IMBS-logotyp

Intestinal Metabolic Bromhidrosis Syndrome Alliance

Sponsor

När illaluktande metaboliter från tarmen passerar tarmväggens barriär och levern utsöndras de i svett och andedräkt. De symptom som uppstår kallas bromhidros och halitosis.

Information för patienter
Logotyp för Eurordis-medlemmar

Språk: BG | ZH | ZH-CN | ZH-TW | CS | CS-CZ | NL | NL-NL | EN | EN-AU | EN-CA | EN-IE | EN-GB | EN-US | FI-FI | FR | FR-FR | FR-CH | DE | DE-DE | EL-GR | IT-IT | JA | JA-JP | PL-PL | PT | PT-BR | RU | RU-RU | ES | ES-AR | ES-MX | ES-PE | ES-ES | ES-US | ES-XL | SV-SE |

)

Låt oss inte göra jobbet på egen hand! Var inte passiv - agera! Handla tillsammans med oss!

Vi är människor som du som arbetar på alla fronter för att få denna sjukdom erkänd, etablerad inom medicinen och löst!

Gör gemensam sak med oss, stöd oss med allt du kan stödja oss med!

Berätta för alla du kan komma på om den här texten, om den här gruppen och om våra mål! Säg åt dem att gå med!

Ingen får pengar för detta, men vi kanske alla får tillbaka våra liv, vårt sociala liv, vårt arbetsliv, allt!

Dela länkar överallt till vår gemenskap, för människor samman - gå med i vår allians, bli medlem sida vid sida med oss!

Tveka inte, spring inte ensam, hjälp oss och bli hjälpt av oss!

Var inte passiv - agera!

Handla tillsammans med oss!

RareConnect

Eftersom vi inte har något eget forum hänvisar vi till det flerspråkiga RareConnect-forumet, där inläggen översätts till flera språk.

RareConnect tillhandahålls av EURORDIS .

RareConnect-forumet är indelat efter sällsynta sjukdomar. För närvarande finns det två grupper:

Forum

Discord-server

För samordning av forskning, e-postkampanjer och allmänna diskussioner finns det en diskord-server för IMBS-gemenskapen.

En discord-server erbjuder en plats med livechattar, ljud- och videokanaler. ( Discords hemsida )

Du kan ansluta dig till en discord-server via discord-appen för Android eller iOS, via Windows- och Linuxprogrammen eller via din webbläsare.

Klicka på följande länk för att ansluta dig till IMBS diskordserver:

Discord-server

Nyheter

Vi behöver din hjälp!

Om du känner dig bekväm med att investera några timmar per vecka eller månad för att hjälpa oss att nå våra mål, tveka inte att klicka på knappen "Join us" eller skicka ett e-postmeddelande till oss.

Gå med oss

Vår patientguide finns som PDF-dokument.

Den innehåller en snabb översikt över IMBS samt information om samhället och kontaktuppgifter.

Ladda ner

Vår läkarguide finns som PDF-dokument.

Den innehåller en snabb översikt över IMBS diagnostik, information om samhället och kontaktuppgifter.

Som patient kan du på så sätt lämna en första sjukdomsbeskrivning till din allmänläkare.

Som läkare får du en första introduktion till syndromet och dess diagnostiska utrymme.

Ladda ner

Vårt webbhotell och vår applikation bygger på utvecklingen av olika Java-projekt med öppen källkod.

Eftersom våra projekt huvudsakligen är tillgängliga på GitHub är det från och med nu möjligt att stödja oss via GitHubs sponsringsprogram.

Alla är välkomna att bli sponsorer för våra projekt!

Sponsorlänk

För samordning av forskning, e-postkampanjer och allmänna diskussioner finns det nu en diskordserver.

Klicka på länk till inbjudan för att ansluta sig.

Feedback

Information till patienten

Definition

Intestinal Metabolic Bromhidrosis Syndrome (IMBS) är en typ av bromhidros som orsakas av luktande metaboliter från tarmen som passerar tarm- och levermetabolismen och utsöndras via huden.

IMBS är en grupp av subtilt olika syndrom som orsakas av olika underliggande sjukdomar, men som har det gemensamt att patienterna lider av kronisk kroppslukt. Detta påverkar starkt deras livskvalitet, inte bara, men framför allt i arbetsmiljön.

Klassisk medicinsk/dermatologisk syn

Det nuvarande stödet från de klassiska medicinska institutionerna är ytterst begränsat: Officiell forskning inom bromhidros var försumbar under de senaste decennierna och den allmänna tarmforskningen har ännu inte kopplat sin forskning till de dermatologiska områdena.

Den klassiska dermatologiska forskningen om bromhidros [1] Den är oftast inriktad på antingen lokala behandlingar som endast har en liten förbättrande effekt eller på avlägsnande av axillära hudkörtlar genom kirurgi. Vid trimetylaminuri (TMAU) får patienterna för närvarande oftast bara kostråd eller får i vissa fall förskrivna icke-resorberbara antibiotika. [2] .

Ny medicinsk forskning om tarmkanalen

Nyare forskningshypoteser fokuserar mer på tarmkanalen som källa till bromhidros och halitosis-symtom. [3] . Det står redan klart att trimetylamin, som är den luktande förening som orsakar TMAU typ 1, bara är en liten aktör bland de olika luktande metaboliter som finns tillgängliga i tarmkanalens metabolism. Det finns välkända andra aktörer som karboxylater (t.ex. butyrat, isovalerat), aminer, svavelföreningar, ammoniak, metylmerkaptan och indol för att nämna några av dem. När de olika metaboliterna genomgår sin metaboliska cykel passerar de, i olika mängder, tarmväggen genom tarmepitelskikten och hamnar på så sätt i blodomloppet, mot levern. I de fall då leverns metabolism inte klarar av att hantera mängden metaboliter från tarmen, utsöndras metaboliterna via lungornas gasutbyte och via hudens svettkörtlar.

Bromhidrosis sjukdomar och metaboliter och genöversikt

Feedback

Behandlingar
Symptom Behandling Effektivitet Godkänd av medicinska studier
Fiskens kroppslukt Kost / minskning av fisk som innehåller TMA och livsmedel som innehåller kolin, betain och karnitin 75% Ja
Fisklukt (TMAU typ 2) Förskrivning av icke-resorberbar antibiotika under korta perioder. 75% Ja
Fiskens kroppslukt Riboflavintillskott 50% Ja
Lukt av fisk och avföring (TMAU typ 2) Tillägg av folat eller MTHF okänd Ingen
Lukt av fisk och avföring (TMAU typ 2) Tillägg av vitamin B12 okänd Ingen
Lukt av fisk och avföring (TMAU typ 2) Tillägg av vitamin B6 okänd Ingen
Lukt av fisk och avföring (TMAU typ 2) Tillägg av SAMe okänd Ingen
Lukt av fisk och avföring (TMAU typ 2) Undvikande av cystein i kosten okänd Ingen
Fekal kroppslukt Tillägg av glycin och serin okänd Ingen
Fekal kroppslukt Tillägg av kolin och folat okänd Ingen
Fekal kroppslukt Undvik bensoater, cinnamater och salicylater. okänd Ingen
Fekal kroppslukt Undvik bensimidazoler som t.ex. protonpumpshämmare. okänd Ingen
Fekal kroppslukt Undvikande av stress okänd Ingen
Fekal kroppslukt Champex/Deodorex 10% Ingen
Fekal kroppslukt Undvikande av D-Ribos i kosten okänd Ingen
Fekal kroppslukt Undvikande av fosforsyra + glukos/fruktos i kosten (som t.ex. Coca Cola). okänd Ingen
Lukt av ruttna ägg ingen
Urinliknande kroppslukt Proteinreducerande diet + förskrivning av icke-resorberbar antibiotika under korta perioder. okänd Ingen
Urinliknande kroppslukt Tillägg av natriumbensoat (samråd med en läkare är ett måste). okänd Ingen
Kroppslukt i axillerna Starka antitranspiranter 10% Ja
Svettliknande kroppslukt Helkroppsapplicering av en kombination av antitranspirant och deodorant. 10% Ingen
Svett/spya/svettfötter som kroppslukt Taurin, magnesium och kaliumtillskott 50% Ingen
Svett/spya/svettfötter som kroppslukt Daglig tarmrengöring, t.ex. med Macrogol (kan vara farligt - det är viktigt att rådgöra med en läkare i förväg). 30% Ingen
Svett/spya/svettfötter som kroppslukt Tyrosintillskott 10% Ingen
Kräkningar/svettfötter med ytterligare urinliknande kroppslukt Tillägg av natriumbensoat (samråd med en läkare är ett måste). okänd Ingen
Kräksliknande kroppslukt Tillskott av mangan 10% Ingen
Kålliknande kroppslukt/halitos Diet okänd Ingen
IBS-C (förstoppning) Topinamburpulver (långkedjig kolhydrat som bryts ner till fruktos) [Varning: Förhöjd kroppsodörr] 15% Ingen
IBS-C (förstoppning) Magnesiumoxid + citrat 15% Ingen

Feedback

Forskningsnyheter

Metaboliska markörer:

 • Glycin

 • Citrullin

 • Kolin

 • Betain

 • Trimetylamin (TMA)

Gener:

 • BHMT

 • BHMT2

 • DMGDH

 • FMO3

 • CPS1

Länk

I en forskningsrapport undersöks djupare de förändrade mikrobiotiska sammansättningarna som förekommer hos patienter med trimetylaminuri typ 2.

Deras undersökning avslöjade för första gången möjliga interferenskopplingar mellan förändrade mikrobiella metaboliter och neurologiska vägar i människans ämnesomsättning.

Några antagna förändringar i metaboliterna är:

 • SCFAs (laktat, acetat, butyrat, propionat, ...)

 • ...

Hypotetisk interferens med mänskliga metaboliter och enzymer:

 • Glutamat

 • GABA

 • Serotonin

 • Tryptofan

 • Kinolat

 • Noradrenalin

 • Dopamin

 • Fosfatidyletanolamin-N-metyltransferas (PEMT)

 • Fosfatidyletanolamin

 • Fosfatidylkolin

 • Kolin

 • Transport av betain

Länk

En forskningsstudie från maj 2019 visade att olika ämnen var förhöjda i urinprover från patienter med irritabelt tarmsyndrom (IBS):

 • Dimetylglycin

 • Glutamin

 • Lysin och lysinföreningar

 • Tryptofanförening

 • Ornithin

 • Imidazolpropionat

 • Dimetylguanosin

 • Serin

Särskilt de förhöjda dimetylglycinföreningarna är också kända från dimetylglycinuri, som också kan orsaka fiskluktsymptom.

Detta är en potentiell första koppling mellan fiskluktssyndromet (TMAU2) och IBS.

Länk

En liten studie av Jun Nishihira försökte undersöka effekterna av champignon-extrakt (Champex) på kroppslukt och halitosis.

Studiens utformning bygger på ett frågeformulär för patienter, vilket ger en svag indikation på att Champex kan förbättra regelbunden kroppslukt hos äldre patienter.

Det är för närvarande oklart om dessa resultat kommer att gälla för IMBS-patienter.

Länk

I mars 2020 publicerades en ny forskningsartikel om en ny behandlingslösning för trimetylaminuri med hjälp av konstruerade polymersomer...

Länk

Feedback

Diagnostik

Officiella diagnostiska tester:

 • Urin- och gentest för trimetylaminuri [1]

 • Urin- och gentest för dimetylglycinuri [2]

 • Genetisk testning för SELENBP1 (Halitosis) [3]

 • Blodprov för dimetylsulfidemia (halitosis) [4]

 • Blodprov för hyperammonemi i samband med svaga störningar i ureacykeln [5]

Feedback

Det finns två vägledande dokument som kan laddas ner.

Den första vägledningen är att vända sig till patienterna: Patientens guide

Den andra vägledningen vänder sig till läkare: Läkarens guide

Det är fritt att kopiera och föröka dessa guider.

Om du som patient vill besöka t.ex. din allmänläkare för första gången för att prata om IMBS-symtom, skriv ut läkarguiden på papper och ge den till din allmänläkare för att hjälpa honom/henne att samla in relevant information.

Inte verifierade och explorativa tester:

Blodprov

 • Ammoniakblodprov (kan fås av din allmänläkare).

Test på blodprov av aminosyror

Undersökningar av urinprov

Tester som är kända från forskningsstudier

 • SCFAs (inklusive butyrat och isovalerat) blod/avföringskvot ( [1] )

Andra ospecifika tester

 • PTH (parathormon) blodprov

 • Låga kaliumnivåer i blodet

Anteckningar:

 • Urinprov för organisk aciduri är regelbundet utan resultat (i dessa sjukdomar påverkas alla organ och celler och njurarna och levern kan inte maskera någon metabolit).

 • Hos IMBS-patienter verkar enzymbristen vara mycket begränsad till tarm- och levermetabolismen, vilket leder till att metaboliter maskeras av lever och njurar. Det är återigen värt att nämna den korta halveringstiden på mindre än 10 minuter för butyrater i blodet och även ( [2] ) återigen, eftersom det i dokumentet visas en minskning med faktor 4 av t.ex. butyratnivåerna jämfört med blodet i portvenen och blodet i cirkulationen efter levern.

 • I IMBS-fall har blodprov i allmänhet förmågan att avslöja mer direkta metaboliter jämfört med urinprov.

Feedback

Centrum för sällsynta sjukdomar

Vi uppmuntrar alla patienter att kontakta centra för sällsynta sjukdomar i sina respektive länder. Förbered dig eftersom de flesta läkare inte har någon speciell eller till och med ingen kunskap alls om anaeroba metaboliter och att de förekommer i människans ämnesomsättning. Vanligtvis finns specialister som känner till dessa metaboliter inom klassisk organisk acidurias, men de saknar vanligtvis specialkunskaper om tarmsjukdomar. De kan dock vara en första kontaktpunkt som kan leda patienterna vidare till specialister på diagnostik av tarmforskning. För att hjälpa dem att hitta rätt kontaktpersoner kan du också hänvisa dem till IMBS hemsida, där de kan få en detaljerad översikt över sjukdomen. Gör dem också medvetna om att klassiska screeningar av organiska syror via urinprov redan är kända för att inte vara tillämpliga på IMBS-patienter.

Officiell genetisk undersökning (Tyskland)

I Tyskland är det lagstadgat att patienterna ska få genetisk rådgivning före testet om ett genetiskt test ska utföras. Genetisk rådgivning hanteras normalt också av centra för sällsynta sjukdomar, så de är en första kontaktpunkt.

Det finns också laboratorier som tillåter privat betalning och som också erbjuder genetisk rådgivning:

Observera: De tyska sjukförsäkringsbolagen betalar nu för nödvändiga gentester för ett litet antal målgener (<=20). Detta öppnar ett nytt sätt för IMBS-patienter som inte har tillräckligt med privata pengar för WES- eller WGS-screening att begära genetisk testning för sitt tillstånd.

Feedback

Genova Diagnostics

Genova Diagnostics är en privat tjänsteleverantör som främst erbjuder metabolomiska men även genomiska tester. De erbjuder sina tjänster i USA och Storbritannien för närvarande. I vanliga fall arbetar de tillsammans med specialiserade allmänläkare som kontaktpersoner för privata slutanvändare.

Hemsidan

Medivere Diagnostics

Medivere Diagnostics erbjuder små standardtester för blod, urin och avföring till slutanvändare i sin webbshop. Deras tjänst är tillgänglig i Tyskland.

Hemsidan

Cerascreen

Cerascreen tillhandahåller en onlinebutik som erbjuder t.ex. standardtester för aminosyror i blodprov, men också ett stort antal standardtester. Deras webbutik finns i Tyskland.

Hemsidan

IFU Wolfhagen

IFU Wolfhagen erbjuder t.ex. urinanalytiska paneler i sin webbshop. Deras tjänster är tillgängliga på tyska.

Hemsidan

Feedback

Aminosyror

De olika lukttyperna som IMBS-patienterna lider av är förknippade med olika luktämnen. Dessa luktföreningar är ofta också en del av den nära nedbrytningen eller syntesen av aminosyror.

Nedan visas sambanden mellan luktämnen och aminosyror:

Fisklukt / trimetylamin

 • Kolin

 • Betain

 • Lecitin

 • Karnitin

Fekal kroppslukt / Indol, Skatole

 • Tryptofan

 • Glycin

 • Serin

 • Fenylalanin

 • Tyrosin

 • Histidin

Lukt av äkta ägg / Svavelföreningar

 • Cystein

 • Methionin

 • Taurin

Urinlukt / ammoniak

 • Ornithin

 • Aspartat

 • Citrullin

 • Arginin

 • Glycin

 • Serin

 • Glutamin

 • Glutamat

Kräk kroppslukt / butyrat

 • Lysin

 • Valine

(Även aminosyror från urin kan användas).

Svettiga fötter / isovalerat

 • Leucin

 • Isoleucin

(Även aminosyror från urin kan användas).

Ruttet kött som / Putrescine, Cadaverine

 • Ornithin (Putrescine)

 • Lysin (kadaverin)

Skräp som / Vätesulfid, dimetylsulfid, metanethiol, putrescin, kadaverin, trimetylamin, ammoniak, acetaldehyd, acetat

Detta är en blandning av tidigare grupper. [1]

Kosthållningssätt

Vi rekommenderar starkt att man inte använder fullständiga eliminationsdieter i någon form under en längre tid.

Cravings är normalt ett tecken på att kroppen behöver vissa näringsämnen. Ignorera dem inte i samband med en minskad kost i samband med en viss aminosyra.

Tänk också på att de angivna aminosyrorna endast är grupperade efter samlokalisering inom gränserna för biokemiska vägar. Vissa sjukdomar påverkar kanske bara en aminosyra inom en grupp eller bara en del av en kombination av grupper.

Som ett exempel kan nämnas att en screening av aminosyror i blodet visade att följande aminosyror låg utanför det normala intervallet:

 • Tryptofan: ++

 • Glycin: ++

 • Serin: ++

 • Lysin: -

 • Ornithin: ++

 • Aspartat: ++

 • Histidin: +

Symboler:

 • "++" = högt över det normala intervallet

 • "+" = mycket hög men inom det normala intervallet.

 • "-" = mycket lågt men inom normalområdet.

 • "--" = under det normala intervallet

Som du kan se kan en sådan aminosyraundersökning ge vissa tips om vad som bör kompletteras och vad som bör minskas i kosten.

Var medveten om att det för närvarande är oklart hur man korrekt reagerar på att vissa aminosyrenivåer ligger över eller under de normala nivåerna.

Det finns vissa indikationer på att vissa typer av luktande metaboliter faktiskt stabiliserar den skadade tarmmetabolismen i viss utsträckning, medan andra inte gör det.

Så ett felaktigt val av kosteliminering kan också öka skadorna på tarmcellerna med tiden, även om kroppslukten eller halitosan minskade under en period.

Feedback

Enligt våra personliga observationer i patientundersökningar kan hyperhidros (omfattande svettning) vara ett korrelerande symptom till bromhidros, men det behöver inte vara närvarande. Endast en liten del av patienterna har faktiskt både bromhidros och hyperhidros.

Feedback

Irritabelt tarmsyndrom (IBS) [1] definieras som en kronisk funktionsstörning i mag-tarmkanalen. Den kännetecknas av buksmärta och/eller förändringar i tarmrörelserna.

Våra observationer visar att 20-30 % av IMBS-patienterna också lider av IBS eller börjar lida av IBS efter några års kroniska luktbesvär.

Våra observationer visar också att en fekal kroppslukt verkar vara mer sannolikt förknippad med IBS-D och att en kroppslukt av svett/vomit/svettfötter är mer sannolikt förknippad med IBS-C.

Feedback

Nästa generations sekvensering (NGS)

Introduktion

Next Generation Sequencing (NGS) är en metod som gör det möjligt att sekvensera delar av eller hela DNA/RNA-strängstrukturen i människans genom. NGS-metoden har under det senaste decenniet blivit allt vanligare och används som metod i forskningsstudier för att isolera orsakssamband med sjukdomar och deras symtom.

Se även Wikiboken om NGS och de underliggande teknikerna.

Kriterier för NGS-tjänster

Beroende på landets lagstiftning finns det inte bara officiella medicinska institutioner som erbjuder NGS-tjänster till patienter utan även privata tjänsteleverantörer.

Om NGS-tjänster ska användas för att få mer information om en potentiell underliggande sjukdom är det viktigt att känna till några viktiga egenskaper hos de olika tjänsterna.

 • Typ av sekvensering: hela genomet (WGS) [1] eller hela exom (WES) [2]

 • Täckning [3] : representerar antalet gånger som sekvenseringen täckte samma referensområde.

 • Sekvenseringsresultatet tillhandahålls i filformat: VCF (med/utan kommentarer), FASTQ, BAM

Kostnadsperspektiv:

 • WGS 20x : ~ 600€

 • WES 20x : ~ 400€

(priserna ändras kraftigt med tiden och mellan olika tjänsteleverantörer).

Krav på utvärderingar av medicinska representanter:

 • För närvarande accepteras en minst 20x täckning av målområdet för att möjliggöra en medicinskt relevant tolkning.

 • WGS omfattar intronområdena, men är ännu inte lätt att tolka eftersom intronområdena är utsatta för stora variationer, men detta förbättras stadigt med tiden (så data från idag kan användas i framtiden bara genom att data omtolkas med hjälp av nyare programvaror och nya poster i variantdatabaserna).

När det gäller tjänster för släktforskning som 23andMe:

Tjänster för anor som 23andMe är mycket begränsade när det gäller vilka delar av exomområdet som är målinriktat/täckt och hur ofta målområdet läses (lästäckning). Processen i 23andme bygger på genotypning och inte på WES eller WGS. [4]

Vi rekommenderar inte anhörigtjänster för medicinskt relevanta undersökningar, utan vi rekommenderar åtminstone ett WES 20x-erbjudande från en tjänsteleverantör som tillhandahåller åtminstone kommenterade VCF-filer eller ännu bättre dessutom de ursprungliga FASTQ-filerna som innehåller den obearbetade sekvenseringsinformationen.

Feedback

Medicinskt kända gener

En begränsad uppsättning genfel är redan kända för att vara relaterade till kronisk kroppslukt och/eller halitosis.

 • FMO3 (trimetylaminuri) [1]

 • DMGDH (Dimetylglycin dehydrogenasbrist) [2]

 • SELENBP1 (Brist på metanethioloxidas / EHMTO) [3]

Kandidater för undersökande gener

För andra typer av kroppslukt eller halitosis finns det hittills inga officiella genfel. Men det finns genkandidater som kan vara inblandade eftersom de kodar för enzymer, transportörer, receptorer och biokemiska vägar som är relaterade till vissa luktande metaboliter.

Svett eller kräkningar, svettiga fötter som kroppslukt / Karboxylater, butyrat, isovalerat...

Direkta enzymdefekter:

 • ACSM2B

 • ACSM5

 • ACSM2A

Indirekt inblandade defekter:

 • CPS1 (även som godartade kvalificerade varianter med kända förhöjda glycinhalter).

Även potentiellt indirekt involverade gener:

 • MYLK

 • ATP10B

 • AGXT2

 • SLC28A1

 • SLC23A1

 • SLC17A4

 • SLC10A2

Fekal kroppslukt / Indol,Skatole

 • BHMT2

 • CYP2E1

 • CYP2B

 • CYP2A6

Fekal och svettliknande kroppslukt / IBS-C och IBS-D relaterade gener

 • GUCY2C

 • TRPV3

 • SCN5A

 • AQP8

 • IDO1

 • PGP

 • GAD2

 • FAAH

 • NPSR1

 • FUT2

Halvautomatiska genrapporter

Vi tillhandahåller halvautomatiska rapporter baserade på genanalysresultat från en IMBS-patientkohort.

 • Gener med uttryck i tarm och lever som matchades av minst två patienter: Rapportera

 • Gener i IMBS-patientkohorten matchas mot gener i IBS-forskningspublikationer: Rapportera

Ytterligare anmärkning

Det är inte nödvändigt att det alltid finns en genetisk defekt vid kronisk kroppslukt. Det finns också rapporter från patienter som rapporterar att symptomen började efter matförgiftning eller antibiotikabehandling.

Du bör därför vara medveten om att en metabolomanalys i dessa fall skulle ge mer information.

Feedback

I metabolomstudier har följande metaboliska markörer observerats vara potentiellt utanför de normala områdena hos IMBS-patienter:

 • Bensoat / bensoesyra

 • Hippurat / Hippurinsyra

 • Vinsyra / Vinsyra

 • Orotat / Orotsyra

 • Cis-aconitat / Cis-aconitsyra

 • Succinat / Bärnstenssyra

 • Isocitrat

 • Fumarat

 • Hydroximetylglutarat

 • Histidin

 • Taurin

 • Threonin

 • Tryptofan

 • Glycin

 • Serin

 • Fosfoserin

 • Vanilmandelat

 • Homovanillat

 • Ornithin

 • Citrullin

 • Pyroglutamat

 • Para-hydroxifenylacetat

 • Anserine

 • Carnosine

 • 1-metylhistidin

 • beta-alanin

 • Linoleat / linolsyra

 • Kalium

 • Bisköldkörtelhormon (PTH)

Feedback

För undergruppen IMBS-patienter, som uppvisar en fekalliknande kroppslukt, står metaboliterna indol och sekundär skatol i fokus eftersom dessa metaboliter skapar en stark fekalliknande doft.

Vi förväntar oss minst tre olika typer av orsaker i dessa undergrupper:

 • Enzymbrister i direkt indolnedbrytande enzymer som t.ex. CYP2E1, CYP2B, ...

 • Enzymbrister i nedbrytningsvägen för kolin -> glycin (BHMT2, metyltetrahydrofolatkluster)

 • Enzymbrister i den lägre nedbrytningsvägen för glycin + bensoat -> hippurat.

Shikimatvägen som bildar tryptofan över indol

Shikimatvägen [1] är en mikrobiell väg som är ansvarig för biosyntesen av tryptofan som kombinerar indol och glyin/serin. [2] .

Eftersom dess prekursorer glycin och serin och produkten tryptofan är inblandade kan de mänskliga nedbrytningsvägarna för dessa aminosyror vara av stor betydelse för den förhöjda bildningen av indol.

Glutamin och glutamat är också av stor betydelse eftersom de är relaterade till källan till den andra prekursorn anthranilat i indolsyntesen.

Nedbrytningsvägen för kolin -> glycin

En undergrupp av patienter med fekal kroppslukt uppvisar också positiva trimetylaminuriaurintest. Detta tyder på att det bildas förhöjda trimetylaminnivåer (TMA) i tarmområdet. En orsak kan vara ett försämrat upptag och nedbrytning av kolin, vilket leder till en förhöjd nedbrytning av kolin till TMA i tarmlumen. Eftersom kolinets nedbrytningsväg också påverkar tillgången på glycin och serin är det en lovande kandidatgren som också kan vara ansvarig för en förhöjd indolkoncentration.

För denna undergrupp kan folattillskott vara till hjälp, eftersom folat stöder nedbrytningen av kolin, betain -> glycin och serin.

Glycin + bensoat -> nedbrytningsvägen för hippurat

I resultaten av metabolomanalysen av patienter med fekal kroppslukt observerade vi förhöjda bensoatnivåer med samtidigt lägre nivåer av hippurat än normalt. Glycinnivåerna var normalt låga men inom det normala intervallet.

Detta är relaterat till glycinavgiftningsmekanismen. [3] som kan vara nedsatt i denna undergrupp av IMBS-patienter på grund av för låg tillgång på glycin eller serin.

Om indikationen på en för låg tillgänglighet av glycin och serin är korrekt, skulle de låga nivåerna försämra konjugationen av gallsyresalter med glycin och minska tillgängligheten av glycin i tarmlumen.

Förhållandet glycin/taurin skulle förändras och tryptofanbildningen av indol + glycin skulle kunna försämras, vilket skulle leda till förhöjda indolkoncentrationer i tarmlumen.

Hög halt av glutamat, glycin, ornithin, citrullin, tryptofan, fenylalanin, tyrosin, metionin, taurin, BCAA, ammoniak och låg halt av arginin, glutamin och lysin -> brist på urinämnescykeln.

Förhöjningar av olika aminosyror som är relaterade till ammoniaknedbrytningen har konstaterats vid transitiv hyperammonemi. Detta tyder på att det är möjligt att en andra genfel i ureacykelvägen kan vara källan till en fekal lukt.

CYP-enzymfamilj

Vissa enzymer i CYP-familjen är kända för att bryta ned indol till mindre luktande metaboliter.

Exempel på detta är:

 • CYP2E1, CYP2B [4]

Dessa är framträdande kandidater för enzymbrister som kan leda till försämrad indolnedbrytning.

Feedback

För undergruppen IMBS-patienter, som uppvisar en kroppslukt som påminner om kräkningar, svett eller svettiga fötter, är de viktigaste doftdrivande metaboliterna från karboxylatgruppen:

 • Butyrat (kräkningar)

 • Isovalerate (svettiga fötter, ostliknande)

 • Hexanoat

Vi förväntar oss minst två olika typer av orsakssamband:

 • Enzymbrister i direkt butyrat- eller isovaleratnedbrytande enzymer, t.ex. ACSM2B , ...

 • Mitokondriell försämring av tarmbarriärceller, t.ex. genom lokal hyperammoniak i dessa celler (inte systemisk).

ACSM2B och brister i nedbrytningsvägen (IMBS Carboxylate Type 1)

I motsats till andra luktande metaboliter är karboxylatgruppen en viktig energikälla för tarmbarriärcellerna och levern.

Den också kända termen "kortkedjiga fettsyror" (SCFA) avser främst en undergrupp av karboxylater, men även t.ex. metylerade former av dem.

Följande gener och enzymer är framträdande kandidater för enzymbrist:

 • ACSM2B / EC 6.2.1.2 butyrat-CoA-ligas

 • En möjlig okänd gen som kodar för ett isovalerat-CoA-ligas

Det är viktigt att ACSM2B också är involverad i salicylater, bensoat och fenylacetat i mindre utsträckning.

Det är också viktigt:

 • Magnesium

 • Mangan

är kofaktorer för dessa enzymer. Tillskott av dessa kan förbättra enzymeffektiviteten.

Mitokondriell försämring av tarmbarriärcellerna genom ammoniak (IMBS Carboxylate Type 2 / IMBS CPS1)

En annan möjlig orsakssituation kan uppstå om den mitokondriella aktiviteten hos tarmbarriärcellerna är nedsatt. En orsak kan vara förhöjda koncentrationer av ammoniak i cellerna, vilket skulle försämra nedbrytningen av de kortkedjiga syror (karboxylater) som tas upp från tjocktarmen. Ett typiskt tecken på senare utveckling i detta fall kan vara IBS-C-symptom (förstoppning) som orsakas av nedsatt nervfunktion, t.ex. i tjocktarmens tecken. Dessa symtom kan vara närvarande omedelbart eller uppstå flera år efter de första bromhidros-symtomen.

Livsmedelslista (dålig):

 • Ost (hög halt av glutamat)

 • Rött kött (högt innehåll av aminosyror)

Biomarkörer för metabolom

I det fallet kan man göra följande iakttagelser:

 • Lätt förhöjda ornitin-, glycin- och serinnivåer i blodet.

 • Eventuellt också något förhöjda nivåer av tryptofan, histidin och tretonin i blodet.

 • Huvudsakligen förhöjda citrullinnivåer i urinen

 • Låg kaliumhalt (ammoniak försämrar kaliumupptaget indirekt genom att binda till kaliumreceptorerna).

 • Låga nivåer av bensoat/benzoesyra i urinen

Under behandlingen med natriumbensoat:

 • Mycket höga halter av hippurat/hippurinsyra i urinen

Genetiska markörer

 • Svaga brister i CPS1-genen som kodar för karbamoylfosfat-syntetas 1 (Urea cycle disorder)

 • Exempel på variant: rs1047883 [1]

Brister i CPS1 inkluderar även de som markerats som godartade för hyperammonemi i det perifera blodet. Särskilt de som också är kopplade till förhöjda glycinhalter i blodet.

Att beteckningen godartad är inte relaterad till godartad i samband med IMBS, eftersom den lokala hyperammoniak i tarmbarriärcellerna i IMBS-fall inte nödvändigtvis kan kvantifieras genom blodprov för närvarande.

Behandling

 • Standardbehandling av hyperammoniak med natriumbensoat oralt (< 5 g fördelat över dagen) kan här visa mycket goda effekter som minskar nervsmärtan även för IBS-C-symtomen.

 • Minska mängden glycin och serin i kosten (eller protein i allmänhet).

 • Minskning av mängden glutamin, glutamat, aspartat, lysin och ornitin i kosten.

 • Minska upptaget av kalcium

 • Ökat magnesiumupptag (oxid eller karbonat, inte bara citrat!).

 • Ökat kaliumupptag

 • Tillägg av Topinambur som inulintillskott, som bryts ner som långkedjig kolhydrat till fruktos främst i tjocktarmen (ökar lukten, men förbättrar ammoniakförsämringen i mitchondrien - bör tas första gången efter en veckas behandling med natriumbensoat).

Ytterligare observationer

 • En annan observation är att den försämrade kolonmotiliteten leder till fettansamling i kolon, vilket kan vara ytterligare en aspekt som har samband med de ökade SCFA-koncentrationerna.

 • Magnesiumkarbonat och -oxid (liksom alla andra karbonater) bör tas i små mängder (1 kapsel per dag) och med försiktighet, eftersom de lätt höjer tarmens pH-värde upp till 10, vilket kan skada tarmväggen.

Feedback

Cancerforskning

Samband mellan subtyper av IMBS och butyrat

Vid en första anblick verkar cancerforskningen ligga långt ifrån IMBS-forskningen.

Intressant nog visar det sig vara raka motsatsen om vi tittar på den biokemiska sidan av vissa patientundergrupper av IMBS och deras påverkade metaboliska föreningar.

Det finns patienter som rapporterar att de har en mycket stark "kräksliknande" kroppslukt. Den relaterade metabolit som är känd för att ha en sådan lukt är butyrat i vattenlösning.

Vad är butyrat?

Butyrat är saltformen av smörsyra, som är allmänt känd för att vara den viktigaste orsaken till lukten av kräkningar.

Som salt kan det finnas i olika kombinationer med olika katjoner, t.ex:

 • Natrium (Na+)

 • Magnesium (Mg2+)

 • Kalium (K+)

 • Kalcium (Ca2+)

Natriumbutyrat är också vanligt förekommande i tilläggsform.

Butyrat dämpar cancertillväxt in vitro men är inte tillräckligt stabilt i blodet.

Inom cancerforskningen har butryrater observerats ha en stark tillväxthämmande effekt på cancerceller in vitro. [1]

Tyvärr misslyckades man i explorativa studier, där man försökte använda en butyratlösning som blodinfusion, med att stabilisera butyraterna i blodcirkulationen. Butyrater visade sig ha en mycket kort stabilitetshalveringstid på mindre än 10 minuter innan de förbrukas och bryts ned av mänskliga celler. [2]

Butyrats betydelse för IBD

Nyare forskning om inflammatorisk tarmsjukdom (IBS) visade nu på vissa diagnostiska framsteg som t.ex. avslöjade "naturligt" förhöjda isobutyratnivåer i en liten provgrupp av IBD-patienter. [3]

Med andra ord kan karboxylater som butyrat eller isobutyrat vara förhöjda i axeln mellan tarm och lever och uppenbarligen inte orsaka någon skada, eftersom IBD-patienter normalt anses vara friska, bortsett från sina problem med tarminflammation.

Hypoteser som följer av detta

Denna nya inriktning resulterar i två hypoteser:

 • Butyrater eller karboxylater (som t.ex. isovalerat) i allmänhet kan också vara förhöjda i IMBS-patientgrupper, eftersom deras lukter motsvarar exakt signaturen för dessa föreningar.

 • För att stödja cancerbehandling kan det vara möjligt att enkelt reproducera liknande blodnivåer av butyrater genom oralt övertillskott (med troliga symtom på bromhidros som följd) och detta kan resultera i en undertryckt cancertillväxt, om cancern är belägen på blodaxeln mellan tarm och lever.

Ytterligare personliga observationer

 • Som en del av en undersökning och visualisering av ett kolorektal tumörprov från en tumör i den nedåtgående tjocktarmen tillämpade vi en dubbel mRNA-uttrycksanalys på tumörprovet och ett friskt tarmväggsprov nära tumörstället.

 • En jämförelse av enzymexpressionsnivåerna visade att inte bara laktatdehydrogenas (LDH) var överuttryckt, utan även t.ex. butyryl-CoA-syntetas (EC 6.2.1.2) var överuttryckt. Detta kan ge en första antydan om att den anaeroba inre cancermetabolismen också stöder sin ATP-försörjning genom den omvända reaktionen som resulterar i en butyratsyntes som i en typisk bakteriell metabolism.

 • Ett teoretiskt resultat skulle kunna vara hypotesen att ökade butyratnivåer skulle minska ATP-försörjningen i de inre cancerkärncellerna och därmed minska cancertillväxten. Denna hypotetiska konsekvens har redan verifierats av tidigare experimentella undersökningar. (Se referenser i texten ovan)

Feedback

Kostnader för webbhotell

www.gofundme.com

Du kan hjälpa till att sponsra delar av de årliga kostnaderna för webbhotell, inklusive certifikat, domäner, server och språköversättningar.

Donera via www.gofundme.com

www.github.com

Du kan också stödja våra projekt för webbhotell eller API-integration i olika databaser för medicinsk forskning världen över genom ett återkommande månatligt sponsorskap.

Sponsor via www.github.com

Bibliotek
Titel Författare Datum Länk
Indoles Derived From Glucobrassicin: Cancer Chemoprevention by Indole-3-Carbinol and 3,3'-Diindolylmethane Williams DE 2021-10-01 PMC
Trimethylamine-N-Oxide Pathway: A Potential Target for the Treatment of MAFLD Li X, Hong J, Wang Y 2021-10-01 PMC
Identification of Specific Substances in the FAIMS Spectra of Complex Mixtures Using Deep Learning Li H, Pan J, Zeng H 2021-09-14 PMC
A simplified LC-MS/MS method for the quantification of the cardiovascular disease biomarker trimethylamine-N-oxide and i... Rox K, Rath S, Pieper DH 2021-03-26 PMC
The Accumulation and Molecular Effects of Trimethylamine N-Oxide on Metabolic Tissues: It’s Not All Bad Krueger ES, Lloyd TS, Tessem JS 2021-08-21 PMC
Elucidation of an anaerobic pathway for metabolism of l-carnitine–derived γ-butyrobetaine to trimethylamine in human gut... Rajakovich LJ, Fu B, Bollenbach M 2021-08-06 PMC
Multi-Pharmacology of Berberine in Atherosclerosis and Metabolic Diseases: Potential Contribution of Gut Microbiota Yang S, Li D, Yu Z 2021-07-09 PMC
Differential Diagnosis of Chorea—HIV Infection Delays Diagnosis of Huntington’s Disease by Years Achenbach J, Faissner S, Saft C 2021-05-27 PMC
Trimethylaminuria and Vascular Complications Oliveira-Filho AF, Medeiros PF, Velloso ... 2021-05-03 PMC
A Case of Fishy Smell-Fish Malodor Syndrome Wang AW, Greenberg PD, Saul SR 2021-05-03 PMC
Trimethylamine modulates dauer formation, neurodegeneration, and lifespan through tyra‐3/daf‐11 signaling in Caenorhabdi... Khanna A, Sellegounder D, Kumar J 2021-04-05 PMC
Trimethylamine-N-Oxide Levels Are Similar in Asymptomatic vs. Symptomatic Cerebrovascular Atherosclerosis Heyse M, Schneider C, Monostori P 2021-03-19 PMC
Cancer interception by interceptor molecules: mechanistic, preclinical and human translational studies with chlorophylls Dashwood RH 2021-03-06 PMC
Flavin-Containing Monooxygenases Are Conserved Regulators of Stress Resistance and Metabolism Huang S, Howington MB, Dobry CJ 2021-02-12 PMC
Trimethylamine N-oxide (TMAO) in human health Gatarek P, Kaluzna-Czaplinska J 2021-02-11 PMC
Genomic Insights into Adaptations of Trimethylamine-Utilizing Methanogens to Diverse Habitats, Including the Human Gut de la Cuesta-Zuluaga J, Spector TD, Youn... 2021-02-09 PMC
Gut-Brain Axis Cross-Talk and Limbic Disorders as Biological Basis of Secondary TMAU Donato L, Alibrandi S, Scimone C 2021-01-31 PMC
Solvent Accessibility of Residues Undergoing Pathogenic Variations in Humans: From Protein Structures to Protein Sequenc... Savojardo C, Manfredi M, Martelli PL 2021-01-07 PMC
Effect of probiotic Lactobacillus plantarum Dad-13 powder consumption on the gut microbiota and intestinal health of ove... Rahayu ES, Mariyatun M, Putri Manurung N... 2021-01-07 PMC
Le Carbone prevents liver damage in non-alcoholic steatohepatitis-hepatocellular carcinoma mouse model via AMPKα-SIRT1 s... Afrin MR, Arumugam S, Pitchaimani V 2021-01-05 PMC
Role of Gut Microbiota and Their Metabolites on Atherosclerosis, Hypertension and Human Blood Platelet Function: A Revie... Duttaroy AK 2021-01-03 PMC
Choline Acetyltransferase Induces the Functional Regeneration of the Salivary Gland in Aging SAMP1/Kl -/- Mice Toan NK, Tai NC, Kim SA 2021-01-02 PMC
Ancestral reconstruction of mammalian FMO1 enables structural determination, revealing unique features that explain its ... Bailleul G, Nicoll CR, Mascotti ML 2020-12-25 PMC
How Can Drug Metabolism and Transporter Genetics Inform Psychotropic Prescribing? Carvalho Henriques B, Yang EH, Lapetina ... 2020-12-08 PMC
Use of Flavin-Containing Monooxygenases for Conversion of Trimethylamine in Salmon Protein Hydrolysates Goris M, Puntervoll P, Rojo D 2020-11-24 PMC
Structural basis of carnitine monooxygenase CntA substrate specificity, inhibition, and intersubunit electron transfer Quareshy M, Shanmugam M, Townsend E 2020-11-23 PMC
Insight into the intestinal microbiome of farrowing sows following the administration of garlic (Allium sativum) extract... Satora M, Magdziarz M, Rząsa A 2020-11-13 PMC
Drug Discovery and Development of Novel Therapeutics for Inhibiting TMAO in Models of Atherosclerosis and Diabetes Steinke I, Ghanei N, Govindarajulu M 2020-10-29 PMC
An Expanded Genetic Code Enables Trimethylamine Metabolism in Human Gut Bacteria Kivenson V, Giovannoni SJ 2020-10-27 PMC
Impact of trimethylaminuria on daily psychosocial functioning Roddy D, McCarthy P, Nerney D 2020-10-06 PMC
Vitamin D Decreases Plasma Trimethylamine-N-oxide Level in Mice by Regulating Gut Microbiota Wang X, Li X, Dong Y 2020-10-05 PMC
Role of drug metabolizing enzymes in chemotherapy-induced gastrointestinal toxicity and hepatotoxicity Tao G, Huang J, Moorthy B 2020-09-02 PMC
A benzoxazole derivative as an inhibitor of anaerobic choline metabolism by human gut microbiota Gabr MT, Machalz D, Pach S 2020-08-28 PMC
Heart Failure Disturbs Gut–Blood Barrier and Increases Plasma Trimethylamine, a Toxic Bacterial Metabolite Drapala A, Szudzik M, Chabowski D 2020-08-26 PMC
Regulation of dynamic pigment cell states at single-cell resolution Perillo M, Oulhen N, Foster S 2020-08-19 PMC
Mitochondrial and Peroxisomal Alterations Contribute to Energy Dysmetabolism in Riboflavin Transporter Deficiency Colasuonno F, Niceforo A, Marioli C 2020-08-12 PMC
The Relationship between Choline Bioavailability from Diet, Intestinal Microbiota Composition, and Its Modulation of Hum... Arias N, Arboleya S, Allison J 2020-08-05 PMC
Effect of Choline Forms and Gut Microbiota Composition on Trimethylamine-N-Oxide Response in Healthy Men Cho CE, Aardema ND, Bunnell ML 2020-07-25 PMC
MtcB, a member of the MttB superfamily from the human gut acetogen Eubacterium limosum, is a cobalamin-dependent carniti... Kountz DJ, Behrman EJ, Zhang L 2020-06-22 PMC
Plasma Trimethylamine N-Oxide and Its Precursors: Population Epidemiology, Parent–Child Concordance, and Associations wi... Andraos S, Lange K, Clifford SA 2020-06-10 PMC
Nonlethal Inhibition of Gut Microbial Trimethylamine N‐oxide Production Improves Cardiac Function and Remodeling in a Mu... Organ CL, Li Z, Sharp TE III 2020-05-10 PMC
Trimethylamine N-Oxide in Relation to Cardiometabolic Health—Cause or Effect? Papandreou C, Moré M, Bellamine A 2020-05-07 PMC
Impact of trimethylamine N-oxide (TMAO) metaorganismal pathway on cardiovascular disease Zhao Y, Wang Z 2020-04-20 PMC
Microbiota and Malodor—Etiology and Management Mogilnicka I, Bogucki P, Ufnal M 2020-04-20 PMC
Olfaction scaffolds the developing human from neonate to adolescent and beyond Schaal B, Saxton TK, Loos H 2020-04-20 PMC
Simultaneous Measurement of Urinary Trimethylamine (TMA) and Trimethylamine N-Oxide (TMAO) by Liquid Chromatography–Mass... Jia X, Osborn LJ, Wang Z 2020-04-17 PMC
Gut Microbiota beyond Bacteria—Mycobiome, Virome, Archaeome, and Eukaryotic Parasites in IBD Matijašić M, Meštrović T, Čipčić Paljeta... 2020-04-11 PMC
Gut microbiota in atherosclerosis: focus on trimethylamine N‐oxide Zhu Y, Li Q, Jiang H 2020-03-30 PMC
Discovery of a Cyclic Choline Analog That Inhibits Anaerobic Choline Metabolism by Human Gut Bacteria Bollenbach M, Ortega M, Orman M 2020-03-25 PMC
Engineered Polymersomes for the Treatment of Fish Odor Syndrome: A First Randomized Double Blind Olfactory Study Schmidt AC, Hebels ER, Weitzel C 2020-03-09 PMC
The Protective Effect of Basic Fibroblast Growth Factor on Diabetic Nephropathy Through Remodeling Metabolic Phenotype a... Wei T, Shu Q, Ning J 2020-02-21 PMC
Trimethylamine N-Oxide Generated by the Gut Microbiota Is Associated with Vascular Inflammation: New Insights into Ather... Liu Y, Dai M 2020-02-17 PMC
Comparative milk proteome analysis of Kashmiri and Jersey cattle identifies differential expression of key proteins invo... Bhat SA, Ahmad SM, Ibeagha-Awemu EM 2020-02-14 PMC
Associations of plasma trimethylamine N-oxide, choline, carnitine, and betaine with inflammatory and cardiometabolic ris... Fu BC, Hullar MA, Randolph TW 2020-02-13 PMC
Fabrication of Biobased Hydrophobic Hybrid Cotton Fabrics Using Molecular Self-Assembly: Applications in the Development... Thamizhanban A, Sarvepalli GP, Lalitha K 2020-02-12 PMC
Short chain fatty acids and methylamines produced by gut microbiota as mediators and markers in the circulatory system Onyszkiewicz M, Jaworska K, Ufnal M 2020-01-16 PMC
Case reports of metabolic disorders from Nepal Sharma Pandey A 2019-11-19 PMC
Gut Microbiota-Dependent Marker TMAO in Promoting Cardiovascular Disease: Inflammation Mechanism, Clinical Prognostic, a... Yang S, Li X, Yang F 2019-11-19 PMC
Combining culture and culture‐independent methods reveals new microbial composition of halitosis patients' tongue biofil... Bernardi S, Karygianni L, Filippi A 2019-11-14 PMC
Untargeted Urinary 1H NMR-Based Metabolomic Pattern as a Potential Platform in Breast Cancer Detection Silva CL, Olival A, Perestrelo R 2019-11-07 PMC
Endovascular Closure Resolves Trimethylaminuria Caused by Congenital Portosystemic Shunts Ponce-Dorrego MD, Garzón-Moll G 2019-11-07 PMC
Metabolic Activation of Flavin Monooxygenase-mediated Trimethylamine-N-Oxide Formation in Experimental Kidney Disease Prokopienko AJ, West RE III, Schrum DP 2019-11-04 PMC
Elevation of Trimethylamine-N-Oxide in Chronic Kidney Disease: Contribution of Decreased Glomerular Filtration Rate Pelletier CC, Croyal M, Ene L 2019-11-01 PMC
Derivatization‐free determination of short‐chain volatile amines in human plasma and urine by headspace gas chromatograp... Neyer P, Bernasconi L, Fuchs JA 2019-10-08 PMC
A case of axillary bromhidrosis secondary to trimethylaminuria successfully treated with microwave-based therapy Patel F, Tu YM, Fernandes S 2019-10-07 PMC
Monosodium Glutamate (MSG) Renders Alkalinizing Properties and Its Urinary Metabolic Markers of MSG Consumption in Rats Nahok K, Li JV, Phetcharaburanin J 2019-09-27 PMC
Diagnosis and phenotypic assessment of trimethylaminuria, and its treatment with riboflavin: 1H NMR spectroscopy and gen... Bouchemal N, Ouss L, Brassier A 2019-09-18 PMC
NMR-based newborn urine screening for optimized detection of inherited errors of metabolism Embade N, Cannet C, Diercks T 2019-09-10 PMC
Changes in the Substrate Source Reveal Novel Interactions in the Sediment-Derived Methanogenic Microbial Community Szafranek-Nakonieczna A, Pytlak A, Grząd... 2019-09-08 PMC
Fast LC-ESI-MS/MS analysis and influence of sampling conditions for gut metabolites in plasma and serum van der Laan T, Kloots T, Beekman M 2019-08-26 PMC
Trimethylamine N-Oxide Metabolites in Early Pregnancy and Risk of Gestational Diabetes: A Nested Case-Control Study Huo X, Li J, Cao YF 2019-08-02 PMC
Gut microbes and metabolites as modulators of blood-brain barrier integrity and brain health Parker A, Fonseca S, Carding SR 2019-08-01 PMC
Effects of Hardwood Biochar on Methane Production, Fermentation Characteristics, and the Rumen Microbiota Using Rumen Si... Teoh R, Caro E, Holman DB 2019-07-10 PMC
A Cross-Sectional Study of Compositional and Functional Profiles of Gut Microbiota in Sardinian Centenarians Wu L, Zeng T, Zinellu A 2019-07-09 PMC
Abstracts from the 51st European Society of Human Genetics Conference: Posters 2019-07-03 PMC
Facile Fluorescence Monitoring of Gut Microbial Metabolite Trimethylamine N-oxide via Molecular Recognition of Guanidini... Yu H, Geng WC, Zheng Z 2019-06-24 PMC
Impact of the halitosis on QoL in overweight and obese patients: Based on six years of experience in two centers in sula... Ahmed HO, Zmnako SS, Amin ZM 2019-05-30 PMC
Effect of Grape Pomace Polyphenols With or Without Pectin on TMAO Serum Levels Assessed by LC/MS-Based Assay: A Prelimin... Annunziata G, Maisto M, Schisano C 2019-05-21 PMC
Modulation of Circulating Trimethylamine N-Oxide Concentrations by Dietary Supplements and Pharmacological Agents: A Sys... Kalagi NA, Abbott KA, Alburikan KA 2019-05-10 PMC
Intestinal Microbiota in Cardiovascular Health and Disease: JACC State-of-the-Art Review Tang WH, Backhed F, Landmesser U 2019-04-30 PMC
Baseline urinalysis values in common bottlenose dolphins under human care in the Caribbean Jiménez-Zucchet N, Alejandro-Zayas T, Al... 2019-04-04 PMC
The genetic and biochemical basis of trimethylaminuria in an Irish cohort Doyle S, O'Byrne JJ, Nesbitt M 2019-03-25 PMC
Diet-induced metabolic changes of the human gut microbiome: importance of short-chain fatty acids, methylamines and indo... Abdul Rahim MB, Chilloux J, Martinez-Gil... 2019-03-22 PMC
Nonalcoholic fatty liver disease and the gut microbiome: Are bacteria responsible for fatty liver? Dong TS, Jacobs JP 2019-03-14 PMC
Wide diversity of methane and short-chain alkane metabolisms in uncultured archaea Borrel G, Adam PS, McKay LJ 2019-03-04 PMC
Psychotropics and the Microbiome: a Chamber of Secrets… Cussotto S, Clarke G, Dinan TG 2019-02-26 PMC
Association of FMO3 Variants with Blood Pressure in the Atherosclerosis Risk in Communities Study Bryant TS, Duggal P, Yu B 2019-02-18 PMC
Choline‐related‐inherited metabolic diseases—A mini review Wortmann SB, Mayr JA 2019-01-25 PMC
CRISPR analysis suggests that small circular single-stranded DNA smacoviruses infect Archaea instead of humans Díez-Villaseñor C, Rodriguez-Valera F 2019-01-17 PMC
Structure-guided identification of a small molecule that inhibits anaerobic choline metabolism by human gut bacteria Orman M, Bodea S, Funk MA 2018-12-17 PMC
Inborn errors of metabolism in the 21st century: past to present Arnold GL PMC
Common metabolic disorder (inborn errors of metabolism) concerns in primary care practice Agana M, Frueh J, Kamboj M PMC
From Point-of-Care Testing to eHealth Diagnostic Devices (eDiagnostics) Christodouleas DC, Kaur B, Chorti P 2018-11-20 PMC
Metabolic functions of the human gut microbiota: the role of metalloenzymes Rajakovich LJ, Balskus * EP 2018-11-19 PMC
Human chemosignals of disgust facilitate food judgment Zheng Y, You Y, Farias AR 2018-11-19 PMC
Nicotine-N’-oxidation by flavin monooxygenase enzymes Perez-Paramo YX, Chen G, Ashmore JH 2018-10-31 PMC
Evaluation of bleeding disorders in patients with Noonan syndrome: a systematic review Nugent DJ, Romano AA, Sabharwal S 2018-10-23 PMC
Trimethylamine N-Oxide: A Link among Diet, Gut Microbiota, Gene Regulation of Liver and Intestine Cholesterol Homeostasi... Canyelles M, Tondo M, Cedó L 2018-10-19 PMC
Dietary Choline Intake: Current State of Knowledge Across the Life Cycle Wiedeman AM, Barr SI, Green TJ 2018-10-16 PMC
Titel Författare Datum Länk
Sexuality in Persons With Hidradenitis Suppurativa: Factors Associated With Sexual Desire and Functioning Impairment Quinto RM, Mastroeni S, Sampogna F 2021-10-07 PMC
Patients With Hidradenitis Suppurativa Negatively Perceive Both Medical and Euphemistic Appellations of Their Disease: A... Akoglu G, Esme P, Yildiz I 2021-09-01 PMC
Utilities of Botulinum Toxins in Dermatology and Cosmetology Naik PP 2021-09-21 PMC
A glycopyrronium bromide 1% cream for topical treatment of primary axillary hyperhidrosis: efficacy and safety results f... Abels C, Soeberdt M, Kilic A 2021-03-02 PMC
Pain as Defining Feature of Health Status and Prominent Therapeutic Target in Patients with Hidradenitis Suppurativa Sampogna F, Campana I, Fania L 2021-08-18 PMC
Thoracic sympathectomy for the treatment of primary axillary hyperhidrosis: systematic review and proportional meta-anal... Felisberto G Jr, Maria Cataneo AJ, Crist... 2021-07-20 PMC
An elderly man with a vascular axillary mass Bommareddy K, Kayastha S, Reddy SC 2021-05-26 PMC
Hidradenitis suppurativa/Acne inversa – operative Optionen, Rekonstruktionen und Kombinationen mit medikamentösen Therap... Cramer P, Schneider-Burrus S, Kovács M 2021-07-06 PMC
Healing hand ulcers caused by focal spasticity Gupta AD, Addison S 2020-03-05 PMC
Lantox—The Chinese Botulinum Toxin Drug—Complete English Bibliography and Comprehensive Formalised Literature Review Dressler D, Pan L, Su J 2021-05-22 PMC
The use of 33 MHz ultra-high-frequency ultrasonography for the evaluation of sweat glands in the axilla with osmidrosis Shinaoka A, Nakahara R, Saeki M 2021-05-13 PMC
Therapeutic Use of Botulinum Neurotoxins in Dermatology: Systematic Review Martina E, Diotallevi F, Radi G 2021-02-05 PMC
Foray into Concepts of Design and Evaluation of Microemulsions as a Modern Approach for Topical Applications in Acne Pat... Talianu MT, Dinu-Pîrvu CE, Ghica MV 2020-11-19 PMC
Open versus Closed Surgery for Axillary Osmidrosis: A Meta-Analysis of Articles Published in Four Languages Nomura M, Morioka D, Kojima Y 2020-11-11 PMC
Medical crowdfunding in a healthcare system with universal coverage: an exploratory study Lublóy Á 2020-11-09 PMC
The Efficacy and Effectiveness of Non-ablative Light-Based Devices in Hidradenitis Suppurativa: A Systematic Review and ... Jfri A, Saxena A, Rouette J 2020-11-03 PMC
Miscarriage as a Complication of Hidradenitis Suppurativa of the Vulva Al Ghamdi DS 2020-10-29 PMC
Microecological investigation and comparison of two clinical methods to evaluate axillary osmidrosis Du H, Ding S, Gao L 2020-09-21 PMC
A Paradoxical Vasodilatory Nutraceutical Intervention for Prevention and Attenuation of Migraine—A Hypothetical Review Chaliha DR, Vaccarezza M, Takechi R 2020-08-18 PMC
Botulinum Toxin Type B for Hidradenitis Suppurativa: A Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled Pilot Study Grimstad Ø, Kvammen BØ, Swartling C 2020-08-06 PMC
Using the Hair Removal Laser in the Axillary Region and its Effect on Normal Microbial Flora Fazel Z, Majidpour A, Behrangi E 2020-06-21 PMC
Something to Sweat About: Two Cases of Dupilumab-Induced Hyperhidrosis and Bromhidrosis Rowane M, Valencia R, Schend J 2020-05-20 PMC
Multi-modal treatment strategy for achieving an aesthetic lower face Jeong TK, Chung CH, Min KH 2020-05-15 PMC
Microbiota and Malodor—Etiology and Management Mogilnicka I, Bogucki P, Ufnal M 2020-04-20 PMC
Hidden Blade Scalpel: A Useful Tool for the Treatment of Axillary Osmidrosis Lu Y, Zhao A, Meng X 2020-04-08 PMC
The effects of 755 nm alexandrite laser on skin dryness and pruritus Pancar GS, Kalkan G, Eyupoglu O 2020-03-09 PMC
Hidradenitis Suppurativa: Current Understanding of Pathogenic Mechanisms and Suggestion for Treatment Algorithm Seyed Jafari SM, Hunger RE, Schlapbach C 2020-03-04 PMC
Hidradenitis Suppurativa: a lesser-known cause of AA amyloidosis Helvacı Ö, Güz G, Adışen E PMC
Hidradenitis suppurativa: infection, autoimmunity, or both? Constantinou CA, Fragoulis GE, Nikiphoro... 2019-12-30 PMC
A case of axillary bromhidrosis secondary to trimethylaminuria successfully treated with microwave-based therapy Patel F, Tu YM, Fernandes S 2019-10-07 PMC
Fecal medicines used in traditional medical system of China: a systematic review of their names, original species, tradi... Du H, Kuang TT, Qiu S 2019-09-13 PMC
Miscellaneous Perianal Afflictions Hagerman GF, Silva-Velazco J, Molina-Lop... 2019-08-22 PMC
The Safety and Impact of a Model of Intermittent, Time-Restricted Circadian Fasting (“Ramadan Fasting”) on Hidradenitis ... Damiani G, Mahroum N, Pigatto PD 2019-08-01 PMC
Disseminate Recurrent Folliculitis and Hidradenitis Suppurativa Are Associated Conditions: Results From a Retrospective ... Sechi A, Guglielmo A, Patrizi A 2019-07-31 PMC
A new type of surgery for the treatment of bromhidrosis Wang Y, Sun P, Leng X 2019-05-31 PMC
Systematic review of immunomodulatory therapies for hidradenitis suppurativa Lim SY, Oon HH 2019-05-13 PMC
Modified Suction-Assisted Cartilage Shaver for Axillary Osmidrosis Tseng YJ, Lee CH, Lin SH 2019-05-08 PMC
A Case of Scalp White Piedra Caused by Trichosporon Ovoides Singh A, Nyati A, Mohta A PMC
The Treatment of Axillary Odor: A Network Meta-Analysis Sun P, Wang Y, Bi M 2019-04-14 PMC
Integrated Transcriptomic and Proteomic Analysis of Human Eccrine Sweat Glands Identifies Missing and Novel Proteins Na CH, Sharma N, Madugundu AK 2019-04-12 PMC
Posterior Arm Perforator Flap for Axillary Reconstruction After Hidradenitis Suppurativa Excision Sirvan SS, Demir IA, Irmak F 2019-02-21 PMC
The Effectiveness of Local Surgical Technique in Treatment of Axillary Bromhidrosis Van TN, Manh TN, Minh PP 2019-01-29 PMC
Hurley III Hidradenitis Suppurativa Has an Aggressive Disease Course Vanlaerhoven AM, Ardon CB, van Straalen ... 2018-08-27 PMC
Sphingomonas paucimobilis empyema caused by remote foreign body aspiration Yuan J, Treadwell T 2018-04-11 PMC
Versajet-Assisted Hydraulic Epilation Through Small Incisions for Axillary Osmidrosis Han JH, Kim JK, Yoon KC 2018-02-20 PMC
Safety of Adalimumab Dosed Every Week and Every Other Week: Focus on Patients with Hidradenitis Suppurativa or Psoriasis Ryan C, Sobell JM, Leonardi CL 2018-01-27 PMC
Intralesional Diode Laser 1064 nm for the Treatment of Hidradenitis Suppurativa: A Report of Twenty Patients Fabbrocini G, França K, Lotti T 2018-01-07 PMC
Terminal Deoxynucleotidyl Transferase-Mediated Deoxyuridine Triphosphate Nick End Labeling (TUNEL) Assay to Characterize... Lee JM, Park JH, Kim BY 2017-12-26 PMC
Case series: The modified skoog approach for definitive management of severe hidradenitis suppurativa of the axilla Young Sing Q, Mohammed F, Mooteeram J 2017-10-25 PMC
Laser-induced synlabia, cryptomenorrhea, and urine retention: A case report and literature review Fadul-Elahi T, Janjua NB PMC
Effectiveness and Complications of Improved Liposuction–Curettage Through Mini-Incisions for the Treatment of Axillary O... Yang H, Xu G, Huang CL 2017-09-20 PMC
Dermoscopy of Yellow Concretions on Axillary Hair Cervantes J, Johr RJ, Tosti A 2017-08-22 PMC
The curative effect of liposuction curettage in the treatment of bromhidrosis: A meta-analysis Zhang L, Chen F, Kong J 2017-08-18 PMC
A novel organotypic 3D sweat gland model with physiological functionality Klaka P, Grüdl S, Banowski B 2017-08-10 PMC
Hidradenitis suppurativa: an update on connecting the tracts Smith MK, Nicholson CL, Parks-Miller A 2017-07-28 PMC
Descriptive Epidemiology of Hidradenitis Suppurativa in Greece: A Study of 152 Cases Katoulis AC, Liakou AI, Rotsiamis N 2017-05-17 PMC
A missense variant of the ABCC11 gene is associated with Axillary Osmidrosis susceptibility and clinical phenotypes in t... Ren Y, Liu W, Chen J 2017-05-09 PMC
Hidradenitis suppurativa: from pathogenesis to diagnosis and treatment Napolitano M, Megna M, Timoshchuk EA 2017-04-19 PMC
Medical and Surgical Treatment of Hidradenitis Suppurativa: A Review Scuderi N, Monfrecola A, Dessy LA 2017-03-21 PMC
Oxybutynin as an alternative treatment for hyperhidrosis Delort S, Marchi E, Corrêa MA PMC
Clinical and Molecular Evidence of ABCC11 Protein Expression in Axillary Apocrine Glands of Patients with Axillary Osmid... Toyoda Y, Takada T, Gomi T 2017-02-15 PMC
Working Up a Good Sweat – The Challenges of Standardising Sweat Collection for Metabolomics Analysis Hussain JN, Mantri N, Cohen MM PMC
Botulinum Toxin Off-Label Use in Dermatology: A Review Campanati A, Martina E, Giuliodori K 2017-02-01 PMC
Comparative Study of Efficacy and Safety of Botulinum Toxin a Injections and Subcutaneous Curettage in the Treatment of ... Budamakuntla L, Loganathan E, George A PMC
MMP8 Is Increased in Lesions and Blood of Acne Inversa Patients: A Potential Link to Skin Destruction and Metabolic Alte... Tsaousi A, Witte E, Witte K 2016-10-23 PMC
The Effect of Smoking and Age on the Response to First-Line Therapy of Hidradenitis Suppurativa: An Institutional Retros... Denny G, Anadkat M 2016-09-28 PMC
Clinical and epidemiological features of coryneform skin infections at a tertiary hospital Pinto M, Hundi GK, Bhat RM PMC
Diagnosis of Human Axillary Osmidrosis by Genotyping of the Human ABCC11 Gene: Clinical Practice and Basic Scientific Ev... Toyoda Y, Gomi T, Nakagawa H 2016-02-23 PMC
Pitted keratolysis de Almeida Jr HL, Siqueira RN, Meireles ... PMC
Treatment of Diffuse Planar Xanthoma of the Face after One Session of 1,444-nm Neodymium-Doped Yttrium Aluminium Garnet ... Lee JM, Chun SH, So BJ 2015-12-07 PMC
Perianal Crohn’s disease and hidradenitis suppurativa: a possible common immunological scenario Giudici F, Maggi L, Santi R 2015-07-22 PMC
Papillon–Lefèvre syndrome: clinical presentation and management options Sreeramulu B, Shyam ND, Ajay P 2015-07-15 PMC
Quality of life in patients with primary axillary hyperhidrosis before and after treatment with fractionated microneedle... Abtahi-Naeini B, Naeini FF, Adibi N PMC
Actualities of Management of Aural, Nasal, and Throat Foreign Bodies Oreh A, Folorunsho D, Ibekwe T PMC
Rapid Stress System Drives Chemical Transfer of Fear from Sender to Receiver de Groot JH, Smeets MA, Semin GR 2015-02-27 PMC
Minimally Invasive Surgery for Axillary Osmidrosis Using a Combination of Subcutaneous Tissue Removal and a 1,444-nm Nd:... Lee SG, Ryu HJ, Kim IH 2014-11-26 PMC
Surgical treatment of axillary hyperhidrosis by suction-curettage of sweat glands de Rezende RM, Luz FB PMC
Management of hyperhidrosis Stashak AB, Brewer JD 2014-10-29 PMC
Treatment of uncommon sites of focal primary hyperhidrosis: experience with pharmacological therapy using oxybutynin Teivelis MP, Wolosker N, Krutman M PMC
Zinc Therapy in Dermatology: A Review Gupta M, Mahajan VK, Mehta KS 2014-07-10 PMC
Therapeutic effect of Botulinum toxin-A in 88 patients with Trigeminal Neuralgia with 14-month follow-up Li S, Lian YJ, Chen Y 2014-06-22 PMC
A Prospective, Long-Term Follow-Up Study of 1,444 nm Nd:YAG Laser: A New Modality for Treating Axillary Bromhidrosis Jung SK, Jang HW, Kim HJ 2014-04-30 PMC
Evaluation of anxiety and depression prevalence in patients with primary severe hyperhidrosis Bragança GM, Lima SO, Pinto AF Neto PMC
Hidradenitis suppurativa: a common and burdensome, yet under-recognised, inflammatory skin disease Dufour DN, Emtestam L, Jemec GB 2014-02-24 PMC
Subdermal Coagulation Treatment of Axillary Bromhidrosis by 1,444 nm Nd:YAG Laser: A Comparison with Surgical Treatment Lee KG, Kim SA, Yi SM 2014-02-17 PMC
Sweat Gland Progenitors in Development, Homeostasis, and Wound Repair Lu C, Fuchs E PMC
Turning the tide: a history and review of hyperhidrosis treatment Lee KY, Levell NJ 2014-01-07 PMC
Acne inversa goes an extra mile than hidradenitis suppurativa Witmanowski H, Szychta P, Stępniewski S 2013-08-27 PMC
Characterization of Staphylococcus and Corynebacterium Clusters in the Human Axillary Region Callewaert C, Kerckhof FM, Granitsiotis ... 2013-08-12 PMC
Skin care: Historical and contemporary views AlGhamdi KM, AlHomoudi FA, Khurram H 2013-03-14 PMC
Acne inversa of the scrotum and penis – aggressive urological treatment Gibas A, Matuszewski M, Michajłowski I 2012-09-04 PMC
Treatment of Axillary Osmidrosis Using a Subcutaneous Pulsed Nd-YAG Laser Kim D, Kim J, Yeo H 2012-03-14 PMC
Advances in Electronic-Nose Technologies Developed for Biomedical Applications Wilson AD, Baietto M 2011-01-19 PMC
Multiple Intranasal Foreign Bodies: An Incidental Diagnosis Habibullah MA, Bhat SS, Hegde K S 2010-09-15 PMC
Syringomas Treated by Intralesional Insulated Needles without Epidermal Damage Hong SK, Lee HJ, Cho SH 2010-08-05 PMC
Psychological interventions in the management of common skin conditions Shenefelt PD 2010-03-26 PMC
Comorbidities of hidradenitis suppurativa (acne inversa) Fimmel S, Zouboulis CC PMC
A prospective clinical trial of open label etanercept for the treatment of hidradenitis suppurativa Lee RA, Dommasch E, Treat J 2009-01-31 PMC
Foreign bodies in the nasal cavities: a comprehensive review of the aetiology, diagnostic pointers, and therapeutic meas... Kalan A, Tariq M PMC
Lotions and Potions: Pearls of Topical Therapy Ross JB PMC
Titel Författare Datum Länk
In Vitro Antibacterial Activity of Myrtus communis L. and Marrubium vulgare L. Leaves against Aggregatibacter actinomyce... Dib K, Cherrah Y, Rida S 2021-10-19 PMC
Positional changes in the uvula tip after adenotonsillectomy in children: preliminary result Chang SW, Song CI, Kim JH 2021-10-01 PMC
COVID-19-Associated Mucormycosis (CAM): Case-Series and Global Analysis of Mortality Risk Factors Riad A, Shabaan AA, Issa J 2021-10-07 PMC
S. aureus and K. pneumoniae on the Surface and within Core of Tonsils in Adults with Recurrent Tonsillitis Klagisa R, Kroica J, Kise L 2021-09-22 PMC
Vegetal Compounds as Sources of Prophylactic and Therapeutic Agents in Dentistry Milutinovici RA, Chioran D, Buzatu R 2021-10-10 PMC
Application of a protective sleeve is associated with decreased occupational anxiety during endotracheal intubation: a r... Chen C, Shen N, Chen L 2021-10-22 PMC
Acupuncture: A Promising Approach for Comorbid Depression and Insomnia in Perimenopause Zhao FY, Fu QQ, Spencer SJ 2021-10-12 PMC
Oral microbial diversity analysis among atrophic glossitis patients and healthy individuals Li H, Sun J, Wang X 2021-10-07 PMC
The use of ketogenic diets in cancer patients: a systematic review Römer M, Dörfler J, Huebner J 2021-04-03 PMC
Care need and dry mouth as risk indicators for impaired taste and smell Hummelsheim MZ, Hamacher S, Hagemeier A 2021-10-14 PMC
Effect of fixed orthodontic appliances on self-assessment and diagnosis of halitosis in undergraduate dental students dos Santos DD, Besegato JF, Vieira SM 2021-08-30 PMC
A novel fluorescent probe for detecting hydrogen sulfide in osteoblasts during lipopolysaccharide-mediated inflammation ... Lu X, Zhu H, Chen Y 2021-10-11 PMC
Periodontitis, Halitosis and Oral-Health-Related Quality of Life—A Cross-Sectional Study Izidoro C, Botelho J, Machado V 2021-09-26 PMC
Complete Genome Sequence of Weissella confusa LM1 and Comparative Genomic Analysis Yuan S, Wang Y, Zhao F 2021-09-28 PMC
Virucidal efficacy of chlorhexidine: a systematic review Fernandez MD, Guedes MI, Langa GP 2021-10-12 PMC
Global challenges need attention now: educating humanity for wellness and sustainability Tobin K, Alexakos K 2021-10-06 PMC
Oral Microbiota Analysis of Tissue Pairs and Saliva Samples From Patients With Oral Squamous Cell Carcinoma – A Pilot St... Yang K, Wang Y, Zhang S 2021-10-12 PMC
The Challenge of Medication-Induced Dry Mouth in Residential Aged Care Thomson WM, Smith MB, Ferguson CA 2021-10-01 PMC
Traditional medicinal knowledge of plants used for cancer treatment by communities of mountainous areas of Fez-Meknes-Mo... Amrati FE, Bourhia M, Slighoua M 2021-09-20 PMC
Assessment of Color Stainability of Computer-Aided Design and Computer-Aided Manufacturing (CAD/CAM) Ceramic Materials A... Adawi HA, Al Moaleem MM, Al Ahmari NM 2021-10-03 PMC
The Outcomes of Enamel Matrix Derivative on Periodontal Regeneration under Diabetic Conditions Narita LE, Mester A, Onisor F 2021-10-08 PMC
Universal Predictors of Dental Students’ Attitudes towards COVID-19 Vaccination: Machine Learning-Based Approach Riad A, Huang Y, Abdulqader H 2021-10-10 PMC
Quality and Reliability of Halitosis Videos on YouTube as a Source of Information Ramadhani A, Zettira Z, Rachmawati YL 2021-10-15 PMC
Nanostructures as Targeted Therapeutics for Combating Oral Bacterial Diseases Afrasiabi S, Chiniforush N, Barikani HR 2021-10-10 PMC
Cross-cultural adaptation and validation of Malay version of Rapid Estimate of Adult Literacy in Dentistry (MREALD-30) a... Rath A, Wong M, Pannuti CM 2021-10-12 PMC
Smokeless Tobacco Initiation, Use, and Cessation in South Asia: A Qualitative Assessment Siddiqui F, Croucher R, Ahmad F 2021-04-12 PMC
Necrotising periodontal diseases and alcohol misuse - a cause of osteonecrosis? Tkacz K, Gill J, McLernon M 2021-10-15 PMC
Effects of natural extracts in the treatment of oral ulcers: A systematic review of evidence from experimental studies i... Wen SD, Sans-Serramitjana E, Santander J... 2021-10-01 PMC
Chronic kidney disease is associated with increased risk of sudden sensorineural hearing loss and Ménière’s disease: a n... Kim JY, Lee S, Cha J 2021-10-12 PMC
Killian-Jamieson Diverticulum: Management of a Rare Esophageal Diverticula Oh J, Norris A, Artigue M 2021-09-08 PMC
Effect of Severity of Chronic Periodontitis on Oral Health-Related Quality of Life SALARI A, ALAVI FN PMC
Recurrent Dysphagia Associated with Esophageal Intramural Pseudodiverticulosis Naqvi H, Yousaf MN, Sandhu G 2021-06-21 PMC
Refinement of microbiota analysis of specimens from patients with respiratory infections using next-generation sequencin... Ikegami H, Noguchi S, Fukuda K 2021-10-01 PMC
Oral health care for the critically ill: a narrative review Winning L, Lundy FT, Blackwood B 2021-10-01 PMC
Are rare diseases overlooked by medical education? Awareness of rare diseases among physicians in Poland: an explanatory... Walkowiak D, Domaradzki J 2021-09-28 PMC
Inquiry-Driven Bioinformatics Laboratory Research Module: Metagenomic Study of Student Oral Microbes Ho Pao C, Choi SC, Lok SY 2021-06-30 PMC
Formulation development and evaluation of lidocaine hydrochloride loaded in chitosan-pectin-hyaluronic acid polyelectrol... Supachawaroj N, Damrongrungruang T, Lims... 2021-07-19 PMC
Trace Hydrogen Sulfide Sensing Inspired by Polyoxometalate-Mediated Aerobic Oxidation Bezdek MJ, Luo SX, Liu RY 2021-08-30 PMC
Prevalence and Drivers of COVID-19 Vaccine Hesitancy among Czech University Students: National Cross-Sectional Study Riad A, Pokorná A, Antalová N 2021-08-25 PMC
Fabrication of Humidity-Resistant Optical Fiber Sensor for Ammonia Sensing Using Diazo Resin-Photocrosslinked Films with... Ahmed S, Park Y, Okuda H 2021-09-15 PMC
Dental Problems and Prophylactic Care in Cats—Knowledge and Perceptions among Swedish Cat Owners and Communication by Ve... Oskarsson K, Axelsson Puurtinen L, Penel... 2021-08-31 PMC
Microbiome of Unilateral Chronic Rhinosinusitis: A Controlled Paired Analysis Park SC, Park IH, Lee JS 2021-09-19 PMC
Novel Approach to Dental Biofilm Management through Guided Biofilm Therapy (GBT): A Review Shrivastava D, Natoli V, Srivastava KC 2021-09-16 PMC
Natural Compounds for Preventing Ear, Nose, and Throat-Related Oral Infections Niculescu AG, Grumezescu AM 2021-09-06 PMC
Recent Trends in Exhaled Breath Diagnosis Using an Artificial Olfactory System Kim C, Raja IS, Lee JM 2021-09-14 PMC
Impact of Oral Microbiota on Flavor Perception: From Food Processing to In-Mouth Metabolization Schwartz M, Canon F, Feron G 2021-08-26 PMC
The Current and Potential Application of Medicinal Cannabis Products in Dentistry Lowe H, Toyang N, Steele B 2021-09-10 PMC
Fractal Dimension and Texture Analysis of Lesion Autofluorescence in the Evaluation of Oral Lichen Planus Treatment Effe... Jurczyszyn K, Trzeciakowski W, Kozakiewi... 2021-09-21 PMC
Adsorption of Toluene and Water over Cationic-Exchanged Y Zeolites: A DFT Exploration Hessou EP, Bédé LA, Jabraoui H 2021-09-09 PMC
Side Effects of mRNA-Based COVID-19 Vaccine: Nationwide Phase IV Study among Healthcare Workers in Slovakia Riad A, Hocková B, Kantorová L 2021-08-29 PMC
Accuracy and Reliability of Internet Resources for Information on Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance—Wha... Kreutzer EP, Sauer S, Kriegsmann M 2021-09-07 PMC
Oral Health as a Predictor of Physical Frailty among Rural Community-Dwelling Elderly in an Agricultural County of Taiwa... Kuo YW, Chen MY, Chang LC 2021-09-17 PMC
Neurodevelopmental Disorder Traits in Taijin-Kyofu-sho and Social Anxiety Disorder: A Cross-Sectional Study among Univer... Kajitani K, Tsuchimoto R, Omodaka Y 2021-09-17 PMC
Next-Generation Digital Biomarkers for Tuberculosis and Antibiotic Stewardship: Perspective on Novel Molecular Digital B... Brasier N, Osthoff M, De Ieso F 2021-08-19 PMC
Phylogenetic analysis and development of molecular markers for five medicinal Alpinia species based on complete plastome... Yang H, Wang L, Chen H 2021-09-22 PMC
Micro-Chamber/Thermal Extractor (µ-CTE) as a new sampling system for VOCs emitted by feces Ratiu IA, Mametov R, Ligor T 2021-09-21 PMC
A rare case of Shewanella septicemia: risk factors, environmental associations and management Latif A, Kapoor V, Vivekanandan R 2019-09-19 PMC
Assessment of the Relationship between Oral Health Behavior, Oral Hygiene, and Gingival Status of Adolescent Tobacco Con... Kumar S, Kumar A, Gupta A 2021-09-09 PMC
Self‐perceived and self‐reported breath odour and the wearing of face masks during the COVID‐19 pandemic Faria SF, Costa FO, Pereira AG 2021-07-19 PMC
Total or partial tonsillar resection (tonsillectomy or tonsillotomy) to change the quality of life for adults with recur... Laajala A, Tokola P, Autio TJ 2021-09-15 PMC
A comparison of immediate release and delayed release cysteamine in 17 patients with nephropathic cystinosis van Stein C, Klank S, Grüneberg M 2021-09-14 PMC
Antimicrobial Activity against Oral Pathogens Confirms the Use of Musa paradisiaca Fruit Stalk in Ethnodentistry Owusu-Boadi E, Akuoko Essuman M, Mensah ... 2021-09-04 PMC
A randomised clinical study investigating efficacy of a stannous fluoride toothpaste in improving gingival health after ... Acherkouk A, Patel N, Butler A 2021-09-12 PMC
mRNA-based vs viral vector-based COVID-19 vaccines 2021-09-11 PMC
Evaluation of the Antimicrobial Activity of Leaf Extracts of Acokanthera schimperi against Various Disease-Causing Bacte... Kenubih A, Belay E, Lemma K 2021-09-07 PMC
Rare Diseases of the Oral Cavity, Neck, and Pharynx Reichel CA 2021-04-30 PMC
Hydroxyapatite in Oral Care Products—A Review Chen L, Al-Bayatee S, Khurshid Z 2021-08-27 PMC
COVID-19 Pandemic: Effect of Different Face Masks on Self-Perceived Dry Mouth and Halitosis Kanzow P, Dylla V, Mahler AM 2021-08-31 PMC
Design, implementation, and evaluation of a PRECEDE-PROCEED model-based intervention for oral and dental health among pr... Ghaffari M, Rakhshanderou S, Asadpour M 2021-09-03 PMC
Oral complaints in patients with acute myeloid leukemia treated with allogeneic hematopoietic stem cell transplantation Wysocka-Słowik A, Gil L, Ślebioda Z 2021-06-20 PMC
The Behavior of Patients with Obsessive-Compulsive Disorder in Dental Clinics Elkamash HM, Abuohashish HM 2021-08-30 PMC
Camellia sinensis in Dentistry: Technological Prospection and Scientific Evidence Valadas LA, de Oliveira Filho RD, Rodrig... 2021-08-30 PMC
Effects of Chlorine Dioxide on Oral Hygiene - A Systematic Review and 
Meta-analysis Kerémi B, Márta K, Farkas K PMC
Possible Immunotherapeutic Strategies Based on Carcinogen-Dependent Subgroup Classification for Oral Cancer Sun J, Tang Q, Zhang J 2021-08-23 PMC
Fusobacterium nucleatum Acts as a Pro-carcinogenic Bacterium in Colorectal Cancer: From Association to Causality Wang S, Liu Y, Li J 2021-08-20 PMC
Protein Targets of Acetaminophen Covalent Binding in Rat and Mouse Liver Studied by LC-MS/MS Geib T, Moghaddam G, Supinski A 2021-08-20 PMC
Oral, Tongue-Coating Microbiota, and Metabolic Disorders: A Novel Area of Interactive Research Li Y, Cui J, Liu Y 2021-08-20 PMC
Disruption of the oral microbiota is associated with a higher risk of relapse after allogeneic hematopoietic stem cell t... de Molla VC, Heidrich V, Bruno JS 2021-09-02 PMC
Selective and self-validating breath-level detection of hydrogen sulfide in humid air by gold nanoparticle-functionalize... Panes-Ruiz LA, Riemenschneider L, Al Cha... 2021-09-02 PMC
Prevalence and factors influencing reporting of true periodontal chief complaints: A retrospective analysis Abdulkareem AA, Imran NK, Abdulraheam RH 2020-12-22 PMC
Effect of octenidine mouthwash on plaque, gingivitis, and oral microbial growth: A systematic review Grover V, Mahendra J, Gopalakrishnan D 2021-07-06 PMC
Effects of intraoperative placement of tetracycline, tetracycline + gelatin sponge, and placebo on postoperative pain af... Patil V, Ramaraj PN, Sharma M 2021-07-15 PMC
Antibiotic adjuvant therapy for pulmonary infection in cystic fibrosis Hurley MN, Smith S, Forrester DL 2020-07-16 PMC
Zenker’s diverticulum in an 85-year-old Ugandan man Sereke SG, Bongomin F, Muyinda Z 2021-08-30 PMC
Evaluation of Herbal Mouthwashes Containing Zataria Multiflora Boiss, Frankincense and Combination Therapy on Patients w... Khoshbakht Z, Khashabi E, khodaie L 2019-07-15 PMC
Laryngopyocele in a case of bilateral mixed laryngocele: an impending airway emergency Saravanam PK, Manimaran V, Ramadhan M 2019-08-30 PMC
Metabolic Derangement in Pediatric Patient with Obesity: The Role of Ketogenic Diet as Therapeutic Tool Calcaterra V, Verduci E, Pascuzzi MC 2021-08-16 PMC
Ketogenic Diet, Physical Activity, and Hypertension—A Narrative Review Di Raimondo D, Buscemi S, Musiari G 2021-07-27 PMC
A resource of targeted mutant mouse lines for 5,061 genes Birling MC, Yoshiki A, Adams DJ PMC
A Comparison of Clinical Efficiency of Photodynamic Therapy and Topical Corticosteroid in Treatment of Oral Lichen Planu... Zborowski J, Kida D, Szarwaryn A 2021-08-19 PMC
Synthesis and Characterization of Novel Quaternary Ammonium Urethane-Dimethacrylate Monomers—A Pilot Study Chrószcz MW, Barszczewska-Rybarek IM 2021-08-17 PMC
Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP): The Better Sibling of PCR? Soroka M, Wasowicz B, Rymaszewska A 2021-07-29 PMC
The Associations of Periodontopathic Bacteria and Oral Candida with Periodontal Inflamed Surface Area in Older Adults Re... Shigeishi H, Nakamura M, Oka I 2021-08-02 PMC
Selenium Status, Its Interaction with Selected Essential and Toxic Elements, and a Possible Sex-Dependent Response In Ut... Röllin HB, Channa K, Olutola B 2021-08-06 PMC
Necrotising periodontal diseases and alcohol misuse - a cause of osteonecrosis? Tkacz K, Gill J, McLernon M 2021-08-27 PMC
Topical odour management in burn patients Hayashida K, Yamakawa S 2021-08-26 PMC
Palatal mucormycosis in a patient with SARS-CoV-2 infection Venugopal A, Marya A 2021-08-16 PMC
Side Effects of mRNA-Based and Viral Vector-Based COVID-19 Vaccines among German Healthcare Workers Klugar M, Riad A, Mekhemar M 2021-08-05 PMC
Titel Författare Datum Länk
Combined Metabolic Activators Decrease Liver Steatosis by Activating Mitochondrial Metabolism in Hamsters Fed with a Hig... Yang H, Mayneris-Perxachs J, Boqué N 2021-10-11 PMC
Photoreceptor cKO of OTX2 Enhances OTX2 Intercellular Transfer in the Retina and Causes Photophobia Pensieri P, Mantilleri A, Plassard D 2021-10-06 PMC
Transcriptomic profile of leg muscle during early growth and development in Haiyang yellow chicken Yin X, Wu Y, Zhang S 2021-09-20 PMC
Flaxseed Increases Animal Lifespan and Reduces Ovarian Cancer Severity by Toxically Augmenting One-Carbon Metabolism Weston WC, Hales KH, Hales DB 2021-09-18 PMC
An Integrative Co-localization (INCO) Analysis for SNV and CNV Genomic Features With an Application to Taiwan Biobank Da... Yu QY, Lu TP, Hsiao TH 2021-09-08 PMC
Rapid Evolution of Expression Levels in Hepatocellular Carcinoma Zhang F, Kuo MD 2020-03-31 PMC
Analysis of Nuclear Encoded Mitochondrial Gene Networks in Cervical Cancer Meneur C, Eswaran S, Adiga D PMC
How Perturbated Metabolites in Diabetes Mellitus Affect the Pathogenesis of Hypertension? Ning Z, Song Z, Wang C 2021-08-18 PMC
Construction of miRNA-mRNA network for the identification of key biological markers and their associated pathways in IgA... Noor F, Saleem MH, Aslam MF 2021-07-01 PMC
High-Fat Diet Alters the Retinal Transcriptome in the Absence of Gut Microbiota Dao D, Xie B, Nadeem U 2021-08-18 PMC
New loci and neuronal pathways for resilience to heat stress in cattle Cheruiyot EK, Haile-Mariam M, Cocks BG 2021-08-17 PMC
Peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ) suppresses the proliferation and metastasis of patients with urothe... Shang D, Liu Y, Zhang J 2020-12-08 PMC
Distinct Mitochondrial Pathologies Caused by Mutations of the Proximal Tubular Enzymes EHHADH and GATM Forst AL, Reichold M, Kleta R 2021-07-19 PMC
Estrogen-related receptor alpha (ERRα) is a key regulator of intestinal homeostasis and protects against colitis Tran A, Scholtes C, Songane M 2021-07-23 PMC
Genome-wide investigation identifies a rare copy-number variant burden associated with human spina bifida Wolujewicz P, Aguiar-Pulido V, AbdelAlee... 2021-03-08 PMC
High L-Carnitine Levels Impede Viral Control in Chronic Hepatitis B Virus Infection Gu S, Fu X, Ye G 2021-06-21 PMC
Rare Modifier Variants Alter the Severity of Cardiovascular Disease in Pseudoxanthoma Elasticum: Identification of Novel... De Vilder EY, Martin L, Lefthériotis G 2021-06-08 PMC
Association of Vitamin D, Zinc and Selenium Related Genetic Variants With COVID-19 Disease Severity Kotur N, Skakic A, Klaassen K 2021-06-04 PMC
Effects of Guava (Psidium guajava L.) Leaf Extract on the Metabolomics of Serum and Feces in Weaned Piglets Challenged b... Wang D, Zhou L, Zhou H 2021-05-24 PMC
Transcriptomic and metabolomic characterization of post-hatch metabolic reprogramming during hepatic development in the ... Van Every HA, Schmidt CJ 2021-05-24 PMC
Increased EHHADH Expression Predicting Poor Survival of Osteosarcoma by Integrating Weighted Gene Coexpression Network A... Cui J, Yi G, Li J 2021-05-03 PMC
Comprehensive analysis of immune-related prognostic genes in the tumour microenvironment of hepatocellular carcinoma Gao W, Li L, Han X 2021-03-31 PMC
Dissection of two routes to naïve pluripotency using different kinase inhibitors Martinez-Val A, Lynch CJ, Calvo I 2021-03-25 PMC
Construction of circRNA-Based ceRNA Network to Reveal the Role of circRNAs in the Progression and Prognosis of Hepatocel... Deng R, Cui X, Dong Y 2021-02-26 PMC
Gene expression profile of human follicle dermal papilla cells in response to Camellia japonica phytoplacenta extract Cho WK, Kim H, Paek SH 2021-02-14 PMC
Rare genetic variants affecting urine metabolite levels link population variation to inborn errors of metabolism Cheng Y, Schlosser P, Hertel J 2021-02-11 PMC
Simple sequence repeats drive genome plasticity and promote adaptive evolution in penaeid shrimp Yuan J, Zhang X, Wang M 2021-02-11 PMC
Integrating lipidomics and genomics: emerging tools to understand cardiovascular diseases Tabassum R, Ripatti S 2021-01-15 PMC
Gene networks and pathways for plasma lipid traits via multitissue multiomics systems analysis Blencowe M, Ahn IS, Saleem Z 2021-01-05 PMC
Presumed cancer‐associated retinopathy (CAR) mimicking Sudden Acquired Retinal Degeneration Syndrome (SARDS) in canines Grozdanic SD, Lazic T, Kecova H 2020-12-27 PMC
Mechanistic Modeling of Gene Regulation and Metabolism Identifies Potential Targets for Hepatocellular Carcinoma Sun R, Xu Y, Zhang H 2020-12-23 PMC
Identification of Novel MeCP2 Cancer-Associated Target Genes and Post-Translational Modifications Castro-Piedras I, Vartak D, Sharma M 2020-12-10 PMC
RNA sequencing: new technologies and applications in cancer research Hong M, Tao S, Zhang L 2020-12-04 PMC
Analysis of differentially expressed genes in oral epithelial cells infected with Fusobacterium nucleatum for revealing ... Zhang S, Li C, Zhang Z 2020-12-02 PMC
Modulation of the TGF-β signaling pathway by long noncoding RNA in hepatocellular carcinoma Han M, Liao Z, Liu F 2020-12-01 PMC
Abstracts from the 53rd European Society of Human Genetics (ESHG) Conference: Interactive e-Posters 2020-12-01 PMC
Investigation of the Impact from IL-2, IL-7, and IL-15 on the Growth and Signaling of Activated CD4+ T Cells Coppola C, Hopkins B, Huhn S 2020-10-22 PMC
Non-syndromic Cleft Palate: An Overview on Human Genetic and Environmental Risk Factors Martinelli M, Palmieri A, Carinci F 2020-10-20 PMC
Coronavirus: proteomics analysis of chicken kidney tissue infected with variant 2 (IS-1494)-like avian infectious bronch... Abdollahi H, Rezaei-Tavirani M, Ghalyanc... 2020-10-20 PMC
CRISPR screening of porcine sgRNA library identifies host factors associated with Japanese encephalitis virus replicatio... Zhao C, Liu H, Xiao T 2020-10-14 PMC
Network-Based Coexpression Analysis Identifies Functional and Prognostic Long Noncoding RNAs in Hepatocellular Carcinoma Li J, Zhou J, Kai S 2020-10-06 PMC
Selenium and at-risk pregnancy: challenges and controversies Duntas LH 2020-10-01 PMC
Functional and Clinical Characterization of Tumor-Infiltrating T Cell Subpopulations in Hepatocellular Carcinoma Li J, Zhou J, Kai S 2020-09-30 PMC
Assessment of mitochondrial function in metabolic dysfunction-associated fatty liver disease using obese mouse models Zhao QY, Ge LH, Zhang K 2020-09-18 PMC
Identification and validation of a ten-gene set variation score as a diagnostic and prognostic stratification tool in he... Zou C, Yuan C, Ye J 2020-09-15 PMC
Evolutionary history of dimethylsulfoniopropionate (DMSP) demethylation enzyme DmdA in marine bacteria Hernández L, Vicens A, Eguiarte LE 2020-09-10 PMC
Connectivity mapping of glomerular proteins identifies dimethylaminoparthenolide as a new inhibitor of diabetic kidney d... Klein J, Caubet C, Camus M 2020-09-10 PMC
Current State of Evidence: Influence of Nutritional and Nutrigenetic Factors on Immunity in the COVID-19 Pandemic Framew... Galmés S, Serra F, Palou A 2020-09-08 PMC
A Prognostic Model Based on Six Metabolism-Related Genes in Colorectal Cancer Sun YL, Zhang Y, Guo YC 2020-08-31 PMC
Role of N,N-Dimethylglycine and Its Catabolism to Sarcosine in Chromohalobacter salexigens DSM 3043 Yang T, Shao YH, Guo LZ 2020-08-18 PMC
Proteomic analysis revealed common, unique and systemic signatures in gender-dependent hepatocarcinogenesis Li H, Rong Z, Wang H 2020-08-13 PMC
Identification of potential hub genes associated with the pathogenesis and prognosis of hepatocellular carcinoma via int... Meng Z, Wu J, Liu X 2020-07-29 PMC
Metabolic pathway alterations in microvascular endothelial cells in response to hypoxia Cohen EB, Geck RC, Toker A 2020-07-09 PMC
Approaches to studying the genomic architecture of complex birth defects Taiwo TE, Cao X, Cabrera RM 2020-06-29 PMC
Activation of transcription factor circuity in 2i-induced ground state pluripotency is independent of repressive global ... Shukla R, Mjoseng HK, Thomson JP 2020-06-25 PMC
An Update on Mitochondrial Reactive Oxygen Species Production Mailloux RJ 2020-06-02 PMC
Riboflavin Deficiency—Implications for General Human Health and Inborn Errors of Metabolism Mosegaard S, Dipace G, Bross P 2020-05-28 PMC
Genomic Blueprint of Glycine Betaine Metabolism in Coral Metaorganisms and Their Contribution to Reef Nitrogen Budgets Ngugi DK, Ziegler M, Duarte CM 2020-04-30 PMC
Gene expression dynamic analysis reveals co-activation of Sonic Hedgehog and epidermal growth factor followed by dynamic... Maroufy V, Shah P, Asghari A 2020-04-14 PMC
CDK1-PLK1/SGOL2/ANLN pathway mediating abnormal cell division in cell cycle may be a critical process in hepatocellular ... Li L, Huang K, Zhao H 2020-04-10 PMC
Network-based metabolic characterization of renal cell carcinoma Pandey N, Lanke V, Vinod PK 2020-04-06 PMC
Disruption of hepatic one-carbon metabolism impairs mitochondrial function and enhances macrophage activity in methionin... Eudy BJ, McDermott CE, Fernandez G 2020-03-19 PMC
Identification of HO-1 as a novel biomarker for graft acute cellular rejection and prognosis prediction after liver tran... Jia J, Nie Y, Geng L PMC
The different expression of glycogen phosphorylases in renal clear cell renal carcinoma and chromophobe renal carcinoma Lu Y, Luo G, Zhu S 2020-02-26 PMC
One carbon metabolism and folate transporter genes: Do they factor prominently in the genetic etiology of neural tube de... Steele JW, Kim SE, Finnell RH 2020-02-13 PMC
Precision medicine integrating whole-genome sequencing, comprehensive metabolomics, and advanced imaging Hou YC, Yu HC, Martin R 2020-01-24 PMC
Dysregulation of multiple metabolic networks related to brain transmethylation and polyamine pathways in Alzheimer disea... Mahajan UV, Varma VR, Griswold ME 2020-01-24 PMC
Genome-wide scan identifies novel genetic loci regulating salivary metabolite levels Nag A, Kurushima Y, Bowyer RC 2020-01-21 PMC
ERRATUM 2020-01-20 PMC
Dataset on the mass spectrometry-based proteomic profiling of the kidney from wild type and the dystrophic mdx-4cv mouse... Dowling P, Zweyer M, Raucamp M 2020-01-02 PMC
Schwann cell reprogramming and lung cancer progression: a meta-analysis of transcriptome data Silva VM, Gomes JA, Tenório LP 2019-12-31 PMC
LncRNA RP11-422N16.3 Inhibits Cell Proliferation and EMT, and Induces Apoptosis in Hepatocellular Carcinoma Cells by Spo... Sun Y, Zhou Q, Li J 2019-12-12 PMC
Systematic evaluation of differential splicing tools for RNA-seq studies Mehmood A, Laiho A, Venäläinen MS 2019-12-05 PMC
Short-term treatment with a peroxisome proliferator-activated receptor α agonist influences plasma one-carbon metabolite... Lysne V, Bjørndal B, Grinna ML 2019-12-05 PMC
Identification Of Novel lncRNAs For Detection Of HBV-Associated Hepatocellular Carcinoma Li Y, Chen X, Huang H 2019-11-27 PMC
Combined Omics Reveals That Disruption of the Selenocysteine Lyase Gene Affects Amino Acid Pathways in Mice Seale LA, Khadka VS, Menor M 2019-10-26 PMC
Genomic Basis of Convergent Island Phenotypes in Boa Constrictors Card DC, Adams RH, Schield DR 2019-10-23 PMC
Rrm2b deletion causes mitochondrial metabolic defects in renal tubules Chen YF, Lin IH, Guo YR 2019-09-13 PMC
Gene–gene interaction among cell adhesion genes and risk of nonsyndromic cleft lip with or without cleft palate in Chine... Liu D, Wang M, Yuan Y 2019-08-16 PMC
miR-873-5p targets mitochondrial GNMT-Complex II interface contributing to non-alcoholic fatty liver disease Fernández-Tussy P, Fernández-Ramos D, Lo... 2019-08-16 PMC
A Network of SLC and ABC Transporter and DME Genes Involved in Remote Sensing and Signaling in the Gut-Liver-Kidney Axis Rosenthal SB, Bush KT, Nigam SK 2019-08-15 PMC
Genome-wide promoter DNA Methylation Profiling of Hepatocellular Carcinomas Arising Either Spontaneously or due to Chron... Kovi RC, Bhusari S, Mav D 2019-07-05 PMC
The effect of breed and diet type on the global transcriptome of hepatic tissue in beef cattle divergent for feed effici... Higgins MG, Kenny DA, Fitzsimons C 2019-06-26 PMC
Glycine Metabolism and Its Alterations in Obesity and Metabolic Diseases Alves A, Bassot A, Bulteau AL 2019-06-16 PMC
An acyl-CoA dehydrogenase microplate activity assay using recombinant porcine electron transfer flavoprotein Zhang Y, Mohsen AW, Kochersperger C 2019-06-10 PMC
Long noncoding RNA actin filament‐associated protein 1 antisense RNA 1 promotes malignant phenotype through binding with... Yu S, Yang D, Ye Y 2019-05-29 PMC
Analyses of a Panel of Transcripts Identified From a Small Sample Size and Construction of RNA Networks in Hepatocellula... Sheng Z, Wang X, Xu G 2019-05-08 PMC
Accumulation of rare coding variants in genes implicated in risk of human cleft lip with or without cleft palate Marini NJ, Asrani K, Yang W 2019-05-07 PMC
Transcriptome analysis identifies metallothionein as biomarkers to predict recurrence in hepatocellular cacinoma Wang S, Gribskov M 2019-05-06 PMC
Transcriptomic analysis reveals differences in the regulation of amino acid metabolism in asexual and sexual planarians Sekii K, Yorimoto S, Okamoto H 2019-04-16 PMC
Identification of coordinately regulated microRNA-gene networks that differ in baboons discordant for LDL-cholesterol Karere GM, Glenn JP, Birnbaum S 2019-03-15 PMC
Towards precision medicine for stress disorders: diagnostic biomarkers and targeted drugs Le-Niculescu H, Roseberry K, Levey DF 2019-03-12 PMC
Sarcosine is a prostate epigenetic modifier that elicits aberrant methylation patterns through the SAMe‐Dnmts axis Strmiska V, Michalek P, Lackova Z 2019-03-09 PMC
Transcriptomic analyses highlight the likely metabolic consequences of colonization of a cnidarian host by native or non... Lin MF, Takahashi S, Forêt S 2019-02-27 PMC
Transcriptomic analysis reveals protein homeostasis breakdown in the coral Acropora millepora during hypo-saline stress Aguilar C, Raina JB, Fôret S 2019-02-20 PMC
The OMICs Window into Nonalcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) Carulli L, Zanca G, Schepis F 2019-02-01 PMC
Choline‐related‐inherited metabolic diseases—A mini review Wortmann SB, Mayr JA 2019-01-25 PMC
Functional annotation of orthologs in metagenomes: a case study of genes for the transformation of oceanic dimethylsulfo... González JM, Hernández L, Manzano I 2019-01-14 PMC
Effects of PKM2 on global metabolic changes and prognosis in hepatocellular carcinoma: from gene expression to drug disc... Lv WW, Liu D, Liu XC 2018-11-21 PMC
Gene expression profile of muscle adaptation to high-intensity intermittent exercise training in young men Miyamoto-Mikami E, Tsuji K, Horii N 2018-11-14 PMC
Titel Författare Datum Länk
Controversials of Microscopic Colitis Mihaly E, Patai Á, Tulassay Z 2021-10-12 PMC
Gut and Brain: Investigating Physiological and Pathological Interactions Between Microbiota and Brain to Gain New Therap... Deidda G, Biazzo M 2021-10-12 PMC
Salivary Interleukin-6 and C-Reactive Protein/Mean Platelet Volume Ratio in the Diagnosis of Late-Onset Neonatal Pneumon... Omran A, Ali Y, Abdalla MO 2021-10-18 PMC
Antifungal Treatment Aggravates Sepsis through the Elimination of Intestinal Fungi Sheng B, Chen Y, Sun L 2021-10-18 PMC
Effect of Observation of Shou Hui Tong Bian Capsule (Polygonum Multiflorum and Aloe-Based Herbal Capsule for Cathartic E... Huang S, Xie Y, Huang Z 2021-10-18 PMC
Role of Micro-RNA for Pain After Surgery: Narrative Review of Animal and Human Studies Cata JP, Gorur A, Yuan X PMC
In vitro Prebiotic Effect of Bread-Making Process in Inflammatory Bowel Disease Microbiome Lluansí A, Llirós M, Oliver L 2021-10-11 PMC
Microbiota–Gut–Brain Axis and Epilepsy: A Review on Mechanisms and Potential Therapeutics Ding M, Lang Y, Shu H 2021-10-11 PMC
Intersections between pneumonia, lowered oxygen saturation percentage and immune activation mediate depression, anxiety,... Al-Jassas HK, Al-Hakeim HK, Maes M 2021-10-24 PMC
Intestinal, liver and lipid disorders in genetically obese rats are more efficiently reduced by dietary milk thistle see... Opyd PM, Jurgoński A 2021-10-22 PMC
Efficacy of macrogol 4000 plus electrolytes in bowel preparation for colonoscopy in patients with chronic constipation Ichijima R, Suzuki S, Esaki M 2021-10-19 PMC
Tests for central sensitization in general practice: a Delphi study den Boer C, Terluin B, van der Wouden JC 2021-10-19 PMC
Effects of semi-purified diet on depressive behaviors in aged mice Takahashi E, Ono E 2021-10-12 PMC
Immunohistochemical Study of Adhesion Molecules in Irritable Bowel Syndrome: A Comparison to Inflammatory Bowel Diseases Mitselou A, Grammeniatis V, Varouktsi A 2021-08-30 PMC
Role of microRNAs in Disorders of Gut–Brain Interactions: Clinical Insights and Therapeutic Alternatives Singh R, Zogg H, Ro S 2021-10-12 PMC
Is Irritable Bowel Syndrome Considered as Comorbidity in Clinical Trials of Physical Therapy Interventions in Fibromyalg... Rodríguez-Castillejo PM, Fernández-de-la... 2021-10-18 PMC
Nutrition and Cancer Risk from the Viewpoint of the Intestinal Microbiome Tanaka Y, Shimizu S, Shirotani M 2021-09-23 PMC
Extended Cheese Whey Fermentation Produces a Novel Casein-Derived Antibacterial Polypeptide That Also Inhibits Gelatinas... Santos MI, Lima A, Mota J 2021-10-15 PMC
Effect of Microgravity Environment on Gut Microbiome and Angiogenesis Siddiqui R, Qaisar R, Goswami N 2021-09-24 PMC
Effective Degradation of Gluten and Its Fragments by Gluten-Specific Peptidases: A Review on Application for the Treatme... Dunaevsky YE, Tereshchenkova VF, Belozer... 2021-10-02 PMC
Influence of Tilia tomentosa Moench Extract on Mouse Small Intestine Neuromuscular Contractility Cerantola S, Faggin S, Annaloro G 2021-10-04 PMC
Mining the Microbiome and Microbiota-Derived Molecules in Inflammatory Bowel Disease Bekkers M, Stojkovic B, Kaiko GE 2021-10-18 PMC
Quantification of Fluid Volume and Distribution in the Paediatric Colon via Magnetic Resonance Imaging Goelen J, Alexander B, Wijesinghe HE 2021-10-19 PMC
Pathobiological Relationship of Excessive Dietary Intake of Choline/L-Carnitine: A TMAO Precursor-Associated Aggravation... Bin-Jumah MN, Gilani SJ, Hosawi S 2021-09-29 PMC
Development of a Simple Single-Acupoint Electroacupuncture Frame and Evaluation of the Acupuncture Effect in Rabbits Huang H, Zhang J, Gui F 2021-10-05 PMC
Active Targeted Nanoemulsions for Repurposing of Tegaserod in Alzheimer’s Disease Treatment Séguy L, Guyon L, Maurel M 2021-10-06 PMC
Microbiome Changes after Type 2 Diabetes Treatment: A Systematic Review Merkevičius K, Kundelis R, Maleckas A 2021-10-11 PMC
Mastocytosis and Mast Cell Activation Disorders: Clearing the Air Jackson CW, Pratt CM, Rupprecht CP 2021-10-19 PMC
Reduced Infection Efficiency of Phage NCTC 12673 on Non-Motile Campylobacter jejuni Strains Is Related to Oxidative Stre... Sacher JC, Javed MA, Crippen CS 2021-09-29 PMC
Brief Review of Endometriosis and the Role of Trace Elements Osuchowska-Grochowska I, Blicharska E, G... 2021-10-14 PMC
Machine Learning Prediction Model for Inflammatory Bowel Disease Based on Laboratory Markers. Working Model in a Discove... Kraszewski S, Szczurek W, Szymczak J 2021-10-16 PMC
Effects on Microbiota Composition after Consumption of Quinoa Beverage Fermented by a Novel Xylose-Metabolizing L. plant... Canaviri-Paz P, Oscarsson E, Kjellström ... 2021-09-23 PMC
An Observational Real-Life Study with a New Infant Formula in Infants with Functional Gastro-Intestinal Disorders Vandenplas Y, Gerlier L, Caekelbergh K 2021-09-23 PMC
Alleviation Effects of Bifidobacterium animalis subsp. lactis XLTG11 on Dextran Sulfate Sodium-Induced Colitis in Mice Wang N, Wang S, Xu B 2021-10-03 PMC
Predicting the Role of the Human Gut Microbiome in Constipation Using Machine-Learning Methods: A Meta-Analysis Chen Y, Wu T, Lu W 2021-10-14 PMC
Microbiomics in Collusion with the Nervous System in Carcinogenesis: Diagnosis, Pathogenesis and Treatment Hull R, Lolas G, Makrogkikas S 2021-10-11 PMC
Probiotic Supplements: Their Strategies in the Therapeutic and Prophylactic of Human Life-Threatening Diseases Youssef M, Ahmed HY, Zongo A 2021-10-19 PMC
Prebiotic Galactooligosaccharide Supplementation in Adults with Ulcerative Colitis: Exploring the Impact on Peripheral B... Wilson B, Eyice Ö, Koumoutsos I 2021-10-14 PMC
The Impact of Multispecies Probiotics on Calcium and Magnesium Status in Healthy Male Rats Suliburska J, Harahap IA, Skrypnik K 2021-10-06 PMC
Clinicopathological and Fecal Proteome Evaluations in 16 Dogs Presenting Chronic Diarrhea Associated with Lymphangiectas... Rossi G, Gavazza A, Vincenzetti S 2021-10-19 PMC
Genomic Analysis of Limosilactobacillus fermentum ATCC 23271, a Potential Probiotic Strain with Anti-Candida Activity dos Santos CI, Campos CD, Nunes-Neto WR 2021-09-24 PMC
Polysaccharide from Patinopecten yessoensis Skirt Boosts Immune Response via Modulation of Gut Microbiota and Short-Chai... Li Y, Qin J, Cheng Y 2021-10-16 PMC
Improvement in Lactose Tolerance in Hypolactasic Subjects Consuming Ice Creams with High or Low Concentrations of Bifido... Aguilera G, Cárcamo C, Soto-Alarcón S 2021-10-15 PMC
Comprehensive Assessment of Triggers for Behaviours of Concern Scale (CATS): Initial Development Limbu B, Unwin G, Deb S( 2021-10-12 PMC
Effects of Breastfeeding on Endometriosis-Related Pain: A Prospective Observational Study Prosperi Porta R, Sangiuliano C, Cavalli... 2021-10-10 PMC
Potential Implications of Mammalian Transient Receptor Potential Melastatin 7 in the Pathophysiology of Myalgic Encephal... Du Preez S, Cabanas H, Staines D 2021-10-12 PMC
Multiunit In Vitro Colon Model for the Evaluation of Prebiotic Potential of a Fiber Plus D-Limonene Food Supplement Nissen L, Valerii MC, Spisni E 2021-10-07 PMC
Acute Arthritis in Children: How to Discern between Septic and Non-Septic Arthritis? Gamalero L, Ferrara G, Giani T 2021-10-13 PMC
Fifteen-Years Follow-Up in a Cohort of Children with Functional Gastrointestinal Disorders: Prevalence and Risk Factors ... Zanchi C, Pintaldi S, Di Leo G 2021-09-24 PMC
The Combination of Solid-State Chemistry and Medicinal Chemistry as the Basis for the Synthesis of Theranostics Platform... Korolev D, Postnov V, Aleksandrov I 2021-10-19 PMC
HPA Axis in the Pathomechanism of Depression and Schizophrenia: New Therapeutic Strategies Based on Its Participation Mikulska J, Juszczyk G, Gawrońska-Grzywa... 2021-09-30 PMC
Carbonic Anhydrase IV Selective Inhibitors Counteract the Development of Colitis-Associated Visceral Pain in Rats Lucarini E, Nocentini A, Bonardi A 2021-09-26 PMC
Borreliae Part 1: Borrelia Lyme Group and Echidna-Reptile Group Trevisan G, Cinco M, Trevisini S 2021-10-12 PMC
The Role of Uterine Natural Killer Cells on Recurrent Miscarriage and Recurrent Implantation Failure: From Pathophysiolo... Sfakianoudis K, Rapani A, Grigoriadis S 2021-10-09 PMC
Transcriptomics Analysis Reveals the Immune Response Mechanism of Rabbits with Diarrhea Fed an Antibiotic-Free Diet Chen L, Du K, Bai X 2021-10-19 PMC
The Possible Role of Bifidobacterium longum BB536 and Lactobacillus rhamnosus HN001 on Locomotor Activity and Oxidative ... Ilie OD, Paduraru E, Robea MA 2021-10-14 PMC
Comparison of the Efficacy and Safety of Different Doses of Linaclotide for Patients with Chronic Constipation: A Meta-A... Yang J, Lei Y 2021-10-14 PMC
Neurodegenerative Disease: What Potential Therapeutic Role of Acid-Sensing Ion Channels? Mango D, Nisticò R 2021-10-08 PMC
Replacement of nitrite in meat products by natural bioactive compounds results in reduced exposure to N-nitroso compound... van Breda SG, Mathijs K, Pieters HJ 2021-08-27 PMC
Efficacy and Safety of Acotiamide Versus Mosapride in Patients With Functional Dyspepsia Associated With Meal-Induced Po... Sinha S, Chary S, Thakur P 2021-09-19 PMC
Efficacy of acupuncture based on acupoint combination theory for irritable bowel syndrome: a study protocol for a multic... Sun JW, Sun ML, Li D 2021-10-19 PMC
ESBL/pAmpC-producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae carriage among veterinary healthcare workers in the Neth... Meijs AP, Gijsbers EF, Hengeveld PD 2021-10-19 PMC
Psychometric evaluation of an experience sampling method–based patient‐reported outcome measure in functional dyspepsia Klaassen T, Smeets FG, Vork L 2021-05-02 PMC
Post-Acute Sequelae of SARS-COVID-2 Syndrome: Just the Beginning Rezkalla SH, Kloner RA 2021-08-31 PMC
Inflammatory Bowel Disease and Patients With Mental Disorders: What Do We Know? Fousekis FS, Katsanos AH, Kourtis G 2021-09-30 PMC
Fecal Microbiota Transplantation Modulates the Gut Flora Favoring Patients With Functional Constipation Zhang X, Li N, Chen Q 2021-10-07 PMC
Editorial: Nutrition and Health-Related Quality of Life: Is It an Ignored Outcome? Itani L, Sammarco R, El Ghoch M 2021-10-07 PMC
Heat‐killed L actobacillus brevis KB290 attenuates visceral fat accumulation induced by high‐fat diet in mice Watanabe J, Hashimoto N, Yin T 2021-04-05 PMC
The missed disease? Endometriosis as an example of ‘undone science’ Hudson N 2021-08-13 PMC
HIV-related perceived stigma and associated factors among patients with HIV, Dilla, Ethiopia: A cross-sectional study Chekole YA, Tarekegn D 2021-10-08 PMC
The use of Faecal Microbiota Transplantation (FMT) in Europe: A Europe-wide survey Baunwall SM, Terveer EM, Dahlerup JF 2021-07-19 PMC
The impact of the Th17:Treg axis on the IgA-Biome across the glycemic spectrum Essigmann HT, Hoffman KL, Petrosino JF 2021-10-20 PMC
Fecal Microbiota Transplantation in Chronic Pouchitis: A Randomized, Parallel, Double-Blinded Clinical Trial Karjalainen EK, Renkonen-Sinisalo L, Sat... 2021-01-27 PMC
Lactiplantibacillus plantarum–Nomad and Ideal Probiotic Fidanza M, Panigrahi P, Kollmann TR 2021-10-06 PMC
CoronaVac COVID-19 Vaccine-Induced Anaphylaxis: Clinical Characteristics and Revaccination Outcomes Laisuan W, Wongsa C, Chiewchalermsri C 2021-10-07 PMC
Cannabinoid Hyperemesis Pergolizzi Jr. JV, LeQuang JA, Bisney JF 2018-11-15 PMC
Abstracts - CannX: The International Medical Cannabis Conference Lisbon, Portugal, February 12-13, 2020 2020-01-24 PMC
Oral microbial diversity analysis among atrophic glossitis patients and healthy individuals Li H, Sun J, Wang X 2021-10-07 PMC
A global view of comorbidity in multiple sclerosis: a systematic review with a focus on regional differences, methodolog... Hauer L, Perneczky J, Sellner J 2020-07-27 PMC
Spinal cord stimulation reduces cardiac pain through microglial deactivation in rats with chronic myocardial ischemia Wang J, Wu XC, Zhang MM 2021-10-01 PMC
Surgeons’ behaviors and beliefs regarding placebo effects in surgery Rosén A, Sachs L, Ekdahl A 2021-06-24 PMC
Genome-Wide Regulation of Acupuncture and Moxibustion on Ulcerative Colitis Rats Wang Z, Huang Y, Wang D 2021-10-08 PMC
Gastrointestinal microbiome and gluten in celiac disease Wu X, Qian L, Liu K 2021-10-14 PMC
Predictors of Comorbid Conditions in Women Who Carry an FMR1 Premutation Allen EG, Charen K, Hipp HS 2021-10-01 PMC
Indoles Derived From Glucobrassicin: Cancer Chemoprevention by Indole-3-Carbinol and 3,3'-Diindolylmethane Williams DE 2021-10-01 PMC
MicroRNA-602 prevents the development of inflammatory bowel diseases in a microbiota-dependent manner Zhao S, Zhu L, Feng W 2021-09-28 PMC
Adult celiac disease with persistent IBS-type symptoms: a pilot study of an adjuvant FODMAP diet Trott N, Rej A, Coleman SH PMC
Non-celiac gluten sensitivity as a rare cause of growth retardation in children: a case series study Saneifard H, Sheikhy A, Karbasian F PMC
Surgical management of duodenal web in an adult presenting with melaena; Case report and literature review Grinlinton M, Welsh F, Phillips L 2021-10-06 PMC
Harness the functions of gut microbiome in tumorigenesis for cancer treatment Lee M 2021-08-06 PMC
Efficacy of a Single-Session “Empowered Relief” Zoom-Delivered Group Intervention for Chronic Pain: Randomized Controlle... Ziadni MS, Gonzalez-Castro L, Anderson S 2021-09-10 PMC
Effect of instrumental music on anxiety and depression among hemodialysis patients: A randomized controlled trial Imani M, Jalali A, Salari N 2021-08-31 PMC
Large-scale association analyses identify host factors influencing human gut microbiome composition Kurilshikov A, Medina-Gomez C, Bacigalup... 2021-01-18 PMC
Surgical Menopause and Estrogen Therapy Modulate the Gut Microbiota, Obesity Markers, and Spatial Memory in Rats Zeibich L, Koebele SV, Bernaud VE 2021-09-30 PMC
Synbiotics Supplements Lower the Risk of Hand, Foot, and Mouth Disease in Children, Potentially by Providing Resistance ... Guo X, Lan Z, Wen Y 2021-09-30 PMC
Effect of Abdominal Massage with and without Salvia officinalis on Nausea and Vomiting in Patients with Cancer Undergoin... Rafiee Sarbijan Nasab F, Mangolian Shahr... 2021-10-06 PMC
Celiac Artery Compression Syndrome Presenting As Recurrent Diabetic Ketoacidosis: A Diagnostic Challenge Salem A, Aly A, Al-Aghil A 2021-09-08 PMC
Association of endometriosis with interstitial cystitis in chronic pelvic pain syndrome: Short narrative on prevalence, ... Al-Shaiji TF, Alshammaa DH, Al-Mansouri ... 2021-10-07 PMC
The role of meningeal populations of type II innate lymphoid cells in modulating neuroinflammation in neurodegenerative ... Yeung SS, Ho YS, Chang RC 2021-09-06 PMC
The effect of pyridostigmine on small intestinal bacterial overgrowth (SIBO) and plasma inflammatory biomarkers in HIV a... Robinson-Papp J, Nmashie A, Pedowitz E 2019-05-16 PMC
Titel Författare Datum Länk
Netting Gut Disease: Neutrophil Extracellular Trap in Intestinal Pathology Chen K, Shao LH, Wang F 2021-10-19 PMC
Long-Term Observations of Thickness Changes of Each Retinal Layer following Macular Hole Surgery Tada A, Machida S, Hara Y 2021-10-19 PMC
Oscillospira - a candidate for the next-generation probiotics Yang J, Li Y, Wen Z 2021-10-25 PMC
Fungal lysozyme leverages the gut microbiota to curb DSS-induced colitis Larsen IS, Jensen BA, Bonazzi E 2021-10-25 PMC
Necrotizing Enterocolitis: LPS/TLR4-Induced Crosstalk Between Canonical TGF-β/Wnt/β-Catenin Pathways and PPARγ Gomart A, Vallée A, Lecarpentier Y 2021-10-12 PMC
CANCER PREVENTION IN PATIENTS WITH INFLAMMATORY BOWEL DISEASE Cleveland NK, Rubin DT PMC
A signature based on 11 autophagy genes for prognosis prediction of colorectal cancer Chen S, Wang Y, Wang B 2021-10-26 PMC
Elective Surgery for Diverticulitis in Swiss Hospitals Faes S, Hübner M, Demartines N 2021-10-12 PMC
Altered Cytokine Endotoxin Responses in Neonatal Encephalopathy Predict MRI Outcomes O'Dea MI, Kelly LA, McKenna E 2021-10-12 PMC
Use of C-Reactive Protein and Ferritin Biomarkers in Daily Pediatric Practice Taylor MD, Allada V, Moritz ML PMC
C-reactive protein but not procalcitonin may predict antibiotic response and outcome in infections following major abdom... Perrella A, Giuliani A, De Palma M 2021-10-26 PMC
Lactobacillus reuteri Alleviates Gastrointestinal Toxicity of Rituximab by Regulating the Proinflammatory T Cells in viv... Zhao B, Zhou B, Dong C 2021-10-12 PMC
Fecal Microbiota Transplantation Modulates Renal Phenotype in the Humanized Mouse Model of IgA Nephropathy Lauriero G, Abbad L, Vacca M 2021-10-12 PMC
Controversials of Microscopic Colitis Mihaly E, Patai Á, Tulassay Z 2021-10-12 PMC
Dysregulated lncRNA and mRNA may promote the progression of ischemic stroke via immune and inflammatory pathways: result... Wang Y, Feng F, Zheng P 2021-10-26 PMC
Recent Metabolic Advances for Preventing and Treating Acute and Chronic Graft Versus Host Disease Mohamed FA, Thangavelu G, Rhee SY 2021-10-12 PMC
Gut and Brain: Investigating Physiological and Pathological Interactions Between Microbiota and Brain to Gain New Therap... Deidda G, Biazzo M 2021-10-12 PMC
P16INK4a Deletion Ameliorates Damage of Intestinal Epithelial Barrier and Microbial Dysbiosis in a Stress-Induced Premat... Zhou J, Hou C, Chen H 2021-10-07 PMC
Omics community detection using multi-resolution clustering Rahnavard A, Chatterjee S, Sayoldin B 2021-05-11 PMC
Agomelatine might be more appropriate for elderly, depressed, type 2 diabetes mellitus patients than paroxetine/fluoxeti... Liang Z, Jia Y, Zhao L 2021-10-05 PMC
A Preliminary Study on the Feasibility of the Quantitative Parameters of Dual-Energy Computed Tomography Enterography in... Xiao WX, Zhu YT, Zhang ZC 2021-10-21 PMC
Irisin attenuates inflammation in a mouse model of ulcerative colitis by altering the intestinal microbiota Huangfu LX, Cai XT, Yang JN 2021-10-11 PMC
Transition of lymphocyte subsets in peritoneal dialysis effluent and its relationship to peritoneal damage Ohashi A, Yamanishi A, Kondo M 2021-10-01 PMC
A dynamic mucin mRNA signature associates with COVID-19 disease presentation and severity Smet A, Breugelmans T, Michiels J 2021-10-08 PMC
Comparison of body water status and its distribution in patients with non-septic infection, patients with sepsis, and he... Shin J, Park I, Lee JH 2021-09-30 PMC
Two case reports of pneumatosis intestinalis in patients with cancer: is surgical management mandatory? Yeo IH, Kim YJ 2021-09-30 PMC
Evaluation of mesalazine polymeric conjugate in the treatment of actinic proctitis in rats Nunes VR, Vidigal PV, Pereira MT 2021-10-08 PMC
Salivary Interleukin-6 and C-Reactive Protein/Mean Platelet Volume Ratio in the Diagnosis of Late-Onset Neonatal Pneumon... Omran A, Ali Y, Abdalla MO 2021-10-18 PMC
Paclitaxel: Application in Modern Oncology and Nanomedicine-Based Cancer Therapy Sharifi-Rad J, Quispe C, Patra JK 2021-10-18 PMC
Antifungal Treatment Aggravates Sepsis through the Elimination of Intestinal Fungi Sheng B, Chen Y, Sun L 2021-10-18 PMC
Mycoplasma genitalium and M. pneumoniae Regulate a Distinct Set of Protein-Coding Genes in Epithelial Cells Ramos EI, Das K, Harrison AL 2021-10-11 PMC
Vitamins are Indeed Vital Amines: A Discussion of 3 Deficiencies With Neurologic Manifestations Tarhan B, Rahman S, Joseph N 2021-10-23 PMC
Evolving Medical Imaging Techniques for the Assessment of Delayed Graft Function: A Narrative Review Hysi E, Kaur H, Young A 2021-10-21 PMC
Identification of Novel Modalities Through Bibliometric Analysis for Timely Development of Regulatory Guidance: A Case S... Fukaya-Shiba A, Otsuka K, Sasaki H 2021-10-11 PMC
Validation Assessment of a Pain Interference Questionnaire among Student Pharmacists Whaley M, Awad NB, Warholak T 2021-10-15 PMC
Purinergic receptor ligands: the cytokine storm attenuators, potential therapeutic agents for the treatment of COVID-19 Zarei M, Sahebi Vaighan N, Ziai SA 2021-10-14 PMC
In Vitro Evaluation of a Composite Gelatin–Hyaluronic Acid–Alginate Porous Scaffold with Different Pore Distributions fo... Haung SM, Lin YT, Liu SM 2021-10-09 PMC
Estrogen Receptors in Colorectal Cancer: Facts, Novelties and Perspectives Ditonno I, Losurdo G, Rendina M 2021-10-20 PMC
Connecting the World of Healthcare Virtually: A Scoping Review on Virtual Care Delivery Li C(, Borycki EM, Kushniruk AW 2021-10-05 PMC
New Targets in Inflammatory Bowel Disease Therapy: 2021 Cohen NA, Rubin DT 2021-07-01 PMC
Effects of preoperative physiotherapy on signs and symptoms of pulmonary collapse and infection after major abdominal su... Boden I, Reeve J, Robertson IK 2021-10-25 PMC
Postpartum ovarian vein thrombosis manifesting as acute appendicitis: a case report Tsitlakidis C, Al Ajmi KI, Al Madhani AY 2021-10-25 PMC
Landscape of Myeloid-derived Suppressor Cell in Tumor Immunotherapy Hao Z, Li R, Wang Y 2021-10-24 PMC
Machine learning for prediction of intra-abdominal abscesses in patients with Crohn’s disease visiting the emergency dep... Levartovsky A, Barash Y, Ben-Horin S 2021-10-22 PMC
Adverse childhood experiences predict reaction to multiple sclerosis diagnosis Eilam-Stock T, Links J, Khan NZ 2021-10-21 PMC
Safety of anti-TNF agents in patients with compensated cirrhosis: a case-control study Kapila N, Gonzalez A, Rosado JM 2021-10-22 PMC
Insights into the role of gastrointestinal ultrasound in ulcerative colitis Bezzio C, Vernero M, Ribaldone DG 2021-10-22 PMC
Role of Micro-RNA for Pain After Surgery: Narrative Review of Animal and Human Studies Cata JP, Gorur A, Yuan X PMC
Immunomodulation in the critically ill Webster NR, Galley HF PMC
In vitro Prebiotic Effect of Bread-Making Process in Inflammatory Bowel Disease Microbiome Lluansí A, Llirós M, Oliver L 2021-10-11 PMC
Integrated Metagenomics and Metabolomics to Reveal the Effects of Policosanol on Modulating the Gut Microbiota and Lipid... Zhai Z, Liu J, Niu KM 2021-10-11 PMC
Microbiome Profiling Using Shotgun Metagenomic Sequencing Identified Unique Microorganisms in COVID-19 Patients With Alt... Li S, Yang S, Zhou Y 2021-10-11 PMC
Literature-based discovery approaches for evidence-based healthcare: a systematic review Cheerkoot-Jalim S, Khedo KK 2021-10-25 PMC
p38 MAP Kinase Signaling in Microglia Plays a Sex-Specific Protective Role in CNS Autoimmunity and Regulates Microglial ... McGill MM, Richman AR, Boyd JR 2021-10-11 PMC
An intercrypt subpopulation of goblet cells is essential for colonic mucus barrier function Nyström EE, Martinez-Abad B, Arike L 2021-04-16 PMC
New Insights on CD8+ T Cells in Inflammatory Bowel Disease and Therapeutic Approaches Casalegno Garduño R, Däbritz J 2021-10-11 PMC
NLRP3 Inflammasome: Checkpoint Connecting Innate and Adaptive Immunity in Autoimmune Diseases Zhang Y, Yang W, Li W 2021-10-11 PMC
The COVID-19 Vaccination Hesitancy Among the People With Inflammatory Bowel Disease in China: A Questionnaire Study Wu X, Lin J, Buch H 2021-10-11 PMC
Emerging Evidence on the Effects of Dietary Factors on the Gut Microbiome in Colorectal Cancer Appunni S, Rubens M, Ramamoorthy V 2021-10-11 PMC
Microbiota–Gut–Brain Axis and Epilepsy: A Review on Mechanisms and Potential Therapeutics Ding M, Lang Y, Shu H 2021-10-11 PMC
Tnfaip6 Secreted by Bone Marrow–Derived Mesenchymal Stem Cells Attenuates TNBS-Induced Colitis by Modulating Follicular ... Gu G, Lv X, Liu G 2021-10-11 PMC
Immunoglobulin A nephropathy in a patient with neurofibromatosis type 1: A case report and literature review Rhee H, Kim S, Lee W 2021-10-22 PMC
The incidence of psoriasis among smokers and/or former smokers inflammatory bowel diseases patients treated with tumor n... Yang M, Liu W, Deng Q 2021-10-22 PMC
Application of the neutrophil to lymphocyte ratio in the diagnosis and activity determination of ulcerative colitis: A m... Ma L, Pang X, Ji G 2021-10-22 PMC
End stage liver disease etiology & transplantation referral outcomes of major ethnic groups in British Columbia, Canada:... Chahal D, Marquez V, Hussaini T 2021-10-22 PMC
Intersections between pneumonia, lowered oxygen saturation percentage and immune activation mediate depression, anxiety,... Al-Jassas HK, Al-Hakeim HK, Maes M 2021-10-24 PMC
Frailty but not sarcopenia nor malnutrition increases the risk of developing COVID-19 in older community-dwelling adults Lengelé L, Locquet M, Moutschen M 2021-10-23 PMC
A Rare Dual Diagnosis of Duodenal and Biliary Atresia in a Premature Infant Hess A, Zino C, Camps J 2021-09-23 PMC
Clinicopathological features and prognostic significance of C5aR in human solid tumors: a Meta-analysis Wang Z, Yu W, Qiang Y 2021-10-23 PMC
Continent ileostomy: short- and long-term outcomes of a forgotten procedure Ecker NK, Möslein G, Ecker KW 2021-10-23 PMC
Intestinal, liver and lipid disorders in genetically obese rats are more efficiently reduced by dietary milk thistle see... Opyd PM, Jurgoński A 2021-10-22 PMC
Medical Devices Made of Substances: Possible Innovation and Opportunities for Complex Natural Products Bilia AR, Corazziari ES, Govoni S 2021-08-06 PMC
Stimulation of hypothalamic oxytocin neurons suppresses colorectal cancer progression in mice Pan S, Yin K, Tang Z 2021-09-16 PMC
Surgical placement of customized abdominal vagus nerve stimulating and gastrointestinal serosal surface recording electr... Horn CC, Wong L, Shepard BS 2021-10-22 PMC
Expanding the Phenotypic Spectrum of GPI Anchoring Deficiency Due to Biallelic Variants in GPAA1 Castle AM, Salian S, Bassan H 2021-10-21 PMC
New insight into the features of Behçet’s disease with gastrointestinal ulcer: a cross-sectional observational study Ye JF, Hou CC, Bao HF 2021-10-21 PMC
Analysis of Expression of Different Histone Deacetylases in Autoimmune Thyroid Disease Sacristán-Gómez P, Serrano-Somavilla A, ... 2021-07-17 PMC
Clinical verification of body mass index and tumor immune response in patients with breast cancer receiving preoperative... Takada K, Kashiwagi S, Asano Y 2021-10-20 PMC
Medication Belief is Associated with Improved Adherence to Exclusive Enteral Nutrition in Patients with Crohn’s Disease Li S, Li P, Sun H 2021-10-16 PMC
Probiotics as the live microscopic fighters against Helicobacter pylori gastric infections Keikha M, Karbalaei M 2021-10-20 PMC
Risk and characteristics of tuberculosis after anti-tumor necrosis factor therapy for inflammatory bowel disease: a hosp... Lee JY, Oh K, Hong HS 2021-10-20 PMC
Efficacy of macrogol 4000 plus electrolytes in bowel preparation for colonoscopy in patients with chronic constipation Ichijima R, Suzuki S, Esaki M 2021-10-19 PMC
Tests for central sensitization in general practice: a Delphi study den Boer C, Terluin B, van der Wouden JC 2021-10-19 PMC
Aberrant gut-microbiota-immune-brain axis development in premature neonates with brain damage Seki D, Mayer M, Hausmann B 2021-10-13 PMC
Laparoscopic fenestration and omentopexy as treatment for large splenic pseudocyst: Case report Zafirovikj E, Krsteska B 2021-10-07 PMC
Amyand's hernia- outcome of nylon darn repairs after complicated appendix surgeries in a district hospital: case series Ali MA, Hagbevor I, Kyei MY 2021-10-16 PMC
A Retrospective Study on Chronic Pelvic Pain Treated with Traditional Chinese Medicine Combined Therapy: 179 Cases (2016... Guo S, Chen Y, Tang Q 2021-10-14 PMC
Triptolide is a Promising Therapeutic Approach in Treating Thyroid Cancer Based on in silico and in vitro Experiment Wang F, An SJ, Yin Y 2021-10-11 PMC
Autoinjector – A smart device for emergency cum personal therapy Roy A, Geetha RV, Magesh A 2021-09-20 PMC
Minimally invasive gastrointestinal surgery: From past to the future Rudiman R 2021-10-08 PMC
A hybrid machine learning/pharmacokinetic approach outperforms maximum a posteriori Bayesian estimation by selectively f... Hughes JH, Keizer RJ 2021-07-26 PMC
S3QELs protect against diet‐induced intestinal barrier dysfunction Watson MA, Pattavina B, Hilsabeck TA 2021-09-14 PMC
miR-30a-5p inhibits osteogenesis and promotes periodontitis by targeting Runx2 Liu X, Yang B, Zhang Y 2021-10-11 PMC
Comparisons of the effects of different flaxseed products consumption on lipid profiles, inflammatory cytokines and anth... Yang C, Xia H, Wan M 2021-10-11 PMC
The risk of tuberculosis infection in 410 Saudipatients receiving adalimumab therapy Al-Sohaim A, Bawazir AS, Al-Turki T 2021-10-07 PMC
Immunohistochemical Study of Adhesion Molecules in Irritable Bowel Syndrome: A Comparison to Inflammatory Bowel Diseases Mitselou A, Grammeniatis V, Varouktsi A 2021-08-30 PMC
Objective and Personalized Assessment of Disease-Related Knowledge Among Patients With Congenital Heart Disease ― Develo... Akiyama N, Ochiai R, Hokosaki T 2021-09-08 PMC
Diagnostic performance of 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography/computed tomography in anorectal melanoma Bakare AN, Agrawal A, Saklani A 2021-08-20 PMC
Unusual Presentation of Relapsing Polychondritis in a Patient with Human Immunodeficiency Virus and Reactive Arthritis Alfraji N, Alpert DR 2021-09-28 PMC
Hereditary angio-oedema as a rare cause of small-bowel obstruction Jamil B, Naeem MS, Anachebe T 2019-10-25 PMC

Bibliotekets innehåll uppdateras automatiskt med de senaste PMC-publikationerna varje dygn.

Partners

Eurordis

Eurordis är en ledande allians av ett stort antal organisationer för sällsynta sjukdomar i Europa.

www.eurordis.org

Rarefundingteam

Rarefundingteam ger stöd till organisationer som arbetar med sällsynta sjukdomar för att förbättra sin marknadsföring och sina finansieringsmöjligheter.

www.rarefundingteam.com

Findacure

Findacure är en organisation som har som mål att ge mentorskap, utbildning och råd till stödgrupper för patienter med sällsynta sjukdomar så att dessa grupper kan arbeta effektivt mot vårt gemensamma mål: att göra patienter med sällsynta sjukdomar hörda och göra diagnostik och behandling tillgänglig för dem.

www.findacure.org.uk

Andra organisationer

Om andra organisationer vill samarbeta med oss, vänligen kontakta oss meddela oss ...

Om oss

Vi är en ideell patientgrupp med många medlemmar som själva kämpar med IMBS.

När det är möjligt försöker vi driva forskning om IMBS i allmänhet och vi försöker också stödja enskilda patienter så mycket som möjligt.

Domäninnehavare och ansvarig för innehållet: Danny Kunz

Adress: Danny Kunz Heilbronnerstr. 16/2 71634 Ludwigsburg Tyskland

E-post: contact@imbs-alliance.org (Juridiska frågor kring domänen och innehållet) support@imbs-alliance.org (Patientstöd)

Telefon: +49 151 565 273 00 (Använd den här telefonkontakten endast för juridiska frågor om domänen och innehållet, vi kan för närvarande inte ge telefonsupport till patienter).

Externa länkar: Även om de externa länkarna till andra webbplatser undersöks noggrant tar vi inget ansvar för någon del av det fullständiga innehållet på de externa webbplatserna.

Integritetspolicyn kan laddas ner här i PDF-format.

Som alternativ finns integritetspolicyn tillgänglig i enkelt textformat. här .

För att se filen i PDF-format använder du Acrobat PDF Reader som kan laddas ner. här .

Den här webbplatsen använder cookies endast när det är nödvändigt.

Cookies används inte för preferenser, prestanda, statistik eller marknadsföring.