinsyra i urinen

Genetiska markörer

 • Svaga brister i CPS1-genen som kodar för karbamoylfosfat-syntetas 1 (Urea cycle disorder)

 • Exempel på variant: rs1047883 [1]

Brister i CPS1 inkluderar även de som markerats som godartade för hyperammonemi i det perifera blodet. Särskilt de som också är kopplade till förhöjda glycinhalter i blodet.

Att beteckningen godartad är inte relaterad till godartad i samband med IMBS, eftersom den lokala hyperammoniak i tarmbarriärcellerna i IMBS-fall inte nödvändigtvis kan kvantifieras genom blodprov för närvarande.

Behandling

 • Standardbehandling av hyperammoniak med natriumbensoat oralt (< 5 g fördelat över dagen) kan här visa mycket goda effekter som minskar nervsmärtan även för IBS-C-symtomen.

 • Minska mängden glycin och serin i kosten (eller protein i allmänhet).

 • Minskning av mängden glutamin, glutamat, aspartat, lysin och ornitin i kosten.

 • Minska upptaget av kalcium

 • Ökat magnesiumupptag (oxid eller karbonat, inte bara citrat!).

 • Ökat kaliumupptag

 • Tillägg av Topinambur som inulintillskott, som bryts ner som långkedjig kolhydrat till fruktos främst i tjocktarmen (ökar lukten, men förbättrar ammoniakförsämringen i mitchondrien - bör tas första gången efter en veckas behandling med natriumbensoat).

Ytterligare observationer

 • En annan observation är att den försämrade kolonmotiliteten leder till fettansamling i kolon, vilket kan vara ytterligare en aspekt som har samband med de ökade SCFA-koncentrationerna.

 • Magnesiumkarbonat och -oxid (liksom alla andra karbonater) bör tas i små mängder (1 kapsel per dag) och med försiktighet, eftersom de lätt höjer tarmens pH-värde upp till 10, vilket kan skada tarmväggen.

Feedback

Cancerforskning

Samband mellan subtyper av IMBS och butyrat

Vid en första anblick verkar cancerforskningen ligga långt ifrån IMBS-forskningen.

Intressant nog visar det sig vara raka motsatsen om vi tittar på den biokemiska sidan av vissa patientundergrupper av IMBS och deras påverkade metaboliska föreningar.

Det finns patienter som rapporterar att de har en mycket stark "kräksliknande" kroppslukt. Den relaterade metabolit som är känd för att ha en sådan lukt är butyrat i vattenlösning.

Vad är butyrat?

Butyrat är saltformen av smörsyra, som är allmänt känd för att vara den viktigaste orsaken till lukten av kräkningar.

Som salt kan det finnas i olika kombinationer med olika katjoner, t.ex:

 • Natrium (Na+)

 • Magnesium (Mg2+)

 • Kalium (K+)

 • Kalcium (Ca2+)

Natriumbutyrat är också vanligt förekommande i tilläggsform.

Butyrat dämpar cancertillväxt in vitro men är inte tillräckligt stabilt i blodet.

Inom cancerforskningen har butryrater observerats ha en stark tillväxthämmande effekt på cancerceller in vitro. [1]

Tyvärr misslyckades man i explorativa studier, där man försökte använda en butyratlösning som blodinfusion, med att stabilisera butyraterna i blodcirkulationen. Butyrater visade sig ha en mycket kort stabilitetshalveringstid på mindre än 10 minuter innan de förbrukas och bryts ned av mänskliga celler. [2]

Butyrats betydelse för IBD

Nyare forskning om inflammatorisk tarmsjukdom (IBS) visade nu på vissa diagnostiska framsteg som t.ex. avslöjade "naturligt" förhöjda isobutyratnivåer i en liten provgrupp av IBD-patienter. [3]

Med andra ord kan karboxylater som butyrat eller isobutyrat vara förhöjda i axeln mellan tarm och lever och uppenbarligen inte orsaka någon skada, eftersom IBD-patienter normalt anses vara friska, bortsett från sina problem med tarminflammation.

Hypoteser som följer av detta

Denna nya inriktning resulterar i två hypoteser:

 • Butyrater eller karboxylater (som t.ex. isovalerat) i allmänhet kan också vara förhöjda i IMBS-patientgrupper, eftersom deras lukter motsvarar exakt signaturen för dessa föreningar.

 • För att stödja cancerbehandling kan det vara möjligt att enkelt reproducera liknande blodnivåer av butyrater genom oralt övertillskott (med troliga symtom på bromhidros som följd) och detta kan resultera i en undertryckt cancertillväxt, om cancern är belägen på blodaxeln mellan tarm och lever.

Ytterligare personliga observationer

 • Som en del av en undersökning och visualisering av ett kolorektal tumörprov från en tumör i den nedåtgående tjocktarmen tillämpade vi en dubbel mRNA-uttrycksanalys på tumörprovet och ett friskt tarmväggsprov nära tumörstället.

 • En jämförelse av enzymexpressionsnivåerna visade att inte bara laktatdehydrogenas (LDH) var överuttryckt, utan även t.ex. butyryl-CoA-syntetas (EC 6.2.1.2) var överuttryckt. Detta kan ge en första antydan om att den anaeroba inre cancermetabolismen också stöder sin ATP-försörjning genom den omvända reaktionen som resulterar i en butyratsyntes som i en typisk bakteriell metabolism.

 • Ett teoretiskt resultat skulle kunna vara hypotesen att ökade butyratnivåer skulle minska ATP-försörjningen i de inre cancerkärncellerna och därmed minska cancertillväxten. Denna hypotetiska konsekvens har redan verifierats av tidigare experimentella undersökningar. (Se referenser i texten ovan)

Feedback

Kostnader för webbhotell

www.gofundme.com

Du kan hjälpa till att sponsra delar av de årliga kostnaderna för webbhotell, inklusive certifikat, domäner, server och språköversättningar.

Donera via www.gofundme.com

www.github.com

Du kan också stödja våra projekt för webbhotell eller API-integration i olika databaser för medicinsk forskning världen över genom ett återkommande månatligt sponsorskap.

Sponsor via www.github.com

Bibliotek
Titel Författare Datum Länk
Multi-Pharmacology of Berberine in Atherosclerosis and Metabolic Diseases: Potential Contribution of Gut Microbiota Yang S, Li D, Yu Z 2021-07-09 PMC
Differential Diagnosis of Chorea—HIV Infection Delays Diagnosis of Huntington’s Disease by Years Achenbach J, Faissner S, Saft C 2021-05-27 PMC
Trimethylaminuria and Vascular Complications Oliveira-Filho AF, Medeiros PF, Velloso ... 2021-05-03 PMC
A Case of Fishy Smell-Fish Malodor Syndrome Wang AW, Greenberg PD, Saul SR 2021-05-03 PMC
Trimethylamine modulates dauer formation, neurodegeneration, and lifespan through tyra‐3/daf‐11 signaling in Caenorhabdi... Khanna A, Sellegounder D, Kumar J 2021-04-05 PMC
Trimethylamine-N-Oxide Levels Are Similar in Asymptomatic vs. Symptomatic Cerebrovascular Atherosclerosis Heyse M, Schneider C, Monostori P 2021-03-19 PMC
Cancer interception by interceptor molecules: mechanistic, preclinical and human translational studies with chlorophylls Dashwood RH 2021-03-06 PMC
Flavin-Containing Monooxygenases Are Conserved Regulators of Stress Resistance and Metabolism Huang S, Howington MB, Dobry CJ 2021-02-12 PMC
Trimethylamine N-oxide (TMAO) in human health Gatarek P, Kaluzna-Czaplinska J 2021-02-11 PMC
Genomic Insights into Adaptations of Trimethylamine-Utilizing Methanogens to Diverse Habitats, Including the Human Gut de la Cuesta-Zuluaga J, Spector TD, Youn... 2021-02-09 PMC
Gut-Brain Axis Cross-Talk and Limbic Disorders as Biological Basis of Secondary TMAU Donato L, Alibrandi S, Scimone C 2021-01-31 PMC
Solvent Accessibility of Residues Undergoing Pathogenic Variations in Humans: From Protein Structures to Protein Sequenc... Savojardo C, Manfredi M, Martelli PL 2021-01-07 PMC
Effect of probiotic Lactobacillus plantarum Dad-13 powder consumption on the gut microbiota and intestinal health of ove... Rahayu ES, Mariyatun M, Putri Manurung N... 2021-01-07 PMC
Le Carbone prevents liver damage in non-alcoholic steatohepatitis-hepatocellular carcinoma mouse model via AMPKα-SIRT1 s... Afrin MR, Arumugam S, Pitchaimani V 2021-01-05 PMC
Role of Gut Microbiota and Their Metabolites on Atherosclerosis, Hypertension and Human Blood Platelet Function: A Revie... Duttaroy AK 2021-01-03 PMC
Choline Acetyltransferase Induces the Functional Regeneration of the Salivary Gland in Aging SAMP1/Kl -/- Mice Toan NK, Tai NC, Kim SA 2021-01-02 PMC
Ancestral reconstruction of mammalian FMO1 enables structural determination, revealing unique features that explain its ... Bailleul G, Nicoll CR, Mascotti ML 2020-12-25 PMC
How Can Drug Metabolism and Transporter Genetics Inform Psychotropic Prescribing? Carvalho Henriques B, Yang EH, Lapetina ... 2020-12-08 PMC
Use of Flavin-Containing Monooxygenases for Conversion of Trimethylamine in Salmon Protein Hydrolysates Goris M, Puntervoll P, Rojo D 2020-11-24 PMC
Structural basis of carnitine monooxygenase CntA substrate specificity, inhibition, and intersubunit electron transfer Quareshy M, Shanmugam M, Townsend E 2020-11-23 PMC
Insight into the intestinal microbiome of farrowing sows following the administration of garlic (Allium sativum) extract... Satora M, Magdziarz M, Rząsa A 2020-11-13 PMC
Drug Discovery and Development of Novel Therapeutics for Inhibiting TMAO in Models of Atherosclerosis and Diabetes Steinke I, Ghanei N, Govindarajulu M 2020-10-29 PMC
An Expanded Genetic Code Enables Trimethylamine Metabolism in Human Gut Bacteria Kivenson V, Giovannoni SJ 2020-10-27 PMC
Impact of trimethylaminuria on daily psychosocial functioning Roddy D, McCarthy P, Nerney D 2020-10-06 PMC
Vitamin D Decreases Plasma Trimethylamine-N-oxide Level in Mice by Regulating Gut Microbiota Wang X, Li X, Dong Y 2020-10-05 PMC
Role of drug metabolizing enzymes in chemotherapy-induced gastrointestinal toxicity and hepatotoxicity Tao G, Huang J, Moorthy B 2020-09-02 PMC
Heart Failure Disturbs Gut–Blood Barrier and Increases Plasma Trimethylamine, a Toxic Bacterial Metabolite Drapala A, Szudzik M, Chabowski D 2020-08-26 PMC
Regulation of dynamic pigment cell states at single-cell resolution Perillo M, Oulhen N, Foster S 2020-08-19 PMC
Mitochondrial and Peroxisomal Alterations Contribute to Energy Dysmetabolism in Riboflavin Transporter Deficiency Colasuonno F, Niceforo A, Marioli C 2020-08-12 PMC
The Relationship between Choline Bioavailability from Diet, Intestinal Microbiota Composition, and Its Modulation of Hum... Arias N, Arboleya S, Allison J 2020-08-05 PMC
Effect of Choline Forms and Gut Microbiota Composition on Trimethylamine-N-Oxide Response in Healthy Men Cho CE, Aardema ND, Bunnell ML 2020-07-25 PMC
MtcB, a member of the MttB superfamily from the human gut acetogen Eubacterium limosum, is a cobalamin-dependent carniti... Kountz DJ, Behrman EJ, Zhang L 2020-06-22 PMC
Plasma Trimethylamine N-Oxide and Its Precursors: Population Epidemiology, Parent–Child Concordance, and Associations wi... Andraos S, Lange K, Clifford SA 2020-06-10 PMC
Nonlethal Inhibition of Gut Microbial Trimethylamine N‐oxide Production Improves Cardiac Function and Remodeling in a Mu... Organ CL, Li Z, Sharp TE III 2020-05-10 PMC
Trimethylamine N-Oxide in Relation to Cardiometabolic Health—Cause or Effect? Papandreou C, Moré M, Bellamine A 2020-05-07 PMC
Impact of trimethylamine N-oxide (TMAO) metaorganismal pathway on cardiovascular disease Zhao Y, Wang Z 2020-04-20 PMC
Microbiota and Malodor—Etiology and Management Mogilnicka I, Bogucki P, Ufnal M 2020-04-20 PMC
Olfaction scaffolds the developing human from neonate to adolescent and beyond Schaal B, Saxton TK, Loos H 2020-04-20 PMC
Simultaneous Measurement of Urinary Trimethylamine (TMA) and Trimethylamine N-Oxide (TMAO) by Liquid Chromatography–Mass... Jia X, Osborn LJ, Wang Z 2020-04-17 PMC
Gut Microbiota beyond Bacteria—Mycobiome, Virome, Archaeome, and Eukaryotic Parasites in IBD Matijašić M, Meštrović T, Čipčić Paljeta... 2020-04-11 PMC
Gut microbiota in atherosclerosis: focus on trimethylamine N‐oxide Zhu Y, Li Q, Jiang H 2020-03-30 PMC
Engineered Polymersomes for the Treatment of Fish Odor Syndrome: A First Randomized Double Blind Olfactory Study Schmidt AC, Hebels ER, Weitzel C 2020-03-09 PMC
The Protective Effect of Basic Fibroblast Growth Factor on Diabetic Nephropathy Through Remodeling Metabolic Phenotype a... Wei T, Shu Q, Ning J 2020-02-21 PMC
Trimethylamine N-Oxide Generated by the Gut Microbiota Is Associated with Vascular Inflammation: New Insights into Ather... Liu Y, Dai M 2020-02-17 PMC
Comparative milk proteome analysis of Kashmiri and Jersey cattle identifies differential expression of key proteins invo... Bhat SA, Ahmad SM, Ibeagha-Awemu EM 2020-02-14 PMC
Associations of plasma trimethylamine N-oxide, choline, carnitine, and betaine with inflammatory and cardiometabolic ris... Fu BC, Hullar MA, Randolph TW 2020-02-13 PMC
Fabrication of Biobased Hydrophobic Hybrid Cotton Fabrics Using Molecular Self-Assembly: Applications in the Development... Thamizhanban A, Sarvepalli GP, Lalitha K 2020-02-12 PMC
Short chain fatty acids and methylamines produced by gut microbiota as mediators and markers in the circulatory system Onyszkiewicz M, Jaworska K, Ufnal M 2020-01-16 PMC
Case reports of metabolic disorders from Nepal Sharma Pandey A 2019-11-19 PMC
Gut Microbiota-Dependent Marker TMAO in Promoting Cardiovascular Disease: Inflammation Mechanism, Clinical Prognostic, a... Yang S, Li X, Yang F 2019-11-19 PMC
Combining culture and culture‐independent methods reveals new microbial composition of halitosis patients' tongue biofil... Bernardi S, Karygianni L, Filippi A 2019-11-14 PMC
Untargeted Urinary 1H NMR-Based Metabolomic Pattern as a Potential Platform in Breast Cancer Detection Silva CL, Olival A, Perestrelo R 2019-11-07 PMC
Endovascular Closure Resolves Trimethylaminuria Caused by Congenital Portosystemic Shunts Ponce-Dorrego MD, Garzón-Moll G 2019-11-07 PMC
Metabolic Activation of Flavin Monooxygenase-mediated Trimethylamine-N-Oxide Formation in Experimental Kidney Disease Prokopienko AJ, West RE III, Schrum DP 2019-11-04 PMC
Elevation of Trimethylamine-N-Oxide in Chronic Kidney Disease: Contribution of Decreased Glomerular Filtration Rate Pelletier CC, Croyal M, Ene L 2019-11-01 PMC
Derivatization‐free determination of short‐chain volatile amines in human plasma and urine by headspace gas chromatograp... Neyer P, Bernasconi L, Fuchs JA 2019-10-08 PMC
A case of axillary bromhidrosis secondary to trimethylaminuria successfully treated with microwave-based therapy Patel F, Tu YM, Fernandes S 2019-10-07 PMC
Monosodium Glutamate (MSG) Renders Alkalinizing Properties and Its Urinary Metabolic Markers of MSG Consumption in Rats Nahok K, Li JV, Phetcharaburanin J 2019-09-27 PMC
Diagnosis and phenotypic assessment of trimethylaminuria, and its treatment with riboflavin: 1H NMR spectroscopy and gen... Bouchemal N, Ouss L, Brassier A 2019-09-18 PMC
NMR-based newborn urine screening for optimized detection of inherited errors of metabolism Embade N, Cannet C, Diercks T 2019-09-10 PMC
Changes in the Substrate Source Reveal Novel Interactions in the Sediment-Derived Methanogenic Microbial Community Szafranek-Nakonieczna A, Pytlak A, Grząd... 2019-09-08 PMC
Fast LC-ESI-MS/MS analysis and influence of sampling conditions for gut metabolites in plasma and serum van der Laan T, Kloots T, Beekman M 2019-08-26 PMC
Trimethylamine N-Oxide Metabolites in Early Pregnancy and Risk of Gestational Diabetes: A Nested Case-Control Study Huo X, Li J, Cao YF 2019-08-02 PMC
Gut microbes and metabolites as modulators of blood-brain barrier integrity and brain health Parker A, Fonseca S, Carding SR 2019-08-01 PMC
Effects of Hardwood Biochar on Methane Production, Fermentation Characteristics, and the Rumen Microbiota Using Rumen Si... Teoh R, Caro E, Holman DB 2019-07-10 PMC
A Cross-Sectional Study of Compositional and Functional Profiles of Gut Microbiota in Sardinian Centenarians Wu L, Zeng T, Zinellu A 2019-07-09 PMC
Abstracts from the 51st European Society of Human Genetics Conference: Posters 2019-07-03 PMC
Facile Fluorescence Monitoring of Gut Microbial Metabolite Trimethylamine N-oxide via Molecular Recognition of Guanidini... Yu H, Geng WC, Zheng Z 2019-06-24 PMC
Gut Microbiota and Ischemic Stroke: The Role of Trimethylamine N-Oxide Nam HS 2019-05-31 PMC
Impact of the halitosis on QoL in overweight and obese patients: Based on six years of experience in two centers in sula... Ahmed HO, Zmnako SS, Amin ZM 2019-05-30 PMC
Effect of Grape Pomace Polyphenols With or Without Pectin on TMAO Serum Levels Assessed by LC/MS-Based Assay: A Prelimin... Annunziata G, Maisto M, Schisano C 2019-05-21 PMC
Modulation of Circulating Trimethylamine N-Oxide Concentrations by Dietary Supplements and Pharmacological Agents: A Sys... Kalagi NA, Abbott KA, Alburikan KA 2019-05-10 PMC
Intestinal Microbiota in Cardiovascular Health and Disease: JACC State-of-the-Art Review Tang WH, Backhed F, Landmesser U 2019-04-30 PMC
Baseline urinalysis values in common bottlenose dolphins under human care in the Caribbean Jiménez-Zucchet N, Alejandro-Zayas T, Al... 2019-04-04 PMC
The genetic and biochemical basis of trimethylaminuria in an Irish cohort Doyle S, O'Byrne JJ, Nesbitt M 2019-03-25 PMC
Diet-induced metabolic changes of the human gut microbiome: importance of short-chain fatty acids, methylamines and indo... Abdul Rahim MB, Chilloux J, Martinez-Gil... 2019-03-22 PMC
Nonalcoholic fatty liver disease and the gut microbiome: Are bacteria responsible for fatty liver? Dong TS, Jacobs JP 2019-03-14 PMC
Wide diversity of methane and short-chain alkane metabolisms in uncultured archaea Borrel G, Adam PS, McKay LJ 2019-03-04 PMC
Psychotropics and the Microbiome: a Chamber of Secrets… Cussotto S, Clarke G, Dinan TG 2019-02-26 PMC
Association of FMO3 Variants with Blood Pressure in the Atherosclerosis Risk in Communities Study Bryant TS, Duggal P, Yu B 2019-02-18 PMC
Choline‐related‐inherited metabolic diseases—A mini review Wortmann SB, Mayr JA 2019-01-25 PMC
CRISPR analysis suggests that small circular single-stranded DNA smacoviruses infect Archaea instead of humans Díez-Villaseñor C, Rodriguez-Valera F 2019-01-17 PMC
Structure-guided identification of a small molecule that inhibits anaerobic choline metabolism by human gut bacteria Orman M, Bodea S, Funk MA 2018-12-17 PMC
Inborn errors of metabolism in the 21st century: past to present Arnold GL PMC
Common metabolic disorder (inborn errors of metabolism) concerns in primary care practice Agana M, Frueh J, Kamboj M PMC
From Point-of-Care Testing to eHealth Diagnostic Devices (eDiagnostics) Christodouleas DC, Kaur B, Chorti P 2018-11-20 PMC
Metabolic functions of the human gut microbiota: the role of metalloenzymes Rajakovich LJ, Balskus * EP 2018-11-19 PMC
Human chemosignals of disgust facilitate food judgment Zheng Y, You Y, Farias AR 2018-11-19 PMC
Nicotine-N’-oxidation by flavin monooxygenase enzymes Perez-Paramo YX, Chen G, Ashmore JH 2018-10-31 PMC
Evaluation of bleeding disorders in patients with Noonan syndrome: a systematic review Nugent DJ, Romano AA, Sabharwal S 2018-10-23 PMC
Trimethylamine N-Oxide: A Link among Diet, Gut Microbiota, Gene Regulation of Liver and Intestine Cholesterol Homeostasi... Canyelles M, Tondo M, Cedó L 2018-10-19 PMC
Dietary Choline Intake: Current State of Knowledge Across the Life Cycle Wiedeman AM, Barr SI, Green TJ 2018-10-16 PMC
Gut Colonization with Methanogenic Archaea Lowers Plasma Trimethylamine N-oxide Concentrations in Apolipoprotein e−/− Mi... Ramezani A, Nolin TD, Barrows IR 2018-10-03 PMC
Abstracts from the 50th European Society of Human Genetics Conference: Electronic Posters 2018-10-01 PMC
Implication of Trimethylamine N-Oxide (TMAO) in Disease: Potential Biomarker or New Therapeutic Target Janeiro MH, Ramírez MJ, Milagro FI 2018-10-01 PMC
Pathogenic functions of host microbiota Rath S, Rud T, Karch A 2018-09-28 PMC
Combined linkage and association analysis identifies rare and low frequency variants for blood pressure at 1q31 Wang H, Nandakumar P, Tekola-Ayele F 2018-09-27 PMC
Antioxidant modifications induced by the new metformin derivative HL156A regulate metabolic reprogramming in SAMP1/kl (-... Kim SA, Lam TG, Yook JI 2018-09-16 PMC
Plasma concentration of trimethylamine-N-oxide and risk of gestational diabetes mellitus Li P, Zhong C, Li S 2018-09-11 PMC
Identification and Quantification of Volatile Ramson-Derived Metabolites in Humans Scheffler L, Sharapa C, Amar T 2018-09-11 PMC
Titel Författare Datum Länk
Hidradenitis suppurativa/Acne inversa – operative Optionen, Rekonstruktionen und Kombinationen mit medikamentösen Therap... Cramer P, Schneider-Burrus S, Kovács M 2021-07-06 PMC
Healing hand ulcers caused by focal spasticity Gupta AD, Addison S 2020-03-05 PMC
Lantox—The Chinese Botulinum Toxin Drug—Complete English Bibliography and Comprehensive Formalised Literature Review Dressler D, Pan L, Su J 2021-05-22 PMC
The use of 33 MHz ultra-high-frequency ultrasonography for the evaluation of sweat glands in the axilla with osmidrosis Shinaoka A, Nakahara R, Saeki M 2021-05-13 PMC
Therapeutic Use of Botulinum Neurotoxins in Dermatology: Systematic Review Martina E, Diotallevi F, Radi G 2021-02-05 PMC
Foray into Concepts of Design and Evaluation of Microemulsions as a Modern Approach for Topical Applications in Acne Pat... Talianu MT, Dinu-Pîrvu CE, Ghica MV 2020-11-19 PMC
Open versus Closed Surgery for Axillary Osmidrosis: A Meta-Analysis of Articles Published in Four Languages Nomura M, Morioka D, Kojima Y 2020-11-11 PMC
Medical crowdfunding in a healthcare system with universal coverage: an exploratory study Lublóy Á 2020-11-09 PMC
The Efficacy and Effectiveness of Non-ablative Light-Based Devices in Hidradenitis Suppurativa: A Systematic Review and ... Jfri A, Saxena A, Rouette J 2020-11-03 PMC
Miscarriage as a Complication of Hidradenitis Suppurativa of the Vulva Al Ghamdi DS 2020-10-29 PMC
Microecological investigation and comparison of two clinical methods to evaluate axillary osmidrosis Du H, Ding S, Gao L 2020-09-21 PMC
A Paradoxical Vasodilatory Nutraceutical Intervention for Prevention and Attenuation of Migraine—A Hypothetical Review Chaliha DR, Vaccarezza M, Takechi R 2020-08-18 PMC
Botulinum Toxin Type B for Hidradenitis Suppurativa: A Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled Pilot Study Grimstad Ø, Kvammen BØ, Swartling C 2020-08-06 PMC
Using the Hair Removal Laser in the Axillary Region and its Effect on Normal Microbial Flora Fazel Z, Majidpour A, Behrangi E 2020-06-21 PMC
Something to Sweat About: Two Cases of Dupilumab-Induced Hyperhidrosis and Bromhidrosis Rowane M, Valencia R, Schend J 2020-05-20 PMC
Multi-modal treatment strategy for achieving an aesthetic lower face Jeong TK, Chung CH, Min KH 2020-05-15 PMC
Microbiota and Malodor—Etiology and Management Mogilnicka I, Bogucki P, Ufnal M 2020-04-20 PMC
The effects of 755 nm alexandrite laser on skin dryness and pruritus Pancar GS, Kalkan G, Eyupoglu O 2020-03-09 PMC
Hidradenitis Suppurativa: Current Understanding of Pathogenic Mechanisms and Suggestion for Treatment Algorithm Seyed Jafari SM, Hunger RE, Schlapbach C 2020-03-04 PMC
Hidradenitis Suppurativa: a lesser-known cause of AA amyloidosis Helvacı Ö, Güz G, Adışen E PMC
Hidradenitis suppurativa: infection, autoimmunity, or both? Constantinou CA, Fragoulis GE, Nikiphoro... 2019-12-30 PMC
A case of axillary bromhidrosis secondary to trimethylaminuria successfully treated with microwave-based therapy Patel F, Tu YM, Fernandes S 2019-10-07 PMC
Fecal medicines used in traditional medical system of China: a systematic review of their names, original species, tradi... Du H, Kuang TT, Qiu S 2019-09-13 PMC
Miscellaneous Perianal Afflictions Hagerman GF, Silva-Velazco J, Molina-Lop... 2019-08-22 PMC
The Safety and Impact of a Model of Intermittent, Time-Restricted Circadian Fasting (“Ramadan Fasting”) on Hidradenitis ... Damiani G, Mahroum N, Pigatto PD 2019-08-01 PMC
Disseminate Recurrent Folliculitis and Hidradenitis Suppurativa Are Associated Conditions: Results From a Retrospective ... Sechi A, Guglielmo A, Patrizi A 2019-07-31 PMC
A new type of surgery for the treatment of bromhidrosis Wang Y, Sun P, Leng X 2019-05-31 PMC
Systematic review of immunomodulatory therapies for hidradenitis suppurativa Lim SY, Oon HH 2019-05-13 PMC
Modified Suction-Assisted Cartilage Shaver for Axillary Osmidrosis Tseng YJ, Lee CH, Lin SH 2019-05-08 PMC
A Case of Scalp White Piedra Caused by Trichosporon Ovoides Singh A, Nyati A, Mohta A PMC
The Treatment of Axillary Odor: A Network Meta-Analysis Sun P, Wang Y, Bi M 2019-04-14 PMC
Integrated Transcriptomic and Proteomic Analysis of Human Eccrine Sweat Glands Identifies Missing and Novel Proteins Na CH, Sharma N, Madugundu AK 2019-04-12 PMC
Posterior Arm Perforator Flap for Axillary Reconstruction After Hidradenitis Suppurativa Excision Sirvan SS, Demir IA, Irmak F 2019-02-21 PMC
The Effectiveness of Local Surgical Technique in Treatment of Axillary Bromhidrosis Van TN, Manh TN, Minh PP 2019-01-29 PMC
Hurley III Hidradenitis Suppurativa Has an Aggressive Disease Course Vanlaerhoven AM, Ardon CB, van Straalen ... 2018-08-27 PMC
Sphingomonas paucimobilis empyema caused by remote foreign body aspiration Yuan J, Treadwell T 2018-04-11 PMC
Versajet-Assisted Hydraulic Epilation Through Small Incisions for Axillary Osmidrosis Han JH, Kim JK, Yoon KC 2018-02-20 PMC
Safety of Adalimumab Dosed Every Week and Every Other Week: Focus on Patients with Hidradenitis Suppurativa or Psoriasis Ryan C, Sobell JM, Leonardi CL 2018-01-27 PMC
Intralesional Diode Laser 1064 nm for the Treatment of Hidradenitis Suppurativa: A Report of Twenty Patients Fabbrocini G, França K, Lotti T 2018-01-07 PMC
Terminal Deoxynucleotidyl Transferase-Mediated Deoxyuridine Triphosphate Nick End Labeling (TUNEL) Assay to Characterize... Lee JM, Park JH, Kim BY 2017-12-26 PMC
Case series: The modified skoog approach for definitive management of severe hidradenitis suppurativa of the axilla Young Sing Q, Mohammed F, Mooteeram J 2017-10-25 PMC
Laser-induced synlabia, cryptomenorrhea, and urine retention: A case report and literature review Fadul-Elahi T, Janjua NB PMC
Effectiveness and Complications of Improved Liposuction–Curettage Through Mini-Incisions for the Treatment of Axillary O... Yang H, Xu G, Huang CL 2017-09-20 PMC
Dermoscopy of Yellow Concretions on Axillary Hair Cervantes J, Johr RJ, Tosti A 2017-08-22 PMC
The curative effect of liposuction curettage in the treatment of bromhidrosis: A meta-analysis Zhang L, Chen F, Kong J 2017-08-18 PMC
A novel organotypic 3D sweat gland model with physiological functionality Klaka P, Grüdl S, Banowski B 2017-08-10 PMC
Hidradenitis suppurativa: an update on connecting the tracts Smith MK, Nicholson CL, Parks-Miller A 2017-07-28 PMC
Descriptive Epidemiology of Hidradenitis Suppurativa in Greece: A Study of 152 Cases Katoulis AC, Liakou AI, Rotsiamis N 2017-05-17 PMC
A missense variant of the ABCC11 gene is associated with Axillary Osmidrosis susceptibility and clinical phenotypes in t... Ren Y, Liu W, Chen J 2017-05-09 PMC
Hidradenitis suppurativa: from pathogenesis to diagnosis and treatment Napolitano M, Megna M, Timoshchuk EA 2017-04-19 PMC
Medical and Surgical Treatment of Hidradenitis Suppurativa: A Review Scuderi N, Monfrecola A, Dessy LA 2017-03-21 PMC
Oxybutynin as an alternative treatment for hyperhidrosis Delort S, Marchi E, Corrêa MA PMC
Clinical and Molecular Evidence of ABCC11 Protein Expression in Axillary Apocrine Glands of Patients with Axillary Osmid... Toyoda Y, Takada T, Gomi T 2017-02-15 PMC
Working Up a Good Sweat – The Challenges of Standardising Sweat Collection for Metabolomics Analysis Hussain JN, Mantri N, Cohen MM PMC
Botulinum Toxin Off-Label Use in Dermatology: A Review Campanati A, Martina E, Giuliodori K 2017-02-01 PMC
Comparative Study of Efficacy and Safety of Botulinum Toxin a Injections and Subcutaneous Curettage in the Treatment of ... Budamakuntla L, Loganathan E, George A PMC
MMP8 Is Increased in Lesions and Blood of Acne Inversa Patients: A Potential Link to Skin Destruction and Metabolic Alte... Tsaousi A, Witte E, Witte K 2016-10-23 PMC
The Effect of Smoking and Age on the Response to First-Line Therapy of Hidradenitis Suppurativa: An Institutional Retros... Denny G, Anadkat M 2016-09-28 PMC
Nederlands-Engels Kerkhof PL 2016-08-18 PMC
Engels-Nederlands Kerkhof PL 2016-08-18 PMC
Clinical and epidemiological features of coryneform skin infections at a tertiary hospital Pinto M, Hundi GK, Bhat RM PMC
Diagnosis of Human Axillary Osmidrosis by Genotyping of the Human ABCC11 Gene: Clinical Practice and Basic Scientific Ev... Toyoda Y, Gomi T, Nakagawa H 2016-02-23 PMC
Pitted keratolysis de Almeida Jr HL, Siqueira RN, Meireles ... PMC
Treatment of Diffuse Planar Xanthoma of the Face after One Session of 1,444-nm Neodymium-Doped Yttrium Aluminium Garnet ... Lee JM, Chun SH, So BJ 2015-12-07 PMC
Perianal Crohn’s disease and hidradenitis suppurativa: a possible common immunological scenario Giudici F, Maggi L, Santi R 2015-07-22 PMC
Papillon–Lefèvre syndrome: clinical presentation and management options Sreeramulu B, Shyam ND, Ajay P 2015-07-15 PMC
Quality of life in patients with primary axillary hyperhidrosis before and after treatment with fractionated microneedle... Abtahi-Naeini B, Naeini FF, Adibi N PMC
Actualities of Management of Aural, Nasal, and Throat Foreign Bodies Oreh A, Folorunsho D, Ibekwe T PMC
Rapid Stress System Drives Chemical Transfer of Fear from Sender to Receiver de Groot JH, Smeets MA, Semin GR 2015-02-27 PMC
Minimally Invasive Surgery for Axillary Osmidrosis Using a Combination of Subcutaneous Tissue Removal and a 1,444-nm Nd:... Lee SG, Ryu HJ, Kim IH 2014-11-26 PMC
Surgical treatment of axillary hyperhidrosis by suction-curettage of sweat glands de Rezende RM, Luz FB PMC
Management of hyperhidrosis Stashak AB, Brewer JD 2014-10-29 PMC
Treatment of uncommon sites of focal primary hyperhidrosis: experience with pharmacological therapy using oxybutynin Teivelis MP, Wolosker N, Krutman M PMC
Zinc Therapy in Dermatology: A Review Gupta M, Mahajan VK, Mehta KS 2014-07-10 PMC
Therapeutic effect of Botulinum toxin-A in 88 patients with Trigeminal Neuralgia with 14-month follow-up Li S, Lian YJ, Chen Y 2014-06-22 PMC
A Prospective, Long-Term Follow-Up Study of 1,444 nm Nd:YAG Laser: A New Modality for Treating Axillary Bromhidrosis Jung SK, Jang HW, Kim HJ 2014-04-30 PMC
Evaluation of anxiety and depression prevalence in patients with primary severe hyperhidrosis Bragança GM, Lima SO, Pinto AF Neto PMC
Hidradenitis suppurativa: a common and burdensome, yet under-recognised, inflammatory skin disease Dufour DN, Emtestam L, Jemec GB 2014-02-24 PMC
Subdermal Coagulation Treatment of Axillary Bromhidrosis by 1,444 nm Nd:YAG Laser: A Comparison with Surgical Treatment Lee KG, Kim SA, Yi SM 2014-02-17 PMC
Sweat Gland Progenitors in Development, Homeostasis, and Wound Repair Lu C, Fuchs E PMC
Turning the tide: a history and review of hyperhidrosis treatment Lee KY, Levell NJ 2014-01-07 PMC
Acne inversa goes an extra mile than hidradenitis suppurativa Witmanowski H, Szychta P, Stępniewski S 2013-08-27 PMC
Characterization of Staphylococcus and Corynebacterium Clusters in the Human Axillary Region Callewaert C, Kerckhof FM, Granitsiotis ... 2013-08-12 PMC
Skin care: Historical and contemporary views AlGhamdi KM, AlHomoudi FA, Khurram H 2013-03-14 PMC
Acne inversa of the scrotum and penis – aggressive urological treatment Gibas A, Matuszewski M, Michajłowski I 2012-09-04 PMC
Treatment of Axillary Osmidrosis Using a Subcutaneous Pulsed Nd-YAG Laser Kim D, Kim J, Yeo H 2012-03-14 PMC
Advances in Electronic-Nose Technologies Developed for Biomedical Applications Wilson AD, Baietto M 2011-01-19 PMC
Multiple Intranasal Foreign Bodies: An Incidental Diagnosis Habibullah MA, Bhat SS, Hegde K S 2010-09-15 PMC
Syringomas Treated by Intralesional Insulated Needles without Epidermal Damage Hong SK, Lee HJ, Cho SH 2010-08-05 PMC
Psychological interventions in the management of common skin conditions Shenefelt PD 2010-03-26 PMC
Comorbidities of hidradenitis suppurativa (acne inversa) Fimmel S, Zouboulis CC PMC
A prospective clinical trial of open label etanercept for the treatment of hidradenitis suppurativa Lee RA, Dommasch E, Treat J 2009-01-31 PMC
Foreign bodies in the nasal cavities: a comprehensive review of the aetiology, diagnostic pointers, and therapeutic meas... Kalan A, Tariq M PMC
Lotions and Potions: Pearls of Topical Therapy Ross JB PMC
Smell as a diagnostic marker Liddell K PMC
Simple surgery for axillary hyperhidrosis (two cases). Weaver PC, Copeman PW PMC
Osler and Dermatology 1960-12-24 PMC
SYMMETRIC LIVIDITY OF THE SOLES AS SEEN IN PRIVATE PRACTICE Nelson LM PMC
Symmetrical Lividity of the Soles Kalz F, Friedman H PMC
Reviews and Notices 1886-02-27 PMC
Titel Författare Datum Länk
Role of Hydrogen Sulfide in the Endocrine System Chen HJ, Ngowi EE, Qian L 2021-07-16 PMC
Determination of the Chemical Composition and Antimicrobial Activity of Lavatera thuringiaca L. Medicinal Herb Material ... Zhandabayeva MA, Kozhanova KK, Boshkayev... 2021-07-21 PMC
Developing a core outcome set for periodontal trials Lamont TJ, Clarkson JE, Ricketts DN 2021-07-22 PMC
Focal Palatitis (Previously Focal Palatine Erosions) in Captive Cheetahs (Acinonyx jubatus) Steenkamp G, Boy SC, van Staden PJ 2021-07-12 PMC
Radiolucent Jaw Lesions: Imaging Approach Kumar J, Vanagundi R, Manchanda A 2021-06-01 PMC
Evaluation of Nutritional, Phytochemical, and Mineral Composition of Selected Medicinal Plants for Therapeutic Uses from... Radha, Kumar M, Puri S 2021-07-13 PMC
Orodispersible Film Loaded with Enterococcus faecium CRL183 Presents Anti-Candida albicans Biofilm Activity In Vitro Lordello VB, Meneguin AB, de Annunzio SR 2021-06-30 PMC
Association of Graphene Silver Polymethyl Methacrylate (PMMA) with Photodynamic Therapy for Inactivation of Halitosis Re... Bacali C, Carpa R, Buduru S 2021-06-23 PMC
Review of Rhinitis: Classification, Types, Pathophysiology Liva GA, Karatzanis AD, Prokopakis EP 2021-07-19 PMC
Ozone Gel in Chronic Periodontal Disease: A Randomized Clinical Trial on the Anti-Inflammatory Effects of Ozone Applicat... Colombo M, Gallo S, Garofoli A 2021-07-06 PMC
S-PRG Filler Eluate Induces Oxidative Stress in Oral Microorganism: Suppression of Growth and Pathogenicity, and Possibl... Kono Y, Tamura M, Cueno ME 2021-07-05 PMC
Antimicrobial and Antibiofilm Activity of the Probiotic Strain Streptococcus salivarius K12 against Oral Potential Patho... Stašková A, Sondorová M, Nemcová R 2021-06-29 PMC
Antibacterial Activity of Boswellia sacra Flueck. Oleoresin Extract against Porphyromonas gingivalis Periodontal Pathoge... Attallah NG, Negm WA, Elekhnawy E 2021-07-15 PMC
Subinhibitory Antibiotic Concentrations Enhance Biofilm Formation of Clinical Enterococcus faecalis Isolates Bernardi S, Anderson A, Macchiarelli G 2021-07-19 PMC
Beneficial Role of Antioxidant Secondary Metabolites from Medicinal Plants in Maintaining Oral Health Kumar M, Prakash S, Radha 2021-06-30 PMC
Blood Parameters and Feline Tooth Resorption: A Retrospective Case Control Study from a Spanish University Hospital Whyte A, Tejedor MT, Whyte J 2021-07-17 PMC
Variations in the oral microbiome are associated with depression in young adults Wingfield B, Lapsley C, McDowell A 2021-07-22 PMC
COVID-19 Coinfection With Mucormycosis in a Diabetic Patient R R, Thanthoni M, Warrier AS 2021-06-22 PMC
Thermophilin 110 inhibits growth and biofilm formation of Streptococcus mutans Renye JA, Steinberg DH 2021-06-16 PMC
A Narrative Review of Dietary Approaches for Kidney Transplant Patients Goldfarb Cyrino L, Galpern J, Moore L 2021-04-27 PMC
A Review of Evidence-Based Recommendations for Pericoronitis Management and a Systematic Review of Antibiotic Prescribin... Schmidt J, Kunderova M, Pilbauerova N 2021-06-24 PMC
Comparison of Point-of-Care Testing and Hospital-Based Methods in Screening for Potential Type 2 Diabetes Mellitus and A... Suwattipong M, Thuramonwong T, Tantipoj ... 2021-06-15 PMC
Oropharyngeal and otorhinological changes in end stage renal patients undergoing hemodialysis Ezzatt OM, Hamed MG, Gamil Y 2021-07-01 PMC
Unusual Site for a White Nodule on the Palatine Tonsil: Presentation, Differential Diagnosis, and Discussion Aloyouny AY 2021-07-08 PMC
Oral Health Related Quality of Life and Prosthetic Status among Institutionalized Elderly from the Bucharest Area: A Pil... Iosif L, Preoteasa CT, Preoteasa E 2021-06-21 PMC
Computer‐assisted planning with 3D printing for mandibular reconstruction caused by a mandibular fracture with secondary... Barreda Hale M, Romero‐Araya P, Cea Herr... 2021-07-19 PMC
Dietary Factors Affecting the Prevalence and Impact of Periodontal Disease Santonocito S, Polizzi A, Palazzo G 2021-07-09 PMC
Pyogenic meningitis and trigeminal neuritis secondary to periodontogenic paranasal sinusitis in a red deer (Cervus elaph... KUTARA K, KADEKARU S, SUGISAWA R 2021-04-09 PMC
Lotus seeds (Nelumbinis semen) as an emerging therapeutic seed: A comprehensive review Arooj M, Imran S, Inam‐ur‐Raheem M 2021-05-06 PMC
Pattern of methane levels with lactulose breath testing; can we shorten the test duration? Shaker A, Peng B, Soffer E 2021-06-17 PMC
Evaluation of Effectiveness of a Toothpaste Containing Tea Tree Oil and Ethanolic Extract of Propolis on the Improvement... Wiatrak K, Morawiec T, Rój R 2021-07-03 PMC
Relationship Between Halitosis and Periodontitis: a Pilot Study Musić L, Par M, Peručić J PMC
Periodontal therapy as adjunctive treatment for gastric Helicobacter pylori infection Ren Q, Yan X, Zhou Y 2016-02-07 PMC
Concentration-time extrapolation of short-term inhalation exposure levels: dimethyl sulfide, a case study using a chemic... Demchuk E, Ball SL, Le SL 2019-01-02 PMC
Oral Health Messiers: Diabetes Mellitus Relevance Ahmad R, Haque M 2021-07-01 PMC
Oral ulcers in children- a clinical narrative overview Légeret C, Furlano R 2021-06-30 PMC
Metabolic Disturbance and Th17/Treg Imbalance Are Associated With Progression of Gingivitis Wang W, Wang X, Lu S 2021-06-21 PMC
Oral Microbial Shift Following 1-Month Supplementation of Probiotic Chewable Tablets Containing Lactobacillus reuteri UB... Jebin AA, Nisha KJ, Padmanabhan S 2021-06-14 PMC
A meta-analysis of ozone effect on tooth bleaching Dietrich L, de Assis Costa MD, Blumenber... 2021-06-23 PMC
Bioaerosols from mouth-breathing: Under-recognized transmissible mode in COVID-19? Balasubramanian S, Vinayachandran D 2021-06-09 PMC
Structure and Function of Oral Microbial Community in Periodontitis Based on Integrated Data Cai Z, Lin S, Hu S 2021-06-17 PMC
N-Acetylcysteine: A Review of Clinical Usefulness (an Old Drug with New Tricks) Schwalfenberg GK 2021-06-09 PMC
Turkish Guideline for Diagnosis and Treatment of Allergic Rhinitis (ART) Ecevit MC, Özcan M, Haberal Can İ PMC
Tongue microbiome in children with autism spectrum disorder Abdulhaq A, Halboub E, Homeida HE 2021-06-22 PMC
Oral manifestations of COVID‐19 patients: An online survey of the Egyptian population El Kady DM, Gomaa EA, Abdella WS 2021-05-01 PMC
SYmptom-Based STratification of DiabEtes Mellitus by Renal Function Decline (SYSTEM): A Retrospective Cohort Study and M... Chan KW, Chow TY, Yu KY 2021-06-14 PMC
Oral mucosal lesions in patients with COVID-19: a systematic review Bhujel N, Zaheer K, Singh RP 2021-06-25 PMC
Tonsillolith Shikino K, Ikusaka M 2021-06-22 PMC
Therapeutic Effect of EPA/DHA Supplementation in Neoplastic and Non-neoplastic Companion Animal Diseases: A Systematic R... MAGALHÃES TR, LOURENÇO AL, GREGÓRIO H 2021-05-03 PMC
Safety of ChAdOx1 nCoV-19 Vaccine: Independent Evidence from Two EU States Riad A, Pokorná A, Mekhemar M 2021-06-18 PMC
Prevalence and Risk Factors of CoronaVac Side Effects: An Independent Cross-Sectional Study among Healthcare Workers in ... Riad A, Sağıroğlu D, Üstün B 2021-06-15 PMC
Adolescence, Adulthood and Self-Perceived Halitosis: A Role of Psychological Factors Mento C, Lombardo C, Milazzo M 2021-06-12 PMC
Candida albicans and Oral Carcinogenesis. A Brief Review Di Cosola M, Cazzolla AP, Charitos IA 2021-06-12 PMC
Electrospun Metal Oxide Nanofibers and Their Conductometric Gas Sensor Application. Part 2: Gas Sensors and Their Advant... Korotcenkov G 2021-06-12 PMC
Spices, Condiments, Extra Virgin Olive Oil and Aromas as Not Only Flavorings, but Precious Allies for Our Wellbeing Dini I, Laneri S 2021-05-28 PMC
Antimicrobial and Antibiofilm Activities of Weissella cibaria against Pathogens of Upper Respiratory Tract Infections Yeu JE, Lee HG, Park GY 2021-05-30 PMC
A New Look at the Genus Solobacterium: A Retrospective Analysis of Twenty-Seven Cases of Infection Involving S. moorei a... Alauzet C, Aujoulat F, Lozniewski A 2021-06-05 PMC
Effectiveness of Antimicrobial Photodynamic Therapy in the Treatment of Periodontitis: A Systematic Review and Meta-Anal... Dalvi S, Benedicenti S, Sălăgean T 2021-06-04 PMC
Identification of Volatile Sulfur Compounds Produced by Schizophyllum commune Toyotome T, Takino M, Takaya M 2021-06-08 PMC
Identification of Salivary Microorganisms and Metabolites Associated with Halitosis Jo JK, Seo SH, Park SE 2021-06-07 PMC
The Chairside Periodontal Diagnostic Toolkit: Past, Present, and Future Ko TJ, Byrd KM, Kim SA 2021-05-22 PMC
Natural Photosensitizers in Antimicrobial Photodynamic Therapy Polat E, Kang K 2021-05-21 PMC
Coriandrum sativum attenuates microglia mediated neuroinflammation and MPTP-induced behavioral and oxidative changes in ... Koppula S, Alluri R, Kopalli SR 2021-04-28 PMC
Immunoglobulin Y for Potential Diagnostic and Therapeutic Applications in Infectious Diseases Lee L, Samardzic K, Wallach M 2021-06-09 PMC
A Rare Cause of Dysphonia Saniasiaya J 2021-05-31 PMC
Impact of Adjunctive Diode Laser Application to Non-Surgical Periodontal Therapy on Clinical, Microbiological and Immuno... Pawelczyk-Madalińska M, Benedicenti S, S... 2021-06-15 PMC
Oral manifestations of Covid‐19‐A literature review Farid H, Khan M, Jamal S 2021-05-24 PMC
Pain assessment and analgesic consumption after nonsurgical periodontal therapy Palheiros BR, Cunha FA, Abreu LG 2021-05-03 PMC
Formation of a temporary gastrostomy to aid delivery of gastric trichobezoar and decrease incidence of wound infection Darwish AA, Abdelgawad AE, Platt E 2019-06-21 PMC
Probiotic Streptococcus salivarius K12 Alleviates Radiation-Induced Oral Mucositis in Mice Wang Y, Li J, Zhang H 2021-06-04 PMC
Superior Mesenteric Artery Syndrome: Could it Involve a Potential Familial Pattern? Zee K, Stephens M, Fabiszak M 2021-05-17 PMC
Integrated Phenotypic-Genotypic Analysis of Candidate Probiotic Weissella Cibaria Strains Isolated from Dairy Cows in Ku... Patrone V, Al-Surrayai T, Romaniello F 2020-10-21 PMC
Comparison of periodontal parameters between patients with ischemic and dilative cardiomyopathy Ziebolz D, Binner C, Reuschel F 2021-06-16 PMC
Oral status of older people in medium to long-stay health and social care setting: a systematic review Ruiz-Roca JA, Fuentes DM, Gómez García F... 2021-06-14 PMC
Characterization of hyperglycemia due to sub-chronic administration of red ginseng extract via comparative global proteo... Na AY, Jo JJ, Kwon OK 2021-06-11 PMC
GMP compliant isolation of mucosal epithelial cells and fibroblasts from biopsy samples for clinical tissue engineering Tait A, Proctor T, Hamilton NJ 2021-06-11 PMC
Oral manifestations in chikungunya patients: A systematic review Brostolin da Costa D, De-Carli AD, Probs... 2021-06-10 PMC
Systematic review and meta-analysis on the adjunctive use of host immune modulators in non-surgical periodontal treatmen... Corbella S, Calciolari E, Alberti A 2021-06-09 PMC
Dots, lines, contours, and ends: An image-based review of esophageal pathology Keshav N, Khalid S, Parasher G 2021-06-05 PMC
Experimental Tracheal Replacement: Angiogenesis and Null Apoptosis Promote Stenosis Santibáñez-Salgado JA, Sotres-Vega A, Ga... 2021-06-05 PMC
Can we screen for pancreatic cancer? Identifying a sub-population of patients at high risk of subsequent diagnosis using... Malhotra A, Rachet B, Bonaventure A 2021-06-02 PMC
Upper Gastrointestinal Disorders in Adult Patients with Intellectual and Developmental Disabilities Curtis JS, Kennedy SE, Attarha B 2021-06-02 PMC
Atypical Clinical Presentation of Laryngopharyngeal Reflux: A 5-Year Case Series Lechien JR, Hans S, Bobin F 2021-05-31 PMC
Selenium-Binding Protein 1 (SELENBP1) as Biomarker for Adverse Clinical Outcome After Traumatic Spinal Cord Injury Seelig J, Heller RA, Haubruck P 2021-05-28 PMC
Knowledge and Attitudes of Future Healthcare Professionals Toward Rare Diseases Domaradzki J, Walkowiak D 2021-05-28 PMC
Acupuncture as an Independent or Adjuvant Management to Standard Care for Perimenopausal Depression: A Systematic Review... Zhao FY, Fu QQ, Kennedy GA 2021-05-28 PMC
Equine “Idiopathic” and Infundibular Caries-Related Cheek Teeth Fractures: A Long-Term Study of 486 Fractured Teeth in 3... Dixon PM, Kennedy R, Reardon RJ 2021-05-28 PMC
Resolving the Contradictory Functions of Lysine Decarboxylase and Butyrate in Periodontal and Intestinal Diseases Levine M, Lohinai ZM 2021-05-27 PMC
Magnet-assisted endoscopic diverticulotomy for an esophageal diverticulum after anterior cervical spine surgery: First c... Morita FH, Bergantini Neto H, Sakai P 2021-05-27 PMC
Multidimensional Urban Exposure Analysis of Industrial Chemical Risk Scenarios in Mexican Metropolitan Areas Ortega Montoya CY, López-Pérez AO, Ugald... 2021-05-26 PMC
Accuracy of breath test for diabetes mellitus diagnosis: a systematic review and meta-analysis Wang W, Zhou W, Wang S 2021-05-24 PMC
A cocoa (Theobroma cacao L.) extract impairs the growth, virulence properties, and inflammatory potential of Fusobacteri... Ben Lagha A, Maquera Huacho P, Grenier D 2021-05-24 PMC
Airflow limitation and tongue microbiota in community-dwelling elderly individuals Takeshita T, Matsumoto K, Furuta M 2021-05-24 PMC
Evaluation of the Efficacy of Lacer HaliTM Treatment on the Management of Halitosis: A Randomized Double-Blind Clinical ... Xiang L, Rojo R, Prados-Frutos JC 2021-05-23 PMC
Bacteriological Evaluation of Gingival Crevicular Fluid in Teeth Restored Using Fixed Dental Prostheses: An In Vivo Stud... Heboyan A, Manrikyan M, Zafar MS 2021-05-22 PMC
Somatization in patients with predominant diarrhoea irritable bowel syndrome: the role of the intestinal barrier functio... Prospero L, Riezzo G, Linsalata M 2021-05-22 PMC
The Alteration of Salivary Immunoglobulin A in Autism Spectrum Disorders Gong W, Qiao Y, Li B 2021-05-21 PMC
Comparative evaluation of bacterial colonization on removable dental prostheses in patients with COVID-19: A clinical st... Karimzadeh F, Sajedi SM, Taram S 2021-05-21 PMC
Bailing Capsule combined with α-ketoacid tablets for stage 3 chronic kidney disease: Protocol of a double-blinded, rando... Hu X, Wang J, Yang H 2021-05-21 PMC
Ablation of Selenbp1 Alters Lipid Metabolism via the Pparα Pathway in Mouse Kidney Song Y, Kurose A, Li R 2021-05-19 PMC
Titel Författare Datum Länk
Estrogen-related receptor alpha (ERRα) is a key regulator of intestinal homeostasis and protects against colitis Tran A, Scholtes C, Songane M 2021-07-23 PMC
Genome-wide investigation identifies a rare copy-number variant burden associated with human spina bifida Wolujewicz P, Aguiar-Pulido V, AbdelAlee... 2021-03-08 PMC
High L-Carnitine Levels Impede Viral Control in Chronic Hepatitis B Virus Infection Gu S, Fu X, Ye G 2021-06-21 PMC
Rare Modifier Variants Alter the Severity of Cardiovascular Disease in Pseudoxanthoma Elasticum: Identification of Novel... De Vilder EY, Martin L, Lefthériotis G 2021-06-08 PMC
Association of Vitamin D, Zinc and Selenium Related Genetic Variants With COVID-19 Disease Severity Kotur N, Skakic A, Klaassen K 2021-06-04 PMC
Effects of Guava (Psidium guajava L.) Leaf Extract on the Metabolomics of Serum and Feces in Weaned Piglets Challenged b... Wang D, Zhou L, Zhou H 2021-05-24 PMC
Transcriptomic and metabolomic characterization of post-hatch metabolic reprogramming during hepatic development in the ... Van Every HA, Schmidt CJ 2021-05-24 PMC
Increased EHHADH Expression Predicting Poor Survival of Osteosarcoma by Integrating Weighted Gene Coexpression Network A... Cui J, Yi G, Li J 2021-05-03 PMC
Comprehensive analysis of immune-related prognostic genes in the tumour microenvironment of hepatocellular carcinoma Gao W, Li L, Han X 2021-03-31 PMC
Dissection of two routes to naïve pluripotency using different kinase inhibitors Martinez-Val A, Lynch CJ, Calvo I 2021-03-25 PMC
Construction of circRNA-Based ceRNA Network to Reveal the Role of circRNAs in the Progression and Prognosis of Hepatocel... Deng R, Cui X, Dong Y 2021-02-26 PMC
Gene expression profile of human follicle dermal papilla cells in response to Camellia japonica phytoplacenta extract Cho WK, Kim H, Paek SH 2021-02-14 PMC
Rare genetic variants affecting urine metabolite levels link population variation to inborn errors of metabolism Cheng Y, Schlosser P, Hertel J 2021-02-11 PMC
Simple sequence repeats drive genome plasticity and promote adaptive evolution in penaeid shrimp Yuan J, Zhang X, Wang M 2021-02-11 PMC
Integrating lipidomics and genomics: emerging tools to understand cardiovascular diseases Tabassum R, Ripatti S 2021-01-15 PMC
Gene networks and pathways for plasma lipid traits via multitissue multiomics systems analysis Blencowe M, Ahn IS, Saleem Z 2021-01-05 PMC
Presumed cancer‐associated retinopathy (CAR) mimicking Sudden Acquired Retinal Degeneration Syndrome (SARDS) in canines Grozdanic SD, Lazic T, Kecova H 2020-12-27 PMC
Mechanistic Modeling of Gene Regulation and Metabolism Identifies Potential Targets for Hepatocellular Carcinoma Sun R, Xu Y, Zhang H 2020-12-23 PMC
Identification of Novel MeCP2 Cancer-Associated Target Genes and Post-Translational Modifications Castro-Piedras I, Vartak D, Sharma M 2020-12-10 PMC
RNA sequencing: new technologies and applications in cancer research Hong M, Tao S, Zhang L 2020-12-04 PMC
Analysis of differentially expressed genes in oral epithelial cells infected with Fusobacterium nucleatum for revealing ... Zhang S, Li C, Zhang Z 2020-12-02 PMC
Modulation of the TGF-β signaling pathway by long noncoding RNA in hepatocellular carcinoma Han M, Liao Z, Liu F 2020-12-01 PMC
Abstracts from the 53rd European Society of Human Genetics (ESHG) Conference: Interactive e-Posters 2020-12-01 PMC
Investigation of the Impact from IL-2, IL-7, and IL-15 on the Growth and Signaling of Activated CD4+ T Cells Coppola C, Hopkins B, Huhn S 2020-10-22 PMC
Non-syndromic Cleft Palate: An Overview on Human Genetic and Environmental Risk Factors Martinelli M, Palmieri A, Carinci F 2020-10-20 PMC
Coronavirus: proteomics analysis of chicken kidney tissue infected with variant 2 (IS-1494)-like avian infectious bronch... Abdollahi H, Rezaei-Tavirani M, Ghalyanc... 2020-10-20 PMC
CRISPR screening of porcine sgRNA library identifies host factors associated with Japanese encephalitis virus replicatio... Zhao C, Liu H, Xiao T 2020-10-14 PMC
Network-Based Coexpression Analysis Identifies Functional and Prognostic Long Noncoding RNAs in Hepatocellular Carcinoma Li J, Zhou J, Kai S 2020-10-06 PMC
Selenium and at-risk pregnancy: challenges and controversies Duntas LH 2020-10-01 PMC
Functional and Clinical Characterization of Tumor-Infiltrating T Cell Subpopulations in Hepatocellular Carcinoma Li J, Zhou J, Kai S 2020-09-30 PMC
Assessment of mitochondrial function in metabolic dysfunction-associated fatty liver disease using obese mouse models Zhao QY, Ge LH, Zhang K 2020-09-18 PMC
Identification and validation of a ten-gene set variation score as a diagnostic and prognostic stratification tool in he... Zou C, Yuan C, Ye J 2020-09-15 PMC
Evolutionary history of dimethylsulfoniopropionate (DMSP) demethylation enzyme DmdA in marine bacteria Hernández L, Vicens A, Eguiarte LE 2020-09-10 PMC
Connectivity mapping of glomerular proteins identifies dimethylaminoparthenolide as a new inhibitor of diabetic kidney d... Klein J, Caubet C, Camus M 2020-09-10 PMC
Current State of Evidence: Influence of Nutritional and Nutrigenetic Factors on Immunity in the COVID-19 Pandemic Framew... Galmés S, Serra F, Palou A 2020-09-08 PMC
A Prognostic Model Based on Six Metabolism-Related Genes in Colorectal Cancer Sun YL, Zhang Y, Guo YC 2020-08-31 PMC
Role of N,N-Dimethylglycine and Its Catabolism to Sarcosine in Chromohalobacter salexigens DSM 3043 Yang T, Shao YH, Guo LZ 2020-08-18 PMC
Proteomic analysis revealed common, unique and systemic signatures in gender-dependent hepatocarcinogenesis Li H, Rong Z, Wang H 2020-08-13 PMC
Identification of potential hub genes associated with the pathogenesis and prognosis of hepatocellular carcinoma via int... Meng Z, Wu J, Liu X 2020-07-29 PMC
Metabolic pathway alterations in microvascular endothelial cells in response to hypoxia Cohen EB, Geck RC, Toker A 2020-07-09 PMC
Approaches to studying the genomic architecture of complex birth defects Taiwo TE, Cao X, Cabrera RM 2020-06-29 PMC
Activation of transcription factor circuity in 2i-induced ground state pluripotency is independent of repressive global ... Shukla R, Mjoseng HK, Thomson JP 2020-06-25 PMC
An Update on Mitochondrial Reactive Oxygen Species Production Mailloux RJ 2020-06-02 PMC
Riboflavin Deficiency—Implications for General Human Health and Inborn Errors of Metabolism Mosegaard S, Dipace G, Bross P 2020-05-28 PMC
Genomic Blueprint of Glycine Betaine Metabolism in Coral Metaorganisms and Their Contribution to Reef Nitrogen Budgets Ngugi DK, Ziegler M, Duarte CM 2020-04-30 PMC
Gene expression dynamic analysis reveals co-activation of Sonic Hedgehog and epidermal growth factor followed by dynamic... Maroufy V, Shah P, Asghari A 2020-04-14 PMC
CDK1-PLK1/SGOL2/ANLN pathway mediating abnormal cell division in cell cycle may be a critical process in hepatocellular ... Li L, Huang K, Zhao H 2020-04-10 PMC
Network-based metabolic characterization of renal cell carcinoma Pandey N, Lanke V, Vinod PK 2020-04-06 PMC
Disruption of hepatic one-carbon metabolism impairs mitochondrial function and enhances macrophage activity in methionin... Eudy BJ, McDermott CE, Fernandez G 2020-03-19 PMC
Identification of HO-1 as a novel biomarker for graft acute cellular rejection and prognosis prediction after liver tran... Jia J, Nie Y, Geng L PMC
The different expression of glycogen phosphorylases in renal clear cell renal carcinoma and chromophobe renal carcinoma Lu Y, Luo G, Zhu S 2020-02-26 PMC
One carbon metabolism and folate transporter genes: Do they factor prominently in the genetic etiology of neural tube de... Steele JW, Kim SE, Finnell RH 2020-02-13 PMC
Precision medicine integrating whole-genome sequencing, comprehensive metabolomics, and advanced imaging Hou YC, Yu HC, Martin R 2020-01-24 PMC
Dysregulation of multiple metabolic networks related to brain transmethylation and polyamine pathways in Alzheimer disea... Mahajan UV, Varma VR, Griswold ME 2020-01-24 PMC
Genome-wide scan identifies novel genetic loci regulating salivary metabolite levels Nag A, Kurushima Y, Bowyer RC 2020-01-21 PMC
ERRATUM 2020-01-20 PMC
Dataset on the mass spectrometry-based proteomic profiling of the kidney from wild type and the dystrophic mdx-4cv mouse... Dowling P, Zweyer M, Raucamp M 2020-01-02 PMC
Schwann cell reprogramming and lung cancer progression: a meta-analysis of transcriptome data Silva VM, Gomes JA, Tenório LP 2019-12-31 PMC
LncRNA RP11-422N16.3 Inhibits Cell Proliferation and EMT, and Induces Apoptosis in Hepatocellular Carcinoma Cells by Spo... Sun Y, Zhou Q, Li J 2019-12-12 PMC
Systematic evaluation of differential splicing tools for RNA-seq studies Mehmood A, Laiho A, Venäläinen MS 2019-12-05 PMC
Short-term treatment with a peroxisome proliferator-activated receptor α agonist influences plasma one-carbon metabolite... Lysne V, Bjørndal B, Grinna ML 2019-12-05 PMC
Identification Of Novel lncRNAs For Detection Of HBV-Associated Hepatocellular Carcinoma Li Y, Chen X, Huang H 2019-11-27 PMC
Combined Omics Reveals That Disruption of the Selenocysteine Lyase Gene Affects Amino Acid Pathways in Mice Seale LA, Khadka VS, Menor M 2019-10-26 PMC
Genomic Basis of Convergent Island Phenotypes in Boa Constrictors Card DC, Adams RH, Schield DR 2019-10-23 PMC
Rrm2b deletion causes mitochondrial metabolic defects in renal tubules Chen YF, Lin IH, Guo YR 2019-09-13 PMC
Gene–gene interaction among cell adhesion genes and risk of nonsyndromic cleft lip with or without cleft palate in Chine... Liu D, Wang M, Yuan Y 2019-08-16 PMC
miR-873-5p targets mitochondrial GNMT-Complex II interface contributing to non-alcoholic fatty liver disease Fernández-Tussy P, Fernández-Ramos D, Lo... 2019-08-16 PMC
A Network of SLC and ABC Transporter and DME Genes Involved in Remote Sensing and Signaling in the Gut-Liver-Kidney Axis Rosenthal SB, Bush KT, Nigam SK 2019-08-15 PMC
Genome-wide promoter DNA Methylation Profiling of Hepatocellular Carcinomas Arising Either Spontaneously or due to Chron... Kovi RC, Bhusari S, Mav D 2019-07-05 PMC
The effect of breed and diet type on the global transcriptome of hepatic tissue in beef cattle divergent for feed effici... Higgins MG, Kenny DA, Fitzsimons C 2019-06-26 PMC
Glycine Metabolism and Its Alterations in Obesity and Metabolic Diseases Alves A, Bassot A, Bulteau AL 2019-06-16 PMC
An acyl-CoA dehydrogenase microplate activity assay using recombinant porcine electron transfer flavoprotein Zhang Y, Mohsen AW, Kochersperger C 2019-06-10 PMC
Long noncoding RNA actin filament‐associated protein 1 antisense RNA 1 promotes malignant phenotype through binding with... Yu S, Yang D, Ye Y 2019-05-29 PMC
Analyses of a Panel of Transcripts Identified From a Small Sample Size and Construction of RNA Networks in Hepatocellula... Sheng Z, Wang X, Xu G 2019-05-08 PMC
Accumulation of rare coding variants in genes implicated in risk of human cleft lip with or without cleft palate Marini NJ, Asrani K, Yang W 2019-05-07 PMC
Transcriptome analysis identifies metallothionein as biomarkers to predict recurrence in hepatocellular cacinoma Wang S, Gribskov M 2019-05-06 PMC
Transcriptomic analysis reveals differences in the regulation of amino acid metabolism in asexual and sexual planarians Sekii K, Yorimoto S, Okamoto H 2019-04-16 PMC
Identification of coordinately regulated microRNA-gene networks that differ in baboons discordant for LDL-cholesterol Karere GM, Glenn JP, Birnbaum S 2019-03-15 PMC
Towards precision medicine for stress disorders: diagnostic biomarkers and targeted drugs Le-Niculescu H, Roseberry K, Levey DF 2019-03-12 PMC
Sarcosine is a prostate epigenetic modifier that elicits aberrant methylation patterns through the SAMe‐Dnmts axis Strmiska V, Michalek P, Lackova Z 2019-03-09 PMC
Transcriptomic analyses highlight the likely metabolic consequences of colonization of a cnidarian host by native or non... Lin MF, Takahashi S, Forêt S 2019-02-27 PMC
Transcriptomic analysis reveals protein homeostasis breakdown in the coral Acropora millepora during hypo-saline stress Aguilar C, Raina JB, Fôret S 2019-02-20 PMC
The OMICs Window into Nonalcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) Carulli L, Zanca G, Schepis F 2019-02-01 PMC
Choline‐related‐inherited metabolic diseases—A mini review Wortmann SB, Mayr JA 2019-01-25 PMC
Functional annotation of orthologs in metagenomes: a case study of genes for the transformation of oceanic dimethylsulfo... González JM, Hernández L, Manzano I 2019-01-14 PMC
Effects of PKM2 on global metabolic changes and prognosis in hepatocellular carcinoma: from gene expression to drug disc... Lv WW, Liu D, Liu XC 2018-11-21 PMC
Gene expression profile of muscle adaptation to high-intensity intermittent exercise training in young men Miyamoto-Mikami E, Tsuji K, Horii N 2018-11-14 PMC
Adaptive effect of sericin on hepatic mitochondrial conformation through its regulation of apoptosis, autophagy and ener... Ampawong S, Isarangkul D, Reamtong O 2018-10-08 PMC
Targeting Hepatic Protein Carbonylation and Oxidative Stress Occurring on Diet-Induced Metabolic Diseases through the Su... Muñoz S, Méndez L, Dasilva G 2018-09-26 PMC
2D DIGE proteomic analysis reveals fasting‐induced protein remodeling through organ‐specific transcription factor(s) in ... Kamata S, Yamamoto J, Ohtani H 2018-08-13 PMC
Alterations of methionine metabolism in hepatocarcinogenesis: the emergent role of glycine N-methyltransferase in liver ... Simile MM, Latte G, Feo CF 2018-07-12 PMC
Betaine and Choline Improve Lipid Homeostasis in Obesity by Participation in Mitochondrial Oxidative Demethylation Sivanesan S, Taylor A, Zhang J 2018-07-10 PMC
Identification of genes associated with cortical malformation using a transposon-mediated somatic mutagenesis screen in ... Lu IL, Chen C, Tung CY 2018-06-27 PMC
Metabolic Effects of Betaine: A Randomized Clinical Trial of Betaine Supplementation in Prediabetes Grizales AM, Patti ME, Lin AP 2018-05-31 PMC
Understanding the regulatory mechanisms of milk production using integrative transcriptomic and proteomic analyses: impr... Dai W, Wang Q, Zhao F 2018-05-29 PMC
The Urinary Sarcosine/Creatinine Ratio is a Potential Diagnostic and Prognostic Marker in Prostate Cancer Wang M, Zou L, Liang J 2018-05-09 PMC
Multiomics biomarkers for the prediction of nonalcoholic fatty liver disease severity Pirola CJ, Sookoian S 2018-04-21 PMC
Genome-wide association study and functional analysis of feet and leg conformation traits in Nellore cattle Vargas G, Neves HH, Camargo GM 2018-04-20 PMC
Optimisation of quantitative miRNA panels to consolidate the diagnostic surveillance of HBV-related hepatocellular carci... Tat Trung N, Duong DC, Tong HV 2018-04-19 PMC
Differential expression of genes identified by suppression subtractive hybridization in liver and adipose tissue of gerb... Gong J, Du X, Li Z 2018-02-02 PMC
Titel Författare Datum Länk
Bifidobacterium Longum: Protection against Inflammatory Bowel Disease Yao S, Zhao Z, Wang W 2021-07-23 PMC
Neuromodulation Management of Chronic Neuropathic Pain in The Central Nervous system Yu K, Niu X, He B 2020-06-10 PMC
AMFormulaS: an intelligent retrieval system for traditional Chinese medicine formulas Cui Y, Gao B, Liu L 2021-07-30 PMC
A new method for testing reproducibility in systematic reviews was developed, but needs more testing Pieper D, Heß S, Faggion CM Jr 2021-07-29 PMC
Bioengineering of LAB vector expressing Haemolysin co-regulated protein (Hcp): a strategic approach to control gut colon... Gorain C, Khan A, Singh A 2021-07-30 PMC
A Metagenome-Wide Association Study of the Gut Microbiome and Metabolic Syndrome Qin Q, Yan S, Yang Y 2021-07-16 PMC
Potential Novel Therapies for Neurodevelopmental Diseases Targeting Oxidative Stress Curpan AS, Luca AC, Ciobica A 2021-07-22 PMC
Utilizing machine learning with knockoff filtering to extract significant metabolites in Crohn’s disease with a publicly... Bin Masud S, Jenkins C, Hussey E 2021-07-29 PMC
Predictive Value of Neutrophil/Lymphocyte Ratio (NLR) on Cardiovascular Events in Patients with COVID-19 Zhan L, Liu Y, Cheng Y 2021-07-24 PMC
Elevated LINC00909 Promotes Tumor Progression of Ovarian Cancer via Regulating the miR-23b-3p/MRC2 Axis Yang X, Wu G, Yang F 2021-07-21 PMC
Pouchitis: Clinical Features, Diagnosis, and Treatment Gionchetti P, Calabrese C, Laureti S 2021-07-24 PMC
Short Sleep Duration and Its Association with Obesity and Other Metabolic Risk Factors in Kuwaiti Urban Adults Al-Rashed F, Sindhu S, Al Madhoun A 2021-07-24 PMC
Potential role of ghrelin on the micturition reflex in rats Honda M, Shimizu R, Nishikawa R 2021-04-09 PMC
Irritable Bowel Syndrome: Prevalence and Risk Factors in Jazan Region, Saudi Arabia Arishi AM, Elmakki EE, Hakami OM 2021-06-28 PMC
Multi-omic profiling of plasma reveals molecular alterations in children with COVID-19 Wang C, Li X, Ning W 2021-07-06 PMC
Clinical Acupoint Selection for the Treatment of Functional Constipation by Massage and Acupuncture Based on Smart Medic... Sun F, Liu Z, Zhang W 2021-07-16 PMC
Effects of the Cistanche tubulosa Aqueous Extract on the Gut Microbiota of Mice with Intestinal Disorders Bao X, Bai D, Liu X 2021-07-14 PMC
Making Childhood Obesity a Priority: A Qualitative Study of Healthcare Professionals' Perspectives on Facilitating Commu... Serban CL, Putnoky S, Ek A 2021-07-15 PMC
Efficacy of Acupuncture in the Treatment of Chronic Abdominal Pain Berger AA, Liu Y, Jin K 2021-03-17 PMC
Interoception and Emotion: A Potential Mechanism for Intervention With Manual Treatment Pasin Neto H, Bicalho E, Bortolazzo G 2021-06-25 PMC
Predictors of Early Readmissions in Hospitalized Patients With Gastroparesis: A Nationwide Analysis Pavurala RB, Stanich PP, Krishna SG 2021-07-30 PMC
The Usefulness of Symptom-based Subtypes of Functional Dyspepsia for Predicting Underlying Pathophysiologic Mechanisms a... Lee KJ 2021-07-30 PMC
Inter-hemispheric Functional Connections Are More Vulnerable to Attack Than Structural Connection in Patients With Irrit... Liu G, Li S, Chen N 2021-07-30 PMC
Role of Bile Reflux in Functional Dyspepsia: Areas That Need Further Research Kang SJ 2021-07-30 PMC
Effect of a Multispecies Probiotic Mixture on the Growth and Incidence of Diarrhea, Immune Function, and Fecal Microbiot... Wu Y, Wang L, Luo R 2021-07-14 PMC
Functional Disruptions of the Brain in Low Back Pain: A Potential Imaging Biomarker of Functional Disability Lamichhane B, Jayasekera D, Jakes R 2021-07-14 PMC
Differential Expression of microRNAs Correlates With the Severity of Experimental Autoimmune Cystitis Kumar V, Kiran S, Shamran HA 2021-07-14 PMC
A New Target Organ of Leishmania (Viannia) braziliensis Chronic Infection: The Intestine dos Santos AG, da Silva MG, Carneiro EL 2021-07-14 PMC
Effects of Different Treatment of Fecal Microbiota Transplantation Techniques on Treatment of Ulcerative Colitis in Rats Zhu F, Ke Y, Luo Y 2021-07-14 PMC
Regulation of the Autonomic Nervous System on Intestine Duan H, Cai X, Luan Y 2021-07-14 PMC
Brain Frequency-Specific Changes in the Spontaneous Neural Activity Are Associated With Cognitive Impairment in Patients... Ren F, Ma W, Zong W 2021-07-14 PMC
Fibromyalgia and Associated Disorders: From Pain to Chronic Suffering, From Subjective Hypersensitivity to Hypersensitiv... Maugars Y, Berthelot JM, Le Goff B 2021-07-14 PMC
Microbiota and epigenetics: promising therapeutic approaches? El-Sayed A, Aleya L, Kamel M 2021-07-28 PMC
Associations of hair cortisol concentrations with paediatric appendicitis Gudjonsdottir J, Runnäs M, Hagander L 2021-07-27 PMC
Increased hypertension following hysterectomy among reproductive women in India Halli SS, Singh DP, Biradar RA 2020-11-24 PMC
Placebo response and effect in randomized clinical trials: meta-research with focus on contextual effects Hafliðadóttir SH, Juhl CB, Nielsen SM 2021-07-26 PMC
The Chinese herbal formula Huoxiang Zhengqi for diarrhea-predominant irritable bowel syndrome (CHAIRS): a study protocol... Guo X, Xuan M, Zheng H 2021-07-26 PMC
Herbal therapy for ameliorating nonalcoholic fatty liver disease via rebuilding the intestinal microecology Yang XF, Lu M, You L 2021-07-27 PMC
Faecal biomarkers in type 1 diabetes with and without diabetic nephropathy Winther SA, Mannerla MM, Frimodt-Møller ... 2021-07-26 PMC
Management of Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome in the Absence of Randomized Controlled Trials Kichloo A, Aljadah M, Grubb B 2021-07-15 PMC
Inflammatory effect on the gastrointestinal system associated with COVID-19 Delgado-Gonzalez P, Gonzalez-Villarreal ... 2021-07-14 PMC
Glutamate and depression: Reflecting a deepening knowledge of the gut and brain effects of a ubiquitous molecule Onaolapo AY, Onaolapo OJ 2021-07-19 PMC
Constipation induced gut microbiota dysbiosis exacerbates experimental autoimmune encephalomyelitis in C57BL/6 mice Lin X, Liu Y, Ma L 2021-07-23 PMC
Association between Red Blood Cell Distribution Width and Diabetic Retinopathy: A 5-Year Retrospective Case-Control Stud... Ma Y, Li S, Zhang A 2021-07-06 PMC
Randomized, Placebo-Controlled Trial of Rifaximin Therapy for Lowering Gut-Derived Cardiovascular Toxins and Inflammatio... Kimber C, Zhang S, Johnson C 2020-11-25 PMC
Efficacy and safety of PT20, an iron-based phosphate binder, for the treatment of hyperphosphataemia: a randomized, doub... Sampson M, Faria N, Powell JJ 2020-07-11 PMC
Semi-Individualized Acupuncture for Insomnia Disorder and Oxidative Stress: A Randomized, Double-Blind, Sham-Controlled ... Yeung WF, Yu BY, Yuen JW 2021-07-21 PMC
A Comprehensive Review of Transaminitis and Irritable Bowel Syndrome Gadour E, Hassan Z, Gadour R 2021-07-23 PMC
Looking into key bacterial proteins involved in gut dysbiosis Zeng XY, Li M 2021-07-20 PMC
Knowledge & Awareness regarding colorectal cancer among health and allied students of King Saud Bin Abdulaziz University... Aga SS, Khan MA, Alsulimani EF 2021-07-02 PMC
Curriculum for Masters in General Practice – Bhutan Adhikari CL 2021-07-02 PMC
What do patients expect? Assessing patient-centredness from the patients’ perspective: an interview study Zeh S, Christalle E, Zill JM 2021-07-12 PMC
Identification and engraftment of new bacterial strains by shotgun metagenomic sequence analysis in patients with recurr... Verma S, Dutta SK, Firnberg E 2021-07-12 PMC
Laparoscopic ventral mesh rectopexy for obstructive defecation syndrome: Follow-up in the Indian population Mandovra P, Kalikar V, Patankar RV 2020-09-05 PMC
Medical Insights from Posts About Irritable Bowel Syndrome by Adolescent Patients and Their Parents: Topic Modeling and ... Zhong B, Liu Q 2021-06-09 PMC
Pain Management in Children During the COVID-19 Pandemic Richardson PA, Kundu A 2021-07-26 PMC
Differential Effects of Vagal Activation on the Sinus and Atrioventricular Nodes: Report of 2 Cases Suggs LD, Tonnessen JB, Pavri BB 2020-08-05 PMC
Self-Medication with Ganoderma lucidum (“Reishi”) to Combat Parkinson's Disease Symptoms: A Single Case Study Kuypers KP 2021-07-19 PMC
Spontaneous Left Atrial Thrombus Formation on the Catheter Delivery System During WATCHMAN Implantation Patel H, Castellanos LR, Golts E 2020-03-18 PMC
16S rRNA gene amplicon sequencing of gut microbiota in gestational diabetes mellitus and their correlation with disease ... Wei J, Qing Y, Zhou H 2021-07-24 PMC
Benserazide-induced diarrhea – A retrospective clinical study Csoti I, Koleva-Alazeh N 2020-12-23 PMC
Targeting neurons in the gastrointestinal tract to treat Parkinson's disease Hauser RA, Sutherland D, Madrid JA 2019-07-02 PMC
Exploring patient views of empathic optimistic communication for osteoarthritis in primary care: a qualitative interview... Lyness E, Vennik JL, Bishop FL 2021-05-05 PMC
Effect of a Nutritionally Balanced Diet Comprising Whole Grains and Vegetables Alone or in Combination with Probiotic Su... Oh YJ, Nam K, Kim Y 2021-06-30 PMC
The Relationship between Functional Constipation and Major Dietary Patterns in Iranian Adults: Findings from the Large C... Gholizadeh E, Keshteli AH, Esmaillzadeh ... 2021-06-30 PMC
Cannabinoids: Current and Future Options to Treat Chronic and Chemotherapy-Induced Neuropathic Pain Blanton HL, Brelsfoard J, DeTurk N PMC
Tetrodotoxin: A New Strategy to Treat Visceral Pain? Campos-Ríos A, Rueda-Ruzafa L, Herrera-P... 2021-07-16 PMC
Therapeutic Promises of Medicinal Plants in Bangladesh and Their Bioactive Compounds against Ulcers and Inflammatory Dis... Ahmed SR, Rabbee MF, Roy A 2021-07-01 PMC
Glucuronides Hydrolysis by Intestinal Microbial β-Glucuronidases (GUS) Is Affected by Sampling, Enzyme Preparation, Buff... Ebuzoeme C, Etim I, Ikimi A 2021-07-08 PMC
Psychological and Gastrointestinal Symptoms of Patients with Irritable Bowel Syndrome Undergoing a Low-FODMAP Diet: The ... Prospero L, Riezzo G, Linsalata M 2021-07-19 PMC
Are Probiotics and Prebiotics Safe for Use during Pregnancy and Lactation? A Systematic Review and Meta-Analysis Sheyholislami H, Connor KL 2021-07-13 PMC
Effect of Low FODMAPs Diet on Irritable Bowel Syndromes: A Systematic Review and Meta-Analysis of Clinical Trials Hahn J, Choi J, Chang MJ 2021-07-19 PMC
Use of Different Food Classification Systems to Assess the Association between Ultra-Processed Food Consumption and Card... Martinez-Perez C, San-Cristobal R, Guall... 2021-07-20 PMC
Gastrointestinal Digestion of a Grape Pomace Extract: Impact on Intestinal Barrier Permeability and Interaction with Gut... Taladrid D, González de Llano D, Zorraqu... 2021-07-19 PMC
Modulation of Neuroinflammation by the Gut Microbiota in Prion and Prion-Like Diseases Trichka J, Zou WQ 2021-07-13 PMC
Immune-Modulatory Effects upon Oral Application of Cumin-Essential-Oil to Mice Suffering from Acute Campylobacteriosis Mousavi S, Weschka D, Bereswill S 2021-06-29 PMC
Guidelines on Standard and Therapeutic Diets for Adults in Hospitals by the French Association of Nutritionist Dietician... Vaillant MF, Alligier M, Baclet N 2021-07-15 PMC
Probiotics in Pediatrics. A Review and Practical Guide Depoorter L, Vandenplas Y 2021-06-24 PMC
Dietary Fibre Intervention for Gut Microbiota, Sleep, and Mental Health in Adults with Irritable Bowel Syndrome: A Scopi... Yan R, Andrew L, Marlow E 2021-06-23 PMC
Do Bioactive Food Compound with Avena sativa L., Linum usitatissimum L. and Glycine max L. Supplementation with Moringa ... Ferreira RD, Mendonça LA, dos Santos C 2021-07-02 PMC
Challenges of Monitoring the Gluten-Free Diet Adherence in the Management and Follow-Up of Patients with Celiac Disease Wieser H, Ruiz-Carnicer Á, Segura V 2021-06-30 PMC
Edible Mushrooms and Beta-Glucans: Impact on Human Health Cerletti C, Esposito S, Iacoviello L 2021-06-25 PMC
The Modification of the Gut Microbiota via Selected Specific Diets in Patients with Crohn’s Disease Starz E, Wzorek K, Folwarski M 2021-06-22 PMC
New Insights into Non-Dietary Treatment in Celiac Disease: Emerging Therapeutic Options Segura V, Ruiz-Carnicer Á, Sousa C 2021-06-23 PMC
Histamine Intolerance—The More We Know the Less We Know. A Review Hrubisko M, Danis R, Huorka M 2021-06-29 PMC
Effects of Fermented Milk Containing Lacticaseibacillus paracasei Strain Shirota on Constipation in Patients with Depres... Zhang X, Chen S, Zhang M 2021-06-29 PMC
The Interplay between Nutrition, Innate Immunity, and the Commensal Microbiota in Adaptive Intestinal Morphogenesis Bayer F, Dremova O, Khuu MP 2021-06-26 PMC
The Effect of A Whey-Protein and Galacto-Oligosaccharides Based Product on Parameters of Sleep Quality, Stress, and Gut ... Schaafsma A, Mallee L, van den Belt M 2021-06-27 PMC
Effects of the Traditional Mediterranean Diet in Patients with Otitis Media with Effusion Calatayud-Sáez FM, Calatayud B, Calatayu... 2021-06-24 PMC
Bovine Colostrum Applications in Sick and Healthy People: A Systematic Review Guberti M, Botti S, Capuzzo MT 2021-06-25 PMC
Impact of Glucosamine Supplementation on Gut Health Moon JM, Finnegan P, Stecker RA 2021-06-24 PMC
Mediterranean Diet to Prevent the Development of Colon Diseases: A Meta-Analysis of Gut Microbiota Studies Illescas O, Rodríguez-Sosa M, Gariboldi ... 2021-06-29 PMC
Blinding in Clinical Trials: Seeing the Big Picture Monaghan TF, Agudelo CW, Rahman SN 2021-06-24 PMC
Cognitive Behavioral Therapy of Patients with Somatic Symptoms—Diagnostic and Therapeutic Difficulties Orzechowska A, Maruszewska P, Gałecki P 2021-07-17 PMC
Parental Response to Only Children: Breaking the Stereotypes Levy RL, Murphy TB, Kamp K 2021-07-17 PMC
Resveratrol Is a Natural Inhibitor of Human Intestinal Mast Cell Activation and Phosphorylation of Mitochondrial ERK1/2 ... Bilotta S, Paruchuru LB, Feilhauer K 2021-07-16 PMC
Disease-Alleviating Effects of Peroral Activated Charcoal Treatment in Acute Murine Campylobacteriosis Bereswill S, Mousavi S, Weschka D 2021-06-30 PMC
Hidden Role of Gut Microbiome Dysbiosis in Schizophrenia: Antipsychotics or Psychobiotics as Therapeutics? Munawar N, Ahsan K, Muhammad K 2021-07-18 PMC
Nutritional Profiling and Preliminary Bioactivity Screening of Five Micro-Algae Strains Cultivated in Northwest Europe Verspreet J, Soetemans L, Gargan C 2021-07-01 PMC
Isolation and Characterization of Lactic Acid Bacteria and Yeasts from Typical Bulgarian Sourdoughs Petkova M, Stefanova P, Gotcheva V 2021-06-22 PMC
Titel Författare Datum Länk
Genital and Intertriginous Rashes Refractory to Antimicrobial Treatments: Have You Thought about Crohn's Disease? O'Farrell C, Roberts A, Riera Canales C 2021-07-23 PMC
Bifidobacterium Longum: Protection against Inflammatory Bowel Disease Yao S, Zhao Z, Wang W 2021-07-23 PMC
Not “Much Room” in the Heart: A Rare Case of a Massive Intracardiac Candida Mass Jafry AH, Ijaz SH, Mazhar M 2021-07-23 PMC
New Evidence for Artemisia absinthium L. Application in Gastrointestinal Ailments: Ethnopharmacology, Antimicrobial Capa... Ivanov M, Gašić U, Stojković D 2021-07-22 PMC
Thrombosis in Psoriasis: Cutaneous Cytokine Production as a Potential Driving Force of Haemostatic Dysregulation and Sub... Visser MJ, Tarr G, Pretorius E 2021-07-16 PMC
Development and validation of a prognostic 40-day mortality risk model among hospitalized patients with COVID-19 Berry DA, Ip A, Lewis BE 2021-07-30 PMC
Host Responses to Mucosal Biofilms in the Lung and Gut Domingue JC, Drewes JL, Merlo CA 2020-02-28 PMC
Clinical Assessment of Gastrointestinal Involvement in Patients with Systemic Sclerosis Kaniecki T, Abdi T, McMahan ZH 2020-10-29 PMC
Neuromodulation Management of Chronic Neuropathic Pain in The Central Nervous system Yu K, Niu X, He B 2020-06-10 PMC
A comprehensive approach for microbiota and health monitoring in mouse colonies using metagenomic shotgun sequencing Scavizzi F, Bassi C, Lupini L 2021-07-29 PMC
Implications of gender-based variabilities in bone mineral density and hemoglobin levels Zhou Y, Liu S, Wang X 2021-07-30 PMC
Correction to: The burden and management of anemia in Greek patients with inflammatory bowel disease: a retrospective, m... Foteinogiannopoulou K, Karmiris K, Axiar... 2021-07-29 PMC
Profiling non-coding RNA levels with clinical classifiers in pediatric Crohn’s disease Pelia R, Venkateswaran S, Matthews JD 2021-07-29 PMC
Titanium dioxide particles from the diet: involvement in the genesis of inflammatory bowel diseases and colorectal cance... Barreau F, Tisseyre C, Ménard S 2021-07-30 PMC
Bioengineering of LAB vector expressing Haemolysin co-regulated protein (Hcp): a strategic approach to control gut colon... Gorain C, Khan A, Singh A 2021-07-30 PMC
Vedolizumab combined with surgical resection successfully treated perforating Crohn’s disease with peritoneal space to r... Chung MW, Chen CM, Hsu JT 2021-07-29 PMC
Acetylsalicylic Acid Compared with Enoxaparin for the Prevention of Thrombosis and Mechanical Ventilation in COVID-19 Pa... Abdelwahab HW, Shaltout SW, Sayed Ahmed ... 2021-07-30 PMC
Loss of IL-34 Expression Indicates Poor Prognosis in Patients With Lung Adenocarcinoma Wang Z, Zhu J, Wang T 2021-07-16 PMC
Mechanism of Immunoregulatory Properties of Vasoactive Intestinal Peptide in the K/BxN Mice Model of Autoimmune Arthriti... Leceta J, Garin MI, Conde C 2021-07-16 PMC
Intestinal Fibrosis and Gut Microbiota: Clues From Other Organs Zhan S, Li N, Liu C 2021-07-16 PMC
A Metagenome-Wide Association Study of the Gut Microbiome and Metabolic Syndrome Qin Q, Yan S, Yang Y 2021-07-16 PMC
Aucuboside Inhibits the Generation of Th17 Cells in Mice Colitis Mei C, Wang X, Meng F 2021-07-16 PMC
Does the Internet Use Improve the Mental Health of Chinese Older Adults? Xie L, Yang HL, Lin XY 2021-07-16 PMC
Treatment of COVID-19 in Patients With Sarcoidosis Kondle S, Hou T, Manansala M 2021-07-16 PMC
Gut–Liver Axis: Liver Sinusoidal Endothelial Cells Function as the Hepatic Barrier in Colitis-Induced Liver Injury Wang Y, Zhang Y, Liu Y 2021-07-16 PMC
Thiopurines in Inflammatory Bowel Disease. How to Optimize Thiopurines in the Biologic Era? Gargallo-Puyuelo CJ, Laredo V, Gomollón ... 2021-07-16 PMC
Uncovering Potential lncRNAs and mRNAs in the Progression From Acute Myocardial Infarction to Myocardial Fibrosis to Hea... Wang S, Wang E, Chen Q 2021-07-16 PMC
Age-Matching in Pediatric Fecal Matter Transplants MacLellan AD, Finlay BB, Appel-Cresswell... 2021-07-16 PMC
Humoral Immune Response to Messenger RNA COVID-19 Vaccines Among Patients With Inflammatory Bowel Disease Kappelman MD, Weaver K, Boccieri M 2021-06-15 PMC
Kidney Autotransplantation for Treatment of Ureteric Obstruction: A Case Report and Brief Review of the Literature Joshi P, Lin J, Sura T 2021-07-21 PMC
Potential Novel Therapies for Neurodevelopmental Diseases Targeting Oxidative Stress Curpan AS, Luca AC, Ciobica A 2021-07-22 PMC
Gastrointestinal manifestations during COVID-19 virus infection: A Moroccan prospective study Tarik A, Soukaina R, Samir M 2021-07-30 PMC
Host metabolic reprogramming in response to SARS-CoV-2 infection: A systems biology approach Moolamalla ST, Balasubramanian R, Chauha... 2021-07-30 PMC
Differences in immune status and fecal SCFA between Indonesian stunted children and children with normal nutritional sta... Surono IS, Jalal F, Bahri S 2021-07-29 PMC
Utilizing machine learning with knockoff filtering to extract significant metabolites in Crohn’s disease with a publicly... Bin Masud S, Jenkins C, Hussey E 2021-07-29 PMC
Routine antibiotics may not be needed to treat uncomplicated right diverticulitis: A retrospective cohort study Lee KY, Lee J, Park YY 2021-07-29 PMC
775f The Introduction of Faecal Immunochemical Testing as a Triaging Tool for Colorectal Cancer Investigation During the... Glover B, Gray T, Lan Yan AY 2021-07-29 PMC
Population-Based Evidence From a Western Canadian Province of the Decreasing Incidence Rates and Trends of Inflammatory ... Osei JA, Peña-Sánchez JN, Fowler SA 2020-08-21 PMC
Risk Factors for Developing Hidradenitis Suppurativa in Patients With Inflammatory Bowel Disease: A Retrospective Case–C... Tandon P, Govardhanam V, Gallinger Z 2020-07-28 PMC
Relation of therapies for ankylosing spondylitis and psoriatic arthritis to risk of myocardial infarction: a nested case... Stovall R, Peloquin C, Felson D 2021-07-29 PMC
PfHRP2 detection using plasmonic optrodes: performance analysis Loyez M, Wells M, Hambÿe S 2021-07-28 PMC
Predictive Value of Neutrophil/Lymphocyte Ratio (NLR) on Cardiovascular Events in Patients with COVID-19 Zhan L, Liu Y, Cheng Y 2021-07-24 PMC
Hydromethanolic Crude Extract of the Leaf of Urtica simensis Hochst. ex. A. Rich. (Urticaceae) Acquires Appreciable Anti... Sisay W, Andargie Y, Molla M 2021-07-20 PMC
RNA-seq and In Vitro Experiments Reveal the Protective Effect of Curcumin against 5-Fluorouracil-Induced Intestinal Muco... Wang XY, Zhang B, Lu Y 2021-07-21 PMC
Circulating IL-17 Level Is Positively Associated with Disease Activity in Patients with Systemic Lupus Erythematosus: A ... Yin R, Xu R, Ding L 2021-07-21 PMC
Release and Actions of Inflammatory Exosomes in Pulmonary Emphysema: Potential Therapeutic Target of Acupuncture Zou Y, Bhat OM, Yuan X 2021-07-24 PMC
Pouchitis: Clinical Features, Diagnosis, and Treatment Gionchetti P, Calabrese C, Laureti S 2021-07-24 PMC
Behaviors, symptoms, and outcomes of North American patients with autoimmune hepatitis during the COVID-19 pandemic Vuppalanchi V, Gelow K, Green K 2021-07-27 PMC
Oxidative Stress in Cerebrospinal Fluid During Treatment in Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia Dewan P, Chaudhary P, Gomber S 2021-06-28 PMC
Long-term results of augmentation ileocystoplasty in spinal cord injury patients Pavlović K, Hrkać A, Kožul IS 2021-03-26 PMC
A Case of Adalimumab-Induced Granulomatous Interstitial Nephritis Plant R, Rafi Ahmed A, Mchale T 2021-06-28 PMC
Irritable Bowel Syndrome: Prevalence and Risk Factors in Jazan Region, Saudi Arabia Arishi AM, Elmakki EE, Hakami OM 2021-06-28 PMC
The Effect of Garlic Tablets on the Endometriosis-Related Pains: A Randomized Placebo-Controlled Clinical Trial Amirsalari S, Behboodi Moghadam Z, Taghi... 2021-07-20 PMC
Cyclooxygenase-2 expression in colorectal carcinoma, adenomatous polyps and non-tumour bearing margins of resection tiss... Ezenkwa US, Okolo CA, Ogun GO 2021-07-27 PMC
Effect of sugar metabolite methylglyoxal on equine lamellar explants: An ex vivo model of laminitis Vercelli C, Tursi M, Miretti S 2021-07-27 PMC
Molecular imaging of fibroblast activation protein after myocardial infarction using the novel radiotracer [68Ga]MHLL1 Langer LB, Hess A, Korkmaz Z 2021-06-22 PMC
Twist1 contributes to developing and sustaining corticosteroid resistance in ulcerative colitis Liu C, Mo LH, Feng BS 2021-06-26 PMC
Multi-omic profiling of plasma reveals molecular alterations in children with COVID-19 Wang C, Li X, Ning W 2021-07-06 PMC
Clinical Acupoint Selection for the Treatment of Functional Constipation by Massage and Acupuncture Based on Smart Medic... Sun F, Liu Z, Zhang W 2021-07-16 PMC
Effectiveness and Safety of Chinese Medicine Decoctions for Behcet's Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis Yan J, Yan Y, Young A 2021-07-17 PMC
Inhibition of acetic acid-induced colitis in rats by new Pediococcus acidilactici strains, vitamin producers recovered f... Mansour NM, Elkalla WS, Ragab YM 2021-07-26 PMC
Dietary supplementation of alpha-lipoic acid mitigates the negative effects of heat stress in broilers Wasti S, Sah N, Lee CN 2021-07-26 PMC
Amelioration of 5-fluorouracil-induced intestinal mucositis by Streptococcus thermophilus ST4 in a mouse model Shen SR, Chen WJ, Chu HF 2021-07-26 PMC
Drug repurposing strategies of relevance for Parkinson’s disease Fletcher EJ, Kaminski T, Williams G 2021-07-26 PMC
Effect evaluation of acupuncture combined with nerve block treatment on patients with lumbar spondylolisthesis Wang Y, Dai S, Yang A 2021-06-15 PMC
Causal inference for heritable phenotypic risk factors using heterogeneous genetic instruments Wang J, Zhao Q, Bowden J 2021-06-22 PMC
Refractory Spontaneous Bacterial Empyema in Cirrhotic Patient Chow E, Khiatah B, Frugoli A 2021-07-14 PMC
Protective Effects of Anwulignan against HCl/Ethanol-Induced Acute Gastric Ulcer in Mice Liu J, Lin H, Yuan L 2021-07-14 PMC
Shooting yourself in the foot: How immune cells induce antibiotic tolerance in microbial pathogens Beam JE, Rowe SE, Conlon BP 2021-07-22 PMC
Candida albicans colonization of the gastrointestinal tract: A double-edged sword Alonso-Monge R, Gresnigt MS, Román E 2021-07-22 PMC
1-Nitropyrene Induced Reactive Oxygen Species–Mediated Apoptosis in Macrophages through AIF Nuclear Translocation and AM... Su CH, Ho YC, Lee MW 2021-07-13 PMC
Effects of the Cistanche tubulosa Aqueous Extract on the Gut Microbiota of Mice with Intestinal Disorders Bao X, Bai D, Liu X 2021-07-14 PMC
Clinical Outcomes of Ileostomy Closure before Adjuvant Chemotherapy after Rectal Cancer Surgery: An Observational Study ... Sun Z, Zhao Y, Liu L 2021-07-13 PMC
Functional heterogeneity in the fermentation capabilities of the healthy human gut microbiota Gurry T, Nguyen LT, Yu X 2021-07-21 PMC
National and Subnational Cancer Incidence for 22 Cancer Groups, 2000 to 2016: A Study Based on Cancer Registration Data ... Khanali J, Kolahi AA 2021-07-12 PMC
First Schistosomal Cholecystitis Complicated by Cholangitis and Liver Abscess: Case Report and Review of Literature Toffaha A, Al Hyassat S, Elmoghazy W 2021-07-12 PMC
LncRNA AFAP1-AS1 Promotes the Progression of Colorectal Cancer through miR-195-5p and WISP1 Li Y, Zhu Z, Hou X 2021-07-13 PMC
Antitumor Necrosis Factor-Alpha (TNF-α) Infliximab-Induced Pleural Effusion and Pericarditis in Crohn's Disease Fonseca A, Sunny J, Felipez LM 2021-07-12 PMC
Review of Traditional Chinese Medicines for Common Complications Related to Hemodialysis: An Evidence-Based Perspective Liu YW, Hsu YT, Lee WC 2021-07-13 PMC
The association of severe anemia, red blood cell transfusion and necrotizing enterocolitis in neonates Song J, Dong H, Xu F 2021-07-20 PMC
Application of propofol combined with sevoflurane anesthesia in staged hepatectomy liver detachment and portal vein liga... Xu F, Jiang H, Jin M 2021-06-30 PMC
Evaluation of animal models of Crohn's disease with anal fistula (Review) Lu S, Zhu K, Guo Y 2021-07-08 PMC
Characteristics of mouse intestinal microbiota during acute liver injury and repair following 50% partial hepatectomy Shao Y, Jiang Y, Li H 2021-07-05 PMC
Fusobacterium nucleatum Pleural Empyema in a Patient with Progressive Rheumatoid Arthritis and Immunosuppression Tang W, Liu ZY, Abreu C 2021-07-10 PMC
Intraoperative Endoscopy in Transient Adult Jejunojejunal Intussusception Okamoto T, Suzuki H, Fukuda K 2021-07-12 PMC
Evaluation of economic burden with biologic treatments in Crohn’s disease patients: A mirror image study using an insura... Miyazaki C, Katsumasa N, Huang KC 2021-07-19 PMC
Coeliac artery and splenic artery thrombosis complicated with splenic infarction 7 days following the first dose of Oxfo... Bandapaati S, Bobba H, Navinan MR 2021-07-14 PMC
Association of ultra-processed food intake with risk of inflammatory bowel disease: prospective cohort study Narula N, Wong EC, Dehghan M 2021-07-15 PMC
Brugada pattern in an afebrile patient with acute COVID-19 Adedeji OM, Falk Z, Tracy CM 2021-07-13 PMC
Image computing for fibre-bundle endomicroscopy: A review Perperidis A, Dhaliwal K, McLaughlin S 2019-12-25 PMC
SKI Expression Suppresses Pathogenic Th17 Cell Response and Mitigates Experimental Autoimmune Encephalomyelitis Li P, Guo Z, Wan YY 2021-07-15 PMC
Re-Programming Autoreactive T Cells Into T-Regulatory Type 1 Cells for the Treatment of Autoimmunity Solé P, Santamaria P 2021-07-15 PMC
Genetic Imaging of Neuroinflammation in Parkinson’s Disease: Recent Advancements Yao L, Wu J, Koc S 2021-07-15 PMC
Atractylenolide I Inhibits NLRP3 Inflammasome Activation in Colitis-Associated Colorectal Cancer via Suppressing Drp1-Me... Qin Y, Yu Y, Yang C 2021-07-15 PMC
Atractylodin Attenuates Dextran Sulfate Sodium-Induced Colitis by Alleviating Gut Microbiota Dysbiosis and Inhibiting In... Qu L, Lin X, Liu C 2021-07-15 PMC
Inhibitory Molecules PD-1, CD73 and CD39 Are Expressed by CD8+ T Cells in a Tissue-Dependent Manner and Can Inhibit T Ce... Smith CJ, Snyder CM 2021-07-15 PMC
Gout Augments the Risk of Cardiovascular Disease in Patients With Psoriasis: A Population-Based Cohort Study Chen Z, Xu Y, Chen M 2021-07-15 PMC
COVID-19-Patientinnen und -Patienten in Deutschland: Expositionsrisiken und assoziierte Faktoren für Hospitalisierungen ... Koppe U, Wilking H, Harder T 2021-07-29 PMC
A systematic review on the effects of Echinacea supplementation on cytokine levels: Is there a role in COVID-19? Aucoin M, Cardozo V, McLaren MD 2021-07-29 PMC
Cyclopentenone Prostaglandins: Biologically Active Lipid Mediators Targeting Inflammation Lee BR, Paing MH, Sharma-Walia N 2021-07-15 PMC

Bibliotekets innehåll uppdateras automatiskt med de senaste PMC-publikationerna varje dygn.

Partners

Eurordis

Eurordis är en ledande allians av ett stort antal organisationer för sällsynta sjukdomar i Europa.

www.eurordis.org

Rarefundingteam

Rarefundingteam ger stöd till organisationer som arbetar med sällsynta sjukdomar för att förbättra sin marknadsföring och sina finansieringsmöjligheter.

www.rarefundingteam.com

Findacure

Findacure är en organisation som har som mål att ge mentorskap, utbildning och råd till stödgrupper för patienter med sällsynta sjukdomar så att dessa grupper kan arbeta effektivt mot vårt gemensamma mål: att göra patienter med sällsynta sjukdomar hörda och göra diagnostik och behandling tillgänglig för dem.

www.findacure.org.uk

Andra organisationer

Om andra organisationer vill samarbeta med oss, vänligen kontakta oss meddela oss ...

Om oss

Vi är en ideell patientgrupp med många medlemmar som själva kämpar med IMBS.

När det är möjligt försöker vi driva forskning om IMBS i allmänhet och vi försöker också stödja enskilda patienter så mycket som möjligt.

Domäninnehavare och ansvarig för innehållet: Danny Kunz

Adress: Danny Kunz Heilbronnerstr. 16/2 71634 Ludwigsburg Tyskland

E-post: contact@imbs-alliance.org (Juridiska frågor kring domänen och innehållet) support@imbs-alliance.org (Patientstöd)

Telefon: +49 151 565 273 00 (Använd den här telefonkontakten endast för juridiska frågor om domänen och innehållet, vi kan för närvarande inte ge telefonsupport till patienter).

Externa länkar: Även om de externa länkarna till andra webbplatser undersöks noggrant tar vi inget ansvar för någon del av det fullständiga innehållet på de externa webbplatserna.

Integritetspolicyn kan laddas ner här i PDF-format.

Som alternativ finns integritetspolicyn tillgänglig i enkelt textformat. här .

För att se filen i PDF-format använder du Acrobat PDF Reader som kan laddas ner. här .

Den här webbplatsen använder cookies endast när det är nödvändigt.

Cookies används inte för preferenser, prestanda, statistik eller marknadsföring.